^W górę
 • 1 Wakacyjne dyżury
  W czasie wakacji dyżur dyrekcji szkoły w poniedziałki od 10.00 - 12.00, ................................................................................... sekretariat czynny codziennie od 9.00 - 13.00 - oprócz urlopu tj. od 25.07.2017 - 14.08.2017, w czasie urlopu sekretariat czynny tylko w poniedziałki od 10.00 - 12.00
 • 2 Półkolonie LATO 2017
  I turnus: 26.06 - 30.06 ................................................................................... II turnus: 3.07 - 7.07 ................................................................................... Zbiórka w poniedziałki o godz. 9.00 na boisku wewnętrznym, przydział dzieci do grup półkolonijnych. ................................................................................... W programie: Kino „Auta 3” (1 tydzień) „Gru, Dru i Minionki” (2 tydzień) Warsztaty „Kulinarna Przygoda” Deli Park, Niku Bowling, Basen Chwiałka lub Muzea, Palmiarnia– zależnie od pogody.
 • 3 KONKURS NA WAKACYJNĄ KARTKĘ Z MISIEM…
   Kartki należy przesłać na adres szkoły (podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą); ...................................................................................  Kartka z najciekawszą, najzabawniejszą treścią zostanie nagrodzona we wrześniu; ...................................................................................  Klasa, która przyśle najwięcej kartek zostanie nagrodzona miłą niespodzianką!
 • 4 Wakacyjne dyżury
  W czasie wakacji dyżur dyrekcji szkoły w poniedziałki od 10.00 - 12.00, ................................................................................... sekretariat czynny codziennie od 9.00 - 13.00 - oprócz urlopu tj. od 25.07.2017 - 14.08.2017, w czasie urlopu sekretariat czynny tylko w poniedziałki od 10.00 - 12.00
 • 5 Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Wielkopolski”
  Pokaż piękno przyrody, jej unikalności – rośliny, zwierzęta, miejsca, w których żyją i krajobrazy. ................................................................................... Wykonaj zdjęcia w czasie wakacji, zbierzemy je we wrześniu. Nauczyciele przyrody
baner

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

UBEZPIECZENIE PZU

Szanowni Państwo

Ochrona ubezpieczeniowa NW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr  2 w Luboniu na rok szkolny  2016/2017 została zawarta w polisie

o  numerze: JPB12451064.

Wariant Ubezpieczenia  II bis , suma ubezpieczenia 10 tys zł . SKŁADKA 39zł

Polisa zawiera: ochronę od nieszczęśliwego wypadku potwierdzoną Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia nr UZ/102/2013 z dnia 29/03/2013 oraz uchwałą nr UZ z dnia 17/12/2015, których odbiór/zapoznanie się należy potwierdzić na liście przekazanej każdej klasie wpisując pesel, imię i nazwisko oraz adres dziecka- rodzic jest zobowiązany złożyć własnoręczny podpis przy danych swojego dziecka zgodnie z zapisem w ustawie : art. 19 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). ZGODNIE Z USTAWĄ „do każdej umowy zbiorowej zobowiązani jesteśmy doręczać ubezpieczonym OWU w formie papierowej przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia”.

 

 •  oraz śmierć ubezpieczonego spowodowanego sepsą
 •  krwotoku śródczaszkowego
 •  pogryzienia, pokąsania, ukąszenia ( wymagane hospitalizacji)
 •  wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
 •  złamania i zwichnięcia
 •  trwałe uszkodzenia ciała : np. utratę kończyn utrata wzroku
 •  złamania kości oraz zwichnięcia stawów
 •  trwały uszczerbek na zdrowiu: np. utrata mowy, porażenie, niedowład, śpiączka                     
 •  oparzenia i odmrożenia
 •  złamanie zębów
 •  następstwo urazów ciała z nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia zawału serca
 •  obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo  omdleniem o niewyjaśnionej przyczynie     
 •  śmierć rodzica, opiekuna ( jednorazowa wypłata)

 Zwrot kosztów leczenia w tym kosztów rehabilitacji  nawet do 30 % sumy ubezpieczenia                           

Wypłatę świadczenia za czas niezdolności do pracy lub nauki

Wypłatę diety szpitalnej w związku z dłuższą hospitalizacją chorego

Jednorazowe świadczenia z przypadku śmierci rodzica lub osoby, która ma utrzymaniu dziecko.

Ochrona dot. zdarzenia w kraju i na całym świecie 24h na dobę w czasie nauki, wakacji, zajęć pozalekcyjnych, sportowych ( rekreacyjnie i wyczynowo), w drodze i ze szkoły ,na wakacjach, obozach, koloniach , wycieczkach oraz w czasie dni świątecznych,  ogólnie w życiu prywatnym.

 

Zgłaszanie wypadku: na nr infolinii : 0801 102 102

Bezpośrednio na stronie PZU SA : www.pzu.pl

Lub kontakt z agentem PZU SA : Natalia Zielińska-Dziabas : 501 455 822

 

Potrzebne dokumenty do zgłoszenia wypadku lub innego zdarzenia ( przy zgłoszeniu przez internet bezpośrednio na stronie www.pzu.pl       wymienione dokumenty należy zeskanować i dołączyć do zgłoszenia). :

- dowód osobisty rodzica/opiekuna

- legitymacja szkolna

- dokumenty lekarskie informujące o zaistniałym wypadku ( kopia kartoteki leczenia dziecka)

- nr konta bankowego rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres e-mail ( jeśli posiada)

 

Zawsze w przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z:

Natalia Zielińska-Dziabas  tel.: 501455822

 

OGÓLNE WARUNKI  UBEZPIECZENIA

Kompleksowa oferta ubezpieczeń

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube