^W górę
 • 1 Przerwa świąteczna
  od czwartku 29.03.2018 do wtorku 03.04.2018
 • 2 Kartka z kalendarza
  19.04.2018 - dla uczniów- warsztaty "Pierwsza pomoc".
 • 3 Fluoryzacja szczoteczkowa
  5/ 06.04.2018 r. .................................................................................... 6/ 11.05.2018 r.
 • 4 Kartka z kalendarza
  30.04. 2018 - wolny, z puli dyrektora szkoły, zajęcia opiekuńcze oraz udział w imprezach miejskich .................................................................................... 02.05.2018 – wolny, odpracowany 09.09.2017, .................................................................................... 04.05.2018 - wolny, odpracowany 30.09.2017,
 • 5 Kartka z kalendarza
  18.05.2018 - wystawienie ocen proponowanych oraz zagrożeń .................................................................................... 23.05.2018 - zebrania klas 1-3 .................................................................................... 24.05.2018 - zebrania klas 4-7 (ocena opisowa proponowana)
baner

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  KONKURSIE  PLASTYCZNYM NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z  OKAZJI  100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas IV – VII.Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  

Czekamy na prace w formacie A 4, wykonane techniką płaską: rysunek, malarstwo, grafika, collage ( bez użycia materiałów nietrwałych takich, jak: plastelina, modelina, produkty spożywcze).

Imię i nazwisko autora pracy, klasa oraz tytuł pracy umieszczamy na oddzielnej kartce (PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ NAZWISKA AUTORA NA PRACACH!!!)

Do etapu wojewódzkiego szkoła kwalifikuje prace pięciu uczniów, którzy uzyskali najwyższą ocenę w eliminacjach szkolnych. Reprezentują oni swoją szkołę na etapie wojewódzkim.Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane  ani prezentowane.

Nadesłane prace podlegają ocenie pod względem:

- zgodności z tematem i celami konkursu

- oryginalności pracy,

- walorów artystycznych.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, przetwarzania i publikowania nadesłanych prac.
Spośród nadesłanych prac dwie zostaną  wydane w formie pocztówki  okolicznościowej przez Pocztę Polską. Autorzy trzech prac z  każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy autorzy prac przesłanych do etapu wojewódzkiego otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Prace prosimy przynosić do sali 129 lub przekazać nauczycielom plastyki.

Na prace czekmy do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału!

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube