^W górę
 • 1 Rekolekcje wielkopostne
  Informujemy, że odbędą się 12, 13 i 14 marca.
 • 2 Kartka z kalendarza
  15, 16.03. 2018 - Dni Profilaktyki (warsztaty dla uczniów klas 5-7 oraz 2 i 3), i 15.03. 2018 warsztat dla rodziców.
 • 3 Fluoryzacja szczoteczkowa
  4/ 09.03.2018 r. .................................................................................... 5/ 06.04.2018 r. .................................................................................... 6/ 11.05.2018 r.
 • 4 Kartka z kalendarza
  14.03.2018- wywiady klas 1-3 .................................................................................... 15.03.2018 – wywiady klas 4-7
 • 5 Kartka z kalendarza
  21.03.2018 – Dzień Patrona, projekt edukacyjny
baner

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

UBEZPIECZENIE PZU

  

OGÓLNE WARUNKI  UBEZPIECZENIA

 

Szanowni Państwo

Ochrona ubezpieczeniowa NW dla dzieci na rok 2017/2018 dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBONIU.

Wariant Ubezpieczenia WARIANT II, suma ubezpieczenia 10 tys zł składka 44,03 Zł na jednego ucznia ,Polisa zawiera: ochronę od nieszczęśliwego wypadku NA CAŁYM ŚWIECIE

 • złamania kości oraz zwichnięcia stawów
 • trwałe uszkodzenia ciała : np. utratę kończyn utrata wzroku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu: np. utrata mowy, porażenie, niedowład, śpiączka
 • oparzenia i odmrożenia
 • wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
 • złamanie zębów
 • pogryzienia, pokąsania, ukąszenia ( wymagane hospitalizacji)
 • następstwo urazów ciała z nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia zawału serca
 • krwotoku śródczaszkowego
 • obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo
 • omdleniem o niewyjaśnionej przyczynie
 • oraz śmierć ubezpieczonego spowodowanego sepsą
 • śmierć rodzica, opiekuna spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem ( jednorazowa wypłata)
 • sepsa

 Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci.

Ochrona dot. zdarzenia w kraju i na całym świecie 24h na dobę w czasie nauki, wakacji, zajęć pozalekcyjnych, sportowych ( rekreacyjnie i wyczynowo), w drodze i ze szkoły, oraz w życiu prywatnym. ( nie ma ograniczeń).

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i "zielonych szkół", podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

Świadczenia dodatkowe Wysokość świadczenia

KOSZTY LECZENIA : 3.000 PLN

l śmierć w wyniku nowotworu złośliwego świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu złośliwego: 1 000 PLN

l śmierć dziecka z powodu wady serca jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci dziecka z powodu wady serca: 1 000 PLN

świadczenie z tytułu śmierci ( spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem) przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta: 1 000 PLN

l sepsa świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy: 1 000 PLN

l śmierć w wypadku komunikacyjnym świadczenie z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym: 8 000 PLN

Warunki ubezpieczenia

1. Do ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczeń NNW PZU Edukacja ustalone przez Zarząd PZU SA uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r

Zgłaszanie wypadku: na nr infolinii : 0801 102 102

Bezpośrednio na stronie PZU SA : www.pzu.pl

Lub kontakt z agentem PZU SA : Natalia Zielińska-Dziabas : 501 455 822

 

Potrzebne dokumenty do zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia:

- dowód osobisty rodzica/opiekuna

- potwierdzenie z Placówki, że dziecko jest ubezpieczone

- dokumenty lekarskie informujące o zaistniałym wypadku ( kopia kartoteki leczenia dziecka)

- nr konta bankowego rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube