• 1 Kartka z kalendarza
  06.12. 2018r. - III Szkolny Dzień Wolontariatu
 • 2 Kartka z kalendarza
  od 3 grudnia ruszają zapisy na zimowe półkolonie
 • 3 Kartka z kalendarza
  03.12.2019 – wystawienie ocen proponowanych za I sem oraz zagrożeń ...................................................................................... 20.12.2019r - wystawienie oceny za I sem
 • 4 Kartka z kalendarza
  21 grudnia szkolne jasełka i wigilie klasowe
 • 5 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
baner

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

LEKCJA OTWARTA Z MATEMATYKI

W czwartek 26 kwietnia odbyła się lekcja otwarta z matematyki, w której uczestniczyli uczniowie z klas VI c i VI d. Zajęcia prowadziły p.Barbara Warot i p.Katarzyna Ludwiczak, a lekcję obserwowała pani dyrektor oraz zaproszeni nauczyciele naszej szkoły.

Tematem zajęć była skala, obliczanie rzeczywistej odległości na podstawie mapy, przeliczanie wymiarów i rysowanie figur w skali, obliczanie skali w jakiej wykonano rysunek. Uczniowie wykonali wiele zadań, w których musieli wykazać się zarówno umiejętnościami z zakresu matematyki jak i życia codziennego. Aby odpowiedzieć na pytanie kluczowe : „Czy plan naszej klasy w skali 1:100 zmieści się na kartce formatu A4?”, uczniowie musieli zmierzyć klasę, aby zaś narysować swoją postać na kartce o wymiarach 3cm x 3 cm, musieli najpierw zmierzyć swój wzrost i obliczyć skalę rysunku. Uczniowie entuzjastycznie podeszli do tzw.  kruszenia zadania tj. wymyślania swojego pytania do zadania zaczynającego się od słów: „Big Ben – nazwa zwyczajowa wieży zegarowej Elizabeth Tower w Londynie w Wielkiej Brytanii. Wysokość 96m”, wykazując się dużą kreatywnością.

Ważnym elementem zajęć było zachęcanie uczniów i nauczycieli do korzystania z tablicy interaktywnej oraz dostępnych aplikacji m.in. na portalu www.scholaris.pl, Tablice interaktywne WSiP, Matlandia GWO.

Lekcja okazała się ciekawym pomysłem na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i  dzieleniem się spostrzeżeniami na temat możliwości korzystania z nowych technologii i metod aktywizujących uczniów.

Dziękujemy za udział w lekcji!

Zapraszamy do galerii zdjęć:

http://galeria2.sp2lubon.eu/Szkolne-projekty/Aktywna-tablica/Otwarta-lekcja-matematyki

Wirtualny świat

Scenariusz lekcji

Temat: Wirtualny świat

Autor scenariusza: Katarzyna Kielas

Czas trwania: 2 x 45 min

Cel lekcji: Dowiem się jakie zagrożenia niosą za sobą zbyt długie korzystanie z komputera i Internetu.

Cele szczegółowe:

-Zapoznanie uczniów z korzyściami stosowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego

-Zachęcenie uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu

Metody:  zabawowa, zadaniowa

Formy pracy: indywidualna, praca w grupach

Pomoce dydaktyczne: komputer, rzutnik, film na YouTube „Komputeromiania”, kartki, pisaki, karta pracy z niedokończonymi zdaniami, gra edukacyjna, kostki do gry, pionki

 

Przebieg lekcji:

 

 1. Zabawa wprowadzająca do lekcji - komunikacja w Internecie

Osoba prowadząca łączy uczniów w pary i mówi, że każdy zespół będzie rozmawiał na temat korzystania komputera i Internetu, np. mogą porozmawiać o ulubionej grze, ciekawym programie komputerowym lub stronie. Prowadzący rozdaje każdej grupie kartkę, na której będą prowadzić „rozmowę”. Nie wolno rozmawiać ani na głos, ani szeptem, tylko za pomocą pisma. Pierwsza osoba zaczyna „rozmowę” i przekazuje kartkę koleżance/koledze zapisując swoją wypowiedź na kartce. Po 5 minutach nauczyciel przerywa ćwiczenie i prosi, żeby uczniowie porozmawiali na ten temat używając słów.

Pytania skierowane do uczniów:

Który sposób komunikacji bardziej wam odpowiadał i dlaczego? Jak się czuliście, kiedy mogliście tylko napisać to co chcecie powiedzieć? Czy to co koleżanka/kolega napisał/a było właściwie zrozumiane?

 

 1. Uczniowie łączą się w dwie grupy.

Grupa pierwsza wypisuje na arkuszu papieru korzyści wynikające z korzystania z komputera w tym z Internetu.

Druga grupa wypisuje zagrożenia związane z korzystaniem z komputera w tym z Internetu.

Omówienie prac i dyskusja. Wywieszenie plakatów w widocznym miejscu.

 

 1. Prezentacja filmu „Komputeromania”

Dyskusja po I części filmu. Pytanie do uczniów: Spędzić weekend ze znajomymi czy zostać w domu i spędzić weekend przed komputerem?

Co byście zrobili w takiej sytuacji?

Oglądanie dalszej części filmu.  Dwie różne decyzje Szymona.

Dyskusja po filmie. Które zachowanie jest właściwe i dlaczego?

 

 1. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki i zadaje pytanie:

Jak twoi rówieśnicy spędzają wolny czas?
Wymieńcie 3 sposoby w kolejności od najbardziej do najmniej popularnych.

Jeśli większość wybrała Internet lub komputer to zapytajmy dlaczego ich zdaniem uczniowie lubią tę formę spędzania czasu wolnego?

Jak można pomóc osobie, która zbyt dużo czasu spędza w Internecie? Kto może mu pomóc?

 • Dlaczego młodzież poświęca dużo czasu na korzystanie z Internetu? (np. bo się nudzi i nie potrafi nawiązywać bezpośrednich, realnych relacji interpersonalnych)

Jakie znacie alternatywne formy spędzania wolnego czasu?

 • Nauczyciel zwraca uwagę na alternatywne formy spędzania czasu wolnego, np. sport, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, gry planszowe, spotkania z przyjaciółmi itp. które redukują stres i w sposób ,,zdrowy’’ wypełniają czas wolny. Rozpoczyna się dyskusja.

 

 1. Gra planszowa Bezpiecznie w Internecie ”Komputer vs podwórko”.

Nauczyciel łączy uczniów w grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzymuje plansze do gry, karty, kostkę i pionki. Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuciła największą ilość oczek. Gracze poruszają się po planszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy gracz rzuca kostką i przesuwa pionek o wskazaną liczbę oczek. Jeśli stanie na specjalnym polu, pobiera kartę i odczytuje zdanie, np. Nie chcesz zjeść kolacji z rodzicami, bo wolisz grać w gry na komputerze STOISZ 2 KOLEJKI. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety.

 1. Podsumowanie zajęć. Rzut kostką, na której znajduje się początek zdania. Uczniowie kończą zdanie.

Dziś dowiedziałem się, że…

Zaskoczyło mnie…

Po dzisiejszej lekcji będą pamiętał o…

Dziś nauczyłem się…

KARTY  DO  GRY


Zamiast grać w grę

komputerową, idziesz na spacer do lasu

 

PRZESKAKUJESZ

O 2 POLA DO PRZODU

 


Całe popołudnie spędzasz przed komputerem

 

STOISZ KOLEJKĘ

 

 


Jest piękna pogoda, a Ty cały dzień spędzasz rozmawiając na czacie z nieznajomym

 

COFASZ SIĘ O 3 POLA


Nie nauczyłaś się na sprawdzian, bo cały wieczór spędziłaś przed komputerem

 

STOISZ 2 KOLEJKI

 

Nie otworzyłaś i od razu usunęłaś maila od nieznanej osoby

 

DOSTAJESZ DODATKOWY RZUT KOSTKĄ

 

Po szkole idziesz do parku pojeździć na rolkach

 

PRZESKAKUJESZ 2 POLA DO PRZODU

 

 

Podałaś hasło do swojej poczty koledze z klasy

 

COFASZ SIĘ

O 4 POLA

 

Jeździsz z kolegami przez 3 godziny na rowerze

 

PRZESKAKUJESZ 3 POLA DO PRZODU

Szukasz w Internecie potrzebnych informacji do zadania domowego i po skończonej pracy idziesz pobiegać

 

DOSTAJESZ DODATKOWY RZUT KOSTKĄ

 

 

 

 

Nie chcesz zjeść kolacji z rodzicami, bo wolisz grać w gry na komputerze

 

STOISZ 2 KOLEJKI

 

 

Zapomniałaś zjeść obiadu, bo byłaś zbyt zajęta rozmową na czacie z kolegą

 

COFASZ SIĘ

O 4 POLA

 

Zamiast czytać zadaną lekturę, oglądasz śmieszne filmy na YouTube

 

STOISZ KOLEJKĘ

 

 

 

Spędzasz wieczór z rodziną i wspólnie gracie w gry planszowe

 

DOSTAJESZ DODATKOWY RZUT KOSTKĄ

 

 

 

Zapisałaś się na kurs tańca

 

PRZESKAKUJESZ 2 POLA DO PRZODU

 

 

 

Zorganizowałaś dla kolegów i koleżanek weekendową zabawę w podchody

 

PRZESKAKUJESZ 3 POLA DO PRZODU

 

Nie zjadłaś śniadania, bo do późna grałaś w grę na komputerze i zaspałaś

 

 

STOISZ KOLEJKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyberbezpieczeństwo - zintegrowana lekcja otwarta (język angielski i edukacja elementarna)

Scenariusz zajęć

 

Imię i nazwisko nauczycieli: Emilia Wallheim, Marta Lewandowska

Poziom: Klasa 7a i klasa 1d

Temat zajęć:  Cyberbezpieczeństwo - zintegrowana lekcja otwarta (język angielski i edukacja elementarna)

Cele ogólne:

 • Budowanie w uczniach świadomości tego, że nieprzemyślane klikanie na wyskakujące okna i linki może doprowadzić do popsucia komputera.
 • Omówienie podstawowych strategii reagowania na potencjalnie ryzykowne sytuacje w Internecie.

Cele szczegółowe – dla ucznia:

 • zna i potrafi wyjaśnić znaczenie Szkolnego Kodeksu Internauty
 • potrafi zidentyfikować sytuacje, stanowiące zagrożenie dla komputerów
 • zna podstawowe sposoby zabezpieczenia się przed wirusami
 • przekazuje podstawowe informacje na temat zagrożeń i zabezpieczeń w języku angielskim (klasa 7)

Słownictwo kluczowe:

 • click on a link, download a program, get a virus, install anti-virus software, adware, pop-ups

Ptzed zajęciami:

 • Klasa 1: wyświetlenie i omówienie filmiku edukacyjnego “Child Focus E-Safety”

(https://www.youtube.com/watch?v=d5kW4pI_VQw&list=PLBjlwF9GT4W1hKn-aJMgpSmm7IPTdr03I&index=5&t=0s)

 • Klasa 7: omówienie znaczenia słów kluczowych w tekście, wyświetlenie fragmentu programu “Kocham Cię, Polsko!” i omówienie różnych strategii komunikacyjnych, zapoznanie się z wyrazami kluczowymi dotyczącymi korzystania z internetu i komputera

 

Przebieg zajęć

Czas

(w min)

Środki dydaktyczne

1.       Spotkanie uczniów na boisku szkolnym, omówienie celu zajęć.

3’

 

2.       Głuchy telefon - prezentacja zabawy z wykorzystaniem tekstu w języku angielskim (klasa 7).

Opis zabawy:

Dobieramy uczniów w 5-osobowe grupy. Każda z grup ustawia się w rzędach na całej długości boiska, zachowując między uczniami znaczne i równe odstępy. Na końcu każdego rzędu ustawia się osobę z drużyny przeciwnej. Uczniowie ci otrzymują fragment tekstu w języku angielskim dotyczący bezpieczeństwa w internecie. Ich zadaniem jest wybranie 6 słów kluczowych, które będą przez nich punktowane. Pierwsza osoba w rzędzie otrzymuje kopię tego samego tekstu. Jej zadaniem jest zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Po 2 minutach, uczeń odkłada tekst, biegnie do kolejnej osoby i przekazuje jego treść ustnie. Następnie druga osoba podbiega do trzeciej, itd. Na każdym kolejnym etapie uczniowie mają do dyspozycji po 2 minuty. Na końcu rzędu uczeń z przeciwnej drużyny musi wysłuchać historyjkę i zaznaczyć ile wybranych przez niego słów kluczowych pojawiło się w przekazie kolegi lub koleżanki. Zwycięża drużyna z największą zdobytą liczbą punktów (po jednym za każde trafione słowo).

Na każdą z 3 grup uczniów z 7 klasy przypada jedna grupa pierwszoklasistów, których zadaniem jej kibicowanie swojej drużynie. Jeżeli drużyna straci punkty w zabawie, uczniowie z klasy 1 wykonują tyle razy ćwiczenie gimnastyczne (pajacyki, przysiady, skłony), ile punktów straciła ich drużyna.

10’

Kopia tekstu “Online safety” (x10) - po dwa na grupę (Załącznik 2)

 

Schemat zabawy dla nauczyciela (Załącznik 1)

3.       Głuchy telefon II - uczniowie klasy 1 ustawiają się w rzędach. Otrzymują oni hasła w języku polskim nawiązujące do filmiku, obejrzanego przed spotkaniem i Szkolnego Kodeksu Internauty. Nad każdą grupą sprawują opiekę uczniowie klasy 7. W razie potrzeby starszy uczeń odczytuje tekst na głos.

15’

Hasła związane ze Szkolnym Kodeksem Internauty (Załącznik 3)

 

4.       Po zakończeniu zabawy, uczniowie klasy 1 ustawiają się w grupie ze starszymi kolegami w celu wyjaśnienia pojęć użytych w hasłach. Uczniowie klasy 1 mogą zadać również starszym kolegom inne pytania związane z bezpiecznym używaniem internetu. Pytanie dla klas 1: Które z przygotowanych dla Was haseł dotyczy obejrzanego wcześniej filmiku? Pytanie dla klas siódmych: Jak nazywa się dokument obowiązujący w naszej szkole i dotyczący bezpieczeństwa w Internecie?

12’

 

5.       Podsumowanie z kostką edukacyjną. Na każdej ściance umieszczone zostaje jedno wyrażenie lub pytanie. Uczniowie rzucają do siebie kostką i odpowiadają na pytania.

 1. Klasa 1: Czego się dzisiaj nauczyłeś? Co Ci się najbardziej podobało? Gdzie wykorzystasz zdobytą na lekcji wiedzę? Co było dla Ciebie trudne?
 2. Klasa 7: Czego się dzisiaj nauczyłeś/aś? Czego nauczyłeś/aś dzisiaj młodszych kolegów? Jakie słowa w języku angielskim zapamiętałeś/aś? Co Ci się najbardziej podobało? Co Ci sprawiło największą trudność?

5’

Kostki edukacyjne (x2)

 

 

Załącznik 1:

 

Załącznik 2:

You need to be carefull online because if you click on a link or download a program, picture or document from the Internet, you can accidentally get a virus on your computer. One solution is to install anti-virus software on your PC. I’ve done this so for me the worst thing is adware - when you get these annoying pop-ups with adverts on them. Remember! Never click on suspicious links or download illegal programs. You may get hacked and lose your data or passwords.

 

Załącznik 3:

 

Hasła:

Nie klikaj w nieznane okienka i linki

 

Nie rozmawiaj z nieznajomymi w sieci

 

Zawsze po skończonej pracy wyloguj się

 

Informuj dorosłych, co cię zaniepokoiło w sieci

 

Pamiętaj o szacunku wobec innych

 

Szanuj prawa autorskie

 

Wchodź wyłącznie na strony przeznaczone dla osób w twoim wieku

 

 

Kulturalna języka a cyberbezpieczeństwo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII b

 

Temat: Kulturalna języka a cyberbezpieczeństwo.

 

Cele – uczeń:

- ogląda ze zrozumieniem prezentację;

- selekcjonuje informacje - znajduje najważniejsze treści i odnosi się do nich;

- świadomie posługuje się językiem;

- sporządza notatkę w formie hasła słownikowego;

- współpracuje w grupie.

 

Metody i techniki pracy: metoda podawcza-prezentacja multimedialna, metoda aktywizująca –praca w grupie, dyskusja.

 

Pomoce dydaktyczne:

 • Prezentacja multimedialna
 • Słownik Języka Polskiego,
 • pisaki, arkusz brystolu.

 

Przebieg lekcji

 1. Zapisanie tematu, przedstawienie celów lekcji i NaCoBeZu.
 2. Obejrzenie prezentacji na temat warunków poprawnej komunikacji werbalnej.
 3. Dyskusje i burza mózgu na temat – różnica komunikacji pośredniej i bezpośredniej.
 4. Pytanie kluczowe- Czy nie widząc rozmówcy możemy okazywać mu brak szacunku/ czy słowo pisane jest tak samo rozumiane jak wypowiedziane?
 5. Sprawdzenie skali realizacji celów za pomocą zdań niedokończonych.
 6. Podział klasy na 5grupy- każda grupa ma za zadanie opracowania wylosowanego hasła: hejt, hejter, mowa nienawiści, troll internetowy, trollowanie ( sprawdzenie w słowniku trafności sporządzonych haseł).
 7. Po wykonaniu pracy grupy prezentują swoje hasła i przyczepiają je do tablicy korkowej ( Dyskusja i refleksje).

 

Zadanie domowe: ( będące zarazem IZ )

„ Hejt- cios zadany słowem” – napisz jak rozumiesz zacytowane słowa.

 

Kulturalni cyberbezpieczni

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

 

 

Temat: Kulturalni cyberbezpieczni.

 

Cele – uczeń:

- czyta ze zrozumieniem podany tekst;

- selekcjonuje informacje - znajduje najważniejsze treści w tekście;

- zna pojęcie netykiety;

- sporządza notatkę w formie mapy mentalnej- plakatu;

- współpracuje w grupie.

 

Metody i techniki pracy: metoda aktywizująca –praca w grupie.

 

Pomoce dydaktyczne:

 • teksty z podręcznika do kl. VI szkoły podstawowej „Słowa na start”:   165. ( G. Kasdepke „ E-mail” )
 • Słownik Języka Polskiego,
 • pisaki, arkusz szarego papieru lub brystolu, klej.

 

Przebieg lekcji

 1. Zapisanie tematu, przedstawienie celów lekcji i NaCoBeZu.
 2. Przeczytanie tekstu z podręcznika str. 165.
 3. Dyskusje i burza mózgu na temat – kultury w sieci.
 4. Wprowadzenie przez nauczyciela pojęcia
 5. Odczytanie przez ucznia hasła „ netykieta” ze Słownika Języka Polskiego.
 6. Pytanie kluczowe- Czy anonimowość w sieci zwalnia od kultury?
 7. Sprawdzenie skali realizacji celów za pomocą metodników.
 8. Podział klasy na 5grupy- każda grupa ma za zadanie opracowania

„ Netykiety nastolatków”.

 1. Po zakończeniu pracy grupy prezentują swoje plakaty i przygotowują wystawę korytarzu szkolnym.

 

Zadanie domowe: ( będące zarazem IZ )

Netykieta od zaraz- dobre zmiany zaczynamy od siebie.

Co ja zrobię ze zdobytą dziś wiedzą.

Do którego punktu netykiety zacznę się stosować już od dziś i dlaczego właśnie ten wybrałem (uzasadnij w trzech zdaniach).

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube