^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala
 • 2 Kartka z kalendarza
  18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 3 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala .................................................................................... 18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 5 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
baner

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

ZADANIA MAJ - KLASY IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (3p)

Maczuga Herkulesa

Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika.  Powstała w wyniku krasowej działalności wód i dwutlenku węgla. Wysokość samej maczugi wynosi około 25 m. Wojtek narysował maczugę, której wysokość na rysunku ma 5 cm. Jaka jest skala tego rysunku?

 

Zad. 2 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania klocki grafika

Marek ma 180 klocków. Niebieskie klocki stanowią  ⅓ tego zestawu, a czerwonych klocków jest o połowę mniej niż niebieskich.  Pozostałe klocki są zielone. Ile jest zielonych klocków? Jaką część całego zestawu stanowią zielone klocki?

 

Zad. 3 (4p)

Podobny obraz

Prostokątną działkę o wymiarach 3 m x 9 m Koszałek Opałek podzielił linią równoległą do krótszego boku na dwie części. Na mniejszej z nich ma stanąć domek krasnala, a na drugiej będzie ogród. Okazało się, że obwód większej części działki jest dwa razy większy niż obwód mniejszej. Jakie wymiary ma ogród Koszałka Opałka?

Zad. 4 (4p)

Zad. 5 (3p)

Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 7 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej dwa razy mniejsza, a cyfra setek – o 2 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi  13, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy,  jeżeli jest pięć razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube