^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala
 • 2 Kartka z kalendarza
  18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 3 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala .................................................................................... 18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 5 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
baner

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM NA TWÓRCZE OPOWIADANIE Z HISTORIĄ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W TLE  

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów z klas V – VII.

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

Praca literacka może obejmować maksymalnie pięć stron znormalizowanego maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani prezentowane.

Do etapu wojewódzkiego szkoła kwalifikuje maksymalnie trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w eliminacjach szkolnych. Reprezentują oni swoją szkołę na etapie wojewódzkim.

 

Prace podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej pod względem:

- zgodności z tematem i celami konkursu,

- oryginalności pracy,

- poprawności merytorycznej i językowej.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, przetwarzania i publikowania nadesłanych prac. Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystego zakończenia konkursu, natomiast pozostali uczestnicy tego etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Prace prosimy przynosić do sali 129 albo przekazać nauczycielom polonistom.

Na prace czekamy do dnia 28 marca 2018 r.

Zapraszamy do udziału!

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube