^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala
 • 2 Kartka z kalendarza
  18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 3 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala .................................................................................... 18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 5 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
baner

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  KONKURSIE  PLASTYCZNYM NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z  OKAZJI  100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas IV – VII.Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  

Czekamy na prace w formacie A 4, wykonane techniką płaską: rysunek, malarstwo, grafika, collage ( bez użycia materiałów nietrwałych takich, jak: plastelina, modelina, produkty spożywcze).

Imię i nazwisko autora pracy, klasa oraz tytuł pracy umieszczamy na oddzielnej kartce (PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ NAZWISKA AUTORA NA PRACACH!!!)

Do etapu wojewódzkiego szkoła kwalifikuje prace pięciu uczniów, którzy uzyskali najwyższą ocenę w eliminacjach szkolnych. Reprezentują oni swoją szkołę na etapie wojewódzkim.Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane  ani prezentowane.

Nadesłane prace podlegają ocenie pod względem:

- zgodności z tematem i celami konkursu

- oryginalności pracy,

- walorów artystycznych.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, przetwarzania i publikowania nadesłanych prac.
Spośród nadesłanych prac dwie zostaną  wydane w formie pocztówki  okolicznościowej przez Pocztę Polską. Autorzy trzech prac z  każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy autorzy prac przesłanych do etapu wojewódzkiego otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Prace prosimy przynosić do sali 129 lub przekazać nauczycielom plastyki.

Na prace czekmy do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału!

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube