^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala
 • 2 Kartka z kalendarza
  18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 3 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala .................................................................................... 18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 5 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
baner

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

ZADANIA MAJ - KLASY VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (4p)

Znalezione obrazy dla zapytania odnawianie szafek nocnych Znalezione obrazy dla zapytania odnawianie szafek nocnych Znalezione obrazy dla zapytania odnawianie szafek nocnych

Drewniane szafki mają kształt prostopadłościanu o wymiarach 50 cm x 50 cm x 80 cm. Jedna puszka lakieru wystarcza na polakierowanie 5 m2 powierzchni drewna. Ustal, wykonując odpowiednie obliczenia, czy taka puszka wystarczy do polakierowania z zewnętrznej strony trzech szafek nocnych. Podstawa szafki o wymiarach 50 cm x 50 cm nie wymaga lakierowania.

 

Zad. 2 (4p)

Kierowca przejechał trasę z Sopotu do Krakowa ze średnią prędkością 80 km / h. Gdyby zmniejszył prędkość o 20 km / h, to jechałby o 2 godziny i 40 minut dłużej. Jaka jest odległość pomiędzy tymi miastami?

 

Zad. 3 (4p)

Podobny obraz

Uczniowie klas szóstych wybrali się na trzydniowy rajd rowerowy. Pierwszego dnia przejechali 30% zaplanowanej trasy, drugiego – 50% reszty, a trzeciego – ostatnie 28 km. Ile kilometrów przejechali uczestnicy rajdu pierwszego dnia, a ile drugiego?

 

Zad. 4 (4p)

Całą powierzchnię działki w kształcie trapezu o wymiarach przedstawionych na rysunku należy obsiać burakami. Ile opakowań nasion buraków trzeba kupić, jeżeli jedno opakowanie wystarcza na obsianie 2 m2 powierzchni działki?

 

Zad. 5 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania cukierki mieszanka

Pani Jola kupiła dwa rodzaje cukierków: 2 kg cukierków czekoladowych w cenie 26,30 zł. za kilogram oraz 2,5 kg cukierków „raczków” w cenie 12,80 zł. za kilogram. Następnie wymieszała zakupione cukierki. Jaka była cena 1 kg tej mieszanki?

 

ZADANIA MAJ - KLASY IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (3p)

Maczuga Herkulesa

Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika.  Powstała w wyniku krasowej działalności wód i dwutlenku węgla. Wysokość samej maczugi wynosi około 25 m. Wojtek narysował maczugę, której wysokość na rysunku ma 5 cm. Jaka jest skala tego rysunku?

 

Zad. 2 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania klocki grafika

Marek ma 180 klocków. Niebieskie klocki stanowią  ⅓ tego zestawu, a czerwonych klocków jest o połowę mniej niż niebieskich.  Pozostałe klocki są zielone. Ile jest zielonych klocków? Jaką część całego zestawu stanowią zielone klocki?

 

Zad. 3 (4p)

Podobny obraz

Prostokątną działkę o wymiarach 3 m x 9 m Koszałek Opałek podzielił linią równoległą do krótszego boku na dwie części. Na mniejszej z nich ma stanąć domek krasnala, a na drugiej będzie ogród. Okazało się, że obwód większej części działki jest dwa razy większy niż obwód mniejszej. Jakie wymiary ma ogród Koszałka Opałka?

Zad. 4 (4p)

Zad. 5 (3p)

Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 7 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej dwa razy mniejsza, a cyfra setek – o 2 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi  13, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy,  jeżeli jest pięć razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Rozwiązania zadań z marca

klasy IV-V

zad.1  40 wagonów o ładowności 36 ton, zad.2 Szukaną liczbą jest 1900, zad. 3 Nela miała na początku liczbę 1402, zad. 4 Ogrodzenie miało 300m, postawiono 150 słupków, koszt ogrodzenia wyniósł 14 250 zł, zad. 5 1 czerwca był wtorek.

 

klasy VI-VII

zad.1 a) Kartonik miał wymiary 8cm x 8 cm x 8,125 cm, b) Do wykonania 4000 kartoników potrzeba 15 520 dm2 tektury. zad 2. Kąty wewnętrzne rombu mają miary 60° i 120°. zad.3. Adam ma do szkoły 2940m. zad.4 Komputer kosztował 3600 zł/ zad.5 Dzielniki liczby 6 to 1,2,3,6. Suma sześcianów dzielników liczby 6 wynosi 252, suma kwadratów dzielników liczby 6 wynosi 50. 252 - 50 = 202, nie jest podzielne przez 11 (nie jest wielokrotnością liczby 11).

 

ZADANIA KWIECIEŃ - KLASY IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek łowienie ryb

O trzeciej nad ranem wyruszyliśmy na ryby. Gdy wskazówka minutowa wykonała obrót o 180°, dotarliśmy na miejsce. Po obrocie dużej wskazówki o kolejne 120° złapałem sporego szczupaka. Na kolejną rybę, okonia, musiałem czekać, aż wskazówka minutowa obróci się o 150°. Zapisz godzinę rozpoczęcia wędkowania, godzinę złapania szczupaka i godzinę złowienia okonia.

Zad.2 (4p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek kołdry i poduszki

Właściciel hotelu kupił 8 kołder i 18 poduszek. Zapłacił 1680zł. Policzył, że gdyby kupił tyle samo kołder i dwa razy mniej poduszek, zapłaciłby 1320 zł. Jaka była cena kołdry, a jaka – poduszki?

Zad.3 (4p)

Spośród dwóch liczb naturalnych jedna jest 2 razy większa od drugiej. Jeżeli od większej liczby odejmiemy 1420, a od mniejszej odejmiemy 320, to te liczby będą sobie równe. Jakie to liczby?

Zad.4 (4p)

Długość prostokąta wyraża się liczbą 15²-6³, a szerokość liczbą 16²:2⁴. Długość boku kwadratu wyraża się liczbą 2²x(3³-5):2². Która figura ma większy obwód?

Zad.5 (4p)

Mając dane liczby 48 i 16, zapisz i oblicz:

 1. Różnicę iloczynu i ilorazu tych liczb,
 2. Iloczyn potrojonej różnicy przez ich sumę,
 3. Iloraz podwojonej sumy przez ich różnicę,
 4. Sumę ilorazu i iloczynu tych liczb.

 

ZADANIA KWIECIEŃ - KLASY VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek basen

W prostopadłościennym basenie kąpielowym o długości 50 m i szerokości 32 m znajduje się 1440 m3 wody. Basen wypełniony jest do 2/5 głębokości.  Ile m3 wody należy jeszcze dolać, aby wypełniła ona 0,8 głębokości basenu?

Zad. 2 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek chleb czerstwy chleb świeży

Świeży chleb zawiera około 40% wody, a czerstwy 20% wody. Bochenek czerstwego chleba waży 300g.  Ile waży świeży chleb?

Zad. 3 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek bloczek kartek

Asia ma bloczek kartek o wymiarach 22 cm, 15 cm, 2,4 cm. W bloczku jest 240 kartek. Asia pocięła jedną kartkę z tego bloczku na kwadraciki o boku 1cm, a następnie ułożyła jeden na drugi w jeden stos. Jaka jest wysokość tego stosu?

Zad.4 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek jedzie samochód

Samochód osobowy w czasie 2,5 godziny przejechał 0,6 trasy o długości 300 km, a pozostałą część trasy przebył w czasie o 0,9 godziny krócej. Z jaką szybkością pokonał pierwszą część trasy, a z jaką – drugą część trasy?

Zad. 5(4p)

W trójkącie równoramiennym wysokości poprowadzone do ramion tego trójkąta przecinają się pod kątem 100°. Oblicz miary kątów wewnętrznych danego trójkąta.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube