^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  18.05.2018 - wystawienie ocen proponowanych oraz zagrożeń .................................................................................... 04.06.2018 – wystawienie ocen rocznych
 • 2 Zebrania z rodzicami
  23.05.2018 - zebrania klas 1-3 .................................................................................... 24.05.2018 - zebrania klas 4-7
 • 3 Kartka z kalendarza
  30.05.2018 - Dzień Dziecka Olimpiada sportowa .................................................................................... 01.06.2018 – wolny, z puli dyrektora szkoły, zajęcia opiekuńcze oraz udział w imprezach miejskich
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala .................................................................................... 18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 5 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
baner

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

5 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2014/15)

Koordynator Agnieszka Górna

Nauczyciele: Elżbieta Nowakowska, Urszula Ferdynus, Violetta Langner, Anna Mączyńska, Szymon Nowicki.

Spotkanie otwierające (Spotkanie otwierające)

1) Kiedy odbyło się spotkanie, kto wziął w nim udział, ile trwało?

Spotkanie odbyło się na terenie szkoły, w środę 26 listopada i trwało  ok. 2 godziny. Zespół  omówił wszelkie kwestie związane ze Szkoły z klasą 2.0. Ustalono zadania .

W skład zespołu Szkoły z klasą 2.0 w bieżącym roku szkolnym wchodzą: panie vice dyrektorki: E. Nowakowska, U. Ferdynus; koordynator - A. Górna; nauczyciele języka polskiego Anna Mączyńska, Violetta Langner i Szymon Nowicki.

Wszyscy nauczyciele uczestniczyli aktywnie w spotkaniu.

2) Jakimi zasobami (ludzie/ umiejętności/ sprzęt/ infrastruktura) związanymi z TIK-iem, rozwijaniem umiejętności czytania i odkrywania dysponuje szkoła?

Mamy to szczęście ,że nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. W każdej klasie znajduje się laptop z rzutnikiem lub tablicą interaktywną.

Cała Rada Pedagogiczna została przeszkolona  w zakresie obsługi i możliwości wykorzystania tablic interaktywnych.

Kilku nauczycieli brało udział w kursie „ Cyfrowej szkoły”.

Dwoje nauczycieli zostało mentorami kursów w ramach Aktywnej Edukacji.

Mamy też bardzo kreatywnego, chętnego do współpracy i pomocy informatyka.

3) Z jakimi głównymi problemami musi się zmierzyć szkoła?

 • opór niektórych nauczycieli
 • mała przepustowość i niska jakość łącza internetowa,
 • problemy z dostępem do Internetu w niektórych miejscach szkoły,

4) Jaki jest plan działania szkoły (cel główny, poszczególne zadania służące jego realizacji, terminy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych zadań)? Plan możesz rozpisać w tabelce.

Cel: Odkrywania i poznawania świata poprzez rozwijanie u  dzieci umiejętności czytania,

·         Rozszerzenie i poprawa sieci  dostępu do Internetu na terenie szkoły 

·         Zachęcenie nauczycieli do  wykorzystania TIK-u na lekcjach i po nich.

·         Stworzenie uczniom możliwości wykazania się kreatywnością, a także możliwością rozwoju zainteresowań.

·         Prowadzenie lekcji otwartych dla dzieci ,przygotowanych przez dzieci.

·         Efektywne wykorzystanie bogatej infrastruktury szkoły.

·         Wykonanie poszczególnych zadań w programie.

·         Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Nauki przez  .

5) Jeśli zaplanowaliście działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz je tutaj.

 • Przystąpienie do konkursu MEN „ Książka naszych marzeń”
 • Konkurs biblioteczny „ Pięknego czytania”
 • Lekcje biblioteczne,
 • Stworzenie kącika „ Mały Mol Książkowy” prowadzonego przez uczniów, na szkolnej platformie Moodle,gdzie będziemy umieszczać recenzję książek dla dzieci.

6) W jaki sposób sprawdzisz, czy cele zostały osiągnięte?

- ewaluacja po konkretnych zajęciach,

- wyniki konkursów,

- prezentacja działań szkoły na stronie internetowej

- sprawozdania umieszczone na platformie,

- zaliczenie programu Szkoła z klasą 2.0

Targi 2.0 (Targi 2.0)

1) Jak wyglądały przygotowania uczniów oraz nauczycieli do Targów 2.0?

Wraz z uczniami i  zespołem nauczycieli spotkaliśmy się, aby omówić przebieg i realizację Targów 2.0. Omówiliśmy przydział obowiązków i zadania oraz harmonogram na ten dzień. Uczniowie mieli zaproponować w jaki sposób zaprezentują efekty pracy . Przygotowali plakaty i zaproszenia.

2) Kiedy odbyły się Targi 2.0, kto je otworzył, kto wziął w nich udział, ile trwały?

Targi  2.0 połączyliśmy z Dniem otwartym dla Rodziców, dzięki temu mogliśmy zaprezentować nasze działania szerszemu gronu społeczności szkolnej. Odbyły się one dnia 7 lutego, w dwóch trzygodzinnych turach od 8- 11 i od 11 do 14. Otworzyła je  pani vice dyrektor Urszula Ferdynus. Udział w nich wzięli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły.

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? [Możesz uzupełnić opis o linki do stron z relacją z targów: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.]

Przebieg wydarzeń rejestrował koordynator szkolny Szkoły z Klasą 2 oraz uczeń , któremu powirerzono to zadanie. Zdjęcia zostały umieszczone na stronie naszej szkoły.

4) Opisz stanowiska uczniowskie. [Ile było stanowisk uczniowskich? Jakie były tematy stoisk/zadania prezentowane na stoiskach? Które stanowiska cieszyły się szczególnym zainteresowaniem zwiedzających i dlaczego?]

Każda klasa przygotowywała swoje stanowisko:

Klasy 1-3 w projekcie „Młody Odkrywca” poznawały świat bawiąc się i pracując wokół tematów np. Warzywa i owoce w naszej wyobraźni (klasa 3a), Sprzęty dawniej i dziś (klasa 3c), Drugie życie makulatury (klasa 2e, 2b, 1h), Badanie właściwości papieru (klasa 2d), Drugie życie szmatek i łatek (klasa 1e), Dobre rady na odpady (klasa 1a, 3b), Powietrze i jego rola (klasa 1c), Zdrowe odżywianie - piramida żywności (klasa 1i, 1f, 1d, 2a), Dziwny świat wynalazków (klasa3d).

Klasy 4-6 mogły wybrać sobie zajęcia, ale też uczyły się poprzez zabawę, doświadczanie i przeżywanie, realizując projekt „Czytamy i odkrywamy” w ramach Szkoły z klasą 2.0 – Targi 2.0. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach językowych z j. niemieckiego i angielskiego, rozwiązywali trudne matematyczne łamigłówki, inscenizowali baśnie (klasa 5b), wykonywali ciekawe doświadczenia (klasa 4a – „Mózgi ma i je używa”), przedstawiali zagadnienia matematyczne na wykresach w arkuszu kalkulacyjnym (klasa 6d), prezentowali znalezione w różnych źródłach ciekawostki przyrodnicze (klasa 5a), poznawali kraje niemieckojęzyczne (klasa 5c), tworzyli gry planszowe w oparciu o lektury szkolne, przygotowali nagrane przez uczniów baśni (klasa 4c, 6a), byli Mistrzami Kodowania w czasie zabaw z programem Scratch (klasa 5f), prezentowali sylwetki słynnych Anglików (klasa 5e), poznawali historię narodu żydowskiego (klasa 6c, 4e). Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się, jak co roku, magiczne doświadczenia w sali przyrodniczej,  ale również nowość:czytanie napisanych przez uczniów e-książek oraz prezentacje na temat ulubionych książek.

5) Opisz, w jaki sposób zostały zaprezentowane podczas targów zadania/ścieżki.

- prezentacje wyświetlane w poszczególnych klasach,

- czytanie i prezentoewanie e- książek,

- biblioteka ,jako miejsce, w którym można było posłuchać nagranych baśni,

- stoisko, prezentujące prace i karty pracy, zdjęcia itp powstałe w czasie trwania projektów,

- klasy, w których uczniowie mogli doświadczać i odkrywać,

 

6) Umieść Kodeks 2.0 waszej szkoły. Napisz, czy zdecydowaliście się wprowadzić jakieś zmiany i dlaczego. Jeśli go weryfikowaliście napisz, jakie uwagi i pomysły zgłaszali uczniowie? Jakie tematy i dlaczego budziły najwięcej emocji wśród uczniów? Podaj przykłady, możesz posłużyć się cytatami.]

Nie wprowadziliśmy zmian w kodeksie, zbyt wiele się działo.

 Kodeks 2.0 SP 2

 • Z sieci korzystamy, ale nie wszystkim ufamy!
 • Rozwagę mamy , gdy z  internetowych informacji korzystam.
 • Bez zgody osoby, cudzych zdjęć nie umieszczamy.
 • Moje dane- w tajemnicy zachowane.
 • Pamiętamy, że z cudzych prac korzystamy i dlatego dane o tym umieszczamy..
 • Będę korzystać z komputera , na którym jest zainstalowany program antywirusowy. 
 • Plików  nie pobieramy, jeśli źródeł nie znamy.
 • Korzystamy z tablicy interaktywnej, by nie mazać tradycyjnej.
 • Nie hejtujemy, życzliwi dłużej pożyjemy!
 • Z Internetu korzystamy, z całym światem rozmawiamy.

 

 

7) Opisz, w jakiej formie nauczyciele zdecydowali się podzielić między sobą swoimi doświadczeniami z pracy w I semestrze. Podaj najważniejsze spostrzeżenia i wnioski, jeśli pojawiły się pomysły na nowy semestr - zapisz je.

Spotkaliśmy się z zespołem nauczycieli Szkoły z Klasą 2.0 na  zebraniu, które miało podsumować nasze działania i być zarazem zebraniem przygotowującym Targi 2.0.

Wnioski:

- od razu rozwiązywać problemy wynikające z przestrzeganiem terminów,

- dobrać sobie nauczyciela, który może nas wspomagać, w razie nieobecności,

- na bieżąco umieszczać informacje na stronie szkoły z działań związanych z Szkołą z Klasą 2.0

- korzystać z doświadczeń osób biorących udział w poprzednich edycjach Szkoły z Klasą,

- spotkać się w sprawie wyboru kolejnych działań. 

8) Jeśli zdecydowaliście się przeprowadzić podczas Targów 2.0 działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz jak się do nich przygotowywaliście oraz zrelacjonuj ich przebieg.

Wiele naszych działań było związanych z czytelnictwem:

- tworzenie e- książek,

- prezentacje Moja ulubiona książka,

inscenizacje baśni ,

- nagranie baśni , czytanych przez dzieci,

Prezentacje tych wszystkich działań.

9) Podziel się własną refleksją – co dla ciebie było najważniejsze, co okazało się trudne lub zaskakujące? Jakie masz wskazówki dla naśladowców?

Najważniejsze było dla mnie to, ze w nasze działania włączyli się wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole. Udało nam się połączyć Targi z Dniem otwartym dla rodziców i promować idee programu Szkoły z Klasą2.0 . Wszyscy " odkrywali , czytali" lub doświadczali. Nikt się nie nudził i każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Trudności... radziliśmy sobie z nimi- tak duża szkoła jest do nich przyzwyczajona... Czasami zanikał nam Internet, ale to nie koniec świata. 

Festiwal nauki w Cieszkowiance (Szkolny Festiwal 2.0)

1) Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Spotkanie zespołu odbyło się 11 maja. Wraz z nauczycielami nad programem Festiwalu pracowała grupa uczniów aktywnie zaangażowanych w program.

2) Opisz organizację festiwalu. [Gdzie i kiedy odbył się festiwal? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?]

Festiwal odbył się 21 maja na holu głównym naszej szkoły oraz w dwóch salach lekcyjnych. Była to impreza osobna, zaproszono uczniów i rodziców naszej szkoły.

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? [Możesz uzupełnić opis o linki do stron z relacją z festiwalu: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia]

Przebieg wydarzeń rejestrował uczeń z kółka fotograficznego, który współpracował przy projektach Szkoły z klasą 2.0.

4) Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg. [Kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?]

Festiwal otworzyła pani Dyrektor. Każda grupa , która brała udział w projekcie wyeksponowała swoje prace i efekty działań w projekcie. Uczniowie chętnie udzielali informacji zwrotnej na temat swoich dokonań. uczyli młodsze dzieci wykorzystania różnych aplikacji. Bardzo dużą popularnością cieszyło się stanowisko ze zdjęciami obrobionymi za pomocą różnych programów oraz komiksy napisane w gwarze poznańskiej. Dzieci chętnie wykonywały różne ćwiczenia przygotowane specjalnie na ten dzień. Atmosfera była radosna i twórcza.

5) Jeśli zdecydowaliście się przeprowadzić podczas Festiwalu 2.0 działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz jak się do nich przygotowywaliście oraz zrelacjonuj ich przebieg.

Wiele naszych końcowych produktów było związanych z czytaniem. Prezentacje na temat lektur, plakaty promujące wakacyjne czytanie, ćwiczenia dotyczące lektur oraz komiksy i książki, które stworzyli uczniowie dla uczniów.

6) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość - co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

Myślę, że koordynowanie tak dużego projektu pozwoliło mi się sprawdzić zarówno we współpracy z innymi nauczycielami jak i w kierowaniu różnymi działaniami. Bardzo trafnym krokiem było zangażowanie grupy uczniów w koordynację i przygotowanie festiwalu. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością ,ale również odpowiedzialnością .  W przyszłym roku na festiwal zaprosimy gości z naszego miasta, którzy będą brali udział w następnej edycji.

Spotkanie podsumowujące (Spotkanie podsumowujące)

1) Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

_ włączenie większej liczby nauczycieli i co za tym idzie uczniów do projektu,

- poznanie i wykorzystanie nowych aplikacji,

- doskonała współpraca w grupie nauczycieli pracujących w projekcie,

- uaktywnienie uczniów,

- sukces Festiwalu i Targów...zarówno organizacyjny jak i promujący działania szkoły

 

2) Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

Właściwie największym problemem dla nas okazała się terminowość. Czasami było nam trudno pośród zadań codziennych wpleść jeszcze działania projektowe ze Szkoły z klasą.

3) Jeśli przeprowadziliście działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz je tutaj.

Świadomie przystąpiliśmy do tej edycji Szkoły z klasą, gdyż widzimy potrzebę propagowania czytelnictwa wśród dzieci. Dzięki ścisłej współpracy z naszym bibliotekarzem i po licznych konsultacjach ,większość naszych działań związanych było z czytaniem właśnie:

- prezentacja lektur,

- pisanie książek,

- tworzenie komiksów,

- tworzenie kart pracy związanych z lekturami,

- plakaty propagujące czytelnictwo w czasie wakacji...itp.

4) W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

Chcielibyśmy w przyszłym roku w większym stopniu wykorzystać bazę informatyczną naszej szkoły. Dużo rozmawialiśmy tez o potrzebie doświadczania przez dzieci- uważamy,że to najlepsza forma nauki dla dzieci, niestety nieco u nas zaniedbana. Mamy zamiar powołać zespół dziecięcych koordynatorów programu, którzy będą od początku współtworzyć zespół, plan i realizację założeń.

Agnieszka Górna


 

Szkoła z e-dziennikiem. (Zadanie dyrektora - planowanie)

Dobra praktyka

 

1) Napisz jakie zadanie wybrałeś/aś w kategoriach znajdujących się nad okienkami treści?

Wprowadzamy e-dziennik (UONET  PLUS firmy Vulcan)

Do wprowadzenia dziennika elektronicznego przygotowujemy się od kilku lat. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z wprowadzenia tego narzędzia, przygotowywaliśmy szkołę pod względem technicznym (komputery, Internet). Podjęliśmy decyzję, że przynajmniej przez pierwsze półrocze prowadzić będziemy jednocześnie dziennik elektroniczny i papierowy, by dzięki temu nauczyciele mieli możliwość stopniowego zapoznawania się z programem i na bieżąco mogli przedyskutować pojawiające się problemy i wypracować sposoby ich rozwiązywania. Przed wprowadzeniem e-dziennika zaplanowaliśmy szkolenia  prowadzone przez konsultantkę, która uczyła nas posługiwania się nowym narzędziem, pokazując zalety płynące z jego używania jako szansę dla nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie wzajemnej współpracy. 

2) Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania konkretnych problemów i postulatów. Podaj cele (konkretne dla twojej szkoły), które chcesz osiągnąć poprzez realizację tego zadania.

Na spotkaniu otwierającym omówiliśmy potrzeby nauczycieli związane z wprowadzeniem e-dziennika do pracy. W czasie realizacji zadania należy przygotować komputery i dostęp do Internetu w każdej sali, wzmocnić łącze internetowe,  wspierać i motywować tych pracowników, którzy do nowego narzędzia podchodzą z nieufnością i mogą się natknąć na problemy. E-dziennik ma polepszyć komunikację  między szkołą a rodzicem i uczniem, usprawnić pracę nauczycieli i dyrektora (tworzenie zestawień, monitorowanie), wzmocnić pracę w zespole i wzajemne wspieranie się.

 

3) Przedstaw w przejrzysty sposób (np. tabela, schemat) kroki, które podejmiesz w celu realizacji wybranego zadania. Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

 

1.Planowanie wdrożenia UONET  PLUS firmy Vulcan w r. szk.2014/15 – odpowiedzialni: dyrekcja szkoły,nauczyciele, pracownicy administracji.

2.Przygotowanie sprzętu, sprawy techniczne do września 2014 - dyrekcja szkoły nauczyciele informatyki, konsultant Vulcana ,pracownik administracji, administratorzy.

3.Szkolenia wdrożeniowe, spotkania zespołów zadaniowych i przedmiotowych- do września 2014  -dyrekcja, nauczyciele, pracownik administracji,administratorzy.

4. Ustalenie zakresu pracy z dziennikim, zasady, obowiązki-wrzesień 2014- dyrekcja, nauczyciele, pracownik administracji, administratorzy, rodzice, uczniowie. 

5. Przekazanie informacji o e-dzienniku rodzicom oraz udostępnienie dziennika uczniom i rodzicom. - listopad 2014, styczeń 2014.

6. Praca z e-dziennikiem. Bieżące rozwiązywanie problemów.

7.Monitoring i wstępne podsumowanie procesu wdrażania dziennika elektronicznego przez nauczycieli, rodziców i uczniów – marzec/kwiecień 2015

8. Ewaluacja wdrożenia – zbadanie sposobu wykorzystania dziennika elektronicznego oraz stopnia zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli.

4) Ja zamierzasz sprawdzić, że zadanie zostało zrealizowane i przyniosło spodziewane efekty? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia: zaplanuj konkretne metody. Podaj kryteria sukcesu (czyli wskaźniki które zamierzasz osiągnąć), do których odniesiesz się po zakończeniu realizacji.

NSprawdzenie, czy zadanie zrealizowano, odbędzie się wieloetapowo. Planujemy analizę zapisów w e-dzienniku: bazy danych uczniów i nauczycieli oraz dokumentowania pracy pedagogicznej. Bieżący monitoring ujawni czy cele cząstkowe zostały zrealizowane. Poprosimy też o opinie na temat funkcjonowania e-dziennika rodziców i uczniów (pytania dotyczyć będą zarówno zagadnień technicznych, jak i korzyści z wprowadzenia dziennika elektronicznego). Informacje te pomogą nam udoskonalić pracę w przyszłym roku i przyczynią się do poprawy jakości pracy szkoły.

Szkoła z e - dziennikiem (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Podjęliśmy się wprowadzenia dziennika elektronicznego UONET  PLUS firmy Vulcan w r. szk.2014/15. Przed rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego przygotowywaliśmy sprzęt i szkoliliśmy się, korzystając z fachowej pomocy konsultanta Vulcana i nauczycielki informatyki - administratorki dziennika. Szkolenie wdrożeniowe wywołało sporo entuzjazmu, ale też i obaw części grona. Aby rozwiać wątpliwości, spotykaliśmy się w zespołach zadaniowych i przedmiotowych i dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniami. Ustaliliśmy też zakres pracy, zasady i obowiązki wynikające z korzystania z tego narzędzia. Przez pierwsze półrocze równolegle prowadziliśmy dziennik papierowy. Początkowo planowaliśmy, że jeśli e-dziennik będzie narzędziem trudnym do oswojenia, dokumentację tradycyjną będziemy prowadzili cały rok szkolny, jednakże nawet najbardziej początkowo sceptyczni nauczyciele wdrożyli się w używanie nowego narzędzia tak sprawnie, że nie było to konieczne. Przekazanie dostępu do e-dziennika rodzicom odbyło się w listopadzie (kl. 4-6) i w styczniu (kl. 1-3). Tym spośród rodziców i opiekunów, którzy mają problem z korzystaniem z Internetu lub komputera, zapewniliśmy pomoc i specjalne przeszkolenie.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

E-dziennik to bardzo przydatne narzędzie. Bardzo mnie cieszy, że udało się do niego przekonać tych nieufnych i tak szybko pozbyli się swoich lęków. Nawet ci, którzy byli początkowo największymi sceptykami, z zaciekawieniem odkrywali wciąż nowe funkcje e-dziennika. Ponadto rodzice także chętnie korzystają z tego narzędzia. Usprawnia ono bardzo komunikację i ożywia życie szkoły-wiele informacji dociera do adresatów znacznie szybciej, zwłaszcza, że dziennik posiada również moduł komunikowania się wszystkich użytkowników.

Na bieżąco rozwiązujemy problemy, które pojawiają się podczas używania e-dziennika. Na szczęście nauczyciele chętnie dzielą się rozwiązaniami i nie mają obaw przed zadawaniem nurtujących ich pytań.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

 Ciągle się uczymy i różne rozwiązywane na bieżąco problemy notujemy, by im zapobiec w przyszłości. Warto wspólnie przedyskutować i ustalić wiele szczegółów, których waga okazuje się dopiero w trakcie pracy. Mieliśmy problem z podziałem uczniów na grupy - ponieważ nie na każdej lekcji  dzielonej grupy są takie same (np. chłopcy/dziewczęta), trzeba wprowadzić jednolite oznaczenia, aby system odpowiednio przypisywał ucznia do grupy. Warto zwrócić uwagę na to, by zaraz na początku ustalić sposób oznaczania i aby każdy wychowawca poprawnie to zrobił-ponieważ uczyliśmy się na swoich błędach, warto zwrócić uwagę na takie techniczne szczegóły, bo rzutuje to zarówno na frekwencję jak i ilość zrealizowanych godzin, które wykazuje system. Przy opisywaniu ocen także warto ujednolicić nazewnictwo, aby rodzice nie mieli problemów z odnalezieniem potrzebnych informacji. Warto także wiedzieć, że przy zmianie organizacji pracy danego dnia wychowawca musi zmienić plan lekcji, bo w przeciwnym razie nieusunięta lekcja będzie się rodzicom ukazywała jako brak. To, co opisuję, to w większości szczegóły techniczne, które jednak mogą utrudniać pracę, zwłaszcza w tak dużej szkole jak nasza.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Myślę, że cele zostały zrealizowane. Rodzice i nauczyciele - jak wynika z przeprowadzonej ankiety-są w znakomitej większości zadowoleni. Pozostaje nam tylko zapytać uczniów - ci z jednej strony cieszą się, że mogą mieć ciągły wgląd w swoje własne oceny i inne ważne informacje, a  z drugiej strony martwią się, że te wszystkie oceny i informacje bardzo szybko docierają do ich rodziców i nie bardzo mogą to ukryć...

Wyniki ankiety wykazały, że większości rodzicom dziennik elektroniczny bardzo ułatwił kontrolę wyników osiągnięć szkolnych  ich dziecka, tylko jednemu z rodziców taka forma nie odpowiada lub nie ułatwiła kontroli.

         Prawie połowa rodziców codziennie lub kilka razy w tygodniu sprawdza wyniki dziecka w dzienniku elektronicznym lub kontaktuje się za pośrednictwem dziennika z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu.

         Większość rodziców twierdzi, że dziennik elektroniczny w 100% spełnia ich oczekiwania. Pewna grupa rodziców uważa, że dziennik w połowie spełnia ich oczekiwania, ale rzadko kontaktują się z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu lub sprawdzają wyniki swego dziecka.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Wyniki ewaluacji będziemy wdrażać od początku nowego roku: na zespole samokształceniowym przed rozpoczęciem roku ustalimy wszystko, co w tym roku- roku wdrożenia- utrudniało nam pracę. Ponadto zamierzam wprowadzić w życie jeden z postulatów - aby zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przygotowywać też w e-dzienniku, a nie jak do tej pory w innym programie. Na pewno uda się to zrobić od września i jeszcze bardziej usprawni naszą pracę. Wzmocniony Internet także...

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Większość rodziców jest bardzo zadowolona z wprowadzenia e-dziennika, uczniowie - jak pisałam wyżej - mają ambiwalentne odczucia. Nauczyciele chętnie korzystają z tego narzędzia, które mobilizuje nawet tych, których zmobilizować trudniej niż innych. Z mojego punktu widzenia e-dziennik jest bardzo przydatny - zarówno ze względu na ułatwioną kontrolę jak i możliwość wykonywania różnego rodzaju obliczeń i zestawień. Ważną zaletą jest też możliwość komunikowania się z użytkownikami e-dziennika. Pozostaje mieć nadzieję, że nasze kontakty nie przeniosą się całkowicie do świata wirtualnego.

Elżbieta Nowakowska


Z czego możemy być dumni jako Polacy? (Uczymy innych - zadanie I)

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Na początku zaznajomiłam uczniów z ideą Szkoły z klasą oraz metodą Uczymy innych.

Klasa 6d miała za zadanie zrealizować temat . 98 % wybrało prezentację multimedialną. Następnie uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy przed klasą. Najlepsze dwie pary zaprosiłam do prowadzenia lekcji w młodszych klasach.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

 na początku odbiorcami lekcji byli rówieśnicy, następnie dzieci z klasy piątej i czwartej.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

- wyjaśnienie ,kim jest patriota oraz patriotyzm,

- przedstawienie sylwetek sławnych Polaków,

- wskazanie miejsc w Polsce, ważnych w historii kraju,

- wyjaśnienie, kryterium doboru pozostałych rzeczy, z których mogą być dumni Polacy.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Uczniowie pracowali w parach. Ich role nie były prze ze mnie określone, dzięki temu sami dbali o dobór ról. Przeważnie przygotowywali prezentację wspólnie i dzielili się w czasie prowadzenia lekcji na prowadzącego i osobę obsługującą komputer, rozdającą karty pracy i jednocześnie dbającą o porządek na lekcji. 

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Uczniowie wykorzystywali  prezentację multimedialną , tablicę interaktywną.

Korzystali z zasobów Internetu.

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Uczniowie: 

-przedstawili siebie i cel lekcji,

-następnie wraz z uczniami uczącymi się ,na zasadzie dyskusji określili kim jest patriota i czym jest patriotyzm,

- przedstawili swoją prezentację multimedialną,

- zorganizowali szybką rundkę pytań, związanych ściśle z prezentacją,

- rozdali karty pracy  , które młodsze dzieci miały rozwiąz- podsumowali lekcję.

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

- wyniki krótkiego testu,

- wypełnione karty pracy,

- atrakcyjne prezentacje.

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Myślę, że mocną stroną zajęć było to, że uczniowie uczący prezentowali się na forum swojej klasy. Zyskali doświadczenie i pewność, że to, co przygotowali było atrakcyjne. Natomiast dzieci klas młodszych były bardzo zainteresowane nową formą lekcji i tym, że prowadzili ją starsi koledzy.

Uczymy się ucząc (Uczymy innych - zadanie II)

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Tym razem postanowiłam zaangażować do zadania uczniów klasy piątej, którzy biorą udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami byli uczniowie klasy czwartej, którzy mają kłopoty z nauką ortografii.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

- wybór odpowiednich treści i ćwiczeń,

- przygotowanie kart pracy,

- doskonalenie umiejętności dzielenia się informacjami,

- uatrakcyjnienie nauki ortografii.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Każdy z uczniów otrzymał ode mnie pocztą elektroniczną materiały ,z których miał ułożyć kartę pracy dla młodszego kolegi lub koleżanki. 

Uczniowie dobierali się parami, wymieniali się swoimi kartami pracy i udzielali wskazówek, które z zadań jest nieciekawe, niezrozumiałe lub za proste.

Następnie dzieci klasy 5 poprawiały swoje karty pracy i pracowali z uczniami z młodszej klasy w trybie jeden na jeden.

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

- poczta elektroniczna,

- zasoby Internetu,

-  Microsoft Word 2010, 

 

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Uczniowie ( sześcioro )  spotkali się w małej sali, dzieci z klasy piątej wybrały sobie swojego ucznia i pracowali z nim 30 minut, później wymienili się kartami pracy i oceniali ich poprawność ( pod ręką mieli  słowniki ortograficzne). Następnie czytaliśmy po kolei fragment książki. 

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Na koniec zajęć zaproponowałam wspólne czytanie " Mikołajka" . Dzieci czytały po fragmencie...nieżle się ubawiły i doskonaliły umiejętność czytania i współpracy. Każdy z nich miał w czytanym fragmencie znaleźć wyraz, którego pisownię uzasadniała przećwiczona zasada.

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Rezultaty:

- wykonanie przez uczących kart pracy,

- praca na zajęciach,

- dzieci uczące się wypełniły kartę pracy przygotowaną przez starszych kolegów,

 

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Po raz kolejny przekonałam się jak łatwo uczą się dzieci od dzieci. Uczniowie klas piątych przygotowali atrakcyjne karty pracy, przy czym sami utrwalali sobie zasady ortografii , nad którymi mieli pracować ze swoimi podopiecznymi. Sami mając problemy z ortografią stali się " ekspertami" w tej dziedzinie. Nie mogę też nie wspomnieć o sympatycznej atmosferze i atrakcyjności metody przy trudnej nauce zasad ortografi

Moja sugestia: chłopcy lepiej pracują z chłopcami, dziewczynki wolały pracę z dziewczynkami .

Jak stworzyć własną książkę? (Uczymy innych - zadanie III)

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Do tego zadania wybrałam uczniów klasy 6, którzy uczestniczą w zajęciach dla ucznia zdolnego.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami byli uczniowie klas piątych, także biorący udział w zajęciach z uczniem zdolnym.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

- zapoznanie młodszych uczniów z programem Storybird

- promowanie własnej twórczości,

- wymiana doświadczeń,

- stworzenie opowiadań do cyklu ilustracji,

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Każdy uczeń z szóstej klasy miał jednego podopiecznego z klasy piątej. Ten pomysł był spontaniczny, dlatego uczniowie klas szóstych specjalnie nie przygotowywali się do tego zadania ( oprócz tego ,że sami byli już po cyklu zajęć i stworzeniu własnej książki ). 

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

-  program do tworzenia i wydawania książek Storybird,

-  zasoby Internetu, w tym różne słowniki

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Uczniowie klas 5 i 6, które uczę, mają wspólną godzinę traz w tygodniu , dla uczniów zdolnych. Tym razem mogliśmy skorzystać z sali komputerowej, więc pomyślałam, że należy to optymalnie wykorzystć. Zapytałam uczniów starszych, czego mogliby nauczyć młodszych kolegów z wykorzystaniem komputerów . Jednomyślnie zdecydowali, że chętnie podzielą się nowonabytą umiejętnością tworzenia książek w programie Storybird. Młodsze dzieci z ochotą na to przystały. Dzieci z szóstych klas zaprezentowały swoją twórczość. Pomogły młodszym się zalogować i dalej wspólnie tworzyły historię... Było dużo zabawy i śmiechu... a nawet pojawił się horror. Tym razem zajęcia trwały dłużej.

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Myślę, że zaprezentowanie twórczości starszych dzieci, to również promowanie czytelnictwa:)

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Dzieci stworzyły ciekawe prace, dobrze się bawiły i nie chciały się rozstawać. 

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Zadziwia mnie ciągle łatwość przekazywania wiedzy przez dzieci- dzieciom. Często bez większego przygotowania mali nauczyciele świetnie sobie radzili z przekazaniem wiedzy i swoich doświadczeń młodszym dzieciom, rówieśnikom.

Mam wrażenie, że wystarczy dzieciom dać możliwość, rzucić temat i gotowe. Myślę, że warto włączyć do tych działań również uczniów słabszych... ucząc - uczą się sami, stają się odpowiedzialni za konkretne zadanie.

 

10) Opisz, którą lekcję i w jaki sposób zaprezentują uczniowie podczas Targów 2.0.  

Podczas Targów uczniowie zaprezentowali różne elementy z tych trzech zajęć:

1. prezentacje na temat tego, czym Polacy mogą się pochwalić na świecie ( pokazywanoi w sali historycznej)

2. przygotowaliśmy wystawę kart pracy z ortografii,

3. dołączyliśmy nasze e- książki do prezentacji uczniów biorących udział w projekcie Szkoły z klasą.

Urszula Ferdynus


 

Czytamy wiersze dla dzieci (Planowanie projektu)

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

W projekcie wezmą udział uczniowie klasy 5f. Planuję stworzyć 5 grup po ok. 4 osoby. Każda grupa przygotuje swoja prezentację multimedialną, która stanie się potem pomocą dydaktyczną dla dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w szkole.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Projekt dotyczy przede wszystkim głośnego czytania - umiejętności, która bywa często pomijana w klasach starszych. O ile dzieci z klas młodszych czytają głośno na każdych niemal zajęciach, w klasie czwartej staje się to już problemem, bo zabiera cenny czas na lakecji. Tymczasem odpowiednie odczytanie utworu literackiego (zwłaszcza poetyckiego) pomaga w zrozumieniu jego sensu. Dlatego zamierzam przypomnieć moim uczniom, że głośne czytanie może być niezwykle ciekawą zabawą.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

 • Głośne odczytywanie wierszy wybranego poety, z uwzględnieniem intonacji itd.
 • Zapoznanie się z twórczością poetów, którzy tworzyli dla dzieci.
 • Dobieranie ilustracji do tekstu.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnej.
 • Nagrywanie własnego głosu.
 • Ćwiczenie dykcji, kontroli głosu, praca glosem.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

 1. Przydzielenie zadań i podział na grupy - listopad.
 2. Zapoznanie się z twórczością poetów wybranych przez uczniów - listopad/grudzień.
 3. Wybór wiersza przez grupę - grudzień.
 4. Nauka głośnego czytania - grudzień/styczeń.
 5. Tworzenie nagrań przy pomocy dyktafonów, wybór ilustracji do wiersza - styczeń.
 6. Odsłuchanie nagrań, dzielenie się uwagami i wskazówki do dalszej pracy - styczeń.
 7. Tworzenie prezentacji multimedialnych - styczeń/uty.
 8. Prezentacja efektów pracy - luty.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą polegały i jak będą przebiegały.

Jak już wspomniałam, zamierzam pokazać uczniom, jakie korzyści płyną z głośnego czytania. Przy okazji przypomnimy sobie sylwetki i twórczość poetów (zarówno tych znanych z lekcji, jak i zaproponowanych przez samych uczniów).

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

 • Program do tworzenia prezentacji multimedialnych np. Power Piont.
 • Dyktafon.
 • Skaner (w przypadku konieczności skanowania ilustracji potrzebnych do kolejnych slajdów).

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Zamierzamy zrezygnować z oceny na rzecz wspólnego omówienia prac i wyciągnięcia wniosków. Zastanawiam się też, czy nie poprosić uczniów o samoocenę lub ocenę koleżeńską. Jednak na tym etapie pracy jeszcze tego nie zdecydowałam.

Czytamy wiersze dla dzieci (Realizacja projektu)

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Większośc prac przebiega zgodnie z harmonogramem.

Do tej pory udało się:

-podzielić uczniów na grupy i wyjaśnić założenia pracy,

-dobrać materiał literacki i omówić go na wspólnych spotkaniach, przypomnieć sylwetki poetów,

-uczniowie dobrali materiał zdjęciowy i ilustracje,

Upewniliśmy się też, że wszyscy radzą sobie przynajmniej na poziomie dobrym z programem Power Point. Ustaliliśmy terminy i przystąpiliśmy do pracy. 

W tej chwili doskonalimy umiejetność głośnego odczytywania utworów i nagrywania ich. Wyciągamy wnioski.

na tym etapie nie wprowadziliśmy jeszcze żadnych modyfikacji, chociaż nie wykluczamy, że takie się pojawią.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Przede wszystkim starałam się niczego nie narzucać. To ma być praca uczniów dla uczniów, nie moja. Starałam się jedynie służyć dobrą radą. Myślę, że nadal będę skupiała się na tym samym. Postanowiłam, że zwiększę swoją rolę dopiero w momencie, kiedy zauważę, że dzieci być może mają problemy.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

ucznioowie nie mieli oporów jeśli chodzi o głośne odczytywanie utworów na forum grupy i klasy. Dałam każdej grupie tydzień na przygotowanie się do odczytania. Odczytywała każda osoba po kolei i dzieliliśmy się wrażeniami. Niektóre wypowiedzi uczniów były bardzo ciekawe. Co ważne - dzieci z większą skrupulatnością o szczegóły oceniały same siebie niż kolegów i koleżanki.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Najwięcej frajdy sprawiło im nagrywanie własnego głosu. Postanowiłam tutaj, obok zwykłego dyktafonu, wykorzystać sprzęt foniczny, którego zwykle używam w szkolnym gabinecie logopedycznym. Jest to urzadzenie doskonalsze od zwykłego dyktafonu i daje większe możliwości. Poza tym kolorowe mikrofony robiły na uczniach większe wrażenie - poczuły się jak w prawdziwym studiu nagrań. 

Myślę, że dzieci były zdziwione brzmieniem swojego głosu. Z takim zaskoczeniem spotykam się każdego dnia jako logopeda. Uczniowie czesto nie akceptują własnego głosu. Czesto inaczej go sobie wyobrażają. Ćwiczenie dało im więc wiele radości, chociaż były też momenty zniechęcenia. 

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Nagrywanie głosu uczniów to nie lada wyzwanie. Jeśli ktoś chciałby mnie naśladować, proszę uzbroić się w cierpliwość. Po pierwsze, jak już wspomniałam, dzieci są zaskoczone brzmieniem swojego głosu, czesto nawet odmawiają współpracy. Warto więc dać im możliwość przygotowania się do tego zadania, oswojenia z nim. Warto polecić, aby napierw nagrywały się same w domu. Nawet za pomocą zwykłego telefonu. 

Czytamy wiersze dla dzieci (Prezentacja projektu)

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Prezentacja projektu odbyła się podczas zajęć dodatkowych z języka polskiego. Odbiorcami była klasa 5f (część klasy szczególnie zainteresowana przedmiotem). Zaprosiłam też uczniów klas młodszych z racji tego, że projekt miał w efekcie dać gotową pomoc dydaktyczną na zajęcia logopedyczne.

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Uczniowie (grupy) zaprezentowali swoje prezentacje multimedialne. Następnie podzieliliśmy się wrażeniami z przebiegu pracy i dokonaliśmy oceny koleżeńskiej i samooceny. W pierwszym etapie, podczas oglądania, byłam jedynie widzem. Właściwie to starałam się nim być przez cały czas. Dopiero podczas dokonywania oceny musiałam odegrać rolę prowadzącego. Co ciekawe, uczniowie byli dla siebie bardziej ktytyczni niż dla kolegów i koleżanek.

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Podczas samej prezentacji wykorzystaliśmy laptopa i tablicę multimedialną, które znajdują się w sali polonistycznej.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Ocena projektu zaczęła się tuż po prezentacji. Młodsze dzieci zaznaczyły swoje zdanie na specjalnie przygotowanych termometrach. Im wyżej przywiesili swoją karteczkę samoprzylepną, tym bardziej im się podobało. Muszę przyznać, że niemal wszystkie karteczki znalazły się na szczycie termometru. Potem zaproszone dzieci wyszły i dokonaliśmy dalszej oceny. Uczniowie byli zadowoleni z tego, że inni docenili ich pracę. ocena młodszych dzieci bardzo ich podbudowała. Poczuli się ekspertami w danej dziedzinie, ponieważ dodatkowo opowiedziały o przebiegu swej pracy i przygotowały biografię danego poety.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Właściwie było to odsłuchiwanie tylko. Odczytywanie wierszy odbyło się wcześniej. Jak już wspominałam, barierą dla wielu uczniów było odsluchanie własnego głosu. Jednak ostatecznie dobrze sobie z tym oradzili.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Przede wszystkim nalezy dać uczniom możliwość decydowania. Jesli dziecko ma świadomość, że wiele od niego zależy, zabierze się do pracy ze zdwojonym zapałem. Ja tylko zaproponowałam temat i podpowiedziałam, co nalezy zrobić. Reszta należała do uczniów.

Violetta Langner


 

Książka - mój najlepszy przyjaciel (Planowanie projektu)

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt zrealizuję z uczniami klasy 5e, dzieci będą pracować w małych 2-3 osobowych zespołach.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Głównym celem projektu jest kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci ze szkoły podstawowej. Zależy mi na tym, aby to młodzi czytelnicy stali się recenzentami, którzy będą rekomendować kolegom i koleżankom książki do przeczytania.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Cele:

 • wyszukiwanie informacji dotyczącej autora wybranej książki,
 • sporządzanie notatki o książce (jej treści, bohaterach),
 • formułowanie zalet przeczytanej książki,
 • układanie haseł reklamowych,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

1. Zapoznanie uczniów z założeniami projektu, ustalenie terminów, kryteriów oceny - początek grudnia.

2. Dokonanie wyboru książek do prezentacji (praca w zespołach) - grudzień.

3. Poszukiwanie informacji na temat autora wybranej książki, ciekawostek z jego życia (praca w zespołach) - początek styczenia.

4. Recenzja książki - prezentacja treści, bohaterów, zalet przeczytanej lektury (praca w zespołach) - styczeń.

5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej (praca w zespołach) - koniec styczenia.

6. Przedstawienie przygotowanych prezentacji na lekcji języka polskiego - luty.

7. Prezentacja prac zespołów na stronie internetowej szkoły i Moodle -luty.

8. Prezentacja prac podczas Szkolnego Festynu Czytelniczego.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą polegały i jak będą przebiegały.

Pytanie nieobowiązkowe
 

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Planujemy wykorzystanie następujących narzędzi TIK:

 • PowerPoint - program do przygotowania prezentacji multimedialnej,
 • zasoby internetu,
 • strona internetowa szkoły i Moodle,
 • laptop, rzutnik.

 

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Zamierzam wykorzystać samocenę i ocenę koleżeńską według ustalonych wspólnie z dziećmi kryteriów, przy czym moja ocena też będzie jedną z ocen koleżeńskich.

Książka - mój najlepszy przyjaciel (Realizacja projektu)

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Większość prac przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Do tej pory: - zapoznałam uczniów z założeniami projektu edukacyjnego,

                - dokonałam podziału na grupy,

                - wspólnie z uczniami ustaliłam harmonogram prac oraz kryteria oceny prezentacji,

                - upewniłam się, czy uczniowie radzą sobie z programem PowerPoint,

                - uczniowie przygotowali prezentacje i przedstawili je na lekcji języka polskiego.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Moja rola w projekcie polegała na:

- przygotowaniu uczniów do pracy metodą projektu edukacyjnego,

- opracowaniu założeń projektu,

- ujedniliceniu ustalonych z dziećmi kryteriów oceny prezentacji,

- nadzorowaniu przebiegu prac zgodnie z harmonogramem,

- przypomnieniu zasad korzystania z programu PowerPoint oraz z zasobu Internetu,

- udzielaniu porad dotyczących opracowania wybranych książek,

- podsumowaniu ocen koleżeńskich.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W trakcie realizacji projektu uczniowie czytali wybraną przez siebie książkę, a następnie opracowywali ją według wcześniej ustalonego wzoru.

Obserwując dzieci, mogę stwierdzić, że dużo radości sprawił im już sam wybór książki - zależało im, aby ich rówieśnicy zainteresowali się prezentowaną przez nich lekturą. Ich wybory były więc przemyślane, co ważne (a szczególnie cieszy nauczyciela języka polskiego) książki były uważnie przeczytane. Moi uczniowe stali się prawdziwymi ekspertami danego utworu literackiego, chętnie opowiadali treść, udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania kolegów i koleżanek.

Uczniowie wykazali się umięjętnościami czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego i jego opracowania (streszczenia, opisu bohaterów). 

Niektórzy uczniowie umiejętnie wyszukali (głównie korzystając z zasobów Internetu) ciekawostki na temat autora i jego powieści.

Dużo entuzjazmu wśród uczniów wzbudzało przedstawianie zalet prezentowanej książki oraz wymyślonego samodzielnie hasła reklamującego ją. Dzieci w tej części prezentacji reagowały spontanicznie i żywiołowo, oklaskując kolegów i koleżanki.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

W zakresie TIK-u uczniowie doskonalili umiejętność korzystania z programu PowerPoint, z zasobów Internetu, obsługi laptopa oraz projektora.

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Jestem zadowolona z pracy uczniów, byłam pod wrażeniem ich entuzjazmu, gdy przedstawiali swoje gotowe prezentacje (niektórzy nie mogli się wręcz doczekać swojego wystąpienia). Na zakończenie projektu przeprowadziłam ewaluację i dowiedziałam się, że dzieciom podobało się: współpracowanie ze sobą, prezentowanie efektów swojej pracy, poczucie, że są znawcami książki i mogą zainteresować swoich kolegów, możliwość oceny innych uczniów (dzieci przyznawały sobie nawzajem punkty w ramach oceny koleżeńskiej). Dużym zaskoczeniem było to, że każda prezentacja była inna graficznie, a przez to ciekawa. Co więcej, jeden zespół zamiast prezentacji PowerPont przygotował nagrany przez siebie filmik, który rozbawił wszystkich oglądających, ze mną oczywiście na czele.

Z drugiej strony same dzieci przyznały, że ocenianie prac kolegów i koleżanek wcale nie jest łatwe. Myślę, że należy dobrze przemyśleć kryteria oceny i je dokładnie omówić z uczniami. 

Pewną trudnością dla dzieci okazało się także wygłoszenie prezentacji, były zespoły, które odczytywały swoją prezentację i czyniły to w sposób nużący, monotonny.

Warto zwrócić uwagę uczniom, że są różne formy prezentowania treści, np tabele, schematy, mapy, a nie tylko tekst ciągły (w ten sposób uniknie się pokusy monotonnego czytania długich tekstów). W mojej ocenie zdecydowanie lepiej wypadły prezentacje krótsze, zawierające najważniesze informacje, ale zapisane ciekawie graficznie.

Książka - mój najlepszy przyjaciel (Prezentacja projektu)

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Publiczna prezentacja projektu edukacyjnego pt. "Książka - mój najlepszy przyjaciel" odbyła się podczas Dnia otwartego dla Rodziców w dniu 7 lutego, połączonego z Targami 2.0. Odbiorcami byli uczniowie, rodzice odwiedzający szkołę oraz inni nauczyciele.

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Poszczególne zespoły przedstawiały przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne według ustalonego wcześniej harmonogramu w wzyznaczonych godzinach. Byłam opiekunem uczniów, nadzorowałam przebieg prezentacj, natomiast wybrany uczeń odpowiedzialny był za ewentualną pomoc kolegom i koleżankom przy obsłudze laptopa.

 

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Uczniowie wykorzystali laptop oraz rzutnik multimedialny.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Podsumowania projektu dokonaliśmy na lekcji języka polskiego. Dzieci w ramach oceny koleżeńskiej przyznawały sobie punkty za poszczególne kryteria (wcześniej wspólnie ustalone) i w ten sposbób wskazały prezentacje, które najbardziej im się podobały (moja ocena była jedną z ocen koleżeńskich). Ponadto każdy zespół dokonywał podsumowania swojej pracy poprzez wskaznie tego, co sprawiło im trudność i tego, co było łatwe.

Uczniom bardzo podobał się projekt, byli zadowoleni z efektów swojej pracy - przygotowanych prezentacji multimedialnych, które miały różne, ciekawe graficzne rozwiązania. Okazało się, że można opracować książkę w intersujący sposób z wykorzystaniem nowoczesych technologii.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W ramach projektu uczniowie (połączeni w zespoły) przygotowali prezentacje multimedialne książek, które ich zdaniem warto przeczytać. Dzieci musiały więc wybrać książkę, przeczytać ją, opracować według ustalonego wzoru i przygotować prezentację, która zawierała: informacje na temat autora książki, ciekawostki z jego życia lub dotyczące jego powieści, krótkie streszczenie, opis bohaterów, zalety lektury oraz hasło reklamujące ją.

Uczniowie chętnie przedstawiali efekty swojej pracy, podobało im się to, że mogą wzbudzić zainteresowanie kolegów i koleżanek przeczytaną książką.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Jestem zadowolona z realizacji projektu edukacyjnego, oczywiście po jego zakończeniu widzę, co można poprawić, na co zwrócić jeszcze większą uwagę. Warto zachęcić dzieci do schematycznego, graficznego przedstawiania treści zamiast zapełniania slajdów długim teskstem ciągłym.

Niektórym uczniom problem sprawiła publiczna prezentacja, choć  sami wręcz nie mogli doczekać się przedstawienia efektów swojej pracy.

Mimo iż dzieci wiedziały o tym, że prezentacja książki będzie wygłaszana przez nich, w mojej ocenie nie wszyscy należycie przygotowali się i niektórzy odczytali tekst monotannnie z pomyłkami. Mam więc pole do działań na lekcjach języka polskiego, aby jeszcze większy nacisk położyć na wystąpienia prezentujące np. prace w grupach.

Cieszy natomiast fakt, że dzieci bardzo dobrze radzą sobie z narzędziami TIK.

Anna Mączyńska


 

Przez twórczość do świadomego odbioru dzieła literackiego (Planowanie projektu)

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt zostanie zrealizowany z uczniami z klasy 6 d oraz uczestnikami koła fotograficznego, które prowadzę. W realizacji projektu pomagać będzie p. Agnieszka Górna.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Uczniowie pracują nad stworzeniem własnych książek w programie Storybird – tworzenie e-książeczek.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

 • tworzenie książki na dowolny, zaproponowany przez siebie temat;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
 • wzbogacanie słownictwa;
 • kształtowanie umiejętności doboru środków językowych;
 • umiejętność korzystania z programu Storybird – tworzenie e-książeczek;
 • zapoznanie z obowiązującym prawem autorskim;
 • kształtowanie odpowiedzialności za słowo.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

Listopad – zapoznanie uczniów z ideą projektu – Szymon Nowicki.

Grudzień – wybór tematów, zapoznanie z zasadami korzystania z programu Storybird – tworzenie e-książeczek – Agnieszka Górna i Szymon Nowicki.

Styczeń – logowanie uczniów na platformie – Agnieszka Górna.

Luty – pierwsze korekty tekstów – Szymon Nowicki

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą polegały i jak będą przebiegały.

 • poznawanie różnych konwencji gatunkowych i motywów literackich;
 • doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników;
 • kształtowanie gustów literackich poprzez własną twórczość i jej ocenę;
 • wskazywanie najważniejszych cech kultury popularnej i wysokiej.

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Storybird – tworzenie e-książeczek (prezentacja na stronie internetowej szkoły).

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Ze względu na wiek uczestników projektu i ich świadomość kulturową, ocena działań uczniów ograniczać się będzie jedynie do dbałości o poprawność językową, ortograficzną oraz o kulturę słowa poszczególnych prac.

Przez twórczość do świadomego odbioru dzieła literackiego (Realizacja projektu)

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Do tej pory :

 • zapoznaliśmy uczniów z ideą projektu,
 • opracowaliśmy wspólnie terminarz wykonywania poszczególnych zadań,
 • zapoznaliśmy uczniów z programem Storybird- tworzenie e-książek,
 • uczniowie napisali książki,

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

 • Przygotowanie uczniów do pracy metodą projektu.
 • Opracowanie założeń projektu.
 • Nadzorowanie i ujednolicanie terminarzy.
 • Omówienie zasad działania i korzystania z programu.
 • Przygotowanie ćwiczeń wzbogacających słownictwo i kształtujących umiejętność doboru środków językowych.
 • Sprawdzenie poprawności ortograficznej i językowej książek.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W projekcie ciągle czytamy fragmenty różnych utworów, po to, aby uczniowie nauczyli się rozróżniać różne konwencje gatunkowych i literackich. 

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

W zakresie TIK-u uczniowie zapoznali się z możliwościami programu Storybird- tworzenie e-książek oraz stworzyli swoje książki.

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Na tym etapie pracy widzę jeszcze duży entuzjazm uczniów. Są tacy, którzy przystąpili od razu do pisania. Inni, zadają pytania natury technicznej

Moja rada?  Może jedynie to, by harmonogram i terminarz zadań wisiały w widocznym miejscu w klasie. Niestety wolny czas, w szóstej klasie to abstrakcja. Trzeba ciągle uczniom przypominać o zadaniach i terminach. Uważam rrównież, że warto ograniczyć tematykę, niektórzy uczniowie "popłynęli rozpisując się"

Czytamy i tworzymy. (Prezentacja projektu)

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas Dnia otwartego dla Rodziców, który połączyliśmy z Targami 2.0, 7 lutego w naszej szkole. Odbiorcami byli uczniowie, rodzice oraz inni nauczyciele.

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Wybrani uczniowie, których e- książki były najciekawsze, prezentowali je wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Pełniłem rolę opiekuna sali , w której to miało miejsce.

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Wykorzystaliśmy laptop i rzutnik multimedialny, dzięki temu widzowie mogli obserwować czytany przez ucznia tekst, oceniać trafność wyboru ilustracji, a na końcu pokazaliśmy zainteresowanym ( nie tylko uczniom) proces tworzenia książki w programie Storybird.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Projekt podsumowaliśmy podczas wspólnych zajęć, poprzedzonych przeczytaniem przez uczniów poleconych przeze mnie e- książek stworzonych przez kolegów. Zaprezentowaliśmy 5 najlepszych prac na forum klasy( dzieci wybierały spośród tych, które wytypowałem).

Uczniowie najbardziej byli zadowoleni z nowonabytych umiejętniośvci wykorzystania programu. Sami zaczęli poszukiwania innych , podobnych. Wykorzystamy je na pewno.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Uczniowie prezentowali swoją twórczość literacką i zachęcali do czytania...nie tylko swoich prac, ale również czytania ogólnie. Wymyślili nawet akcję " Dla odmiany dziś czytamy" , która miałaby wyprzeć wszechobecną zabawę na komórkach.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Sam nie jestem w pełni zadowolony z efektów projektu. Wielu szóstoklasistów nie podołało temu zadaniu. Ich prace były bądź nieciekawe, bądź epatujące przemocą i krwią. Miałem problem z wyborem prac do prezentacji. Koniecznie trzeba ograniczyć tematykę. Jak zwykle była grupa dzieci , która nie wywiązała się z zadania. Natomiast uczniowie, którzy doszli do etapu prezentowania swoich prac byli bardzo zadowoleni z tej możliwości , moje wsparcie nie było wcale konieczne. Wystarczyła moja obecność i wcześnioej opracowany harmonogram.

Szymon Nowicki


 

2 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2011/12)

Koordynator: Marta Lewandowska

Nauczyciele: Lidia Kałwińska, Agnieszka Mikulska-Spalona, Marta Piniarska

Spotkanie otwierające (problemy, plany)


   Spotkanie organizacyjne odbyło się 14 listopada br, trwało ok. 30 minut.

    Na spotkaniu obecni byli nauczyciele zaangażowani w program Szkoła z klasą 2.0 (p. A. Mikulska i p. M.Piniarska) oraz pani dyrektor L.Kałwińska.

    Na początek rozpatrzyłyśmy punkt o zasobach szkoły, dzieląc je na cztery grupy:

a) ludzie i ich umiejętnośći, czyli  nauczyciele biorący udział w tegorocznej edycji Szkoły z klasą 2.0, a takżę nauczyciele informatyki i chętni uczniowie i nauczyciele, którzy aktywnie będą angażować się w zadania TIK;

b) sprzęt : 3 tablice interaktywne, komputery w pracowniach i bibliotece, rzutniki, kamera, aparat fotograficzny, drukarka;

c) infrastruktura: dostęp do Internetu, sale informatyczne, biblioteka, rzutniki w salach.

   Zastanawiałyśmy się w jaki sposób jak najlepiej, najefektywniej wykorzystać dysponowanym sprzętem w naszej pracy oraz jakie problemy pojawiają się lub mogą się pojawić podczas realizacji wybranych zadań.

   Ustaliłyśmy, iż największym i najczęściej pojawiającym się problemem jest to, iż nie wszystkie klasy korzystają np. z tablic interaktywnych, gdyż, nie mają akurat w tych salach zajęć. Nasz plan działania, który ustaliłyśmy obejmuje cały rok szkolny (dokumentowanie prac - zdjęcia, praca w Wordzie, rysunki wykonywane w Paint, zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej, prowadzenie bloga przez dzieci z klasy 6, wykorzystanie rzutnika, przygotowanie Dnia Patrona, zorganizowanie Szkolnego Festiwalu 2.0). Poza tym, chciałybyśmy aby każda klasa miała możliwość uczestniczenia w lekcji prowadzonej przy pomocy tablicy interaktywnej.

   Szkoła dzięki udziałowi w programie chce promować TIK jako ciekawy sposób na pozyskiwanie wiedzy, zachęcać uczniów do bezpiecznego przeglądania stron internetowych, wyszukiwania samodzielnie informacji, zachęcić nauczycieli do częstszego korzystania z TIK w codziennej pracy, ulepszać pracę szkoły oraz wykorzystywać w jak największym stopniu sprzęt, w który szkoła jest wyposażona.

   Na zebraniu doszłyśmy do wniosku, iż zaangażowane będą wszystkie chętne klasy i uczniowie. Chciałybyśmy zachęcić jak największą liczbę nauczycieli i uczniów do korzystania z TIK.

   Zadniem dla nauczycieli biorących udział w programie jest przeanalizowanie dotychczasowego KODEKSU 2.0, który został zaakceptowany i wprowadzony w życie w ubiegłym roku szkolnym. Wspólnie z uczniami postaramy się ocenić trafność jego założeń oraz w razie potrzeby zmienić niektóre z nich. Wspónym zadaniem osób zaangażowanych w Szkołę z klasą 2.0 będzie zorganizowanie Dnia Patrona, połączonego z I Dniem Wiosny ( wyszukiwanie informacji o patronie naszej szkoły, przygotowanie portretów w programie Paint lub w przypadku klas starszych prezentacji, zorganizowanie olimpiady sportowej im. A. hr Cieszkowskiego i udokumentowanie wydarzeń z pomocą kamery lub aparatu fotograficznego, korzystanie z platformy moodle, np. klasy starsze wymyślają krzyżówkę dla młodszych). Klasy starsze pod okiem pani dyrektor L. Kałwińskiej będą prowadzić bloga.

  Poczas całego roku pracy w programie Szkoła z klasą 2.0 będziemy zbierać materiały, które na koniec zostaną zaprezentowane na Szkolnym Festiwalu 2.0 (prace uczniów, zdjęcia, filmiki, prezentacje multimedialne). Chciałybyśmy aby wszyscy mogli obejrzeć swoje prace oraz prace kolegów i koleżanek ze szkoły. Materiały będą mogły być również zaprezentowane rodzicom.

  Sprawdzanie wykonywanych zadań przez zespół oraz uczniów i chętnych nauczycieli będzie prowadzone na bieżąco. Myślę, że po drodze wpadną nam do głowy jeszcze inne ciekawe pomysły, które urozmaicą naszą pracę.

Debata szkolna


Debata szkolna odbyła się 9 grudnia i trwała 45 minut. Była prowadzona przeze mnie. Brali w niej udział przedstawiciele klas 4-6 i klasy 2. Należymy do tzw. szkół "weteranek", więc na początku przypomnieliśmy sobie zasady wypracowane rok temu.

Kodeks zeszłoroczny:

1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło. porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.

3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.

4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.

5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.

6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.

7. Korzystamy z komputerów szkolnych, także w czasie przerw.

8. Korzystamy z sieci szkolnej.

9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Nasza debata polegała na pracy w 4 grupach (zróżnicowanych pod względem wieku dzieci). Zastanawialiśmy się nad dwoma kluczowymi pytaniami. Co udało się zrealizować w zeszłym roku szkolnym z treści zawartych w kodeksie? Co się nie sprawdziło? Co można zmienić, ulepszyć?

Współpraca między dziećmi układała się doskonale, starsi tłumaczyli młodszym niektóre trudne sformułowania, ale i drugoklasiści mieli sporo do powiedzenie. Wszystkie grupy doszły do wniosku, iż wszystkie punkty zawarte w kodeksie są ważne i powinny w nim zostać. Oto podsumowanie poszczególnych punktów (ogólne uwagi plus cytaty dzieci).

 

1.Dzieci dostrzegają rolę jaką daje im Internet w poznawaniu świata ( wszystkie grupy przyznały to jednogłośnie).

2. "Przed skopiowaniem informacji warto ją przeczytać, porównać informacje z innych źródeł, by sprawdzić ich prawdziwość. Modyfikujemy te informacje znalezione w Internecie, by zwiększyć zrozumiałość tekstu"- zdanie jednej z grup.

3. Wszystkie grupy stwierdziły, iż zbyt mało uwagi zwracają na podawanie autora i źródła (trzeba będzie zwrócić na tę kwestię większą uwagę). Jeden z chłopców wytłumaczył młodszym kolegom, iż należy szanować cudzą pracę i nie wolno przywłaszczać sobie osiągnięć innych.

4.Dzieci przyznają, iż bardzo ważne jest korzystanie z legalnego oprogramowania, ale w praktyce wygląda to różnie.

5. Korzystanie z TIK w celu komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami dzieci postrzegają jako bardzo ważne. Jedna z grup przyznaje, iż :" W naszej szkole dużo osób jest na portalach społecznościowych, kontaktujemy się też z nauczycielami za pomocą maili. Jest to ważne. "Uczniowie przyznają, że spotkali się z przypadkami kiedy zasady Netykiety nie były przestrzegane.

6. Podsumowaniem kolejnego punktu kodeksu może być zdanie : "Programy antywirusowe to podstawa. Bez dobrego programu antywirusowego nie wolno surfować po Internecie".

7. Dzieci miały różne zdania w kwestii korzystania z komputerów podczas przerw w bibliotece. Młodsze dzieci korzystają częściej( warto się temu przyjrzeć).

8.Wszystkie grupy przyznały, iż korzystają z sieci szkolnej. Miały propozycje dotyczące większej ilości informacji umieszczanych na stronie szkoły.

9. Punkt 9 jest dla dzieci bardzo ważny, gdyż jak zauważają poprzez przestrzeganie tego punktu "dbamy o nasze bezpieczeństwo".

Pośród postulatów pojawiły się hasła, aby w szkole było więcej lekcji informatyki oraz więcej informacji o różnych programach, np. Microsoft Excel. Myślę, iż wersja kodeksu, którą komentowaliśmy sprawdziła się w naszej szkole w praktyce. Wszelkie uwagi, które otrzymam jeszcze od nauczycieli i uczniów pomoże mi w opracowaniu i podaniu ostatecznej wersji kodeksu w styczniu.

Marta Lewandowska

Kodeks 2.0


Kodeks 2.0, obowiązujący w zeszłym roku będzie aktualny także w bieżącym roku szkolnym (decyzja ta została podjęta zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli). Postulaty zawarte w kodeksie będą przestrzegane przez całą społeczność szkolną. Nauczyciele szczególnie zaangażowani w program Szkoła z klasą 2.0 wraz z panią dyrektor L.Kałwińską będą nadzorować czy wszystkie punkty, umieszczone w kodeksie, są realizowane.

Kodeks Cieszkowianki w zakresie stosowania TIK

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.
 2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.
 3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.
 4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
 5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.
 6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.
 7. Korzystamy z komputerów szkolnych, także w czasie przerw.
 8. Korzystamy z sieci szkolnej.
 9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Szkolny Festiwal 2.0 - podsumowanie


Szkolny Festiwal 2.0 odbył się 6 czerwca w środę w sali 26. Celowo wybrałyśmy klasę, gdzie znajduje się tablica interaktywna, gdyż dzieci z klas 1 i 2-gich miały możliwość obejrzeć prace, jakie wykonały ich koleżanki i koledzy w ramach projektów "Szkoły z klasą 2.0".Wcześniej ich prace obejrzeli rodzice.

Na początku przypomniałam uczniom zasady Kodeksu Szkoły z klasą 2.0, który obowiązuje w naszej szkole. Pokazałam stronę internetową programu oraz omówiłam w skrócie cele Szkolnego Festiwalu 2.0 w roku szkolnym 2011/2012.

Zaraz potem został zaprezentowany film z przedstawienia z okazji Dnia Mamy, na który klasa 1d gra na flażoletach. Dzieci były dumne ze swojej pracy. Ze strony publicznośći słyszeliśmy pozytywne komentarze i podziw dla uzdolnionych, najmłodszych uczestników naszej TIK-owej grupy. W dalszej części dzieci z klasy 2e zaprezentowały prace wykonane w Power Poincie, dotyczące wybranych krajów europejskich. Po pokazie wspólnie wykonywaliśmy plakaty o krajach Europy. Praca w grupach była bardzo owocna. Na koniec mogliśmy obejrzeć film z przedstawienia andrzejkowego, na którym dzieci z klasy 2d prezentowały popularne bajki z wykorzystaniem rzutnika. Publiczność biła gromkie brawa, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem talentu swoich koleżanek i kolegów. Dzieci, które miały możliwość przedstawienia swoich działań w ramach TIK były dumne ze swoich osiągnięć.

Uczennice z klasy 6b Magda i Gabrysia opowiedziały o swoich blogach, które prowadzą w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0. Wyjaśniły młodszym kolegom jak można założyć bloga i co to właściwie jest. Dziewczyny chętnie zaprezentowały swoje wpisy na blogach, publiczność była bardzo zainteresowana tematem.

Razem z odpowiedzialnymi nauczycielkami: p. Agnieszką Mikulską, p. Martą Piniarską oraz panią wicedyrektor L. Kałwińską omówiłyśmy co udało nam się zrealizować w ramach tegorocznego udziału w programie. Cieszymy się, iż coraz więcej nauczycieli korzysta z tablic interaktywnych i rzutników w swojej pracy. Wykorzystanie TIK w codziennych zajęciach daje wiele nowych możliwośći, sprawia, iż uczniowie są bardziej zaangażowani podczas lekcji. Myślę, żę nasi podopieczni z klas 1-2 oraz dziewczynki z klasy 6 poradzili sobie znakomicie z realizacją założeń programu Szkoła z klasą 2.0. Jeżeli najmłodsi uczniowie już teraz angażują się w tego typu projekty to bardzo dobrze wróży na przyszłość.

Marta Lewandowska

 


Sprawozdania nauczycieli

Zadanie I - Nasi e-nauczyciele

Wybrałam zadanie 2 nie bez powodu. W szkole w kolejnych salach instalowane są tablice multimedialne. Od ubiegłego roku przybyły nam 4 tablice i są w planach kolejne. Środki na te tablice pozyskujemy wspólną pracą np. organizując festyny. Wszyscy mają chęć korzystania z możliwości tablicy w celu uatrakcyjnienia zajęć i zmobilizowania uczniów do większego wysiłku i zaangażowania. Zakupione zostały też programy multimedialne do poszczególnych przedmiotów. Teraz pora na szkolenia dla nauczycieli. Pierwsze szkolenie już się odbyło w październiku i obejmowało obsługę tablic. Jeszcze w styczniu przed feriami planuje zorganizowanie zespołu samokształceniowego dla nauczycieli, na którym każdy „przedmiotowiec”  zaprezentuje krótki scenariusz zajęć, zestaw ćwiczeń itp.  z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. W dniu 6 marca odbędzie się kolejne szkolenie- rada pedagogiczna, tym razem będzie ono dotyczyło wykorzystania gotowych programów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych i zostanie przeprowadzone przez konsultantów spoza szkoły. Mimo dodatkowych godzin pracy nauczyciele są bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że przełoży się to również na zadowolenie uczniów i ich rodziców.

Zadanie II - Szkoła na platformie

Szkoła na platformie:

http://moodle.sp2lubon.nazwa.pl/

 Do wykonania tego zadania przekonali nas sami uczniowie i nauczyciele, którzy zgłaszali, że przygotowywane przez nich materiały dodatkowe takie jak prezentacje multimedialne, scenariusze, e-portfolia i inne materiały chcieliby udostępnić innym uczniom i nauczycielom.

Pomysł i wykonanie zadania to praca nauczyciela informatyki i administratora szkolnej strony internetowej – p. Joanny Kordzińskiej, która założyła platformę edukacyjną z wykorzystaniem Moodle -  darmowej aplikacji internetowej, którą nauczyciele mogą wykorzystywać do tworzenia witryn edukacyjnych.

Na platformie działa obecnie 9 kursów, m.in. muzyka, język polski, informatyka, Sokrates Comenius oraz kurs dla nauczycieli (materiały do pracy wychowawczej, awans zawodowy, gotowe konspekty lekcji, prezentacje multimedialne itp.). Uczniowie mogą logować się jako goście i korzystać z zamieszczanych dla nich notatek z lekcji, zadań dodatkowych i linków do ciekawych stron www.  Funkcjonują też fora dyskusyjne: forum dydaktyczne i fora ogólne. W tej chwili na platformie istnieją konta 33 nauczycieli.

 Dodatkowo ze strony internetowej szkoły p. Kordzińska przygotowała link do Nauka on-line, gdzie nauczyciele zamieszczają ciekawe zadania dla uczniów. Obecnie funkcjonuje to dla 5 przedmiotów: j. polski, j. niemiecki, j. angielski, informatyka, matematyka. Uczniowie mogą tam znaleźć zadania dodatkowe, krzyżówki, testy itp.

 Chcemy nadal rozwijać platformę edukacyjną, docelowo planujemy uruchomienie kursów dla wszystkich przedmiotów oraz umożliwienie umieszczania materiałów również przez uczniów.

Lidia Kałwińska


Zadanie TIK

"Flażolet- najprostszy sposób na miłe muzykowanie"

 Co planujemy?

 Obszarem mojego działania w klasie pierwszej jest czerpanie radości z aktywnego uczestnictwa w grze na flażolecie i inspirowanie uczniów do dalszego kształcenia, rozwijania talentów muzycznych.

Cele ogólne:

1.   Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

2.  Kształtowanie wrażliwości estetycznej ,prawidłowego odbioru, zrozumienia i przeżywania utworów muzycznych.

3. Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania muzycznego.

4. Kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami  muzycznymi do wyrażania własnych przeżyć.

5. Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności współdziałania w grupie.

6. Porządkowanie dziecięcych emocji poprzez muzykowanie.

7. Poznanie prostych terminów muzycznych.

8. Umożliwienie poprzez częste muzykowanie samodzielnych odkryć wszystkich zasad tkwiących w klasycznym zapisie nutowym.

9. Przygotowanie do  gry na flażolecie.

 

 Co zrobiliśmy?

Uczniowie spotykają się na zajęciach raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w ramach koła jak i podczas lekcji edukacji muzycznej. W ciągu kilku zajęć ćwiczymy wybraną piosenkę, aż uczniowie będą w stanie ją samodzielnie razem zagrać  Zaczynaliśmy od prostych, krótkich utworów, by treraz ćwiczyć znacznie trudniejsze kolędy, które będą prezentowane podczas świątecznego spotkania z Rodzicami w klasie.

Za bardzo ważne uważam eksponowanie osiągnięć dzieci, poprzez prezentowanie ich innym w mini koncertach - przede wszystkim rodzicom,  nauczycielom,  a także o ile jest taka możliwość na konkursach czy akademiach ogólnoszkolnych. Ważne jest również utrwalanie tych zdarzeń oraz osiągnięć na fotografiach, a zwłaszcza zapisywanie w kronice szkolnej. Sukcesy artystyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć dzieci, czy podziw rówieśników, ktorzy nie mają tego typu zajęć w równległych klasach owocuje dalszą motywacją do grania na flażolecie, a w niektórych przypadkach jest to wstęp do gry na innych instrumentach.

 

Co się wydarzyło?

Obecnie przygotowujemy się do występu dla rodziców na wigilii klasowej ucząc się grać kolędy.

Projekt

Planowanie projektu

 Temat naszego projektu to:Flażolet- najprostszy sposób na muzykowanie.

Zachwycona prostotą grania na flażolecie postanowiłam wprowadzić naukę gry podczas naucznia zintegrowanego w klasie pierwszej.Skąd pomysł na realizację projektu? Istota wychowania młodszych dzieci powinna nawiązywać do tego co dziecku bliższe czyli dom, rodzina. A taniec i gra na flażolecie wzbudziły u moich dzieci duże zainteresowanie. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności instrumentalnych oraz kształcenie słuchu muzycznego a także nawiązanie więzi emocjonalnych z otoczeniem i prezentacja efektów wspólnego muzykowania podczas koncertów. Zaplanowaliśmy dwa występy : koncert kolęd i koncert z okazji Dnia Matki.  Podczas zajęć z muzykowania wykorzystujemy tablicę multimedilną dzięki której możemy odtworzyć pliki z muzyką . Również na zajęciach komputerowych dzieci miały za zadanie narysować w power point flażolet. Nasze zajecia są zbyt krótkie dlatego aby dzieci mogły kontynuować naukę gry na flażoletach postanowiłam przesyłać pliki z muzyką na e-maile rodziców. Dzieci chętnie ćwiczą w domach przy komputerze  grając swoim rodzicom.

Realizacja projektu

Chcieliśmy wspaniale wypaść na koncercie dlatego postanowiliśmy ćwiczyć bardziej systematycznie poprzez spotkania w szkole na dodatkowych zajęciach oraz odtwarzając w domach akompaniament przy pomocy komputera.

Największą trudność sprawiało mi to, że dzieci były już przemęczone częstymi próbami. Wtedy musiałam pobudzić ich do wyobraźni i wrażliwości .Sięgałam wówczas do różnorodnych utworów muzycznych. Zachęcałam dzieci do wymiany między sobą uwag, dzielenia się doświadczeniami, decydowania o skończonej pracy, próbowania jeszcze raz, kiedy nie są zadowolone. Dawałam im szansę na stworzenie wspólnego dzieła, z którym wszyscy się identyfikowali i cieszyli.

Jak już wspomniałam wcześniej pierwszy nasz występ to koncert kolęd na którym dzieci zaskoczyły mnie swoją odwagą i perfekcją zagrania utworów. Na drugim koncercie, który odbył się z okazji Dnia Matki dzieci były juz pewne siebie.

 

Podsumowanie projektu

W styczniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu odbył sie koncert flażoletów w wykonaniu klasy pierwszej. Odbiorcami byli rodzice ale również nauczyciele i zaproszeni goście.Pierwszaki poprzez akompaniament puszczony na tablicy multimedialnej miały okazję zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Pokazaliśmy jak radzimy sobie z grą na flażolecie. Podczas koncertu zostały wykonane najpiękniejsze polskie kolędy. Dzięki temu koncertowi uczniowie pokonali swoją tremę i nauczyli sie szacunku do własnej i cudzej pracy. Za bardzo ważne uważam eksponowanie osiągnięć dzieci na fotografiach a  utworów muzycznych na filmach, które dołączam w pliku.

Drugą naszą publiczną prezentacją był koncert z Okazji Dnia Matki w maju, którego odbiorcami były mamy. Prezentacja trwałą 30 minut.Wykorzystaliśmy tablicę multimedialną do nutek i odtwarzania akompaniamentu.Utwory grane  w tym koncercie wyzwoliły w moich uczniach twórczą postawę i nauczyły odpowiedzialności nie tylko  za swoje dokonania ale i efekty pracy całej klasy. Dzieci nabrały pewnosci siebie i wspierały w nabywaniu nowych umiejętności.

Agnieszka Mikulska- Spalona

 


Zadanie TIK

Swoją przygodę z Szkołą z klasą 2.0 postanowiłam przeżyć ze swoimi uczniami uczęszczającymi na zajęcia dodatkowe – grupa 8 uczniów z klasy II e. Początkowo wszystko wydawało się nam bardzo skomplikowane, jednak po wnikliwej analizie ubiegłorocznego kodeksu i rozmowie z koordynatorem wszystko się nam „rozjaśniło”. Postanowiliśmy przejść do wykonania pierwszego zadania.

Dzieci bardzo lubią pisać w edytorze tekstu, rysować w poincie, dlatego postanowiłam połączyć te dwie czynności i stworzyć pierwsze zadanie używając tych programów. Zadaniem uczniów było przygotowanie świątecznych życzeń w wybranym przez siebie programie( Word lub Point). Do swojej pracy mieli przygotować się w domu. Wybrać program w którym stworzą kartkę 
i napiszą życzenia, założyć konto poczty elektronicznej, ułożyć życzenia. Dalsza część pracy była wykonana (jak się okazało - nie do końca) w szkole. Niestety zbyt krótki czas zajęć spowodował, że uczniowie swoje zadania kończyli w domu. Jednak dzięki wcześniej założonym kontom, nie było problemu z przesłaniem nieskończonych prac z konta poczty elektronicznej nauczyciela na konta uczniów. Skończoną pracę uczniowie przesłali z powrotem na moją pocztę.

 

Wykorzystany punkt z kodeksu:

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności korzystania z komputera – poczta elektroniczna, program Word, Point.

 2. Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń świątecznych.

Zadania dla uczniów:

 1. Założyć konto poczty elektronicznej.
 2. Ułożyć życzenia świąteczne.
 3. Stworzyć kartkę świąteczną lub ozdobić tekst życzeń w edytorze tekstu Word lub Poincie.
 4. Przesłać wykonaną pracę drogę elektroniczną do nauczyciela.

Umiejętności TIK jakie zdobędą uczniowie:

 1. Tworzenie tekstów w edytorze Word.

 2. Korzystanie z poczty elektronicznej.

 3. Wyszukiwanie obrazów, ilustracji na dany temat.

 4. Stworzenie kartki lub życzeń świątecznych w programie komputerowym.

Największy problem stanowiło to, że niektórzy uczniowie nie mają stałego dostępu do internetu. Kolejnym utrudnieniem był brak czasu rodziców na pomoc dzieciom w wykonaniu zadania. Niektórzy rodzice zbyt mocno ingerowali w zadanie dzieci i niestety niektóre prace nie wydają się być samodzielną pracą.

Wnioski na przyszłość:

 1. Bardziej sprecyzować zadanie – ściśle określić program w jakim zadanie ma zostać wykonane.

 2. Zwrócić większą uwagę na czas wykonania zadania.

 3. Przeprowadzić rozmowę z rodzicami na temat samodzielnego wykonywania zadań przez uczniów. Rodzic powinien kierować, pomagać lecz nie wykonywać pracy za dziecko.

Projekt

Planowanie projektu

 • Temat projektu: „”Wybrane kraje Unii Europejskiej"

Temat projektu powstał z mojej inicjatywy. Zadanie zostało zrealizowane z 8 osobową grupą uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym.Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach.

 • Cel główny: Wzbogacenie wiedzy uczniów o krajach Unii Europejskiej.i
 • Organizacja: Przewidywany czas trwania projektu to 4 tygodnie. Projekt zakończy się prezentacją multimedialną.Praca uczniów będzie monitorowana poprzez spotkania z opiekunem  podczas zajęć jak i na bieżąco konsultowana e-mailowo. Do pomocy zaproszeni zostali również rodzice uczniów.
 • Zadania:

−         Każdy grupa ma za zadanie wykonać prezentacje PowerPoint zawierającą:

 1. Podstawowe informacje o danym kraju (historia, zabytki)
 2. Ciekawostki wybrane przez dzieci.

-          Zadanie dodatkowe:

 1. Przedstawienie prezentacji z krótkim omówieniem wśród swoich kolegów i koleżanek z klasy.
 2. Przygotowanie matriałów potrzebnych do wykonania plakatu przez dzieci którym prezentacja zostanie wyświetlona (uczniowie klasy IIe)

 

Obecnie uczestnicy projektu są na etapie wyszukiwania informacji o wybranym przez siebie kraju.

Grupa I: Ola i Julka - Francja

Grupa II: Wiktor i Kuba - Niemcy

Gruoa II: Kinga i Weronika - Włochy

Grupa IV: Zuzia i Bartek - Hiszpania

Realizacja projektu

Realizacją projektu uczniowie zajmują się już 4 tydzień.

Początkowo zbierali niezbędne informacje o swoich państwach, a następnie z pomocą nauczyciela wykonywali prezentację  PowerPoincie.

Spotkania odbywają się średnio raz w tygodniu. Ewentualne konsultacje odbywają się również poprzez emaile. Trudność sprawiła dzieciom brak znajomości programu w której mieli wykonać prezentacje, dlatego cotgodniowe spotkanie było ograniczone do pracy tylko z jednym zespołem.

Swoje poczynania przedstawimy uczniom klasy II e oraz wyświetlimy na projektorze podczas Festiwalu szkolnego dla społeczności szkolnej.

 

Podsumowanie projektu

Szkolny Festiwal 2.0 odbył się w jednej z sal w naszej szkole, w której znajduje się tablica multimedialna. Odbiorcami byli uczniowie klas 1 i 2 oraz nauczyciele uczący w danej klasie. Uczniowie, którzy wykonali prezentacje mieli możliwość przedstawienia ich po raz kolejny. Pierwsza prezentacja odbyła się dla kolegów i koleżanek z klasy IIe i IId. Po prezentacjach wykonaliśmy w grupach plakaty o wybranym kraju Unii Europejskiej do których materiały przygotowały dzieci biorące udział w projekcie.Na festiwalu nasza prezentacja trwała ok. 20 minut. Oprócz wyświetlenia prezentacji w PowerPoincie dzieci przedstawiły swoje wcześniejsze dokonania – kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi, projekty buziek i propozycję sprawdzianu.

Zajęcia były bardzo ciekawe i dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Uważam, że doświadczenia, które zdobyliśmy poprzez udział w projekcie długo zostaną z nami i pomogą nam bezpiecznie korzystać z internetu oraz programów office.

Uczymy z TIK

Pomysł zadania powstał z mojej inicjatywy. Zadanie zostało zrealizowane z 8 osobową grupą uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym. Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach.

I etap - planowanie, wykonanie zadania Uczniowie mieli za zadanie wykonanie karty pracy sprawdzającej umiejętności matematyczne swoich kolegów i koleżanek z klasy. Pracę rozpoczęli od wspólnego wyboru zakresu zadań w karcie pracy (jakie umiejętności chcą sprawdzić), następnie podzielili się na 4 dwuosobowe zespoły w których tworzyli zadania. Karta pracy miała zawierać 4 zadania. Pierwsze z nich obejmowała dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (5 przykładów z dodawania i 5 z odejmowania), zadanie drugie miało sprawdzić umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 20 ( 5 przykładów z dzielenia i 5 z mnożenia), 3 i 4 zadanie to zadania z treścią. Kolejnym etapem pracy było napisanie zadań w edytorze tekstu Word oraz wydrukowanie i skserowanie swoich kart pracy dla innych uczniów. Tym samym powstały 4 różne karty pracy, które postanowiliśmy wykorzystać na lekcji w dniu następnym.

II etap – realizacja zadania w klasie Gotowe karty pracy uczniowie rozdali swoim kolegom i koleżankom z klasy. Jedna osoba z grupy osób przygotowujących karty pracy wytłumaczyła dzieciom na czym polega ich zadanie.

III etap – sprawdzenie i ocenienie Po wykonaniu zadań karty zostały zebrane przez nauczyciela, a następnie sprawdzone na kolejnych zajęciach z uczniem zdolnym przez ich autorów. Dzieci wspólnie wymyśliły system oceniania. W programie Paint stworzyły różne buźki, które przyznawały za wykonanie zadań.

0 błędów – REWELACJA – super buźka

1-3 błędów – FAJOWO – fajna buźka

4-6 błędów – JEST OK – dobra buźka

7 i więcej – PRACUJ!PRACUJ! - grymasząca buźka

Stworzone buźki i karty pracy są załącznikiem w zadaniu.

Zaskoczeniem było dla mnie to, że uczniowie nie mieli najmniejszych problemów z wykonaniem swojego zadania. Sprawnie zaplanowali swoją pracę, ułożyli zadania i przepisali je w Wordzie. Moja pomoc ograniczała się jedynie do pokazania wzoru karty pracy i pokazania w jaki sposób można zapisywać znaki, oddzielać działania itp. Myślę, że zadanie to było naprawdę owocną pracą moich uczniów. Budujące dla mnie było to, kiedy jedna z uczennic po wykonaniu swojej karty pracy i zakończonych zajęciach powiedziała „Te zajęcia były super. Nie mogę doczekać się kolejnych”. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest realizacja takiego zadanie na zajęciach z uczniem zdolnym. Dzięki temu dzieciaki miały powtórkę z matematyki, zajęć komputerowych i świetną zabawę.

Marta Piniarska

2 edycja Szkoły Myślenia (2009/10)

Nauczyciele:

Agnieszka Górna, Michał Szwacki, Izabela Cieślak, Małgorzata Smoczyk, Marta Krojenka

 

Sprawozdania nauczycieli

Projekt 1: Jedna forma- wiele ćwiczeń

Planowanie projektu

SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT

Inspiracji szukałam w wielu źródłach. Czym zainteresować uczniów? Jak zachęcić ich do twórczego podejścia,pisania,poszukiwania, do zainteresowania językiem ojczystym?Odpowiedź znalazłam na Waszej stronie. Po konsultacji z zainteresowanymi dziećmi wybraliśmy reportaż związany z życiem szkolnym, jako formę, której nie ma w podstawie programowej szkoły podstawowej, a która pozwala doskonalić i rozwijać różne formy wypowiedzi.

KTO REALIZUJE PROJEKT?

Projekt realizuje ośmioro uczniów z kl. V i VI, zainteresowanych doskonaleniem swego warsztatu pisarskiego .

JAKIE SĄ CELE PROJEKTU?

- uczniowie doskonalą swój warsztat pisarski,

- poprzez różnego rodzaju ćwiczenia wzbogacają swój język,

- doskonalą umiejętność zbierania i selekcjonowania informacji,

- zbierają, opracowują różne materiały,

- tworzą i analizują ankiety,

- w różny sposób podchodzą do tego samego tematu, ucząc się tolerancji i akceptacji poglądów innych.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

1. Tworzenie mapy pojęć związanych z reportażem.

2. Analiza poszczególnych etapów tworzenia reportażu.

3. Wyjaśnianie trudnych pojęć związanych z reportażem.

4. Ćwiczenia językowe np.frazeologiczne mające na celu wzbogacanie języka.

5. Przypomnienie form wypowiedzi przydatnych do zebrania potrzebnych informacji:

a) wywiad,

b) ankieta,

c) rozmowy kierowane.

6. Ćwiczenia redakcyjne, interpunkcyjne i ortograficzne.

W JAKI SPOSÓB POWOŁANO UCZNIOWSKIE ZESPOŁY PROJEKTOWE ?

Młodsi uczniowie podzielili się na dwuosobowe zespoły ,natomiast starsi pracowali indywidualnie.

DOKUMENTOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRACY

1. Sporządzenie kolorowych map pojęciowych na bristolu.

2.Teczki zawierające dokumentację:

- notatki,

- ćwiczenia językowe, ortograficzne,

- ankiety,

- wywiady,

- reportaże,

Najlepsze prace naszych uczniów zostaną opublikowane w elektronicznej wersji naszej szkolnej gazetki " INTERODGŁOSY"

KRYTERIA OCENY

Pod ocenę podlega końcowy efekt pracy  uczniów, czyli reportaż.

 
Realizacja projektu

Projek rozpoczęliśmy od poszukiwania w różdnych źródłach informacji na temat reportażu i sposobu jego pisania. Uczniowie wykazywali duże zaangażowanie i pomysłowość w poszukiwaniach. Z zebranych informacji wybraliśmy najistotniejsze i stworzyliśmy z niej mapę pojęć, która pozwoliła nam zwizualizować kolejne etapy pracy. W tym momencie ujawniły się talenty plastyczne i organizacyjne dzieci. Okazało się jednak, że nie wszytkie pojęcia są zrozumiałe dla piątoklasistów. Zorganizowałam zajęcia ze słownikami i innymi źródłami, które miały za zadanie wyjaśnienie i analizę poszczególnych niezrozumiałych pojęć.

W trakcie kolejnych zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia językowe (np. frazeologiczne oraz ćwiczenia ze słowniekim synonimów), które miały na celu wzbogacenia ich języka, a jednocześnie miały ich zainspirować do szukania ciekawie sformułowanych tematów. Wiele energii uczniowie włożyli w poszukiwanie ciekawych tematów szkolnych, które mogły poruszać nasze reportaże.

Kilka zajęć poświęciliśmy na przypomnienie i ćwieczenie form wypowiedzi przydatnych do zebrania potrzebnych informacji. Uczestnicy przeprowadzali wywiady i przygotowali ankiety, zajęli się ich opracowaniem ( te czynności sprawiały im wiele radości i robili to bardzo chętnie). Najwięcej trudności uczniowie mieli podczas ćwiczeń redakcyjnych, szlifowania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym prac. Dwoje z nich zrezygnowało właśnie na tym etapie.

Zakończyliśmy projekt z sześcioma reportażami napisanymi na różne tematy dotyczące ostatecznie nie tylko życia szkolnego.

Wiele pracy i zaangażowania kosztowało mnie motywowanie uczniów do podjęcia kolejnych działań, a później ich kontynuacji.

 

Projekt 2: Wspomnienia ze szkolnej ławy

Planowanie projektu

Temat pracy podsunęli mi uczniowie klas szóstych. Uznali,że warto byłoby pozostawić po sobie, swoim roczniku jakiś widoczny ślad. Wspólnie wymyśliliśmy,że może to być pewien rodzaj pamiętnika wykonany w formie port-folio za pomocą dowolnej techniki.

Twórcami prac zostali uczniowie kl.6b i kl.6c.

Zadaniem uczniów jest:

- przygotowanie strony tytułowej,

- przedstawienie siebie( w sposób humorystyczny lub poważny),

- stworzenie karty z historii szkoły,

- wspomnienia malucha( wspomnienia z kl.1-3),

- moja klasa- różni ludzie ( koleżanki, koledzy, przyjaciele, sympatie itd- opis postaci),

- lekcje ( te najciekawsze i mniej ciekawe, anegdoty, co z nich w nas zostanie?,które lubiliśmy i dlaczego itd.)

- przerwy,

- szkoła mniej oficjalna ( imprezy klasowe, dyskoteki, festyny itd.),

- wycieczki, których nie zapomnę,

- list do młodszych kolegów.

Cele projektu:

korzystanie z różnych źródeł informacji,

zebranie i wybranie odpowiednich materiałów,

umiejętne zaplanowanie i rozłożenie pracy,

poprawne zredagowanie notatek, listu, opisu ( doskonalenie swego warsztatu redakcyjnego),

twórcze rozwiązania itp.

Wszystki prace zostaną wystawione na szkolnym festiwalu nauki, najlepsze z nich znajdą swoje miejsce w szkolnej Izbie Pamięci naszej szkoły.

 
Realizacja projektu

 

Uczniowie z entuzjazmem podeszli do pomysłu.Zbierali materiały,gromadzili zdjęcia, dzielili się problemami i pytaniami, pokazywali wstępne projekty. Niestety w miarę realizacji projektu ich zapał malał. Martwiło mnie już od początku to, że żadne z nich nie wykazało się większą od innych pomysłowością. Mimo pozostawienia im wolnej ręki co do formy pracy, nikt nie wyszedł poza album- wyklejany, rysowany bądź drukowany. Owszem kilka prac było barwnych, przemyślanych i ciekawszych od innych-to one zostały wyróżnione i wystawione podczas FestiwaluNNauki. 3 z nich trafią do szkolnej Izby Pamięci. reszta wykonana była niestarannie ,bez pomysłu i użycia Słowników ortograficznych.

Pozytywnym wynikiem tego projektu było :

- uczniowie, którzy go rozpoczęli ,skończyli swoją pracę,

- dzieci wymieniały się zebranymi materiałami,

- chętnie dzielili się wspomnieniami i spostrzeżeniami,

- dzieci świetnie się bawiły wspominając miniony czas.

Myślę,że cele projektu osiągnęłam tylko w niewielkim stopniu. Uczniowie nie poszukiwali wiadomości w różnych źródłach, korzystali z tych najłatwiej dostępnych: internetu . Wiele dzieci miało też problem z samodzielnym rozplanowaniem pracy.

Mimo wszystko będę nadal z szóstymi klasami robić Wspomnienia ze szkolnej ławy, przygotuję instrukcje pracy, harmonogram i wskaże im inne formy i źródła, z których mogliby skorzystać.

 

 
Prezentacja

Zdjęcia najciekawszych stron albumu.

Agnieszka Górna


Projekt 1: Świat filmu

Planowanie projektu

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 w ramach realizacji projektu "Świat filmu" pracowaliśmy  z wybranymi uczniami klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

Pomysł

Jestem nauczycielem historii i prowadziłem w zeszłym roku szkolnym kółko historyczne. Uczniowie mieli okazję zwiedzac muzea, pracowac nad makietami historycznych obiektów i poznawac ciekawostki z najbliższej okolicy. Właśnie wtedy narodził się pomysł nakręcenia filmu do legendy o naszym mieście – Luboniu.

Do tekstu legendy uczniowie napisali scenariusz filmowy. Przygotowaliśmy stroje, rekwizyty i wybraliśmy miejsce naszej ekranizacji. Film powstał podczas jednej soboty na terenie pobliskich stawów.

W tym roku szkolnym w ramach ,,Szkoły Myślenia’’ cieszę się, że mogę rozwijac ten pomysł wspólnie z Martą Krojenką, która prowadziła kółko teatralne.

Cele projektu

- uczniowie poznają historię filmu,

- uczą się warsztat pracy reżysera,

- tworzą  scenariusze filmowe,

  

Realizacja projektu

 

Realizacja

W pierwszym etapie pracy uczniowie poznawali historię światowego kina, przyswajali pojęcia związane z procesem powstawania dzieła filmowego oraz oglądali filmy prezentujące wybrane gatunki.

Prezentowanymi filmami były takie filmy fabularne jak angielskie dzieło pt. "Billy Elliot", francuski obraz pt. "Pan od muzyki " oraz chiński film dokumentalny pt. "Chiny w kolorze blue".

Uczniów wykonali  plakaty prezentujące w formie mapy mentalnej zdobyte wiadomości oraz przemyślenia towarzyszące dzieciom w trakcie podejmowanych przez nie działań.

Zaplanowane zadania

Kolejnym etapem projektu "Świat filmu" będzie napisanie przez uczniów autorskiego scenariusza,na podstawie którego zostanie nagrany film reklamowy- ,,lip dub’’ dotyczący życia Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

 
Prezentacja

Projekt 2: ,,Ufo w Luboniu''

Planowanie projektu

          W drugim semesrtrze roku szkolengo uczniowie klas V i VI pracowali nad pomysłem filmu ,,Ufo w Luboniu''. Wspólnie opracowali zarys ogólny scenariusza, poszczególne sceny i obsadę. Po omówieniu ogólnym, przystąpili do pisania scenariusza właściwego. Tematem filmu miało byc poszukiwanie przez przybyszów z innej planety przyjaciół na Ziemi.

 
Realizacja projektu

         Po przeanalizowaniu scenariusza napisanego przez uczniów, przystąpiliśmy do dokładnego zaplanowania poszczególnych scen. Uczniowie bardzo chętnie dzielili się pomysłami, zarówno na stroje, rekwizyty, jak i sposób zagrania. 

Do nakręcenia filmu przystąpiliśmy w dniu 1. 06. - data była przypadkaowa, ale zarazem trefiona. Nikt ,,krzywym'' okiem nie spojrzał na nas w centrum ,,Pajo''- gdzie kręciliśmy sceny w sklepie zoologicznym. Uczniowie poprzebierani za ,,obcych'' obserowoali życie na Ziemie. Wszyscy z życzliwością odnieśli się do naszych reżyserskich pomysłów.

Efekt ciągle jest w opracowaniu. Mamy nadzieje, że jeszcze w sezonie wakacyjnym zostanie on pokazany na naszej stronie internetowej. 

Michał Szwacki


 

Projekt 1: Czy drzewa i krzewy mogą zakwitnąć zimą?

Planowanie projektu

Jestem nauczycielem wychowawcą świetlicy w której od kilku lat prowadzone sa zajęcia  kółka małych przyrodników.Podczas systematycznych spacerów krajoznawczych poznajemy otaczającą przyrodę, obserwujemy jak się zmieniai dlaczego tak się dzieje. Stąd pomysł na eksperyment przyrodniczy celem którego jest wykazanie, że poprzez zmianę warunkówzewnętrznych możemy wpływać na  rozwój roślin.

1.Zimowy spacer po śniegu i obserwacja przyrody.

2.Rozmowa w klasie z dziećmi na temat tego jak wyglądają drzewa i krzewy i dlaczego tak się dzieje. Postawienie problemu: czy możemy sprawić, aby drzewa lub krzewy zakwitły zimą i co trzeba zrobić, aby tak się stało.

3.Ponowny spacer i ścięcie gałązek wierzby, wiśni i forsycji.

4.Umieszczenie gałązek w słojach z wodą na nasłonecznionym parapecie klasy.

5.Systematyczna obserwacja gałązek i prowadzenie dziennika obserwacji.

6.Zajęcia podsumowujące i wyciągnięcie wniosków z eksperymentu.

 
Realizacja projektu

Realizację projektu rozpoczęliśmy od spaceru w pięknej zimowej scenerii - wszędzie przynajmniej 20 cm śniegu i mróz -9 stopni. Spacerując w okolicach szkoły uczniowie mieli za zadanie obserwować przyrodę, zwłaszcza drzewa i krzewy. Po powrocie do klasy  dzieci opowiadały o swoich spostrzeżeniach.  Zastanawialismy się czy drzewa i krzewy  mogą zakwitnąć zimą i co trzebaby zrobić, aby tak się stało. Postanowilismy przeprowadzić eksperyment: ściąć gałęzie forsycji, wiśni, wierzby i umieścić je w wodzie w naszej świetlicy. Następnego dnia podczas kolejnego spaceru pościnaliśmy gałęzie, włożyliśmy do słoików z wodą i rozpoczął się najważniejszy etap  - obserwacja.  Dzieci podeszły do zadania z wielkim zaangażowaniem, każdego dnia, już od samego rana  podchodzily do gałęzi i głośno opowiadały  o zachodzących zmianach, kóre następnie zapisywaliśmy na kartach obserwacji. Pierwsza zakwitła forsycja po 9 dniach, następnego dnia wierzba pokazała ,, kotka" w całej okazałości. Najdłużej, bo 15 dni czekaliśmy na białe kwiatki wiśni. Podsumowaliśmy nasz eksperyment rozmową  w której dzieci doszły do wniosku, że to zmiana temperatury otoczenia i woda sprawiły, że gałęzie zakwitły.

 

Projekt 2: Od nasionka do kanapki

Planowanie projektu

   

  

      Większość dzieci z naszej szkoły mieszka w blokach i nigdy nie miała okazji obserwować jak rosną rożne gatunki roślin oraz

jak długo to trwa. Stąd pomysł na kolejny eksperyment przyrodniczy, który planuję rozpocząć na początku kwietnia:

1. Wysianie do dwóch skrzynek nasion warzyw rzodkiewki i  sałaty.

2. W trzeciej skrzynce nasiona kwiatów- aksamitek.

3. Systematyczna obserwacja .

4. Prowadzenie kart obserwacji.

           

       Planuję, że dzieci nauczą się :

- systematycznego dbania o roślinki;

- zaobserwują jak zmienia się roślina na poszczególnych etapach wzrostu;

- ile czasu potrzeba, aby warzywa nadawały się do zjedzenia;

- poznają zasady prawidłowego odżywiania się;

         Eksperyment zakończy się zjedzeniem sałaty i rzodkiewki - na kanapkach. Kwiatki przeflancujemy na " zielone boisko.

Izabela Cieślak

  


 

Projekt 1: Kochane zdrowie

Planowanie projektu

Do projektu przystąpili uczniowie klas czwartych i piątych. Uczestnicy chcą poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat zdrowia, wzbogacić słownictwo oraz rozwijać umiejętność korzystania ze słownika dwujęzycznego.

Harmonogram spotkań:

10.12.2009

Uczniowie stworzą mapę umysłu dotyczącą zdrowia. Podczas tworzenia mapy uczestnicy wyodrębnią najważniejsze czynniki, które według nich mają znaczący wpływ na zdrowie. Podczas kolejnych spotkań będziemy omawiać każdy z czynników osobno. To uczniowie zadecydują o kolejności omawianych tematów.

17.12.2009

Uczniowie będą swobodnie rozmawiać na temat wpływu sportu na zdrowie. Następnie każdy uczeń zaprezentuje swój pomysł na plakat przedstawiający tematykę sportu. W celu zgromadzenia potrzebnego słownictwa uczniowie będą używać słowników dwujęzycznych. Na kolejnym spotkaniu uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje plakaty wykonane w domu.

7.01.2010

Uczniowie będą rozmawiać na temat wpływu odżywiania na zdrowie. Wspólnie wyodrębnimy pięć grup produktów niezbędnych dla zdrowia: produkty pełnoziarniste, produkty mleczne, owoce, warzywa oraz produkty bogate w białko.Uczestnicy zaprezentują swoje pomysły na plakat przedstawiający tematykę prawidłowego odżywiania. W celu zgromadzenia potrzebnego słownictwa uczniowie będą używać słowników dwujęzycznych. Na kolejnym spotkaniu uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje plakaty wykonane w domu.

14.01.2010

Uczestnicy będą rozmawiać na temat wpływu higieny osobistej oraz sposobu ubierania na zdrowie. Następnie każdy uczeń będzie mógł przedstawić swój pomysł na plakat. Przy pomocy słownika dwujęzycznego uczniowie zgromadzą słownictwo niezbędne do wykonania plakatów, które zaprezentują na kolejnym spotkaniu.

4.02.2010

Ostatnim omawianym tematem będą choroby i urazy oraz jak się przed nimi chronić. Po zaprezentowaniu pomysłów na plakaty, uczniowie przystapią do gromadzenia słownictwa. W domu każdy uczeń wykona plakat związany z tematyką omawianą na zajęciach.

11.02.2010

Po dokładnym omówieniu każdej z grup wyznaczonych  przez dzieci na pierwszym spotkaniu, uczniowie wymyślą hasło związane ze zdrowiem i ułożą krzyżówki. Tematyka słownictwa zawartego w krzyżówkach będze związana ze zdrowiem.

18.02.2010

Na ostatnim spotkaniu uczestnicy stworzą mapę umysłu dotyczącą zdrowia w języku angielskim. Dzieci użyją słownictwa, którego nauczyły się podczas trwania projektu.

 

 
Realizacja projektu

Zakończyliśmy realizację pierwszego projektu. Wykonaliśmy wszystkie zadania.

Wszyscy uczestnicy projektu jednomyślnie stwierdzili, że największą atrakcją była praca ze słownikiem i możliwość przyswojenia nowego słownictwa. Tworzenie mapy umysłu oraz przygotowywanie plakatów dotyczących ciekawych tematów również stanowiły interesujący element realizowanego projektu.

 
Prezentacja

Prezentacja najciekawszych prac podczas SZKOLNEGO FESTIWALU NAUKI

 

Galeria:

 

 

Projekt 2: At the doctor's

Planowanie projektu

W nauce języka obcego nie tylko ważne jest opanowanie podstawowych zdolności mówienia, pisania, czytania i słuchania, ale równie ważnym aspektem jest poprawne używanie języka w określonych miejscach i sytuacjach. Uczniowie szkoły podstawowej bardzo rzadko zdają sobie sprawę z faktu, iż literalne tłumaczenie z języka ojczystego wcale nie jest kluczem do sukcesu. Projekt ma na celu wskazanie uczniom korzystanie z różnych źródeł informacji oraz rozwijanie  krytycznego myslenia.

Projekt polaga na zgromadzeniu słownictwa dotyczącego chorób, urazów i leczenia, jak i zwrotów grzecznościowych używanych w gabinecie lekarskim. Uczniowie mogą w tym celu używać podręcznik, słownik dwujęzyczny oraz korzystać z internetu. Następnie dzieci dobiorą się w pary i podejmą próbę ułożena dialogu, jaki może mieć miejsce w gabinecie lekarskim. Po zaprezenowaniu dialogów grupie, każda z par przygotuje się do nagrania krótkiego filmu.

 
Realizacja projektu

W projekcie wzięło udział dwunastu uczniów z klas czwartych i piątych. Reazlizacja projektu powiodła się! Największą przyjemnością podczas pracy nad projektem okazało się nagrywanie scenek, w których dzieci mogły popisać się swoimi zdolnościami aktorskimi. Uczniowie podjęli decyzję o zamieszczeniu filmów na stronie internetowej naszej szkoły oraz o kontynuowaniu projektu w przyszłym roku szkolnym. Wspólnie wybierzemy temat scenek do realizacji.

Małgorzata Smoczyk


Projekt 1: Świat filmu

Planowanie projektu

Celem projektu "Świat filmu" jest zapoznanie uczniów klas piątych i szóstych z ogólną historią filmu światowego, przybliżenie pojęć związanych z powstawaniem dzieła filmowego oraz zaprezentowanie , w ramach projekcji, wybranych gatunków filmowych.

 

 
Realizacja projektu

W czasie pierwszego semestru roku szkolnego 2009/2010 w ramach realizacji projektu "Świat filmu" zostało zorganizowanych kilkanaście spotkań z wybranymi uczniami klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

W czasie przeprowadzonych zajęć uczniowie poznawali historię światowego kina, przyswajali pojęcia związane z procesem powstawania dzieła filmowego oraz oglądali filmy prezentujące wybrane gatunki.

Prezentowanymi filmami były takie filmy fabularne jak angielskie dzieło pt. "Billy Elliot", francuski obraz pt. "Pan od muzyki " oraz chiński film dokumentalny pt. "Chiny w kolorze blue".

Efektem pracy uczniów były plakaty prezentujące w formie mapy mentalnej zdobyte wiadomości oraz przemyślenia towarzyszące dzieciom w trakcie podejmowanych przez nie działań.

Kolejnym etapem projektu "Świat filmu" będzie napisanie przez uczniów autorskiego scenariusza,na podstawie którego zostanie nagrany film reklamowy dotyczący życia Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

Projekt 2: "Ufo w Luboniu"- film

Planowanie projektu

W drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 w ramach zajęć z uczniem zdolnym odbyło się kilka spotkań poświęconych planowaniu

kolejnego projektu. Uczniowie klas piątych i szóstych ustalili temat krótkiego filmu, który zamierzali nagrać oraz zaplanowali sposób pisania scenariusza do planowanej pracy. Ustalono,że tematem filmu będzie poszukiwanie przyjaźni przez istoty z obcej planety, które wyladowały w Luboniu.

 
Realizacja projektu

W czerwcu 2010r. uczniowie realizujący projekt "Szkoła myślenia" nakręcili film pt. "Ufo w Luboniu", który powstał na podstawie napisanego wcześniej przez dzieci scenariusza. Film w zabawny sposób prezentował problem poszukiwania akceptacji i przyjaźni.

Marta Krojenka

 

1 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2010/11)

Koordynator:Lidia Kałwińska

Nauczyciele: Monika Musielak-Heyer, Alicja Walenciak- Galińska, Marta Lewandowska, Beata Adamska, Joanna Kordzińska, Agnieszka Ratke, Alina Malinowska.

Relacja z debaty

I już po debacie, a tyle było przygotowań. Informację o mającej odbyć się debacie ogłosiliśmy wszystkim uczniom przez szkolny radiowęzeł oraz na tablicach informacyjnych. Uczniom klas 4-6, z którymi nauczyciele wymienili się e-mailami wysłaliśmy również informacje o debacie na skrzynki pocztowe. Do grup uczniów, którzy odbyli debaty klasowe dołączyli  nasi dziennikarze ze szkolnego koła dziennikarskiego. Oni również pomogli nam powiadomić wszystkich zainteresowanych – rozsyłali s-msy. Na debatę zaprosiliśmy również  Panią Dyrektor Teresę Zygmanowską. Ponieważ w debatach klasowych uczestniczyło aż 10 klas, to wspólnie postanowiliśmy, że do debaty szkolnej każda grupa wybierze swoich przedstawicieli, którzy w dowolnej formie zaprezentują działania grup i propozycje do kodeksu szkoły. 17 grudnia o godz. 12.00 debatę prowadziłam ja, jako koordynator. W sali było ok. 50 uczniów biorących udział w debacie oraz grupa widzów. Wszyscy uczestnicy otrzymali kartki zielone i czerwone. Debatę rozpoczęłam od prezentacji multimedialnej, w której zaprezentowałam wszystkie siedem problemów, tak, by uczniowie, którzy do tej pory pracowali tylko nad swoim problemem mieli poczucie, że to, co wypracowali stanowi element całości. W prowadzeniu debaty pomagali mi wybrani przez poszczególne grupy prezenterzy. Problem Ucz i ucz się z TIK zaprezentowali nasi najmłodsi uczniowie- z klas 1, pod opieką p. Michalak. Każda kolejna grupa miała ok. 3 minut na prezentację swoich dokonań. Sposób prezentacji był bardzo zróżnicowany. Pojawiły się ciekawe plakaty, prezentacje w Power Poincie, a nawet historyjki obrazkowe. Po każdej prezentacji na sali rozlegały się brawa. Na koniec każda grupa musiała podać 2 -3 propozycje do kodeksu szkoły. W rezultacie zgromadziliśmy duży materiał do dalszej dyskusji. Mógł w niej zabrać głos każdy uczestnik debaty, po uprzednim zgłoszeniu chęci u prowadzących wraz ze mną debatę dwóch uczniów z klasy 6d. W tym czasie kolejna dwójka uczniów spisała wszystkie propozycje haseł kodeksu. W kolejnej fazie przystąpiliśmy do podsumowania debaty. Teraz każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat wagi poszczególnych zapisów poprzez podniesienie czerwonej lub zielonej kartki. To był bardzo kolorowy etap debaty, na Saali naprzemiennie robiło się bardzo czerwono lub zielono. Wśród uczniów panowała zaskakująca mnie zgodność. W ten sposób wytypowaliśmy 13 najważniejszych zdaniem uczniów zapisów, które powinny pojawić się w Kodeksie. Postanowiliśmy też, że teraz możliwość wypowiedzi muszą mieć wszyscy uczniowie i nauczyciele. Uznaliśmy, że wypracowane propozycje umieścimy na stronie www szkoły oraz na szkolnej gazetce. W tym samym czasie propozycje uczniów zostaną zaprezentowane nauczycielom na radzie pedagogicznej. Liderzy poszczególnych zespołów spotkają się z nauczycielami uczestniczącymi w programie, by opracować końcową wersję zapisów Kodeksu w jakiejś ciekawej formie. Koło dziennikarskie postanowiło opisać debatę szkolną w prasie lokalnej, tak, by również rodzice, przyjaciele szkoły i mieszkańcy Lubonia mogli się zapoznać z tematyką TIK podejmowaną w szkole. Zgłosili się też uczniowie chętni do przeprowadzenia rozmowy z p. dyrektor szkoły oraz przedstawicielami Rady Rodziców, jak mogą pomóc nam we wprowadzaniu w życie niektórych zapisów.

Szkolny Festiwal Nauki

Szkolny Festiwal Nauki w naszej szkole trwał dwa dni. Rozpoczął się 31 maja wystawą prac powstałych w czasie realizacji projektu. Na dolnym holu pojawiły się zdjęcia, prace plastyczne i techniczne, które odzwierciedlały wybrane punkty z naszego Kodeksu 2.0. Większość prac wykonali młodsi uczniowie. Uczniowie klas 5 i 6 wzięli udział w konkursie wiedzowym dotyczącym stosowania TIK. Konkurs miał postać quizu z wykorzystaniem prezentacji w programie Power Point. Klasy były reprezentowane przez 3-osobowe zespoły, które na zmianę odpowiadały na pytania. Emocji było wiele, a uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i czujnością – natychmiast wyłapali błąd merytoryczny, który niespodzianie wkradł się do prezentacji. Pytania dotyczyły również treści zawartych w Kodeksie 2.0. W nagrodę  otrzymali pamiątkowe dyplomy Szkoły z klasą. Uczniowie klasy 6d, którzy przygotowali prezentacje  „Fantastyczna podróż” przedstawiali je zainteresowanym kolegom w pracowni komputerowej, która tego dnia była otwarta również w czasie przerw. Z kolei cztery klasy 5 miały możliwość obejrzenia spektaklu w wykonaniu uczniów klasy 5c, którzy przygotowali sztukę „Śnieżka” w wersji nie tylko współczesnej, ale również czterojęzycznej. W spektaklu sceny wykonywane w języku polskim  przeplatały się ze scenami w językach obcych: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Współczesności sztuki wtórowała sceneria, która była wyświetlana z wykorzystaniem rzutnika i obrazów pochodzących z sieci internetowej. To było bardzo ciekawe, nowe doświadczenie nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli. Publiczność, mimo panującego w sali gimnastycznej upału chętnie śmiała się ze słownych dowcipów. Koło dziennikarskie przygotowało specjalny numer gazetki on-line, dostępnej na naszej stronie internetowej, w której umieścili wiele ciekawych wiadomości dotyczących pisania emaili. Dziennikarze wyszukali z Internetu i stworzyli słownik komputerowy na nasz użytek. UFF – tyle działo się tylko jednego dnia.

1 czerwca natomiast świętowaliśmy dalej. Wielu uczniów klas 4-6 wzięło udział w projekcie „Zabawy językowe”. Pomysł na organizację takiego dnia językowego wpadł nam do głowy, gdy dowiedzieliśmy się, że nasze zaproszenie przyjął na ten dzień Deutsch Wagen. To kolorowy busik, promujący w Polsce naukę języka niemieckiego. Poprzez zabawy z językiem uswiadamia społeczenstwu polskiemu, że warto znać język najbliższego sąsiada. Postanowiliśmy wtedy nie ograniczać się tylko do grupy ok. 50 uczniów. Nasi germaniści i angliści zadeklarowali się również przygotować zabawy z językiem obcym. Pomysły były różne, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla tych, którzy nie lubią wytężać swoich umysłów, za to świetnie radzą sobie w sporcie przygotowaliśmy Szkolną Olimpiadę Sportową, na której każdy mógł  pobić rekord szkoły w biegu na 60m czy też rzucie piłką lekarską. Otwarciu Olimpiady towarzyszyło odsłonięcie tablicy rekordów szkolnych, którego dokonała pani dyrektor. Zmęczeni, ale bardzo rozemocjonowani spotkaliśmy się wszyscy na kończącym Szkolny Festiwal Nauki koncercie, w którym prezentowane były piosenki w języku niemieckim lub angielskim. To był długi, pełen emocji i bardzo dynamiczny Szkolny Festiwal Nauki. Staraliśmy się pokazać naszym uczniom, że nauka wcale nie musi być nudna.

Kodeks 2.0

I wersja Kodeksu 2.0

Kodeks Cieszkowianki w zakresie stosowania TIK

 

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.
 2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ja, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.
 3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.
 4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
 5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.
 6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.
 7. Pełnimy dyżury w bibliotece szkolnej, tak, by ułatwić dostęp do komputerów wszystkim chętnym.
 8. Korzystamy z sieci szkolnej.
 9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Ostateczna wersja Kodeksu 2.0

Kodeks Cieszkowianki w zakresie stosowania TIK

 Wersja ostateczna

 1.  Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.
 2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.
 3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.
 4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
 5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.
 6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.
 7. Korzystamy z komputerów szkolnych, także w czasie przerw.
 8. Korzystamy z sieci szkolnej.
 9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Sprawozdania nauczycieli

Kodeks 2.0

Debata klasowa

Debata klasowa Dnia 30.11.2010 została przeprowadzona w klasie 5b na lekcji wychowawczej debata poświęcona wykorzystywaniu TIK w szkołach. Uczestniczyło w niej 22 uczniów. Efektem tej lekcji było stworzenie kilku punktów do hasła „KOMUNIKUJMY SIĘ!” szkolnego kodeksu. Kilka dni przed debatą uczniowie klasy 5b zostali poinformowani przeze mnie – wychowawcę, jak również przez polonistę panią Galińską o celu i planowanym przebiegu samej debaty. Czwórka chętnych osób opracowała w domu wypowiedzi na następujące pytania, które zostały im przesłane mailowo na ich skrzynki pocztowe: 1. Jak i czy w ogóle używać w szkole technologii komunikacyjno-informacyjnej (Internetu, komórek…)? 2. Czy znane są wam dobre/złe przykłady używania ich w szkole? 3. jakich informacji nie powinno się w ogóle rozpowszechniać? 4. Czy portale społecznościowe i komórki mogą ułatwić kontakty uczniów z nauczycielami i nauczycieli rodzicami? Debata przyjęła zatem formę debaty panelowej. Wybrane osoby – eksperci miały jednak z góry wyznaczone role: dwie z nich były krytycznie, dwie zaś bardzo entuzjastycznie nastawione do pomysły wykorzystywania TIK w szkołach do wzajemnej komunikacji. Szczególnie wypowiedzi krytyczne wywoływały mnóstwo emocji i próby polemiki. Wielu uczniów zabierało głos, biorąc czynny udział w dyskusji. Większość zdecydowanie poparła wprowadzanie nowoczesnych technologii w szkołach, zauważając wiele pozytywnych ich stron. Wątpliwości natomiast budziło samo praktyczne wprowadzanie i używanie ich np. do informowania rodziców o postępach w nauce dzieci. Pojawiły się obawy, że mogłoby dochodzić do włamywania się do programu, wprowadzania nielegalnie zmian. Drugą część lekcji poświęciliśmy układaniu punktów do Kodeksu 2.0. W tym celu najpierw w parach uczniowie zastanawiali się nad tym, jak TIK pomagają w edukacji, jak sami z nich korzystają na lekcjach. Niektórzy, jak przyznali, zaglądają do zasobów Internetu, przygotowując się do prezentacji na wybrane przedmioty, np. na lekcje historii. Przeważnie jednak zaglądają do niego w domu. Dostęp do sieci mają w szkole raczej na lekcjach informatyki. Następnym etapem naszej pracy było już tworzenie punktów do naszego punktu 4 Kodeksu 2.0. Podczas tej pracy, w kilkuosobowych grupach, zapisywali oni swoje pomysły na kartkach. Wybraliśmy ostatecznie następujące propozycje: 1. na portalach społecznościowych nie utrzymuj kontaktów z osobami, których nie znasz. 2. W Internecie zamieszczaj takie informacje, które nie są danymi osobowymi lub nie krzywdzą innych . 3. wszelkie programy służące komunikacji dobrze zabezpiecz trudnym hasłem. Praca z uczniami na tym etapie pozwoliła nam spojrzeć z pewnej odległości na nasze możliwości nauczania i komunikowania się, zdać sobie sprawę z wielu braków, co do dostępności do nowych technologii w szkole, ale też co do naszych własnych umiejętności posługiwania się nimi.

 

Debata szkolna

 

Przy współpracy z panią Galińską została wybrana dwójka uczniów, którzy jako reprezentacja klasy, zaprezentowali wypracowane przez nas propozycje do Kodeksu szkolnego. Uczniowie położyli nacisk na bezpieczeństwo w Internecie. Zostało to przyjęte ze zrozumieniem przez pozostałych uczestników debaty szkolnej, a potwierdzeniem tego były zamieszczone w szkolnym Kodeksie punkty: 6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści oraz 9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

 

Zadanie TIK

Planowanie

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 w klasach 4-6 zwracałam uwagę na to, by uczniowie wykorzystujac teksty z Internetu za każdym razem podawali źródło informacji, ale też podchodzili krytycznie do znalezionych tekstów, porówniując je z innymi źródłami. Ocena zawsze dotyczyła tych prac, które zostały twórczo przekształcone przez uczniów. Punkt naszego szkolnego Kodeksu, nad którym pracuję to "2. Zanim skopiujemy informację czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy."

W klasach czwartch przygotowujemy się do realizacji zadania, którego treścią jest wyszukanie w Internecie infornacji na temat wybranego państwa UE. Uczniowie na podstawie zebranych wiadomości, podzieleni na 4-5 osobowe zespoły przedstawią następnie je w postaci plakatu (personifikacji państwa, ubierając ją w barwy narodowe). Korzystać mogą podczas przygotowań ze szkolnych komputerów np. znajdujących się w bibliotece szkolnej.

 

Realizacja

Wykonanie zadania przebiegło dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie zostali poinformowani o tresci, celach zadania i kryteriach oceny. Mieli następnie tydzień czasu na przygotowanie niezbędnych do wykonania zadania wiadomości.

Wszyscy uczniowie wykonali prawidłowo powierzone im zadanie. Odnaleźli potrzebne im informacje na temat państw UE i w ciekawy sposób je zaprezentowali. Dzięki pokierowaniu przez nauczyciela pracami, mianowicie konieczności przedstawienia państw jako postaci, nie kopiowali bezmyślnie treści z Internetu, ale przetwarzali na swój sposób.

Przy ocenie brałam pod uwagę nie tylko ilość i jakość zebranych informacji, ale też pomysłowość i sposób ich zaprezentowania.
 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

Monika Musielak-Heyer

Konspekt lekcji historii

Kl. 5b

 

Temat: „Osiągnięcia starożytnych Rzymian – powtórzenie wiadomości”

 

Cel główny:

Uczniowie potrafią korzystać z informacji.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie potrafią odnaleźć w różnych źródłach (Internet, encyklopedie, programy edukacyjne, …) informacje na wybrany temat dotyczący osiągnięć starożytnych Rzymian,
 • Dokonają analizy zgromadzonych materiałów pod względem ich ważności i przydatności oraz ułożą je w formie teczki „port-folio”, każda informacja musi być opatrzona w tytuł i autora pracy, z której korzystali,
 • Na podstawie zgromadzonych informacji wykonają fragment ekspozycji, prezentującej dorobek kulturalny Rzymian (może to być: fragment kroniki prowadzonej przez legionowego kronikarza, wykonane z papieru lub tektury fragmenty uzbrojenia bądź ich szkice, pomniki znanych Rzymian – uczniowie musieliby sami przedstawić rzeźby w formie dramy!, mapy, makiety, plakaty itp.),

 

Metoda: Projekt edukacyjny

Muzeum (technika mieszana)

Przebieg lekcji:

Uczniowie zostają wcześniej podzieleni na  4-5 osobowe grupy.  Nauczyciel wyjaśnia cel pracy i sposób jej realizacji. Określa też czas przewidziany na przygotowania i realizację. Grupy wybierają temat najbardziej je interesujący, związany z historią i dziedzictwem starożytnego Rzymu, dzielą się zadaniami i omawiają sposób prezentacji swojej pracy.

Następnie uczniowie w grupach opracowują teczkę „port-folio”  i przygotowują się do ekspozycji.

Zagadnienia, które można zaproponować uczniom:

 1. Zabytki starożytnego Rzymu.
 2. Legiony rzymskie.
 3. Galeria słynnych postaci.
 4. Rzymskie wynalazki i odkrycia.
 5. Niewolnicy i gladiatorzy.
 6. Wierzenia Rzymian.

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

Terminarz i zadania

 

lp

TERMIN

ETAPY

ZADANIA

1.

8.03.2011

wstępny

- podział na grupy,

- wybór tematu,

- ustalenie ról i zadań

2.

15.03.2011

przygotowawczy

- gromadzenie informacji na wybrany temat,

- kompletowanie teczki port-folio

3.

 

22.03.2011

przygotowawczy

- zakończenie prac nad teczką port-folio

- omówienie prezentacji i podział zadań w grupie

4.

 

24.03.2011

finałowy

- przygotowanie prezentacji

- prezentacja tematu w wybrany, ciekawy sposób

- ocena pracy grupowej

  

Teczka port-folio powinna zawierać:

 • Tytuł pracy, nazwiska autorów,
 • Spis treści
 • Zgromadzone materiały (mogą być to wycinki z gazet, wydruk z Internetu, ilustracje,….), każda ma być opatrzona w informację, skąd została zaczerpnięta – autor, tytuł, strona internetowa itp.
 • Nasze wnioski:

Odpowiedź na pytanie, co przyniosła nam praca nad tym tematem, czego się dowiedzieliśmy…

 

Realizacja

Projekt został zrealizowany w wyznaczonym terminie. Wszystkie grupy zadaniowe poradziły sobie znakomicie z zadaniami. Wyjątkiem była jedna z grup, która w niewielkim tylko stopniu przygotowala sie do prezentacji. Poza tym jednak wszyscy uczniowie z zaangażowaniem przystąpili do prezentacji, wykazując sie przy tym dużą kreatywnością. Pomoca w wykonaniu jej była z pewnością przygotowana na wcześniejszych zajęciach teczka port folio.

Uczniowie korzystali z różnego rodzaju źródeł wiedzy, a najchetniej wykorzystywanymi były strony internetowe. Za każdym razem jednak podawali autora, tytuł i stronę. Pod tym względem wykonali zadanie bardzo dobrze.

Monika Musielak-Heyer


Kodeks 2.0

Debata klasowa

Debata nad problemem „7” - NAUCZCIE TEGO DOROSŁYCH, która odbyła się 30.11.2010 wzbudziła wiele emocji wśród uczniów, a dla mnie była niezwykle pouczająca. Przygotowaniami do tej debaty zajęłam się z tygodniowym wyprzedzeniem. Poprosiłam dwójkę uczniów, by zostali liderami grup. Ich zadaniem było stworzenie tych grup i poinformowanie wszystkich uczniów o zakresie debaty. Otrzymali oni ode mnie informacje dotyczące wybranego problemu, a także niezbędne wiadomości dotyczące całości kodeksu 2.0. Pierwszy zespół przygotowywał się do prezentacji odpowiedzi na pytanie: JAK JEST?, czyli miał przedstawić obecny stan umiejętności posługiwania się TIK przez starszych ludzi. Ta grupa poradziła sobie bardzo dobrze z zadaniem: przeprowadziła rozpoznanie wśród ludzi starszych, takich jak dziadkowie, wujkowie, sąsiedzi. Pytanie: czy umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiłaby Panu/Pani Zycie codzienne oraz jakie umiejętności byłyby najbardziej przydatne postawili 20 wybranym przez siebie osobom. W czasie debaty ustaliliśmy, że starsi ludzie chcieliby umieć pisać na komputerze oraz posługiwać się Internetem zwłaszcza w zakresie komunikowania się (poczta elektroniczna, komunikatory) i pozyskiwania wiadomości na temat ważnych wydarzeń na świecie. Część badanej grupy chciałaby mieć umiejętność opłacania rachunków przez Internet. Druga grupa uczniów miała zastanowić się nad pytaniem: JAK MOŻE BYĆ? W czasie debaty zaprezentowali swoje pomysły w jaki sposób oni jako uczniowie mogą pomóc starszym ludziom w pozyskaniu umiejętności korzystania z TIK . Pojawiły się pomysły, by po pierwsze zaproponować bliskim nam starszym osobom krótki kurs umiejętności komputerowych. Następnie poprosić o pomoc nauczycieli informatyki i za ich zgodą zaprosić zainteresowanych do pracowni komputerowej na pierwsze zajęcia. Każdy zaproszony starszy człowiek miałby swojego przewodnika w postaci ucznia. Pierwsze zajęcia poprowadziłby nauczyciel, a następne prowadziliby uczniowie indywidualnie dla każdego uczestnika. Niektórzy uczniowie zadeklarowali, że mogliby uczyć swoich dziadków na własnym komputerze w warunkach domowych. Debata była naprawdę owocna. Uczniowie słuchali się wzajemnie. Powstało kilka ciekawych pomysłów, które w formie prezentacji przedstawią na debacie szkolnej już 17 grudnia. Teraz są w trakcie przygotowywania prezentacji w Power Point. Pierwotnie to właśnie 7 problem wydawał mi się najtrudniejszy do zrealizowania przez moich uczniów, ale jako koordynator postanowiłam przyjąć na siebie to właśnie zadanie. Trudności pojawiły sie na etapie zebrania grup przez liderów, ale później poszło juz gładko. Pomysły uczniów sprowokowały mnie do myślenia nad duzym projektem szkolnym, w którym chciałabym zaproponować najstarszym absolwentom naszej szkoły (która ma już 108 lat) możliwość nauczenia sie podstawowej obsługi komputera, tak, bysmy mogli w sieci komunikować się z nimi. Zobaczymy czy starczy nam sił ...

 

Debata szkolna

 

I już po debacie, a tyle było przygotowań. Informację o mającej odbyć się debacie ogłosiliśmy wszystkim uczniom przez szkolny radiowęzeł oraz na tablicach informacyjnych. Uczniom klas 4-6, z którymi nauczyciele wymienili się e-mailami wysłaliśmy również informacje o debacie na skrzynki pocztowe. Do grup uczniów, którzy odbyli debaty klasowe dołączyli  nasi dziennikarze ze szkolnego koła dziennikarskiego. Oni również pomogli nam powiadomić wszystkich zainteresowanych – rozsyłali s-msy. Na debatę zaprosiliśmy również  Panią Dyrektor Teresę Zygmanowską. Ponieważ w debatach klasowych uczestniczyło aż 10 klas, to wspólnie postanowiliśmy, że do debaty szkolnej każda grupa wybierze swoich przedstawicieli, którzy w dowolnej formie zaprezentują działania grup i propozycje do kodeksu szkoły. 17 grudnia o godz. 12.00 prowadziłam ja, jako koordynator debatę. W sali było ok. 50 uczniów biorących udział w debacie oraz grupa widzów. Wszyscy uczestnicy otrzymali kartki zielone i czerwone. Debatę rozpoczęłam od prezentacji multimedialnej, w której zaprezentowałam wszystkie siedem problemów, tak, by uczniowie, którzy do tej pory pracowali tylko nad swoim problemem mieli poczucie, że to, co wypracowali stanowi element całości. W prowadzeniu debaty pomagali mi wybrani przez poszczególne grupy prezenterzy. Problem Ucz i ucz się z TIK zaprezentowali nasi najmłodsi uczniowie- z klas 1, pod opieką p. Michalak. Każda kolejna grupa miała ok. 3 minut na prezentację swoich dokonań. Sposób prezentacji był bardzo zróżnicowany. Pojawiły się ciekawe plakaty, prezentacje w Power Poincie, a nawet historyjki obrazkowe. Po każdej prezentacji na sali rozlegały się brawa. Na koniec każda grupa musiała podać 2 -3 propozycje do kodeksu szkoły. W rezultacie zgromadziliśmy duży materiał do dalszej dyskusji. Mógł w niej zabrać głos każdy uczestnik debaty, po uprzednim zgłoszeniu chęci u prowadzących wraz ze mną debatę dwóch uczniów z klasy 6d. W tym czasie kolejna dwójka uczniów spisała wszystkie propozycje haseł kodeksu. W kolejnej fazie przystąpiliśmy do podsumowania debaty. Teraz każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat wagi poszczególnych zapisów poprzez podniesienie czerwonej lub zielonej kartki. To był bardzo kolorowy etap debaty, na Saali naprzemiennie robiło się bardzo czerwono lub zielono. Wśród uczniów panowała zaskakująca mnie zgodność. W ten sposób wytypowaliśmy 13 najważniejszych zdaniem uczniów zapisów, które powinny pojawić się w Kodeksie. Postanowiliśmy też, że teraz możliwość wypowiedzi muszą mieć wszyscy uczniowie i nauczyciele. Uznaliśmy, że wypracowane propozycje umieścimy na stronie www szkoły oraz na szkolnej gazetce. W tym samym czasie propozycje uczniów zostaną zaprezentowane nauczycielom na radzie pedagogicznej. Liderzy poszczególnych zespołów spotkają się z nauczycielami uczestniczącymi w programie, by opracować końcową wersję zapisów Kodeksu w jakiejś ciekawej formie. Koło dziennikarskie postanowiło opisać debatę szkolną w prasie lokalnej, tak, by również rodzice, przyjaciele szkoły i mieszkańcy Lubonia mogli się zapoznać z tematyką TIK podejmowaną w szkole. Zgłosili się też uczniowie chętni do przeprowadzenia rozmowy z p. dyrektor szkoły oraz przedstawicielami Rady Rodziców, jak mogą pomóc nam we wprowadzaniu w życie niektórych zapisów.

W opisanej debacie szkolnej wzięła również udział grupa uczniów, która pracowała ze mną nad problemem 7. Uczniowie zaprezentowali swój pomysł uczenia swoich dziadków prostej obsługi komputera. Pomysł został przyjęty z uwagą, ale w głosowaniu nie uzyskał dużej aprobaty. Postanowiliśmy więc nie wpisywać tego punktu do kodeksu, ale spróbować podjąć pierwsze działania w swoim najbliższym otoczeniu. Problemem okazało sie dotarcie niektórych starszych osób do szkoły, więc uczniowie postanowili, ze spróbuja najpierw uczyć swoich własnych starszych bliskich.

 

Galeria:

 

Zadanie TIK

Planowanie

 

Do realizacji wybrałam pierwszą zasadę testowanego obecnie w szkole kodeksu. Zasada ta brzmi: Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

W szkole, kilka dni temu, pojawiła się pierwsza tablica multimedialna. Wzbudziła wiele emocji uczniów i nauczycieli. Zaproponowałam uczniom klasy 6d na informatyce przygotowanie prezentacji multimedialnej z wybranego przez nich przedmiotu, która to prezentacja ułatwiłaby nauczycielowi prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, a uczniom – koleżankom i kolegom pozwoliłaby w przyjemnej formie poznać nowe zagadnienia. Pracę zaplanowałam jako miniprojekt. Uczniowie otrzymali instrukcję projektową, w której określiłam cele prezentacji oraz  czas na jej wykonanie, a także opis realizacji zadania, opis zasad prezentacji i oceny. 

Instrukcja projektowa

 

Twoim zadaniem będzie przygotowanie prezentacji w programie Power Point wybranego przez Ciebie zagadnienia, które mógłbyś przedstawić na lekcji. 

 

Temat projektu: TIK pomaga mi w nauce, a ja pomagam innym

Cele:

 • Poznasz nowe wiadomości
 • Zdobędziesz umiejętność przygotowywania dobrej prezentacji multimedialnej
 • Nabędziesz umiejętność zaprezentowania swojej pracy kolegom i koleżankom

Czas działania: 3 tygodnie

Konsultacje:

Bezpośrednie - na każdej lekcji informatyki oraz w środy o godz.15.30, indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.

 

Etapy pracy:

 • Wybierz szkolny przedmiot, na który chciałbyś przygotować prezentację,
 • Sprawdź na jaki temat mógłbyś przygotować ciekawą prezentację,
 • Skonsultuj z nauczycielem przedmiotu czy dobrze wybrałeś temat i ustal z nauczycielem termin i czas prezentacji,
 • Zgromadź materiał, który chciałbyś zaprezentować,
 • Wykonaj slajdy prezentujące ważne treści. Pamiętaj, by na slajdach zamieszczać ograniczone ilości tekstu, wzbogacać je ilustracjami, obrazami itp.
 • Na slajdach umieść linki do stron, z których korzystałeś lub/i stron rozszerzających wiadomości,
 • Przygotuj przynajmniej 1 slajd, na którym umieścisz jakieś zadanie dla swoich kolegów i koleżanek,
 • Nagraj wersję głosową przynajmniej do jednego slajdu,
 • Wstaw animacje, przejścia slajdów, dźwięki i inne efekty,
 • Wykonaj slajd tytułowy i końcowy,
 • Zaprezentuj swoja pracę na wybranym przedmiocie korzystając z pomocy nauczyciela przy obsłudze tablicy interaktywnej.

Ocena:

 • Poprawność wykonania pracy w programie Power Point
 • Poprawność merytoryczna i estetyka wykonania
 • Sposób prezentacji

 

Realizacja

 

Dzisiaj, czyli w czwartek 27 stycznia rozpoczęliśmy pierwsze prezentacje przygotwane w ramach projektu edukacyjnego. Okazało się, że uczniowie wybrali różne przedmioty oraz różne tematy  do zaprezentowania. Jako pierwsza została pokazana prezentacja Adriana i Bartka. Dotyczyła ona geometrii, a dokładnie figur płaskich i wzorów na obliczanie ich pól. Każdy slajd był starannie zaprojektowany i wykonany - dotyczył jednej figury geometrycznej. Prezentacja, poza ciekawą grafiką wzbogacona była dobrze dobraną muzyką oraz uzupełniona własnym głosem nagranym przez chłopaków.  Przy okazji tej prezentacji pozostali uczniowie mieli mozliwośc przekonania się jak ważny jest obraz i dźwięk w przyswajaniu informacji. Wspólnie doszli do wniosku, że o wiele łatwiej zapamietają podstawowe wzory po przygotowaniu takiej prezentacji. Widzowie tak skrupulatnie obserwowali prezentację pod wzgledem merytorycznym, że nawet doszukali się błędu formalnego. Kolejne prezentacje też były ciekawe i dotyczyły wielu dziedzin np. ortografii, zasad gry w siatkówkę, malarstwa renesansowego, wyszukiwarek internetowych itp. Dbaliśmy, by każda z nich kończyła się podaniem źródeł, z których zaczerpnięto materia. Oczywiście przeważały tu adresy internetowe. Z tych linków korzystaliśmy, by sprawdzic czy informacje zawarte na slajdzie zostały bezmyślnie skopiowane czy też zostały twórczo zanalizowane i zaczerpnięto ze źródła tylko to co naprwdę było potrzebne do zaprezentowania tematu. Myślę, że te "robocze" prezentacje pomogły uczniom zrozumieć cel, który powinien przyświecać przygotowaniu takich form na lekcje. Uczniowie sami dochodzili do wniosku co warto zamieszczac w prezentacjach a z czego mozna rezygnować. Każda prezentacja musiał też zawierać jakieś zadania do wykonania przez uczniów w czasie jej trwania, a więc były zagadki, rebusy, krzyżówki, zadania do uzupełniania, a nawet przysiady i skłony:).

Od jutra rozpoczynamy ferie, a po feriach przyjdzie czas, by każdy uczeń zaprezentował swoją pracę na przedmiocie przed cała klasą i nauczycielem przedmiotu. Ciekawa jestem jak prace wykonane przez uczniów spodobają sie nauczycielom i czy posłuża im na kolejnych lekcjach. Bardzo bym się cieszyła.

Postanowiłam jeszcze raz wrócić do tematu tego projektu. Muszę przyznać, że stopień zaangażowania uczniów samą mnie zaskoczył. Po zakończeniu prezentacji przeprowadziłam ankiete ewaluacyjną, w której zapytałam ich m.in. czy instrukcja projektowa była dla nich zrozumiała, z czym mieli problem, a co sprawiło im największa frajdę. Okazało sie, że wielu spodobał sie naprawdę multimedialny charakter prezentacji, gdzie mogli nie tylko wprowadzić animacje niestandardowe obrazu, ale także wstawić swój nagrany głos i dopasować muzykę oraz ustawić chronometraż. Kilku uczniów napisało, że mieli trudność z "nadmiarem materiałów źródłowych, z ich posegregowaniem i wybraniem tego co istotne. O dziwo, takiej odpowiedzi udzielili najlepsi uczniowie. Wielu uczniów (60%) napisało, że najtrudniejsze było nie samo przygotowanie prezentacji tylko jej zaprezentowanie na forum klasy. Określali to najczęście: "czyułem się dziwnie".
 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

 

Temat projektu „Fantastyczna podróż” przyszedł mi do głowy, gdy rozmawiałam z uczniami na temat ich wiosennych marzeń. Okazało się, że wielu z nich marzy o tym, by w przyszłości podróżować – nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. Z kolei w czasie realizacji projektu edukacyjnego „Absolwent” okazało się, że uczniowie często utożsamiają sukces życiowy z możliwością podróżowania po świecie. Postanowiłam więc pozwolić im na pofantazjowanie.

            Projekt zamierzam zrealizować z chętnymi uczniami z klasy 6d. Cele projektu szczegółowo opisuję w instrukcji projektowej. Na pierwszym spotkaniu obecnych było 12 uczniów. Postanowiliśmy podzielić się na zespoły 2-3 osobowe. Wszelkie informacje dotyczące zaplanowania projektu zamieściłam w instrukcji projektowej.

 

Instrukcja

Fantastyczna podróż

Etapy realizacji projektu:

 

 • wyboru tematu i określenie problemu – do 25 marca
 • planowanie działań – do 1 kwietnia
 • poszukiwanie i analizowanie informacji – do 8 kwietnia
 • prowadzenie działań (stworzenie kompute­rowej makiety, galerii zdjęć, prezentacji multimedialnej) – do 21 kwietnia
 • prezentacja efektów projektu – do 29 kwietnia

 cele: uczeń:

 • poznaje ciekawe geograficznie i turystycznie regiony świata
 • planuje własne działania
 • poszukuje i selekcjonuje wiadomości o regionie
 • planuje podróż w wybrany region
 • charakteryzuje elementy krajobrazu wykorzystując m.in. Google Earth
 • wybiera sposób i oblicza koszty podróży
 • przygotowuje prezentację zaplanowanej podróży

Umiejętności uczniów wykorzystywane i rozwijane w czasie realizacji projektu:

 • komunikowania się i współpracy,
 • samodzielnego i twórczego myślenia,
 • planowania i organizacji pracy zespołowej,
 • zbierania i selekcjonowania informacji,
 • oceniania przebiegu i efektów własnej pracy
 • publicznej prezentacji.

 metody pracy:

 • metody aktywizujące np. maps mind

źródła informacji: Internet

podział zadań:

 • zespoły dwu lub trzyosobowe, w każdym zespole lider odpowiedzialny za pilnowanie terminów i kontakt z nauczycielem

zasady monitorowania przez na­uczyciela kolejnych etapów pracy: konsultacje indywidualne dla zespołów w każdą środę od godz. 14.00 - 16.00

Sposób i termin prezentacji:

Rezultaty działań uczniów prezentowane będą na szkolnym Festiwalu Nauki oraz na stronie internetowej szkoły, na platformie modlle w postaci prezentacji multimedialnej

 

Sposoby realizacji:

 • Wywiad w biurze podróży
 • Przygotowanie różnych propozycji podróży
 • Wybór miejsca poprzez analizę maps mind
 • Wyszukanie miejsca w googole maps
 • Obliczenie kosztów podróży w arkuszu kalkulacyjnym
 • Sporządzenie wykresu kołowego prezentującego wydatki
 • Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat „Fantastyczna podróż”
 • Sonda wśród uczniów, nauczycieli, rodziców badająca ilu chętnych byłoby na taką podróż
 • Prezentacja danych z sondy na wykresie kolumnowym

Strukturyzacja projektu

Kto?

Co?

Kiedy?

nauczyciel

zapoznaje uczniów z projektem

do 25 marca

uczniowie

wybierają miejsce podróży, planują swoje indywidualne zadania

do 1 kwietnia

uczniowie

przeprowadzają wywiad w biurze podróży

do 8 kwietnia

uczniowie

wyszukują informacje w Internecie o wybranym przez siebie miejscu podróży, selekcjonują je, korzystają z google maps

do 8 kwietnia

uczniowie

stworzenie kompute­rowej makiety, galerii zdjęć, prezentacji multimedialnej lub filmu

do 21 kwietnia

nauczyciel

konsultacje indywidualne dla zespołów

środy od 14.00 - 16.00

uczniowie i nauczyciel

prezentacja efektów projektu

do 29 kwietnia

 

kryteria oceny projektu:

poprawność merytoryczna

prawidłowe wyselekcjonowanie informacji

efektywne wykorzystanie źródeł

sposób prezentacji

współpraca w zespole

 

Realizacja

 

Opis realizacji projektu:

Po otrzymaniu propozycji uczestniczenia w projekcie edukacyjnym uczniowie z dość dużą uwagą zapoznali się z instrukcją projektową. Niektórzy od razu wiedzieli z kim chcą pracować w zespole. Inni potrzebowali więcej czasu na podjęcie decyzji, z kim chcieliby pracować.  Postanowiłam im pomóc. Zastosowałam metodę gwiazdy pytań. Poprosiłam, by każdy na kartce narysował swoją dłoń, na niej napisał miejsce dokąd chciałby pojechać, ale tak, by inni nie widzieli. Później poprosiłam, by ci którzy wybrali Europę stanęli w jednym końcu sali, a pozostali w drugim. W ten sposób dostrzegli, że nie warto kierować się sympatią, tylko raczej podobnymi zainteresowaniami. Plany powstawały nieomal błyskawicznie, najczęściej metodą burzy mózgów – każdy miał jakiś pomysł. Nie spisywaliśmy ich, natomiast niektórzy stwierdzili, że nie dojdą do porozumienia co do celu wyprawy, więc konieczna była modyfikacja grup. Pozwoliłam im na jeszcze tygodniowe roszady w grupach. Wspólnie ustalili, że najlepiej będzie im się pracowało w mniejszych zespołach 2  lub 3 osobowych.

Na następnym spotkaniu konsultacyjnym uczniowie mieli już gotowe pomysły na cel podróży. Mimo wcześniejszych pomysłów na odległe zakątki świata i inne planety ostatecznie wybrali miejsca atrakcyjne turystycznie, ale znane z większości biur podróży.

Kolejny etap zadania okazał się łatwy – tylko jedna grupa udała się do biura turystycznego w realu, wszystkie pozostałe skorzystały z biur internetowych. W ten sposób pozyskali podstawowe informacje o danym zakątku świata. Zaproponowałam, by upewnili się czy to rzeczywiście są miejsca na „fantastyczną podróż” poprzez wykonanie maps mind. W programie Power Point mieli wprowadzić schemat graficzny, który uzupełniali wpisując argumenty przemawiające za wyprawą w ten rejon świata.

Teraz rozpoczęła się rzeczywista praca. Jedna grupa (opracowująca Barcelonę) pracowała całkowicie samodzielnie. Pozostałe chętnie korzystały z możliwości skonsultowania własnych działań. Najczęściej komunikowaliśmy się e-mailowo, ale też pracowaliśmy na lekcjach. Spotkania konsultacyjne odbywały się raz w tygodniu – w środy. Uczniowie najczęściej potrzebowali podpowiedzi w analizie pozyskanych z Internetu informacji, wyłonieniu tych najistotniejszych. Niektóre grupy miały problem ze sporządzeniem listy wydatków, ale nie w zakresie stworzenia formuł w arkuszu kalkulacyjnym, ale raczej z ustaleniem rzeczywistych kosztów poszczególnych etapów podróży. Niełatwo było im wyodrębnić udział w kosztach takich elementów jak: koszty przejazdu/przelotu, koszty ubezpieczenia, wyżywienia, zwiedzania itd.

Żadnych problemów natomiast nie sprawiało uczniom tworzenie slajdów i ich opracowywanie. Z dużą łatwością korzystali też z map internetowych i zdjęć satelitarnych. Jedna z grup w edytorze postaci programu Logomocja  stworzyła animację graficzną podnoszącą atrakcyjność prezentacji.

Sadzę, że uczniowie wykazali się dobrą znajomością programu Power Point, ale także umiejętnością wyszukiwania niezbędnych informacji w sieci i pozyskiwania wiedzy z innych źródeł. Najbardziej zadziwił ich fakt, że  musieli zapytać innych ludzi o to, co sądzą o tak przygotowanej wyprawie. Mieli sporo problemów, by tak ułożyć pytania, żeby zmobilizować ankietowaną osobę do uzasadnienia swojej wypowiedzi. Nauczyli się, też że każdy może mieć własne zdanie i że -na szczęście- nie każdy marzy o takim samym miejscu podróży.

31 maja 2011-  wielka prezentacja dokonań na głównym holu szkoły, z wykorzystaniem rzutnika, na dużym ekranie. Prezentacje będą mogli obejrzeć również rodzice, którzy tego dnia pojawią się w szkole. 1 czerwca podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka uczniowie otrzymają dyplomy i wyróżnienia za wykonane prace.

 

Galeria:

przykładowa maps mind.jpg

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

 Prezentacja prac powstałych w ramach projektu "Fantastyczna podróż" odbyła się 31 maja podczas Szkolnego Festiwalu Nauki. Uczniowie zaprosili na nią kolezanki i kolegów również z innych klas, którzy podczas przerw mogli udać się w różne zakątki świata. Przy okazji zbierali informacje ilu uczniów udałoby się chętnie w taką podróż. Najlepsze prezentacje np. Barcelona, Riwiera Turecka zostały zaprezentowane podczas konkursu wiedzy o TIK z użyciem rzutnika multimedialnego. Sądzę, że uczniowie nauczycli się ważnej umiejetności - prezentowania własnych osiągnięć i ciekawego "opowiadania" o swojej pracy. Po prezentacjach uczniowie wypełnili ankietę ewaluacyjną. w której udzielili odpowiedzi na pytania: co sprawiało im trudność w projekcie oraz jak czuli sie w czasie gdy prezentowali swoje prace rówieśnikom. Z odpowiedzi wywnioskowałam, że na poczatku zbyt dużo czasu zabrało im ciagłe zmienianie miejsca podróży - czyli byli mało decyzyjni. Kolejne problemy mieli z analizą wydatków. Trudno im było znaleźć informacje w biurach podróży dotyczące tego jaki jest udział procentowy poszczególnych elementów w ogólnej cenie All Inclusive. Sami doszli do stwierdzenia, że w ten sposób wiele biur podróży może manipulować ofertami. 

Po zakończeniu projektu uczniowie byli zadowoleni z siebie, a ja z nich. Żałowałam tylko, ze nie wybrali mniej cywilizowanych zakątków swiata. Wybrali hotele i luksus. 

 

Uwagi do Kodeksu 2.0

Uczniowie klasy 6d w otwartej dyskusji mogli zgłaszać swoje uwagi do kodeksu. Jest to grupa uczniów, która często przebywa w bibliotece i zauważyli, że żadne dyżury nie są tam potrzebne. Uczniowie sami korzystaja z komputerów w czasie przerw i wolnych lekcji - wystarczy czujne oko Pani Uli. Zastanawialismy sie też nad zapisem dotyczącym tablicy multimedialnej, ale zważywszy, że mamy taka tylko w jednej sali uznaliśmy, że nie ma sensu tworzyć odrębnego punktu. Postanowilismy raczej, że uczniowie przygotowując różne ciekawe prezentacje  tematyczne i zadania domowe w wersji elektronicznej sami zwiększyć mogą częstotliwość korzystania z tablicy.

Lidia Kałwińska


 

Kodeks 2.0

Debata klasowa

Jestem opiekunką uczniów z koła dziennikarskiego. O idei programu zostali oni poinformowani droga mailową. Druga wiadomość mailowa dotyczyła debaty. Uczniowie z kółka należą do różnych klas wobec tego wyznaczyłam terminy trzech krótkich spotkań. Ważna okazała się korespondencja mailowa. Tą drogą należało przede wszystkim przesyłać swoje propozycje. W prace jest zaangażowanych ok. 20 osób. Rozmowa uczniów w parach i w małych grupach wskazywała na konieczność częstszego używania w \\\"życiu szkolnym \\\" technik komputerowych. Jeżeli nie można zawsze na lekcjach, to tym bardziej zajęcia pozalekcyjne są ku temu okazją. Dobrym sposobem komunikacji jest droga mailowa, ale dziennikarze mogliby wiedzieć więcej o pisanych przez kolegów tekstach i przede wszystkim na bieżąco. dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia platformy internetowej do tworzenia gazet ( współpraca z Junior Media ). Uczniowie wyrazili chęć komunikowania się droga mailową z nauczycielami. Na języku polskim i historii mogłyby być to zadania dla chętnych. Najlepsze prace umieszczane byłyby w szkolnej gazetce - forma nagrody. Fachowe posługiwanie się TIK pociąga za sobą znajomość słownictwa i rozumienie pojęć związanych z internetem i komputerem. Taki słownik pojęć należy zredagować. Praca drogą mailową wymaga częstszego i regularnego zaglądania do skrzynki. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni się do tego zobowiązać. Zainteresowanie wzbudziła forma komunikatów o mailach w telefonie komórkowym. Aby dobrze pracować nad rozwojem TIK należy korzystać z przykładów z innych szkół, należy zapoznać się z ich osiągnięciami. Padła propozycja wizyty w sąsiedniej szkole, aby obejrzeć ich \\\"dorobek komputerowy\\\". Dalsza praca uczniów będzie trwać i powstałe w jej trakcie propozycje będą już drogą mailową dostarczane. Młodzi ludzie stwierdzają, że taka tematyka jest konieczna, aby być na bieżąco i posługiwać się współczesnymi osiągnięciami. Alicja Walenciak - Galińska opiekunka koła dziennikarskiego

 

Debata szkolna

Po debacie klasowej przedstawicielki kółka dziennikarskiego przygotowały prezentację i udały się na debatę szkolną. Na spotkaniu przedstawiły ją i aktywnie uczestniczyły w powstaniu kodeksu. Sprawozdanie z debaty szkolnej napisała jedna z dziennikarek i wysłaliśmy je do gazety lokalnej oraz umieściliśmy w gazetce szkolnej. 

Nastąpiła praca nad realizacją zadań z kodeksu. Dziennikarze już zaplanowali swoje zadania w listopadzie. W tym celu udaliśmy się na szkolenie. Dowiedzieliśmy się jak pracować na wspólnej platformie Junior Media. Na tej platformie tworzymy gazetkę szkolną "Odgłosy z Cieszkowianki" Uczniowie są bardzo czętni do tej pracy, loguja się i próbują działać. Zależy im, żeby być w stałym kontakcie ze soba i z nauczycielem. Nasze działanie jest praktyczną realizacją jednej z zasad naszego kodeksu. Komunikujemy się ze sobą z wykorzystaniem TIK na wysokim poziomie, z wykorzystaniem zasad Netykiety. Oczywiście komunikacja drogą mailową też funkcjonuje.

Alicja Walenciak - Galińska

Zadanie TIK

Planowanie

Ciąg dalszy opisu debaty po uwagach Pani Koordynator.

Uczniowie cały czas zastanawiają się nad pomysłami do kodeksu i dyskutują o nich. W praktyce okazuje się, że są łatwe do wykorzystania, więc będziemy efektywnie pracować. Współpracuje nam się bardzo dobrze i z łatwością werbuję teraz w srodku roku nowych chętnych uczestników, nawet z klas trzecich, bo im się spodobało to, co o nas słyszeli.

Dziennikarze aktywnie uczestniczyli w prezentacji i ich pomysły zostały wykorzystane.

 

Realizacja

Tak, jak już wspomniałam ostatnio punkty kodeksu cały czas wprowadzamy w czyn. Są to kolejne numery gazetki internetowej i gazetki na platformie Junior Media. Chociaż z Junior Media nie radzę sobie jeszcze tak szybko, a poza tym styczeń był bardzo pracowity w związku z zakończeniem I semestru. Jestem jednak dobrej myśli.

Jak w szkole zrobiło się głośno o "nowoczesności komputerowej"  to odezwali się ci , którzy nie należą do mojego  kółka i nagle też chcą pisać na komputerze i mi coś przysyłać. Aby ich życzeniu stało się zadość, umieściłam na platformie e-laerningowej moodle tematy prac dla chętnych z języka polskiego i uczniowie mogą znowu pisać. 

Ciąg dalszy po uwagach Pani Koordynator

Każdy numer gazetki jest mniej więcej tak samo tworzony. Zaczyna się od zebrania wszystkich członków kółka dziennikarskiego. Na to spotkanie każdy ma prawo przyjść ze swoimi pomysłami i z zaobserwowanymi wydarzeniami w szkole. Wymieniamy się wiadomościami, dyskutujemy co powinno się znaleść w gazetce i jedna osoba zapisuje. Najczęściej ja przydzielam konkretne zadania i wstępnie omawiamy. Zasadnicza praca - pisanie konkretnych artykułów - także do gazet lokalnych - to już praca indywidualna. Mamy wyznaczone terminy konsultacji, uczniowie wiedzą kiedy i gdzie można mnie znaleźć w szkole. Najczęściej jednak korespondujemy drogą mailową, aby ustalić jak powinien wyglądać dany tekst czy realizacja wyznaczonego zadania.

Od stycznia próbujemy pracować na platformie Junior Media. Uczniowie - dziennikarze są zalogowani, zaglądają tam. Wszyscy, ja również, musimy nabrać wprawy.

Z dziennikarzami wybieram się też poza szkołę. Są to wyjazdy w celu poznania jakiegoś wydarzenia i napisania sprawozdania, przeprowadzamy wywiady. Sami udzielamy się społecznie, aby później napisać jak to było. Tu dobrym przykładem jest praca w Fundacji Redemptoris Missio. Pomagamy i o tym piszemy.

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast
List w życiu człowiek pisze co najmniej raz

 

Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone...

Skaldowie
Medytacje wiejskiego listonosza

 

Projekt edukacyjny: Ludzie maile piszą...

 

 

Cel główny projektu:

 • ugruntowanie postawy, że nowoczesne technologie komputerowe należy z powodzeniem wykorzystywać do zdobywania wiadomości z historii, kultywowania tradycji, utrwalania umiejętności literackich i językowych oraz utrzymywania więzi między ludźmi.

 

Cele projektu:

 • zapoznanie uczniów z formą literacką i użytkową, jaką jest list;

 • zaznajomienie z terminem epistolografia;

 • wykształcenie umiejętności redagowania różnego rodzaju listów (list prywatny, otwarty, e – mail);

 • zgromadzenie wiadomości o historii, tradycji szkoły i o patronie;

 • napisanie listów do Iny z Kamerunu;

 • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i w grupie.

 

Opis problemu:

 

List przez wiele wieków był jedynym sposobem porozumiewania się ludzi na odległość i przekazywania informacji. Epistolografia - czyli sztuka pisania listów, ma swoją długą i bogatą historię. Nastały jednak czasy powolnego jej zamierania. Tradycyjny list, pisany na papierze, wysyłany pocztą, zastępowany jest często pocztą elektroniczną. Jedną z najczęściej stosowanych obecnie form przekazywania informacji jest e- mail. Listy przesyłane pocztą elektroniczną niczym w zasadzie nie różnią się od listu tradycyjnego, poza tym, iż pisane są na komputerze (list - nie mylić z krótką informacją, wiadomością przekazywaną przez Internet). Niestety młode pokolenie wychowane na e- mailach nie zważa już tak na poprawność językową i interpunkcyjną. Tymczasem te zasady są cały czas aktualne i forma pisania od nich nie zwalnia.

Nasza szkoła zaadoptowała dziesięcioletnią dziewczynkę Inę z Kamerunu i ze sprzedaży puszek aluminiowych będziemy opłacać jej kształcenie. Zadaniem dziennikarzy jest korespondować z nią. W pierwszym liście chcemy przedstawić swoją szkołę, jej historię, patrona, nasze zainteresowania i wartości, jakimi się kierujemy. Powstaną również prace plastyczne i zdjęcia. Najciekawsze nasze osiągnięcia zostaną przesłane drogą mailową do Kamerunu, do siostry Lidii Szulc po przetłumaczeniu na język francuski. Całość prac będzie zaprezentowana w naszej szkolnej gazetce internetowej i na platformie Junior media. Zostaną też wysłane artykuły do prasy lokalnej.

 

Czas realizacji: marzec – maj 2011r.

Osoby objęte realizacją projektu: członkowie kółka dziennikarskiego z klas 3 – 6.


 

Dokładna instrukcja działań

 • przeanalizowanie formy pisania listu - marzec 2011;

 • zdobycie informacji o historii naszej szkoły i opracowanie ich – wizyta w bibliotece miejskiej, analiza książek o historii Lubonia, rozmowy ze starszymi absolwentami, wycieczka do Wierzenicy – miejsca skąd pochodził patron, wiadomości z Internetu – do 20 kwietnia 2011;

 • ustalenie terminów konsultacji;

 • sprecyzowanie form prezentacji – do końca kwietnia 2011;

 • napisanie listów – do połowy maja 2011;

 • samoocena projektu.

 

Zadania nauczyciela

 • zapoznać z zadaniami i systematycznie śledzić postępy pracy;

 • spotykać się z uczniami indywidualnie i grupowo – konsultacje;

 • pomagać w razie problemów;

 • informować o projekcie rodziców, zachęcać do wspierania dzieci;

 • pomóc w przygotowaniu prezentacji efektów pracy.


 

Efekty projektu:

 • poszerzenie swojej wiedzy na temat historii szkoły i patrona (ewentualne prezentacja multimedialna);

 • gazetka szkolna prezentująca skany listów i prac, (gazetka internetowa i drukowana);

 • zdjęcia dokumentujące pracę nad projektem;

 • korespondencja zwrotna z Kamerunu.


 

Alicja Walenciak - Galińska

 

Realizacja

Realizacja projektu: Ludzie mejle piszą...

 

List przez wiele wieków był jedynym sposobem porozumiewania się ludzi na odległość i przekazywania informacji. Nastały jednak czasy powolnego zamierania tego sposobu porozumiewania się. Tradycyjny list, pisany na papierze, wysyłany pocztą, zastępowany jest pocztą elektroniczną. Jedną z najczęściej stosowanych obecnie form przekazywania informacji jest e- mail. Listy przesyłane pocztą elektroniczną niczym w zasadzie nie różnią się od listu tradycyjnego, poza tym, iż pisane są na komputerze (list - nie mylić z krótką informacją, wiadomością przekazywaną przez Internet). Niestety młode pokolenie wychowane na e - mailach nie zważa już tak na poprawność językową i interpunkcyjną. Tymczasem te zasady są cały czas aktualne i forma pisania od nich nie zwalnia. Zależało mi, jako nauczycielce języka polskiego, aby taką informację wpoić uczniom z którymi pracowałam w ramach projektu.

Zwracałam też uwagę jak pisać poprawnie zwroty związane z internetem i komputerem? Zebrałam i opublikowałam informacje na ten temat. Dziennikarze natomiast wyszukali z Internetu i stworzyli słownik takich pojęć na nasz użytek.

Nasza szkoła zaadoptowała dziesięcioletnią dziewczynkę Inę z Kamerunu i ze sprzedaży puszek aluminiowych będziemy opłacać jej kształcenie. Zadaniem dziennikarzy jest korespondować z nią. W pierwszym liście przedstawiliśmy swoją szkołę, jej historię, patrona, nasze zainteresowania i wartości, jakimi się kierujemy. Powstały również prace plastyczne i zdjęcia. Najciekawsze nasze osiągnięcia zostaną przesłaliśmy drogą mailową do Kamerunu, do siostry Lidii Szulc po przetłumaczeniu na język francuski. List do adoptowanej przez naszą szkołę Iny z Kamerunu ze względu na konieczność tłumaczenia na język francuski skróciliśmy i z licznych propozycji wybraliśmy najlepsze.

Takimi właśnie zagadnieniami zajmowali się członkowie kółka dziennikarskiego w ramach projektu: Szkoła z klasą 2.0. Korespondowaliśmy mejlowo i efekty naszej pracy zostały umieszczone w naszej gazetce internetowej Inter – odgłosy z Cieszkowianki i w gazetce na platformie Junior Media pod tym samym tytułem. Myślę, że to jest najlepszy pomysł zaprezentowania naszej pracy.

W większości pracowaliśmy samodzielnie, w domu przy własnym biurku rodziły się pomysły dziennikarzy, jednak konieczne były też wspólne spotkania – krótkie spotkania robocze, na których wymienialiśmy poglądy i pomysły. Starczyło podyskutować. Ta forma pracy bardzo nam odpowiada, tak właśnie pracowaliśmy przy realizacji tego konkretnego projektu i tak pracujemy już od dwóch lat. Najważniejsze wnioski ja niekiedy zapisuję i później wysyłam wszystkim dziennikarzom mejlem.

Z przyjemnością mogę stwierdzić na przykładzie moich uczniów, że posługiwanie się najnowszymi technologiami komputerowymi udaje się im bardzo dobrze. Oczywiście na tym poziomie, na którym nam jest to potrzebne w bieżącej pracy dziennikarskiej. Projekt: Ludzie mejle piszą... był cząstką naszych regularnych prac dziennikarskich. Najlepszym dowodem dobrych efektów są gazetki internetowe na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. Do pracy zachęca nas także fakt, że wszystkie dotychczasowe numery gazetek na platformie Junior Media znajdują się każdorazowo wśród 50 najlepszych w Polsce i każdorazowo otrzymujemy 250 egzemplarzy wydrukowanych za darmo w drukarni Głosu Wielkopolskiego.

 

Myślę, że nie powinnam więcej pisać, tylko serdecznie zachęcić do przeczytania w Internecie Inter ogdłosów z Cieszkowianki – one są najlepszym dowodem i zwieńczeniem naszych działań. O projekcie: Ludzie mejle piszą...można przeczytać w numerze 16.

Miłej lektury

Alicja Walenciak – Galińska

www.juniormedia.pl

 

www.sp2lubon.eu

 

www.sp2lubon.nazwa.pl

 

 

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Moi uczniowie realizowali projekt: Ludzie mejle piszą... , którego przebieg i efekty zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły w gazetce internetowej: Inter - odgłosy z Cieszkowianki. Drugi sposób publikacji to umieszczenie materiałów z naszej pracy na platformie Junior Media w gazetce Odgłosy z Cieszkowianki. Wszystko to działo się w drugiej połowie maja i w czerwcu. Szerokie grono odbioeców może o tym poczytać w Internecie. Mało tego - czwarty numer Odgłosów z Cieszkowianki, w którym dużo napisalismy o projekcie, publikując też treść mejla, zwyciężył również i znalazł się w gronie 50 najlepszych w Polsce. Otrzymaliśmy 250 sztuk naszej gazetki drukowanej dla nas za darmo w drukarni Głosu Wielkopolskiego. Postanowiliśmy to wszystko sprzedać i pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Ale piszę to tylko dlatego, żeby podkreślić jak bardzo rozszerzył się krąg naszych czytelników, kiedy te 250 egzemplarzy powędrowało w świat, bo sprzedawaliśmy gazetkę nie tylko w naszej szkole!!! Chętnie kupowano naszą wydrukowaną gazetkę w naszym mieście. Dziennikarze, oczywiście pod moją opieka podjęli się sprzedaży. 

Dla dziennikarzy i efektów ich pracy to najlepszy sposób prezentacji. Oczywiście nie przeoczyliśmy szkolnego festiwalu - ale dziennikarze prezentują się też inaczej. Głownym odbiorcą naszej pracy została przecież 10 - letnia Ina z Kamerunu. Tak daleko sięgają narzędzia pracy dziennikarzy i teraz czekamy na odpowiedź z Kamerunu właśnie.

Realizacja projektu to jedno z zadań jakich się podejmujemy redagując gazetkę. Do końca miesiąca czerwca powinien pojawić się kolejny numer, w którym zostaną podane nazwiska i zdjęcia najwybitniejszychdziennikarzy. Dostali oni też na zakończenie roku dyplomy za swą pracę. Jest to dla mnie powód do radości i dumy tak samo jak 4 kolejne wygrane na platformie Junior Media.

 

Uwagi do Kodeksu 2.0

Poczynania dziennikarzy Cieszkowianki doskonale mieszczą się w ramach Kodeksu 2.0. W korespondencji posługujemy się pocztą mejlową.Komunikujemy się z całym światem, wykorzystując TIK, dbamy o zasady netykiety. Do naszej pracy wykorzystujemy też wiadomości z Internetu. Twórczo je modyfikujemy. Cóż jeszcze pisać?

Myślę, że bardzo trafne zasady Kodeksu 2.0 są przez nas realizowane i potwierdzają słuszność naszej pracy. Jednocześnie też są dowodem na to, że w dzisiejszych czasach potrzeba takich działań jak te mieszczące się w Szkole z Klasą 2.0. Miło nam było również uczestniczyć w takim projekcie i czerpać z puli doświadczeń jego uczestników, za co serdecznie dziękujemy.

Alicja Walenciak - Galińska


 

Kodeks 2.0

Debata klasowa

 

Wspólnie z dwiema koleżankami( z nauczania początkowego), zorganizowałyśmy debaty klasowe 1 grudnia 2010, każda w swojej klasie. Nasza trójka zajmowała się hasłem „Ucz  i ucz się”.

 Uczę najmłodsze dzieci, więc wydrukowałam dla nich specjalne zaproszenia na debatę, przeczytałam treść zaproszenia i wyjaśniłam pojęcie „debata” i „po co to wszystko”:)

Oto treść zaproszenia: Zaproszenie

Czy komputer jest potrzebny, jak skutecznie go używać,

czy Internet jest niezbędny, jak bezpiecznie po nim śmigać?

Co nam daje telewizja, bajki, filmy i programy?

Czy z tej wiedzy moi Drodzy często w szkole korzystamy?

Zapraszamy Was do szukania odpowiedzi na wszystkie zadane pytania podczas debaty klasowej w dniu 1 grudnia 2010.

 

W rozmowie brała udział cała klasa 1d , na początku dzieci rysowały w grupach w jaki sposób wykorzystujemy komputer, telefon, telewizję w codziennym życiu, a jak moglibyśmy wykorzystać TIK w szkole. Pierwszoklasiści pytali czy jest możliwość, aby było więcej zajęć komputerowych. W wyniku „burzy mózgów” ustaliliśmy, że możemy uczyć się pisać, czytać, grać, rysować-także z pomocą komputera. Moglibyśmy odrabiać prace domowe na komputerze w domu lub w szkole. Zajęcia byłyby ciekawsze gdyby była możliwość częstszego oglądania filmów lub słuchania muzyki. Na koniec ustaliliśmy jak bezpiecznie należy „poruszać się” po Internecie(dzieci wykonały mini-laptopy). Na debacie szkolnej dzieci z mojej klasy przedstawią swoje pomysły w postaci rysunków. Wyniki pozostałych debat w tej grupie wiekowej (7-10 lat) opisała Dorota Michalak.

Debata szkolna

Debata szkolna odbyła się 17 grudnia o godzinie 12. W wyniku różnych prezentacji wyłoniono 13 najważniejszych postulatów. Przebieg debaty został szczegółowo opisany przez koordynatora projektu -p.Lidię Kałwińską.Z mojej klasy została wyłoniona dwójka przedstawicieli, którzy zaprezentowali wypracowane przez całą klasę pomysły. Przedstawiono je w formie plakatu.Dodatkowo dzieci pokazały nasze prace plastyczne na temat zastosowania TIK w codziennym życiu.

Przedstawione przez naszą klasę pomysły zostały wdrożone do kodeksu szkolnego, m.in. w punkcie o tym, iż komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu oraz w punkcie, że osobom poznanym w sieci nie ufamy.

 

Galeria:

 

 

Zadanie TIK

Planowanie

Moja klasa będzie pracowała nad pierwszym punktem z testowanego w szkole kodeksu, mianowicie:

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

Będą to dwa zadania łączące tematykę omawianą na zajęciach zintegrowanych z językiem angielskim. Uczniowie będą mieli za zadanie odszukać w słowniku internetowym (angielsko-polski) słówka związane z zimą (omawiane wcześniej podczas zajęć, np. kolory związane z tą porą roku, słowa tj. bałwan, Miikołaj itp.). Następnym zadaniem będzie wykonanie rysunku o zimie w programie Paint lub napisanie kilku zdań o zimie w Microsoft Word do wyboru ( następnie uczniowie oczywiście z pomocą rodziców wyślą ww zadanie na adres e-mail nauczyciela lub wydrukują). Aby przygotować się do wykonania zadania na zajęciach komputerowych będziemy ćwiczyć rysowanie i pisanie prostych wyrazów lub zdań.

W zadaniu TIK będzie uczestniczyła cała grupa. Jeżeli ktoś nie ma możliwości wydrukowania pracy lub wysłania pocztą e-mailową wykona zadanie na zajęciach komputerowych.

Narzędzia TIK, które będą użyte to : programy Paint i Microsoft Word, strona internetowa www.translate.pl, Google.

Chciałabym aby uczniowie zobaczyli, iż komputer i Internet może być pomocny w nauce, integrować różne lekcje (w tym język angielski). Uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności w obsłudze programów Paint oraz Microsoft Word. Będą mieli również okazję poznać inne formy komunikacji ( e-mail) między nimi a nauczycielem.

 

Realizacja

Cała klasa bardzo entuzjastycznie podeszła do wykonania zadań TIK. Na zajęciach komputerowych (18 stycznia) w małych grupach szukaliśmy słówek związanych z obecną porą roku i tłumaczyliśmy je przy pomocy internetowego słownika. Dzieci były bardzo zaangażowane w zadanie. Jeśli udało się im odnaleźć podane słowo od razu zgłaszały się i czytały (oczywiście wspólnie powtarzaliśmy na głos przetłumaczone słowa). Największą frajdą było dla nich znalezienie tłumaczenia po polsku. Podawałam im np. słowo "winter" i kiedy wpisali do słownika wszyscy byli zdumieni, że tak szybko zostało przetłumaczone. Oczywiście wymagało to dużej pomocy z mojej strony, gdyż w pierwszej klasie uczymy się dopiero pisać i czytać. Jednak mogę powiedzieć, iż zadanie zostało zrealizowane.

Drugim zadaniem było wykonanie rysunku (po wczesniejszych ćwiczeniach na zajęciach komputerowych) lub tekstu o tematyce zimowej. Dzięki dobrej współpracy z Rodzicami udało się zrealizować to zadanie.Prace wpływały do mnie na konto mailowe już od 20 stycznia! Dzieci dopytywały się czy rysunek się podobał, opisywały co na nim było. Wiedziałam więc, że były zainteresowane wykonaniem zadania. Niektóre bardzo się dziwiły, że drogą internetową wszystko tak szybko dochodzi.:) Dzieci, które nie mają Internetu wykonają zadanie w późniejszym terminie na zajęciach w szkole.

Myślę, żę trudnością w przeprowadzeniu pierwszego zadania była liczebność grupy, łatwiej i sprawniej byłoby gdyby grupa była mniejsza. Klasa pierwsza jak już wspominałam uczy się dopiero czytania i pisania, więc czas wykonania tego zadania też był dłuższy niż by się mogło wydawać.

Praca plastyczna wykonana w Paint cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chcą pracować na komputerze, nie jest to dla niech nudne i myślę, że następne zadania będą dla nich jeszcze ciekawsze.

 

Galeria:

 

 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

Tematem projektu będą " Nasze zainteresowania". Uczniowie z mojej klasy bardzo lubią dzielić się z innymi informacjami na temat swoich zainteresowań, hobby. Pomyślałam, iż byłby to ciekawy materiał do opracowania dla nich. Nad projektem będzie pracować cała klasa, a ze względu na wiek uczniów będą pod czujnym okiem wychowawcy. Dzieci będą podzielone na zespoły, np. zespół sportowców itp. Każda grupa będzie miała lidera, który (z pomoca rodzica) będzie kontaktował się z N. i przekazywał informacje drogą mailową ( nie zostały ustalone konkretne terminy). Realizacją tego projektu mogłoby być przedstawienie( scenki z życia z elementami j. angielskiego byłyby ciekawym dodatkiem). Projekt będzie trwał od początku kwietnia do końca maja. Efekty zostaną nagrane za pomocą kamery i aparatu fotograficznego. Narzędzia TIK to komputer, kamera, Internet, aparat fotograficzny. Praca uczniów będzie monitorowana na bieżąco. Na początku zbierzemy materiały i pomogę dzieciom opracować spójną całość. Oceniana będzie pomysłowość, umiejętność pracy w grupie i zaangażowanie uczniów. Mam nadzieje, iz uda nam się w 100% zrealizować projekt "Nasze zainteresowania".

Cele projektu to:

* doskonalenie umiejętności korzystania z TIK;

* integracja klasy;

* rozwijanie umiejętności mówienia po angielsku;

* rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;

* rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych.

Realizacja

Projekt "Nasze zainteresowania" został zrealizowany z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostały osiągnięte wszystkie założone cele.

Na poczatku maja dzieci otrzymały pierwsze zadanie, należało stworzyć grupy zainteresowań. W ten oto sposób powstały 3 grupy :

 1. a) MIŁOŚNICY ZWIERZĄT
 2. b) SPORTOWCY
 3. c) CZYTELNICY

Każda grupa wybrała swojego lidera. Jego zadaniem było zbieranie materiałów na tematy związane z poszczególnymi zainteresowaniami. Dzieci wyszukiwały lub pisały wiersze związane z wybraną przez nie tematyką. Przynosiły wydrukowane informacje, zdjęcia lub opisy z wybranych dziedzin. Liderzy grup przekazali w połowie maja zebrane materiały wychowawcy klasy. Oczywiście równolegle była możliwość przysyłania tych informacji na adres e-mail wychowawcy (część dzieci skorzystała z tej możliwości). Następnym zadaniem było nauczenie się na pamięć wierszy i piosenek, które zostały umieszczone w projekcie "Nasze zainteresowania" (wiersze po polsku, piosenki po polsku i po angielsku).

Konsultacje uczeń - nauczyciel odbywały się co tydzień, na poczatku były to rozmowy z liderami grup, a w późniejszym etapie sprawdzanie kto jest przygotowany do wystąpienia. Analizowane było m.in. jakie wiersze dziecie przygotowały, z czym mają trudność, czego nie rozumieją. Również na zajęciach komputerowych szukaliśmy różnych wierszy, które moglibyśmy wykorzystać w prezentacji(m.in. na stronie http://wierszykidladzieci.pl/). Uczniowie świetnie radzili sobie z wyszukiwaniem ciekawych utworów.

Uważam, że ogromnym sukcesem w całym projekcie było to, iż uczniowie pracowali w miarę możliwości samodzielnie, tzn. przekazywali sobie informacje, tworzyli własne wierszyki, mieli różne ciekawe pomysły.Ćwiczyli przy tym czytanie, pisanie, rysowanie, projektowanie. Doskonalili umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, rozwijali uzdolnienia aktorskie.

Myślę, że w przypadku naszego projektu problemem było ogranieczenie czasowe, tzn. chcialibyśmy pokazać jeszcze więcej, ale nie było czasu, nie każdy nauczył sie też swojego wiersza, albo ktoś po prostu był nieoobecny w czasie nagrywania lub wykonywania prac.

Pod koniec maja zaczęły się próby, aż wreszcie przyszedł czas na nagrania ( 28 i 29 maja 2011). Przygotowaliśmy również rysunki dotyczące zainteresowań dzieci.

Podczas realizacji projektu korzystaliśmy z :

-komputera: Internet, poczta elektroniczna, Microsoft Word, Paint, Windows Movie Maker;

- aparatu fotograficznego;

- kamery.

Zdjęcia i prace zostaną zapraezentowane na wystawie w szkole. Film "Nasze zainteresowania" pokażemy Rodzicom podczas zebrań klasowych.

Uważam, że dzieci doskonale bawiły się podczas nagrywania filmu (było dużo śmiechu). Ja tez nauczyłam się nowych umiejętności związanych z byciem operatorem kamery :)

 Link do pliku filmowego:

http://www.sp2lubon.nazwa.pl/pliki/filmy/FilmTIKTAK.avi

 

 

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Podczas Szkolnego Festiwalu 2.0, 31 maja zosatały zaprezentowane wszystkie prace plastyczne i zdjęcia, które dotyczyły naszego projektu "Nasze zainteresowania". Uczniowie byli bardzo dumni, że wszyscy mogą zobaczyć ich twórczość i dowiedzieć się czegoś na temat ich hobby. W tym samym czasie odbyły się prezentacje klas starszych.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 6 czerwca w sali klasowej na zebraniach z rodzicami. Obecni na zebraniu mieli możliwość obejrzenia filmu, pt. "Nasze zainteresowania". Prezentacja trwała około 20 minut, przebiegła pomyślnie, wszystkim bardzo się podobało. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki (w tym także po angielsku) dotyczące ich zainteresowań.

Wszystkie trzy grupy( "Miłośnicy zwierząt", "Sportowcy" i "Miłośnicy książek") zaprezentowały się świetnie.Tematyka była bardzo obszerna, więć wzięliśmy jedynie niektóre pomysły i umieściliśmy je w prezentacji. Jakość nagrania mogłaby być dużo lepsza, ale jak na pierwszy raz myślę, żę wyszło bardzo dobrze:)

Narzędzia wykorzystane w prezentacji to: tablica interaktywna, komputer, pendrive.

Uczniowie byli bardzo przejęci prezentacją. Kiedy sami ją oglądali bardzo się cieszyli, chociaż niektórzy podchodzili do swojego występu  krytycznie. Nauczyli się, iż warto mieć zainteresowania, zobaczyli też, że z innymi można o tych zainteresowaniach rozmawiać i miło spędzać czas. Myślę, że ta praca jeszcze bardziej ich zintegrowała. Potem jeszcze wiele razy chcieli oglądać swój film :) Podsumowanie nastąpiło tuz po nagraniu filmu. Wszystkim się podobało, uczniowie mieli wiele świetnych pomysłów co do realizacji i bardzo chcą nakręcić kolejny film za rok :) Kłopotliwe było łączenie nagrań bo zdarzao się, iż ktoś był nieobecny w danym dniu, ale wszyscy znaleźli się na filmie i to mnie cieszy.

Opinie odbiorców-rodziców były pozytywne. Doszliśmy do wniosku, że warto to powtórzyć w przyszłym roku.Zauważyli też, że uczniowie podeszli do zadania z dużym zaangażowaniem.

Uwagi do Kodeksu 2.0

        Uczniowie z klasy 1d brali udział w tworzeniu kodeksu (nasze pomysły zostały zaprezentowane i opisane w punkcie DEBATA SZKOLNA). Moim zdaniem najbardziej użyteczne punkty dla najmłodszych to 1 i 9. Dzieci najczęściej korzystają z programów, które wybiorą rodzice i oni dbają o legalne oprogramowanie itd. Oczywiśćie wiedzą co to antywirusy itp. Najważniejsze jednak moim zdaniem, aby na początku dostrzegli, iż komputer i inne urządzenia są pomocne w nauce i aby byli bardzo ostrożni i nie ufali osobom poznanym w sieci. Bardzo ich na to uczulam.

Myślę, że z pomocą rodziców będziemy stopniowo wdrażać wszystkie punkty kodeksu w życie. Niektóre punkty mogą być dla najmłodszych połowiecznie zrozumiałe, ale myślę, iż w przyszłym roku będziemy kontynuować pracę z TIK :)

 Marta Lewandowska


Kodeks 2.0

Debata klasowa

Nasza klasowa debata odbyła się na lekcji wychowawczej oraz na informatyce. W debacie brało udział około 20 uczniów z dwóch klas szóstych. O temacie debaty poinformowałam uczniów poprzez rozdanie karteczek z problemem, nad którym mieli zastanowić się w domu. Na pierwszej lekcji  przedstawiłam uczniom główną ideę programu Szkoła z klasą 2 zero. Następnie uczniowie przystąpili do dyskusji nad problemem nr 5, czyli jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty, różnych uczniów? Czym się kierować, żeby optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie? Pomysłów było mnóstwo. Wybraliśmy następujące:

 • Nauczyciel mógłby mieć dyżur podczas przerwy w sali informatycznej wtedy uczniowie mogliby korzystać z komputerów  w celu pozyskania informacji czy np. rozrywki.
 • Uczniowie mogliby mieć dostęp do szkolnej sieci internetowej (WIFI), po zgłoszeniu się do dyrekcji szkoły z chęcią posiadania hasła.
 • Co tydzień jeden z nauczycieli mógłby pilnować uczniów, którzy chcieliby korzystać z komputerów.
 • Zezwolenie dzieciom ze świetlicy, by pod opieką nauczyciela mogły korzystać z sali komputerowej
 • Aktywowanie komputerów z biblioteki i przystosowanie do szybkiej obsługi internetu
 • W każdej klasie powinien być przykładowo jeden mały laptop.
 • Na korytarzach powinien być router bezprzewodowy Wi-Fi
 • Internet powinien być kontrolowany przez nauczycieli

 

Debata szkolna

Debata szkolna odbyła się 17 grudnia. Moim zadaniem było wybranie 3 osób z naszej grupy do reprezentowania w szkolnej debacie. Przebieg szkolnej debaty dokładnie opisał koordynator p. Lidia Kałwińska. Debata rozpoczęła się od obejrzenia prezentacji przypominającej wszystkie siedem problemów TIK. Następnie każda grupa miała 3 minuty na prezentacjeswojego problemu, nad którym pracowała - a sposoby były bardzo urozmaicone ( plakaty, prezentacje itp.). W dyskusji głos mógł zabrać każdy uczestnik debaty, a także wyrazić swoją opinię na temat każdego punktu przez pokazania czerwonej lub zielonej karteczki.

Uczniowie bardzo chętnie prezentowali powstały kodeks zarówno w szkole, wśród nauczycieli i innych uczniów, jak i w swoich domach wśród rodziny czy przyjaciół.

 

Zadanie TIK

Planowanie

 

Do realizacji zadania wybrałam pierwszą i piątą zasadę naszego szkolnego kodeksu. Zasady te brzmią: 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu. oraz  5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Etykiety. W zadaniu brała udział grupa uczniów z klasy 6a oraz klasy 6d.

 

W pierwszym kroku przekazała uczniom swój adres e-mail oraz pozbierałam od dzieci ich adresy e-mail.

Drugim krokiem jaki zaplanowałam jest poszukanie przez uczniów

w Internecie informacji na temat: Objętość prostopadłościanu – uwzględniając wszystkie przypadki.

Trzeci krok to wysłanie uczniom dwóch zadań praktycznych do rozwiązania związanych z obliczeniem objętości wazonu, kartonu na mleko, basenu, piaskownicy itp. Zadaniem uczniów będzie podanie wzoru na objętość, wyjaśnienie wielkości występujących w tym wzorze, rozwiązanie zadań oraz wysłanie całości materiału pocztą mailową.

 

Oceniana będzie : poprawność wykonania pracy domowej

                             estetyka przesłanego materiału

 

Realizacja

 

Zadanie to okazało się dla uczniów bardzo proste. Uczniowie bez problemu wyszukali informacji na temat objętości prostopadłościanu. Również wyjaśnienie wielkośći występujących we wzorze nie sprawiło im trudności. Zadania zostały rozwiązane i opisane w programie WORD – co również nie sprawiło uczniom trudności. Zostały zachowane odpowiednie odstępy, wielkość i kolor czcionki był zróżnicowany, a ważniejsze informacje były pogrubione lub pochylone. Większość dzieci bardzo dobrze poradziła sobie z estetyką wykonania pracy, nie było również problemu z pocztą i wszystkie materiały dotarły na czas.

 

Pomysł przesyłania, co jakiś czas, prac domowych pocztą mailową bardzo spodobał się uczniom i poprosili, aby raz na dwa tygodnie zadania domowe przesyłane były mailem.


 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

Temat projektu to "Rower - ekologiczny środek transportu."

Temat ten podsunęli uczniowie kiedy wpadli na pomysł wycieczki rowerowej - wielu uczniów bardzo często organizuje wycieczki rowerowe, ponieważ uważają że jest dobre zarówno dla ich zdrowia jak i dla środowiska.

Projekt realizują chętni uczniowie z klasy 6a oraz 6d.

Głównym celem projektu jest wskazanie innym ludziom, iż rower jako środek transporu ma wiele zalet, jest ekologiczny, nie zanieczyszcza środowiska oraz że poruszanie się nim pozytywnie wpływa na nasz organizm. Cele te ustalili uczniowie pod nadzorem nauczycieli.

Zespoły uczniowskie powstały poprzez zgłoszenie się chętnych uczniów do poszczególnych zadań. Zespołów jest sześć i w każdym zespole jest ok. 3-4 uczniów.

Plan działań uczniów wygląda następująco:

I Przeprowadzenie wśród napotkanych przechodniów ankiety na temat "Samochód, rower czy pieszo - jaki środek transportu wolisz?". Pytania wymyślają uczniowie do 17 kwietnia. Nauczyciele kontrolują sposób sformułowania pytań. Uczniowie przeprowadzają ankietę do 15 maja.

II Natężenie ruchu - uczniowie badają w różnych godzinach ilość przejeżdżających samochodów, robią zdjęcia i zapisują wnioski - do 15 maja.

III Składniki spalin - wyszukanie informacji, przedstawienie ich w formie pisemnej i graficznej (np. diagramy). - do 20 maja

IV Samochód na benzynę, gaz, ropę - opisanie różnic w skladnikach, które paliwo jest najbardziej ekologiczne. - do 20 maja

V Ścieżki rowerowe - czy są w naszym rejonie, czy z nich korzystamy (jak często) - wywiadz różnymi ludźmi - do 20 maja

VI Bezpieczeństwo w czasie poruszania się rowerem - nagranie filmu z karty rowerowejdo 27 maja

Zebranie wszystkich materiałów i stworzenie prezentacji, wystawa zdjęć, prezentacja filmu, dodatkowo zebranie materiału do skoroszytu.

 Sposoby realizacji:

- przeprowadzenie ankiety wśród przechodniów

- zebranie i opracowanie wyników ankiety w arkuszu kalkulacyjnym oraz stworzenie wykresu słupkowego

- wyszukiwanie informacji w google maps

- wykonanie prezentacji multimedialne pt. " Rower - ekologiczny środek transportu"

- sonda wśród nauczycieli, rodziców, znajomych badająca korzystanie ze ścieżek rowerowych

- nakręcenie filmu ze zdawania karty rowerowej

- zdjęcia

 

kryteria oceny projektu:

poprawność merytoryczna

prawidłowe wyselekcjonowanie informacji

efektywne wykorzystanie źródeł

sposób prezentacji

współpraca w zespole

 

Realizacja

Projekt realizowali uczniowie klas szóstych przez cały miesiąc maj. Dzieci miały możliwość pracy przy szkolnych komputerach, ale również wiele rzeczy powstało na wspólnych spotkaniach w domach uczniów. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i kreatywni, praca szła jak po maśle. Na konsultacje uczniowie przychodzili tylko po to, aby upewnić się że to co przygotowują jest zgodne z tematem. Rzeczywiście moje wskazówki były niewielkie, ponieważ dzieciaki pracowały wspaniale.

Trudnym momentem było dla uczniów nagranie czy znalezienie filmu z przebiegu egzaminu na kartę rowerową. Niestety filmu nie zdołali nagrać, gdyż egzamin odbywał się dopiero w połowie czerwca.

Najchetniej wykorzystywanymi źródłami były strony internetowe, ale też własne badania uczniów, jak np. wycieczka ścieżką rowerą. Projekt został wykonany „śpiewająco”.


 

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu odbyła się 31 maja podczas Szkolnego Festiwalu Nauki i  polegała na zamieszczeniu w głównym holu szkoły produktów wypracowanych przez uczniów, a następnie zaproszenie koleżanek i kolegów do obejrzenia materiałów. Sami uczniowie również chętnie opowiadali o tym jak powstały ich prace.. A były to zdjęcia, prezentacja w powerpoincie - wydrukowana i zamieszczona w skoroszycie, opisy tematu w wordzie z dołączonymi zdjęciami. Wszystko to zostało również nagrane na płytę.

 

Uwagi do Kodeksu 2.0

Uczniwie dyskutując nad szkolnym kodeksem 2.0 stwierdzili, że w szkole mają dobrą dostępność komputerów i że wystarczy włożyć trochę serca i zaangażowania w swoją pracę i dzięki temu będzie powstawało wiele ciekawych prezentacji i materiałów stworzonych przez nich samych.

Beata Adamska


 

Kodeks 2.0

Debata klasowa

      Debatę przygotowywałam wspólnie z koleżanką Katarzyną Woroch. Wspólnie pracowałyśmy w dwóch klasach: w klasie 6 i w klasie 4.

      Tydzień przed przeprowadzeniem debaty poinformowałyśmy uczniów obu klas o celach i tematyce naszych działań, zrobiłyśmy to częściowo ustnie , a częściowo drogą mailową i za pomocą komunikatora nk.

      Dnia 2 grudnia 2010 przeprowadziłyśmy dyskusję w klasie 6b, liczba uczniów uczestniczących – 21.

      Początkowo uczniowie dyskutowali w parach o sposobach korzystania z TIK w naszej szkole. Podali wiele przykładów na wykorzystanie tych metod, np. możliwości korzystania z forów dyskusyjnych na stronie naszej szkoły, przykazywania sobie informacji i zadaniach domowych i sprawdzianach w przypadku nieobecności ucznia w szkole za pomocą komunikatorów internetowych , możliwość korzystania z sieci komputerowej w szkole po lekcjach, korzystanie z sali językowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt do nauki języków.. Jako słabe strony uczniowie przedstawili problem ciągle jeszcze małej  ilości sal wyposażonych w tego typu sprzęt.

      Uczniowie klasy 6 pracowali nad punktem 3 – „ Nie kradnij i nie daj się okradać” . Przedstawili wiele ciekawych pomysłów do Kodeksu TIK, np.: zawsze podpisuj swoje zdjęcia umieszczając je w Internecie, korzystaj tylko z legalnych portali , kiedy szukasz informacji i ściągaj, tylko te pliki, których autor wyraził na to zgodę, zwracaj uwagę na to czy ściągany plik jest faktycznie własnością osoby, która za jego właściciela się podaje.

      Kolejne kroki to przedstawienie naszych pomysłów w formie graficznej i przeprowadzenie debaty ogólnoszkolnej.

      Za trudne w pracy nad debata uznałam wytłumaczenie uczniom co to znaczy kradzież w sieci, jak rozpoznać czy dane materiały zamieszczane w Internecie znalazły się tam legalnie i dlaczego to takie ważne , by nie zgadzać się na okradanie siebie i innych. Cieszę się, że udało nam się zrozumieć na czym polega ten problem i że uczniowie maja tak wiele pomysłów w jaki jeszcze sposób można korzystać z TIK.

      W klasie 4 debata odbyła się podczas dwóch godzin lekcyjnych, liczba uczniów 26.

      Uczniowie pracowali nad 6 pkt. – „Bądź bezpieczny w sieci”. Na zajęciach zastanawiali się jak bezpiecznie poruszać się po Internecie. Wymieniali najważniejsze zasady, jakimi kierują się wyszukując różnorodnych informacji, np.: ostrożnie wchodzić na nieznane strony, korzystać z portali znanych i polecanych przez znajomych. Podczas kontaktów z innymi użytkownikami Internetu, zwracali uwagę, by nie podawać swoich danych jak numer telefonu, adresu miejsca zamieszkania, hasła dostępu do prywatnych  kont.  Pamiętali, że niewolno podawać danych innych osób, tym bardziej, jeśli te osoby nie są tego świadome.   

Debata szkolna

       Debata szkolna odbyła się 17 grudnia o godzinie 12. Wśród naszych uczniów wyłoniłyśmy dwie reprezentacje  uczniów, które zaprezentowały wypracowane w klasach propozycje do Kodeksu  szkolnego.  Przebieg debaty został szczegółowo opisany przez koordynatora projektu -p.Lidię Kałwińską.

Zadanie TIK

Planowanie

 Wraz z grupą uczniów klasy 6b  będziemy pracować nad pierwszym i drugim punktem naszego Kodeksu

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.
 2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ja, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy

Naszym pierwszym zadaniem będzie sprawdzenie na ile możemy zaufać wiadomościom zawartym w Internecie, tak by móc skorzystać z jego zasobów ułatwiając sobie naukę, a jednocześnie nie narazić się na popełnienie błędów. Poprosiłyśmy uczniów klasy 6b o wykonanie zadania z tłumaczenia. Dzieci otrzymały tekst w języku polskim i w domu, z pomocą tzw. translatora on-line dokonują tłumaczenia go na język niemiecki. Postanowiliśmy porównać przyniesione na zajęcia teksty oryginalne i ich tłumaczenie.

Drugie zadanie to zarejestrowanie się na stronach typu www.slowka.pl i uczenie w ten sposób nowych słówek i wrażeń ( codziennie otrzymujemy w mailu słówka i zwroty do nauczenie na dzisiaj wraz fonetyką)

 

Realizacja

           Pierwszą rzeczą jaką zauważyliśmy podczas podsumowywania były liczne wtrącenia w języku polskim, w tekście po niemiecku. Uczniowie spostrzegli, że komputer nie jest jednak idealny, jeśli nie posiada pewnych informacji to nie radzi sobie z wyznaczonym zadaniem. Druga rzecz to częste bezsensowne użycie pewnych wyrazów - komputer nie wyczuwa kontekstu użycia danego słowa,  każde traktuje osobno.

Wydawać by się mogło, że w takim razie nie ma nic pożytecznego w takiej pracy, ale to tylko pierwsze, fałszywe wrażenie. Przetłumaczony w ten sposób tekst było nam bardzo łatwo poprawić. Szybko udało nam się wykonać zadanie w sposób prawidłowy. Nauczyliśmy się, że ściąganie gotowców do niczego nie prowadzi, ale może być doskonałym źródłem do pracy własnej. Poza tym translatory on-line świetnie sprawdzają się w przypadku tłumaczenia pojedynczych wyrazów.

Praca na tymi zadaniami bardzo uatrakcyjniła uczniom naukę języka niemieckiego. Internet mobilizuje do nauki , pobudza twórczo i sprawia , że nudna dotąd  nauka np. słówek stała się przyjemną częścią dnia. 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

  Planowanie

 Temat projektu "Szkolna wycieczka". Zajęcia przeprowadzam z trzema szóstymi klasami  (6a, 6b i 6c) jako podsumowanie wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym. Chcę uczniom pokazać jak można wykorzystać w życiu codziennym, nabyte umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego. 

            Uczniowie są podzieleni na zespoły 2-3 osobowe. Wszelkie informacje dotyczące zaplanowania projektu zamieściłam w instrukcji projektowej.

 Instrukcja

SZKOLNA WYCIECZKA

 Etapy przygotowania i realizacji projektu:

Ø omówienie zadania

Ø określenie formy dokumentów

Ø przydzielenie i wykonanie zadań szczegółowych

Ø połączenie dokumentów

Ø prezentacja projektów i ocena

 Wspólnie:

 1. Zastanówcie się jakie miejsca chcielibyście odwiedzić w danym rejonie Polski.
 2. Przygotujcie plan wycieczki, wypisując co będziecie zwiedzać w poszczególne dni

 W ramach zespołu dwuosobowego podzielcie się zadaniami:

 Propozycja zadań:

1 osoba

2 osoba

o Wyszukuje informacje, zdjęcia z odwiedzanych miejsc

o Przygotowuje pierwsze slajdy prezentacji z informacjami o danym mieście

o Dodaje slajdy o odwiedzanych miejscach – z informacją jaki to jest dzień

o Umieszcza tabelkę z planem wycieczki,  tabele z kosztami oraz wykresy.

 

o W arkuszu przygotowuje w tabeli plan wycieczki (pamięta o formatowaniu tabeli)

o Wyszukuje w internecie ceny wejść

o Przelicza długość trasy i koszt (autokar 3,50 za 1 km)

o Wyjazd jest planowany dla 50 uczestników + 3 opiekunów

o Dodaje do tabeli ceny, formuły liczące – oblicza koszt dla całej grupy i dla pojedynczego uczestnika

o Przygotowuje wykresy przedstawiające koszty wycieczki

 

Wspólnie dopracujcie szczegóły

 

Na zakończenie każda para prezentuje swoją pracę na forum grupy.

 1. Na przygotowanie prezentacji macie 3 godz. lekcyjne 
 2. Każda praca powinna zawierać:
 • I strona - tytułowa 
 • II strona -  krótkie wprowadzenie 
 • II strona - opisany I dzień
 • III strona - opisany II dzień
 • IV strona  -  opisany III dzień
 • V strona - kosztorys w tabeli z arkusza kalkulacyjnego
 • VI strona - wykres kosztów całej grupy
 • VII strona - wykres kosztów jednego ucznia
 • VIII strona - podsumowanie

 

  CELE: UCZEŃ:

 • poznaje ciekawe geograficznie i turystycznie regiony Polski
 • planuje własne działania
 • poszukuje i selekcjonuje wiadomości o regionie
 • planuje podróż w wybrany region
 • charakteryzuje elementy krajobrazu wykorzystując m.in. Google Earth
 • wybiera sposób i oblicza koszty podróży
 • przygotowuje prezentację zaplanowanej podróży

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW WYKORZYSTYWANE I ROZWIJANE W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU:

 • komunikowania się i współpracy,
 • samodzielnego i twórczego myślenia,
 • planowania i organizacji pracy zespołowej,
 • zbierania i selekcjonowania informacji,
 • oceniania przebiegu i efektów własnej pracy
 • publicznej prezentacji.

 METODY PRACY:

 • metody aktywizujące np. maps mind

źródła informacji: Internet

PODZIAŁ ZADAŃ:

 • zespoły dwu lub trzyosobowe, w każdym zespole lider odpowiedzialny za pilnowanie terminów i kontakt z nauczycielem

zasady monitorowania przez na­uczyciela kolejnych etapów pracy: konsultacje indywidualne dla zespołów podczas zajęć lekcyjnych

SPOSÓB I TERMIN PREZENTACJI:

Rezultaty działań uczniów prezentowane będą na szkolnym Festiwalu Nauki oraz na stronie internetowej szkoły, na platformie modlle w postaci prezentacji multimedialnej

 

 SPOSOBY REALIZACJI:

 • Przygotowanie różnych propozycji podróży
 • Wybór miejsca
 • Wyszukanie miejsca w googole maps i trasy dojazdu w zumi.pl
 • Obliczenie kosztów podróży w arkuszu kalkulacyjnym
 • Sporządzenie wykresów  prezentujących wydatki
 • Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat „SZKOLNA WYCIECZKA”

Strukturyzacja projektu

Kto?

Co?

Kiedy?

nauczyciel

zapoznaje uczniów z projektem

do 25 marca

uczniowie

 

 

uczniowie

wyszukują informacje w Internecie o wybranym przez siebie miejscu podróży, selekcjonują je, korzystają z google maps

do 8 kwietnia

uczniowie

stworzenie kompute­rowej makiety, galerii zdjęć, prezentacji multimedialnej lub filmu

do 15 kwietnia

uczniowie i nauczyciel

prezentacja efektów projektu

do 22 kwietnia

 

kryteria oceny projektu:

poprawność merytoryczna

prawidłowe wyselekcjonowanie informacji

efektywne wykorzystanie źródeł

sposób prezentacji

współpraca w zespole

Realizacja

            Projekt został zrealizowany w wyznaczonym terminie. Wszystkie grupy zadaniowe poradziły sobie znakomicie z zadaniami.

            Z ogromną przyjemnością zastanawiali się jakie atrakcje wybrać na czas pobytu. Bardzo trudnym elementem dla nich było rozplanowanie czasowe wycieczki.         

        Przygotowana prezentacja była przedstawiana przez wszystkie oosoby zaangażowane w projekt. Uczniowie korzystali z różnego rodzaju źródeł wiedzy,  najchetniej wykorzystywali strony internetowe lub własne doświadczenia.

Pliki:

https://drive.google.com/drive/folders/1mbmlZo3L_Ev0C5dzTrXKhuOpA6I4IL0C?usp=sharing

 

Karpacz.pps

Karpacz 2.pps

Kraków.pps

Trójmiasto.pps

Zakopane.pps

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Projekt został zrealizowany  w wyznaczonym terminie. Efekt końcowy uczniowie przedstawiali podczas zajęć przy pomocy projektora w obecności pozostałych osób z grupy. Podczas prezentacji przedstawiali swój plan oraz koszty, jakie należało by ponieść, podczas takiej wycieczki. Prezentacje spełniajace wszystkie wymagania określone na początku pracy, zostały dołaczone do karty pracy umieszczonej na szkolnej platformie Moodle. Uczniowie mogli zobaczyć jak pracowały grupy z innych klas. Część prezentacji nie zostanie usunieta, te które pozostaną będą pracami wzorcowymi w przyszłym roku. Z małymi modyfikacjami planuję taki projekt przeprowadzać corocznie w starszych klasach. Praca w takim projekcie pokazuje jak "od kuchni" wygląda organizacja wycieczek, w efekcie wśród uczniów mniej jest postawy roszczeniowej a więcej zrozumienia na prawdziwych wyjazdach.

Praca w projekcie uczniom się bardzo podobała i dużo się podczas niej nauczyli.

Uwagi do Kodeksu 2.0

Podczas pracy z uczniami nad tym konkretnym zadaniem zwracałam głównie uwagę na pierwsze trzy pkt.naszego kodeksu. Tłumaczyłam, dlaczego jest tak ważne, aby nie korzystać bezmyślnie z tego co jest w sieci. Po  komentarzach uczniów podczas przygotowywania i prezentowania  prezentacji  widziałam, że moja praca odniosła skutek i uczniowie doceniając pracę innych także bardziej cenią swoją pracę. Pamiętają o podawaniu źródła z którego korzystają i dokładnie czytają to co potem umieszczają z sieci w swojej prezentacji.

Joanna Kordzińska


Kodeks 2.0

Debata klasowa

Debata klasowa odbyła się dnia 3 grudnia 2010r. Uczniowie zostali o niej poinformowani tydzień wcześniej. W debacie brała udział klasa IId. 

Na samym początku uczniowie tworząc jedną grupę dyskutowali na temat " Do czego służy komputer?". Kolejnym etapem było uzmysłowienie dzieciom jak ważne jest by być anonimowym w sieci  - aby lepiej to zrozumieć uczniowie wzięli udział w zabawie, w której  musieli wybrać  sobie NICK oraz napisać krótką wiadomość do innej osoby.Następnie kartki zostały wymieszane i uczniowie odgadywali kto się kryje pod jakim NICKIEM. Kolejnym krokiem była praca w grupach w trakcie której zespoły wypracowały: 1. Nie ufaj osobom poznanym w sieci ( aby nie nawiązywać kontaktu z nieznajomymi w sieci). 2. Nie podawaj swoich danych ( nie podawaj swoich danych nieznajomym poznanym w sieci). 3. Zabezpiecz swój komputer ( co należy robić i o czym pamiętać aby nasz komputer był bezpieczny, zagrożenia jakie czyhają na nasz komputer). 4. Mów, jeśli coś jest nie tak ( jeśli zaniepokoi nas coś sieci należy natychmiast zgłosić to dorosłym- rodzicom lub nauczycielom). 5. Naucz tego dorosłych ( zachęcenie dorosłych - rodziców, dziadków do korzystania z Internetu, pokazanie dorosłym, że serfowanie po internecie nie jest wcale takie trudne). Po zakończonej debacie uczniowie podpisali imiennie deklaracje o bezpiecznym korzystaniu z Internetu jak również wyrazili chęć wzięcia udziału w debacie szkolnej. 
 

 

Debata szkolna

Debata szkolna odbyła się 17 grudnia 2010r. W związku z tym, iż przedstawiono wiele prezentacji należało wybrać najważniejsze postulaty. Zostały one w dokładny sposób przedstawione i opisane przez p. Lidię Kałwińską - naszego szkolnego koordynatora. Najważniejsze zdaniem uczniów postulaty miały formę plakatów, prezentacji jak również historyjek obrazkowych. Zdaniem uczniów wypracowane postulaty powinny znaleźć się w Kodeksie. Propozycje wypracowane przez uczniów biorących udział w debacie szkolnej będą umieszczone na stronie www szkoły oraz w gazetce szkolnej, aby mogli się z nimi zapoznać pozostali uczniowie naszej szkoły.

Zadanie TIK

Planowanie

Wszyscy uczniowie klasy IId będą uczestniczyli w zadaniu TIK, a dokładniej będą zajmować się punktem:

1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu. 

Zadanie to będzie polegało na tym, że każdy uczeń ( z pomocą rodziców) poszuka  informacji na temat pingwinów w Internecie:

-gdzie żyją

-jak wyglądają

- gatunki  ( nazwy)

Uczniowie znalezione informacje skopiują do MS Word, a następnie wydrukują i przyniosą do szkoły. Każdy uczeń przedstawi informacje, które udało mu się zebrać. 

W ramach zadania TIK dzieci będą mogły podzielić się sposobem, w jaki szukały informacji. 

Realizacja

25 stycznia przystąpiliśmy do realizacji wybranego zadania TIK.

Wszystkie dzieci wywiązały się z powierzonego zadania. W ramach pierwszego zadania każdy uczeń miał wybrać i przedstawić najciekawszą wg. niego informację na temat pingwinów. Dzieci za najciekawsze informacje uznały, że:

- pingwiny żyją na Antarktydzie

- nie latają, ale bardzo dobrze pływają

- budują gniazda z kamieni

- na lądzie szybko przemieszczają się na brzuchu

- samica i samiec na zmianę wysiadują jaja

Kilkoro dzieci przyniosło wydrukowane zdjęcia pingwinów i na ich podstawie uczniowie opisywali wygląd i budowę pingwinów. W ramach utrwalenia uczniowie uzupełniali zdania o pingwinach wyrazami określającymi ich wygląd.

Realizacja kolejnego zadania polegała na tym, że dzieci otrzymały różne sylaby i musiały ułożyć z nich nazwy pingwinów: królewski, cesarski, Adeli. Dzieci dowiedziały się, że nazwa pingwin Adeli pochodzi od imienia żony jednego z badaczy życia pingwinów. Dlatego nazwę tych ptaków piszemy wielką literą.

Na zakończenie uczniowie dzielili się tym ,gdzie szukali informacji. Większość z nich korzystała z wyszukiwarki google.pl. Niektóre dzieci wykorzystały do tego serwis Wikipedia. Dla niektórych dzieci nie było to łatwe zadanie ze względu na dużą ilość informacji. Trudność sprawiało im również pisanie na klawiaturze, ale dzięki wsparciu rodziców udało się im to zadanie wykonać.

 Uważam, że dzieciom sprawiła radość możliwość samodzielnego wyszukiwania informacji na zadany temat. Dzięki temu dzieci przekonały się, jak pomocnym narzędziem jest komputer i Internet.

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

Planowanie

Temat projektu " Szkoły na świecie".  Uczniowie mojej klasy zainteresowali się tematem " Jak wygląda szkoła w innych krajach". Projekt będzie realizowany z całą klasą pod czujnym okiem wychowawcy.  Na pierwszym spotkaniu klasa została podzielona na 5 zespołów.

Instrukcja dotycząca projektu:

- wybór tematu i planowanie działań do 25 marca

-  29 marzec- 6 kwietnia  realizacja projektu

- 8 kwietnia prezentacja działań projektowych

Umiejętności wykorzystywane podczas prac projektowych:

- współpraca w grupie

-planowanie pracy

- korzystanie i zbieranie informacji z różnych źródeł 

- potrafi zaplanować swoje działania

- umie korzystać z różnych źródeł informacji

Metody pracy:

- zbiorowa, indywidualna

Zadania do wykonania :

1. Zadanie dla całej klasy: Uczniowie otrzymują kartoniki z nazwami kontynentów, państw i miast. Zadaniem uczniów jest przeczytać i  utworzyć zbiór: kontynentów, państw, miast.

2. Po utworzeniu zbiorów czytają i dopasowują dzieci z różnych kontynentów i wyróżniają ich imiona.

3. Kolejne zadanie  poprzedzone jest indywidualnym przygotowaniem materiałów przez uczniów ( materiały z Internetu, encyklopedii itp). Zadanie to polega na samodzielnym zebraniu ciekawych informacji na temat szkół wylosowanych przez grupy państw.

Grupa I - Francja

Grupa II - Wielka Brytania

Grupa III - Stany Zjednoczone

Grupa IV- Australia

Grupa V- Japonia

Aby bardziej utożsamić się z tymi państwami dzieci muszą przygotować flagę danego państwa oraz nauczyć się mówić " Dzień dobry" w języku tego państwa , które wylosowały.

Po zebraniu materiałów każda grupa prezentuje zebrane przez siebie informacje na temat szkół w krajach, które reprezentują. Pozostałe grupy po wysłuchaniu informacji wspólnie dyskutują na temat różnic i podobieństw ze szkołą w Polsce.

Na zakończenie uczniowie rysują uczniów tamtejszych szkół w strojach, w których chodzą do szkoły. Informacje na temat tych strojów zdobywają samodzielnie, następnie wspólnie dokonamy ujednoliconego opisu tych strojów tak, aby każdy uczeń wiedział jak wykonać rysunek.

Prace nad projektem "Szkoły na świecie" odbywać się będą od 29  marca do 6 kwietnia na wybranych jednostkach lekcyjnych.

Prezentacja końcowa odbędzie się 7 kwietnia.

Kryteria oceny:

prawidłowy dobór informacji

sposób prezentacji

współpraca w zespole

Realizacja

29 marca:

Uczniowie otrzymali kartoniki z nazwami kontynentów, państw i miast. Każda grupa wybrała losowo kontynent . Następnie spośród wielu państw losowali jedno, nad którym pracowali. Kolejnym zadaniem było dopasowanie imion dzieci do właściwych państw. To zadanie sprawiło dzieciom dużo radości . Po dopasowaniu imion do państw uczniowie w swoich grupach kolorowali imiona. Następnie uczniowie wykonywali dowolną techniką flagi tych państw oraz uczyli się mówić " dzień dobry" w języku danego kraju. Dzieci przyniosły także informacje na temat strojów jakie obowiązują w danej szkole i wspólnie ujednoliciliśmy wygląd tych strojów.

31 marca:

W tym dniu uczniowie mieli za zadanie przynieść przygotowane przez siebie materiały na temat szkół w państwach do której grupy należeli. Uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do tego zadania. 

Na początku każda grupa prezentowała swoje materiały, które przyniosła. Kolejnym etapem była selekcja najważniejszych informacji na temat szkoły w danym państwie. Każda grupa musiała wybrać te informacje, które uważała za najważniejsze i najciekawsze. 

6 kwietnia:

Dzień prezentacji . Uczniowie zapisywali najważniejsze , wybrane przez siebie informacje na arkuszach papieru. Każda grupa prezentowała swój kraj. Po zakończeniu prezentacji rozpoczynała się dysusja , która miała na celu porównanie szkoły polskiej ze szkołą, którą prezentowała każda z grup. Dyskusja była bardzo żywa, dzieci wskazywały wiele podobieństw i różnic między szkołami.
 

 

Zadania, które uczniowie mieli do wykonania sprawiły dzieciom bardzo wiele radości. Bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieli się podczas prezentacji poszczególnych krajów. Potrafili wskazać wiele różnic i podobieństw między szkołami. Wiele radości sprawiło dzieciom nauczenie się wymowy imion w różnych językach. Dzieci były bardzo zaangażowane zarówno w przygotowania jak i w pracę nad projektem. Dowiedziały się wielu ciekawych, interesujących rzeczy na temat innych szkół.

 Galeria:

 

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

31.05 Podczas szkolnego festiwalu nauki prezentowaliśmy nasze prace - " Szkoły na świecie". Uczniowie byli bardzo zadowoleni i dumni, że mogą prezentować na forum szkoły swoje prace oraz z tego, że mogą pokazać innym uczniom ciekawostki związane ze szkołami na świecie. Równolegle odbywały się prezentacje uczniów klas 4-6. 

6.06 została dokonana  publiczna prezentacja dokonań dzieci ( prac) związanych z tym projektem. Miało to miejsce podczas zebrania z rodzicami w klasie. Prezentacja trwała ok. 20 minut. Rodzice byli pod wrażeniem umiejętności swoich dzieci. Bardzo dokładnie i z zaciekawieniem oglądali prace swoich dzieci, czytali informacje odnośnie szkół w innych krajach. Byli bardzo zadowoleni z pracy swoich dzieci. 

 

Uwagi do Kodeksu 2.0

Uczniowie klasy IId brali udział w tworzeniu kodeksu. Po przeanalizowaniu uważam, że najbliższe dzieciom w młodszym wieku szkolnym są punkty: 1 i 9. Małe dzieci nie mają wpływu na to co jest zainstalowane na komputerze domowym. Korzystają z tego , co mają. To osoby dorosłe są za to odpowiedzialne i powinny o tym pamiętać pozwalając dzieciom korzystać z komputera. Było by dobrze, gdyby rodzice mogli wspólnie z dziećmi korzystać z komputera min. po to, aby pokazać im,że komputer może służyć nie tylko do zabawy, ale również do nauki. Rodzice powinni również systematycznie przypominać dzieciom o bardzo ważnej zasadzie, dotyczącej ograniczonego zaufania wobec ludzi poznawanych w sieci.

Mam nadzieję, że  w III klasie uda się nam wdrożyć Kodeks, tak,aby dzieci wiedziały jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z tego dobrodziejstwa, którym jest komputer i Internet. Uczniowie nauczyli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak się po nim poruszać oraz w jaki sposób można zdobywać nowe wiadomości. Nauczyli się również, że nie można ufać każdej poznanej osobie w Internecie, że podczas nawiązywania nowych znajomości należy pamiętać o tym, że nie wolno podawać swoich danych osobowych, miejsca zamieszkania, nr telefonu, by nie narażać się na niebezpieczeństwo ze strony innych osób - zasada ograniczonego zaufania.

Agnieszka Ratke


Kodeks 2.0

Debata klasowa

 

Debata klasowa

W dniu 3 grudnia 2010 roku odbyła się debata klasowa na temat „ Czy ściąganie informacji z internetu jest uczciwe?”. Uczniowie zostali poinformowani ustnie o idei programu oraz o debacie klasowej. Dyskusja odbyła się w klasie 5 D liczącej 24 uczniów.

Uczniowie wcześniej przygotowali się do dyskusji dotyczącej tematu. Podzieleni zostali na 2 grupy dyskusyjne, z  których jedna była za ściąganiem informacji z Internetu a druga przeciwna. Na podstawie burzliwej dyskusji uczniowie stworzyli Kodeks 2.0 zawierający wiele haseł np.1. „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie”, 2. Porównaj informacje z kilku różnych źródeł,      3) Czytając myśl. Na powstałych plakatach, jako produktach końcowych debaty zapisano argumenty ułożone przez grupy. Stworzono poradnik „googlarza”. Obecnie pracujemy nad wypracowaniem dodatkowych argumentów i szerszych zasad „googlarza”, tak aby planowana w styczniu debata szkolna mogła odbyć się w większym gronie i z jeszcze większym zaangażowaniem.

 

Debata szkolna

 

Debata szkolna

Trzech uczniów z mojej klasy brało udział debacie szkolnej, która odbyła się 17.12.2010. Do grup uczniów z klas  dołączyli  również dziennikarze z koła dziennikarskiego. Debatę prowadziła Pani wicedyrektor Lidia Kałwińska i brała w niej udział  Pani Dyrektor Teresa Zygmanowska. Przedstawiciele mojej grupy zaprezentowali działania i propozycje do kodeksu szkoły w formie plakatów i historyjek obrazkowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali kartki zielone i czerwone. Na początku zaprezentowana została prezentacja multimedialna, w której przedstawiono wszystkie siedem problemów. Grupa miała 3 minuty na prezentację swoich dokonań. Każda grupa musiała podać 2 -3 propozycje do kodeksu szkoły. Dwójka uczniów spisała wszystkie propozycje haseł kodeksu. Po podsumowania debaty, każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat ważności zapisów podnosząc czerwoną lub zieloną kartkę.

Wybraliśmy 13 zapisów, które powinny pojawić się w Kodeksie.

 

Zadanie TIK

Planowanie

Wraz z koleżanką matematyczką planujemy wykorzystanie internetu przy wykonaniu różnych zadań przez uczniów. Matematyczka Jolanta Jezierska planuje wykonać wraz z uczniami projekt dotyczący odżywiania wg wielkości indeksu glikemicznego. Uczniowie będą porównywać wyniki przeprowadzonej przez siebie akiety z wynikami w internecie.

Realizacja

Na matematyce z uczniami klas V został wykonany projekt dotyczący sposobu odżywiania według wielkości indeksu glikemicznego. Uczniowie zredagowali kluczowe pytania do ankiety, którą przeprowadzili na terenie dużego marketu. Uzyskane dane umieścili w tabelach oraz wykonali wykresy słupkowe i kołowe. W celu uzyskania informacji o wyżej wymienionej diecie korzystali z różnych stron w internecie oraz porównywali uzyskane wyniki ankiety z wynikami umieszczonymi w sieci.
 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

Tematem projektu jest wystawienie bajki pt. " Schneewittchen, Snowhite, Królewna Śnieżka i 5 krasnoludków" . Pomysł wyszedł od uczniów, zawsze chcieli brać udział w przedstawieniu w języku obcym. Projekt realizuje grupa uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego i angielskiego. Są to gł. uczniowie klas 5.

Cele projektu :       1.Promowanie języka niemieckiego i angielskiego

                            2.Zapoznanie się z twórczością braci Grimm

 1. Wykorzystanie komputera i internetu w celu poszukiwania odpowiednich   

materiałów (tekstów, tłumaczeń, obrazów, muzyki)

 1. Rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia i ruszania się na scenie
 2. Prezentacja w Power Point jako scenografia przedstawienia
 3. Udokumentowanie całości z wykorzystaniem techniki komputerowej

W realizacji projektu bierze udział 10 uczniów. Utworzyliśmy 3 zespoły.Uczniowie ustalili między sobą zasady współpracy polegające przede wszystkim na wyznaczeniu terminów i sposobów komunikowania się.

Zespół pierwszy odpowiedzialny jest za zebranie z internetu informacji na temat braci Grimm oraz historii powstania bajki " Królewna Śnieżka"- Schneewittchen i wykonanie na ten temat prezentacji w programie Power Point.(Termin 15 .04)

Zespół drugi odpowiedzialny jest za treść bajki ( ułożenie dialogów w trzech językach, na przemian oraz odpowiedniej narracja). Wykorzystają przy tym bajkę w oryginale, w języku polskim oraz w języku angielskim- słowniki, internet. Gotowe fragmenty uczniowie będą przesyłać mi mailem, a ja będę je na bieżąco poprawiać.(25.04)  

Zespół trzeci dobierze muzykę do kolejnych scen oraz zajmie się wystrojem , rekwizytami i scenografią w postaci prezentacji Power Point. W tym celu zaprojektują rekwizyty przy pomocy programów komputerowych. (30. 04)

Po wykonaniu tych zadań zaczniemy współdziałać wszyscy razem i po dokonaniu prezentacji swoich dokonań będziemy spotykać się na wspólnych próbach.

Nad całością będę czuwała ja oraz informatyk p. J. Kordzińska., która pomoże umieścić nam sfilmowaną bajkę na szkolnej stronie internetowej.  

Realizacja

Działania związane z wystawieniem bajki pt. " Schneewittchen, Snowhite, Królewna Śnieżka i 5 krasnoludków" przebiegały poprawnie i zgodnie z wyznaczonymi terminami. Spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie, oraz kontaktowaliśmy się poprzez maile lub poprzez program skype. W przypadku pilnych pytań wykorzystywaliśmy komórki. Często odbywały się próby. Uczniowie stworzyli wspaniały i śmieszny scenariusz bajki, który w rzeczywistości stał się jej parodią a może bardziej jej współczesną formą.

Uczniowie mieli problemy z ujawnianiem emocji i uczuć na scenie. W związku z tym oglądaliśmy w Internecie fragmenty spektakli teatralnych, aby mogli zobaczyć jak grają profesjonaliści. Uczniowie zaskoczyli mnie świetną prezentacją w Power Point, która była odtwarzana w tle podczas spektaklu. Przedstawiała różne sceny z filmu Disneya, co umożliwiało oglądającym większe zrozumienie 4 języcznej bajki.( W trakcie dodaliśmy również kilka zdań w języku rosyjskim). Próba generalna - to spektakl dla rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca. Rodzice byli zachwyceni. Uczniowie wykorzystywali podczas spektaklu laptopa, rzutnik i kamerę, która rejestrowała całość.

Uczniowie nauczyli się, jak można podłączać laptopa z rzutnikiem, jak jednocześnie włączać podkład muzyczny, zmieniać obrazy podczas przedstawienia. Poznali wiele słów w innych językach, nauczyli się odważnie i śmiało poruszać na scenie.

Publiczna prezentacja odbędzie się dla uczniów klas piątych na małej sali gimnastycznej.

Wydaje mi się, iż mimo wszystko było zbyt mało prób, gdyż podczas prezentacji dla rodziców niektórzy zapominali tekst. Sprzęt uczniowie obsługiwali bardzo dobrze. Osobiście nie musiałam się do tego włączać.

 

Pliki:

Królewna ŚNIEŻKA SCHNEEWITTCHTEN.ppt

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Projekt został zrealizowany w wyznaczonym terminie.Efekt końcowy w formie przedstawienia wystawiliśmy na małej sali gimnastycznej dla 5 klas. Grupy zadaniowe poradziły sobie znakomicie z zadaniami. Przedstawienie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w tle umożliwiało lepsze zrozumienie obcojęzycznej treści. Dwoje uczniów obsługiwało przy tym komputer i rzutnik. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem przystąpili do prezentacji.Całość stanowiła wesołą historyjkę opartą o treść bajki "Królewny Śnieżki". Dzięki wykorzystaniu internetu, technologii komputerowej i użyciu w bajce współczesnych młodzieżowych powiedzeń, prezentacja spodobała się uczniom, co można było poznać po roześmianych minach i żywym odbiorze bajki.

 

Uwagi do Kodeksu 2.0

Uważam, iż zadanie zostało wykonane pomyślnie. W przyszłości zamierzam nadal pracować z uczniami metodami  wykorzystującymi technologięi komputerową.

Alina Malinowska


 

1 edycja Szkoły Myślenia (2008/09)

Koordynator: Lidia Kałwińska

Nauczyciele: Anna Słonka-Moskwa, Aneta Jurga, Katarzyna Minge, Urszula Ferdynus, Agnieszka Górna, Joanna Kordzińska.

 

Co planujemy?
W tym roku szkolnym zaplanowaliśmy i podjęliśmy działania mające na celu rozwijanie twórczych postaw uczniów oraz kształcące myślenie dywergencyjne. Wszyscy chętni uczniowie już od października mogli działać w grupach projektowych, realizując własne pomysły i poszerzając własne wiadomości o kulturze europejskiej w projekcie ogólnoszkolnym „Moje spotkania z kulturą europejską”. Projekt zakończył się wystawą projektową dnia 20.03.2009r. Dalsze zajęcia z uczniami zdolnymi i zainteresowanymi prowadzone są nadal w grupach zadaniowych (humanistycznych, matematyczno-informatycznych, przyrodniczych, muzycznych i plastycznych). Tematem ogólnym jest „Co ma piernik do wiatraka, czyli … a o co chodzi?”.

 

Szczegółowy plan działań:
 
„Co ma piernik do wiatraka, czyli … a o co chodzi?”.
 
Celem działań prowadzonych na zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych jest poznanie praw przyrody, poznanie różnorodności świata, a jednocześnie dostrzeżenia zależności pozornie odległych dziedzin nauki. Chcemy to osiągnąć poprzez wymyślanie (np. nowych rozwiązań, piosenek), odkrywanie (np. nowych sposobów działania, związków między zjawiskami), wyobrażanie sobie (np. krajobrazów, nowej linii samochodu), formułowanie (np. zadań, pytań, wątpliwości). 
 
Działania zespołów matematyczno - informatycznych:
- wyszukiwanie i tworzenie ciekawych zadań matematycznych, ich rozwiązywanie różnymi sposobami oraz prezentowanie rozwiązań w ciekawej formie graficznej,
- budowanie projektu Aqua Parku dla mieszkańców Lubonia (stworzenie planów, wykonanie obliczeń w skali dotyczących budowy i konserwacji pływalni)
- tworzenie fotomontaży, próby fotografii artystycznej z wykorzystaniem techniki komputerowej
 
Działania zespołów humanistycznych:
- reżyseria filmu na podstawie legendy o Luboniu (ułożenie scenariusza, wykonanie rekwizytów, nauka ról, nagranie filmu)
- tworzenie legendy, wiersza, baśni o Luboniu
- frazeologia i matematyka? – tworzenie opowiadań z wykorzystaniem związków frazeologicznych i liczb
- fikcja i rzeczywistość w Luboniu – tworzenie albumów i teczek portfolio
- organizujemy szkolny klub filmowy
- piszemy słownik filmowy
- opowiadania twórcze „Szkoła marzeń”
 
Działania zespołów przyrodniczych:
- dlaczego klimat się ociepla?
- jak przeciwdziałać ocieplaniu klimatu?
 
Działania zespołów muzyczno-plastycznych:
- układanie przyśpiewek, piosenek o Luboniu
- przestrzenne prace prezentujące zabytki Lubonia
- dlaczego dookoła nas jest tyle znaków?
- dlaczego coś jest miękkie a coś twarde?
 
Działania zespołów teatralnych:
- spektakl „Czerwony Kapturek?”
 
Szkolny Festiwal Nauki
Szkolny Festiwal Nauki odbędzie się 20 maja 2009r. W tym dniu zaprosimy wszystkich uczniów ich rodziców, nauczycieli i władze lokalne Lubonia, a także przedstawicieli innych szkół lubońskich na:
- międzyszkolny konkurs wiedzowy OMNIBUS LUBONIA 2009
- wystawę prac, które powstały w ramach projektów:
„Moje spotkania z kulturą europejską”
„Co ma piernik do wiatraka, czyli … a o co chodzi?”.
- prezentacje filmu na podstawie legendy o Luboniu i spektaklu „ Czerwony Kapturek?”
- prezentacje komputerowe: „Internet źródłem informacji o świecie” , wystawa fotograficzna
Co już zrobiliśmy?
Ogólnoszkolny projekt edukacyjny: Moje spotkania z kulturą europejską
 
Celem projektu było poznanie kultury, historii i tradycji państw Europy, modelowanie uzdolnień uczniów poprzez działanie i doświadczanie oraz rozwijanie ich wrażliwości na wartości kultury europejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu symboli narodowych, państwowych i religijnych poszczególnych państw europejskich, a także rozwijanie umiejętności korzystania z informacji i prezentowania własnych osiągnięć.
 
Projekt był realizowany przez uczniów szczególnie uzdolnionych oraz chętnych do pracy pod kierunkiem nauczycieli na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie pracowali w siedmiu grupach zadaniowych oraz na kołach zainteresowań. Przygotowywali foldery turystyczne, plakaty, makiety, pocztówki, albumy prezentujące państwa europejskie, prezentowali zabytki Europy w formie przestrzennej, tworzyli własne teczki Portfolio, w których ukazywali własne zainteresowania wybranym państwem i jego kulturą, a także przygotowali i wystawili krótką sztukę teatralną, do której wykonali samodzielnie scenę i lalki. Młodsze dzieci przygotowały scenki dramowe. W wyniku różnych twórczych poszukiwań powstał też zbiór zadań matematyczno – logicznych, które uczniowie chcieliby rozwiązywać z kolegami na lekcjach.
 
Projekt trwał od 1.10.2008r do 1.04.2009r.
 
Efektem działań były scenki, spektakl teatralny, oraz wystawa: Jarmark europejski prezentująca prace poprojektowe.
 
Co się wydarzyło na naszym festiwalu?
 

 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Szkoły Myślenia

W tym roku szkolnym zrealizowaliśmy dwa dodatkowe projekty edukacyjne. Od października 2008 do kwietnia 2009r - projekt „Moje spotkania z kulturą europejską”, a od marca 2009 do maja 2009r projekt „Co ma piernik o wiatraka, czyli a o co chodzi?” W realizacji zadań projektowych wzięło udział 12 nauczycieli i 146 uczniów, wśród których znaleźli się tez uczniowie szczególnie uzdolnieni.  Część nauczycieli zarejestrowała swój udział w akcji również indywidualnie. (7 nauczycieli).
Efekty zaprezentowano na Szkolnym Festiwalu Nauki 20 maja 2009r, który odbył się w szkole po raz pierwszy. Przygotowania do niego trwały już od kilku tygodni. Uczniowie spotykali się z nauczycielami na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych – na nich rodziły się pomysły, powstawały prace projektowe, scenariusze, urządzenia i instrumenty. Gdy przyszedł 19 maja i późnym popołudniem spotkali się nauczyciele i uczniowie, by rozpocząć ostateczne przygotowania do festiwalu na wielu twarzach malowało się zdziwienie. Ilość prac projektowych wykonanych przez uczniów indywidualnie lub zespołowo przerosła nasze oczekiwania. Wystawa zajęła dwa szkolne hole i długi korytarz. Część prac wyeksponowaliśmy też na sali gimnastycznej, na której następnego dnia miał odbyć się międzyszkolny turniej miedzowy OMNIBUS LUBONIA.
20 maja już od samego rana wystawę zwiedzali uczniowie. Budziła ona również zainteresowanie rodziców, którzy przyprowadzili swoje pociechy na 8.00. Rzeczywiście było co oglądać. Uwagę przyciągały zwłaszcza przestrzenne prace plastyczno-techniczne, które prezentowały zróżnicowane zainteresowania uczniów i ich niezwykłą inwencję w wykorzystywaniu materiałów pozornie niepotrzebnych. Na wystawie pojawiły się:
 -    projekty prezentujące zabytki Polski i Europy, projekty architektoniczne domów, budowli sakralnych, obiektów sportowych takich jak stadiony, pływalnie, Aquaparki. Do wielu projektów dołączone były segregatory zawierające opracowania matematyczne, rysunki w skali, zadania matematyczne dotyczące makiety. Wszystkie zadania wymyślali i rozwiązywali sami uczniowie. Wiele prac prezentowało obiekty, których - zdaniem uczniów-brakuje w Luboniu. Tę część wystawy zatytułowaliśmy „Luboń moich marzeń”,
 -   pierwsze próby literackie „Luboń słowem malowany”: krótkie utwory poetyckie, opowiadania twórcze, a nawet prolog powieści fantastycznej,
-   nietypowe zadania matematyczno-logiczne i ich rozwiązania zaprezentowane w ciekawej formie graficznej (plakat, wykres, diagram, makieta itp.) np. projekt wycieczki do Paryża,
-   teczki portfolio dotyczące utworów literackich pod hasłem: „Przeczytaliśmy, polecamy….” połączone z literacką mapą Europy. W teczkach portfolio znalazły się recenzje, biografie, projekty okładek, scenariusze, ilustracje do książek,
-   zdjęcia panoramiczne będące fotomontażem ze zdjęć wykonanych przez uczniów w Luboniu,
-   plansze i projekty o tematyce ekologicznej związane głównie ze zjawiskiem ocieplania się klimatu, modele elektrowni wiatrowych.
 
Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak prace inne niż wszystkie. Grupa z klas 1-3, która na zajęciach wokalno-muzycznych zajmowała się m.in. zagadnieniem rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wykonała kilka przedmiotów, dzięki którym można było to zjawisko obserwować. Były to „całkiem akustyczny instrument” z butelek wypełnionych wodą, „całkiem plastikowy telefon” z kubków jednorazowych połączonych sznurkiem i „całkiem tekturowe pudła rezonansowe” z pudełek kartonowych, sznurka i tekturowej pałeczki. Wszyscy chcieli wypróbować te ciekawe wynalazki. Nawet pani dyrektor porozmawiała z panią wicedyrektor przez taki super telefon.
O godz. 10.00 w szkole pojawili się goście zaproszeni na Szkolny Festiwal Nauki. Byli to przedstawiciele Urzędu Miasta oraz nauczyciele i uczniowie z pozostałych szkół lubońskich. Przybyli też uczniowie – Szkolne Omnibusy, by uczestniczyć w finale międzyszkolnego konkursu „Omnibus Lubonia”. Wystartowało 12 uczestników, a zadania które na nich czekały, nie dla wszystkich okazały się łatwe. Poza testem wiedzowym prowadzonym w konwencji programu „Milionerzy” uczniowie przeszli test na spostrzegawczość rozpoznając zdjęcia z Lubonia na podstawie ich fragmentu, następnie konstruowali bryłę geometryczną, rozpoznawali instrumenty w utworach muzycznych i tworzyli rymy. W tym samym czasie publiczność rozwiązywała różne zadania np. tworzyła Mind Mapps do słowa „Luboń”, tworzyła reklamę Omnibusa 2010, czy wreszcie bawiła się współuczestnicząc w pokazie aerobiku.
 
Było wiele emocji, a po konkursie wszyscy wybrali się na zwiedzanie wystawy.
 
O godz. 16.30 rozpoczęły się prezentacje uczniów dla rodziców. Zaproszenie wystosowaliśmy do wszystkich rodziców, ale przybyli głównie rodzice, których pociechy prezentowały swoje dzieła. Uczniowie opowiadali o swoich osiągnięciach, prezentowali własne prace, uzasadniali teorie, odczytywali własne utwory literackie. Rodzice mogli też obejrzeć dowcipny spektakl teatralny o współczesnym Czerwonym Kapturku, który przy pomocy nauczyciela wyreżyserowali, przygotowali do niego scenografię, wybrali podkłady muzyczne sami uczniowie. Duże zainteresowanie wzbudziły też sekwencje filmu nakręconego przez uczniów na podstawie własnego scenariusza, przygotowanego w oparciu o legendę o powstaniu Lubonia. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i radością wcielili się w pewne sobotnie popołudnie w role średniowiecznych rycerzy, Luboma i Dobramy.
Szkolny Festiwal Nauki zakończyliśmy o godz. 18.00 mocnym postanowieniem, że taki festiwal na stałe zagości w naszym harmonogramie imprez szkolnych, a pomysły na następny rok szkolny już zagościły w naszych głowach.
To był piękny dzień …Nasi uczniowie wykazali się umiejętnościami, które zamierzaliśmy kształcić, a więc umiejętnością gromadzenia i przetwarzania informacji, badania, twórczego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Byliśmy z nich bardzo dumni. 
Koordynator projektu: Lidia Kałwinska

Sprawozdania nauczycieli

LUBOŃ MOICH MARZEŃ

Co planujemy?

 LUBOŃ nasze miasto obchodzi w tym roku 55-tą rocznicę nadania praw miejskich.

W związku z tym wydarzeniem zaproponowałam uczniom klas I udział w  projekcie edukacyjnym pt:  "LUBOŃ MOICH MARZEŃ".

Nasza praca będzie przebiegała w kilku etapach i przybierze różne formy.

1. "Zapoznamy się" z Luboniem w ramach zajęć "Moja miejscowość".

2. Poznamy ważne i ciekawe miejsca w Luboniu w ramach zajęć "Zakątki Lubonia".  Niektóre z tych miejsc odwiedzimy i wykonamy pamiątkowe fotografie.

3. "Luboń moich marzeń" - wystawa prac wykonanych wg. pomysłu i projektu uczniów. Przedstawimy miejsca, dzięki którym nasze miasto mogłoby stać się piękniejsze, bezpieczniejsze, czystsze i bardziej atrakcyjne.

Efekty naszej pracy przedstawimy podczas SFN, który odbędzie się w naszej szkole 20 maja 2009r.

  
Co zrobiliśmy?

Zgodnie z wcześniejszymi planami na początku maja, w ramach cyklu zajęć "Moja miejscowość" dzieci poznały Luboń jako swoje miejsce zamieszkania. Zapoznały się z topografią naszego miasta, danymi dotyczącymi liczby mieszkańców, nazwiskami ważnych osobowości, liczbą różnych instytucji użytku publicznego itp.

Następnie w ramach zajęć "Zakątki Lubonia" wybraliśmy się na spacer, by poznać ważne dla naszego miasta miejsca. Odwiedziliśmy między innymi sąsiadującą ze szkołą placówkę straży pożarnej. Spacerowaliśmy w Parku Papieskim - symbolicznym dla Lubonia miejscu. Uczniowie odwiedzili również istniejący w naszym mieście obóz koncentracyjny z czasów II wojny światowej i zapalili znicze na grobach.

Znając już dobrze swoje miasto i większość jego zakamarków puściliśmy wodze swojej wyobraźni. I tak powstały prace w ramach projektu "Luboń moich marzeń". Uczniowie w parach wykonali prace plastyczne, w których przy pomocy różnych materiałów pokazali jakie miejsca, instytucje czy atrakcje wzbogaciłyby wizerunek naszego miasta. Były to np. basen, aqua park, kino, cyrk, wesołe miasteczko, jezioro w dużą plażą.

Prace poprojektowe zostaną pokazane podczas SFN w ramach wystawy "LUBOŃ MOICH MARZEŃ".

Aneta Jurga

Szkolny Festiwal Nauki

Co planujemy?

W tym roku obchodzimy 55 rocznicę nadania praw miejskich naszej miejscowości. W związku z tym wydarzeniem zaproponowałam uczniom z klas II i III udział w projekcie edukacyjnym pt: "Luboń moich marzeń".Wspólnie z dziećmi stworzymy album o najciekawszych zakątkach w Luboniu. Niektóre z tych miejsc odwiedzimy i wykonamy pamiątkowe zdjęcia. Wykonamy makiety przyszłości, dotyczące naszego miasta. Dzieci zagospodarują tereny, dzięki którym nasze miasto mogłoby stać się piękniejsze, bardziej atrakcyjne i bezpieczne. Efekty naszej pracy przedstawimy podczas Szkolnego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w naszej szkole 20 maja 2009r.

 
Co zrobiliśmy?

Udało nam się stworzyć album z najciekawszymi zakątkami Lubonia, powstały też ciekawe makiety, dotyczące zagospodarowania niektórych terenów w Luboniu. Uczniowie pokazali jakie miejsca, instytucje czy atrakcje wzbogaciłyby wizerunek naszego miasta. Były to między innymi aqua parki, wesołe miasteczka, baseny, korty tenisowe oraz kina i muzea. Prace projektowe zostaną pokazane podczas Szkolnego Festiwalu Nauki w ramach wystawy "Luboń moich marzeń".

 
Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

20 maja odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki. Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy wystawę naszych prac. Zaprosiliśmy do szkoły rodziców naszych młodych twórców, gościli także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz nauczyciele i uczniowie z pozostałych szkół lubońskich. Panowała miła i przyjazna atmosfera.

Katarzyna Minge


Szkolny Festiwal Nauk

 

Co planujemy?

W ramach obchodów 55. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu tworzymy z dziećmi piosenkę o Luboniu. Ponadto wykonujemy instrumenty muzyczne i zajmujemy się tematyką dźwięku, wykonując doświadczenia.

 

Co zrobiliśmy?

W grupie uczniów zainteresowanych muzyką układamy teksty piosenek i bawimy się dźwiękiem. Zgłębiamy też podstawy akustyki.

 

Co się wydarzyło na naszym festiwalu?
 
Na zajęciach, których zwieńczeniem był SFN, dużo śpiewaliśmy, a także zajmowaliśmy się zagadnieniem rozchodzenia się dźwięku w powietrzu. Początkiem naszych doświadczeń była gitara - dzieci bardzo zainteresował fakt, że podczas śpiewu słychać ją lepiej niż ich głosy. Wyjaśnialiśmy sobie rolę pudła rezonansowego, którego modelem stał się kartonik po papierze do ksero. Wspólnie odszukaliśmy w bibliotece książkę S. Parkera "Dźwięk: eksperymenty i doświadczenia dotyczące muzyki i fal dźwiękowych" z serii Młody Naukowiec. Autor proponuje tam kilka doświadczeń i podaje instrukcje, jak wykonać przedmioty, dzięki którym możemy usłyszeć dźwięk wzmocniony lub też przenoszony na odległość. Materiałów szukaliśmy wokół siebie: sznurek, szklane buteleczki po napojach, plastikowe kubki, papierowe rurki ze zwiniętych plakatów, wzmocnionych taśmą klejącą to materiały tanie i ogólnie dostępne. Oglądaliśmy wspólnie schemat ucha, rysunki przedstawiające rozchodzenie się fal dźwiękowych i wykonaliśmy kilka przedmiotów, dzięki którym to zjawisko można obserwować. Były to: całkiem plastikowy telefon komórkowy (dwa kubki połączone sznurkiem), całkiem akustyczny instrument muzyczny (butelki wypełnione zabarwionym płynem, zawieszone na wieszaku - można na nich grać drewnianą pałeczką), całkiem tekturowe pudło rezonansowe (karton po papierze z otworem, papierowa pałeczka ze sznurkiem, który funkcjonuje jak struna w instrumentach szarpanych), zaprezentowane podczas festiwalu.

Dzieci chętnie wykonywały przedmioty i świetnie się nimi bawiły, poznając i zapamiętując niektóre z praw fizyki.

Urszula Ferdynus

Szkolny Festiwal Nauki

Co planujemy?

W tym roku obchodzimy 55 rocznicę nadania praw miejskich naszej miejscowości. Wraz z grupą uczniów klas 4-6 rozpoczęliśmy tworzenie albumu literackiego, który będzie zawierał baśnie, legendy i wiersze oraz wizje przyszłości dotyczące naszego miasta. Najlepsze z nich staną się podstawą scenariusza do filmu nakręconego i całkowicie przygotowanego przez inną grupę dzieci z naszej szkoły.

Co zrobiliśmy?

Udało nam się stworzyć literacki album zawierający prace na temat naszego miasta. Oprócz prozy: legend, baśni i opowieści o przyszłości i przeszłości Lubonia,powstały też wiersze upamiętniające 55 rocznicę nadania miastu praw miejskich. Prace były na różnym poziomie. Kilkoro uczniów wykazało się niezwykłą pomysłowością. Wszystkie dzieci trzymały się konwencji gatunku, który sobie wybrały ( zostawiłam Im w wyborze dużą swobodę). Dzieci często same wykonywały ilustrację do swoich prac, dzięki czemu nasz album zyskał na atrakcyjności.

Wszystkie prace uczniowie opracowali graficznie, drukujac je na tle opisywanych przez siebie miejsc- fotografii miasta. Punktem centralnym kacika literackiego była grafika wykonana przez jednego z młodych literatów, zatytułowana "Luboń za sto lat". Scenariusz filmu jest w trakcie realizacji. Na festiwalu mogliśmy zobaczyć próbne zdjęcia.

Przedstawiam najlepsze z prac, które znalazły sie na wystawie. Miłej lektury!

 

Luboń

 

Luboń to bardzo piękne miasto,

zdobi i chwali nas to hasło.

Wokół jest pełno skwerów, zieleni.

Wesoły nasz Luboń kolorami się mieni!

Mamy boisko, place zabaw i Wzgórze Papieskie,

dla każdego znajdzie się zajęcie.

 

W historii naszej jest zapisane rolnictwo,

upamiętniający go pomnik „Siewcy” – to nie wszystko.

Obóz koncentracyjny leżący w Żabikowie,

również o nas dużo opowie.

Tu ginęli ludzie to nasza chwała,

wojny z Niemcami i o Ojczyznę walka cała.

 

Do zamieszkania mamy wszystko:

praca, odpoczynek i szkolnictwo.

Można tu mieszkać i pracować,

a w wolnym czasie leniuchować!

Pozna to każdy, kto tu zamieszka,
wiem o tym bo jestem z urodzenia – dumną lubonianką. 

 Jagoda Teszner

Luboń moim miastem

 

Luboń moim miastem, Luboń moim domem.

Tu 5 lat mieszkam, tu się wychowałem.

Przedtem zachwycałam się Ratuszem ogromem,

Teraz Luboń stał się moim domem

 

Luboń moim miastem, Luboń mym schronieniem.

W tym mieście niczego się nie boję, chronię się jego cieniem.

Jakby co, to nie schowam się za płotem.

Dla tej miejscowości uczę się z ochotą.

 

Luboń moim miastem, Luboń moją ostoją.

Tutaj sobie mieszkam, tutaj mam rodzinę swoją.

Przez Luboń strumyk Junikowski się wije

Na 55 – urodziny – niech 100 lat i

dłużej nasze miasto żyje       

 

 

Jolanta Zakrzewska

 

Luboń

Luboń – z trzech wsi stworzony:

Żabikowa, Lasku i Lubonia.

Ma już 55 lat.

Wiele przeszedł, dużo przetrwa

 

Jego mieszkańcy walczą

O ciszę. Liczne spotkania, protesty,

a f – 16 wciąż przerywają drzemki.

Liczne blokowiska – ludzi skupiska.

Jest Lubońska gazeta, może będzie telewizja,

ale jedno jest pewne:

„Luboń był, jest i będzie”

 

Dominik Buchting

 

Moim miastem Luboń...”

Moim miastem Luboń jest,

Nie wiesz gdzie to znajduje się?

To tam za górami za lasami...

No nie! Żartuję! To tuż pod twoim nosem!

 

Rozejrzyj się w koło

Co widzisz?

Bo ja obserwuje z rana

psa pana Jana, który

codziennie pod domem

arie wyszczekuje podniesionym tonem.

 

A oprócz tego co jeszcze widzisz kolego?

Bo ja jeszcze widzę moją szkołę

W, której są ławki i tablice

Do której tylko czasem wchodzą rodzice.

 

I wiem Jedno na pewno!

Moim miastem Luboń jest

I zawsze będę go kochać równie mocno

Niezależnie kiedy będę, jak i gdzie?

Zuzanna Holewińska

 

„Legenda ”

Dawno, dawno temu, przed tysiącem lat w okolicach tysięcznego roku naszej ery, na południe od Poznania żył ród Puszczyków – myśliwych i bartników. Ich wodzem był waleczny Lubom. Jego siostra, urodziwa Sławka, mieszkała w grodzie  Mieszka I – pierwszego księcia Polski. Była jego pogańską żoną.

-         Jaka szkoda, że Sławka już z nami nie mieszka – odezwał się Lubom zalewając swoją herbatę wodą z czajnika elektrycznego.

-         Racja – odpowiedział mu Lasek, jego wierny kompan i przyjaciel, strojący właśnie gitarę elektryczną.

Rozmowę przerwał dzwonek do drzwi.

-         Kto tam? – spytał Lasek patrząc przez zardzewiały ze starości wizjer.

-         To ja, Sławka – dobiegł ich głos zza drzwi. – otwórzcie!

   Drzwi zostały szybko odkluczone i zziębnięta dziewczyna weszła do środka.

-         Kiedy  Dąbrówka przyleciała swoim helikopterem, kazano mnie odesłać do domu – mówiła zapłakana Sławka.

-         U nas będzie ci o wiele lepiej – pocieszał ją Lubom.

-         To nie jest najgorsze – kontynuowała. – Po przyjęciu chrześcijaństwa  przez Mieszka wszystkie pogańskie rody zostały odsunięte od wpływów.

-         Lasek zbieraj ekipę, Puszczyk wyprowadź czołgi z garażu, a reszta po broń do magazynu – sprawnie zarządził dowódca.

Oddziały zbrojne Puszczyków wyruszyły przeciwko Mieszkowi. Jednak wojska króla były silniejsze i rozgromiły oddziały Luboma. Na pamiątkę tego wydarzenia zachowały się trzy miasta: Luboń, Puszczykowo i Lasek.

                                                          Jakub Kowalewski Vb

  

„Legenda o powstaniu Lubonia”

            Opowiem, teraz jak to kiedyś połączyły się trzy wioski tworząc jedną, którą można zobaczyć po dziś dzień.

            Dawno, dawno temu na ziemiach słowiańskich niedaleko siebie znajdowały się trzy osady: Luboń, Żabikowo oraz Lasek. Wioski te żyły ze sobą w pokoju i nie toczyły walk. Każda osada miała swojego przywódcę. „Królem” Lasku był mężny oraz wyjątkowo uczuciowy Sandramin, księciem Lubonia nazwano przystojnego Protona, natomiast władzę   nad Żabikowem sprawiał „stary” Brotan mający pześliczną córkę Mirenę. Jak co roku na „zjeździe trzech osad” do parku wrzosowego przybyli wszyscy władcy wiosek, aby pomówić o ważnych sprawach politycznych. „Stary” Broten chcąc aby wszystkie osady połączyły się w jedną (uważał, że jeżeli będą potężniejsi łatwiej im będzie pokonać napór wroga), wymyślił intrygę, wiedział bowiem, że w innym sposób nie przekona młodych i niedoświadczonych władców aby połączyli się ze sobą. Dobrze wiedział o skrytej miłości jaką obdarzała Sandromiana jego córka, kazał jej więc zauroczyć Sandramiana a następnie wyjść za niego za mąż w tajemnicy przed księciem Lubonia, bowiem przystojny Proton obdarzał gorącym uczuciem Mirenę. Gdyby dowiedział się o ślubie wybuchłyby wojny, a nie o to chodziło staremu władcy. Następnie kazał swojej córce aby wyszła za Protona również w tajemnicy pzed obecnym mężem. W ten sposób wioski połączyły się i „stary” Broten mógłby powierzyć Mirenie nad połączonymi osadami. I tak, też się stało. Niestety wkrótce po drugim ślubie Sandremian dowiedział się o wszystkim i wyruszył na wojnę. Zrozpaczona Mirena chciała popełnić samobójstwo ale od tego odciągnął ją drugi mąż dając jej rozgrzeszenie za to, że go okłamała. Proton po powrocie Sandromiana widząc, że nigdy nie rozdzieli prawdziwych „kochanków” postanowił opuścić wioskę i wyruszyć w daleką podróż.

            Mirena i Sandromian rządzili połączonymi osadami przez wiele lat ze swym potomstwem nazywając uroczyście wioski Luboniem na cześć Protona, który zrzekł się miłości.

 

  Zuzanna Holewińska

 

Pewnego razu właściciel karczmy w Poznaniu imieniem Krzysztof zaczął rozmyślać, jak to jest być królem.

Myślał o tym już tak długo, że nie wytrzymał. Postanowił, że założy własną osadę. Osiodłał więc swego najlepszego konia, wziął prowiant dla tuzina chłopów i ruszył w kierunku południowych borów.  A przez niniejsze bory biegła tylko jedna ścieżka do krakowskiego grodu. Kiedy był z dala od miasta, zaskoczyła go noc. A że obozu żadnego widać nie było, skręcił do lasu w nadziei, że znajdzie jakąś grotę lub jaskinię. Ku jego zdziwieniu zobaczył opuszczoną chatę. Przywiązawszy konia do drzewa, ruszył w kierunku budynku. Kiedy otworzył drzwi ujrzał niezwykły porządek. Polubił to miejsce bardzo i właśnie od słowa „lubił” powstała obecna nazwa Luboń.

Jednakże jedna chata już wkrótce przestała mu wystarczać. Zbudował stajnię, spichlerz oraz kilka domów, a wszystko ogrodził palisadą z wbitych w ziemię pni sosnowych. Wstępu do osady broniła wielka masywna brama. Wkrótce ludzie zaczęli przybywać do wioski, wabieni przyjazną nazwą, aby tam zamieszkać. I tak mała osadka w lesie zaczęła przekształcać się w warowne miasto z ośrodkiem kultury, które w tamtych czasach były rzadkie.

Zafascynowani spokojem, jaki tu panował, mieszkańcy Poznania, Krakowa i Warszawy oraz mieszczanie innych grodów zaczęli zjeżdżać i tu się osiedlać. Dzięki marzeniom Krzysztofa, ciężkiej pracy ludzi i miłej atmosferze gród rozwijał się szybko i przerwał do dziś.

 

Łukasz Zawiski

 

Luboń przyszłości

Wypracowanie, które piszę, dotyczy moich marzeń o Luboniu w przyszłości. Niestety, jeśli będzie tak jak jest teraz, moje marzenia się nie spełnią.

Chciałabym, żeby w Luboniu powstało więcej miejsc do wypoczynku, np. na wyrobiskach po glinie  można by stworzyć świetne miejsce na letnie pikniki, czy kąpielisko. Wśród szumu swobodnie rosnących drzew, spacery byłyby przyjemnością.

Gdyby bloki mieszkalne były pomalowane w przeróżne kolory i wzory, miasto nabrałoby radości. Po osiedlach biega bez celu dużo małych dzieci, to niebezpieczne. Osobne, zamknięte place zabaw to dla nich najlepsze rozwiązanie, a dla rodziców mniej obaw. Tuż obok Wzgórza Papieskiego mógłby powstać basen. To byłaby atrakcja!

Lubońskie ulice są w złym stanie. Gdyby wylać na nie świeży asfalt, uniknięto by wypadków, a jeśliby  poprowadzono nowe drogi wokół Lubonia poranne korki zacznie by zmalały. W miejscach, gdzie nie ma zabudowań, można posadzić rośliny. W ten sposób w przyszłości byłoby dużo zieleni. Przydałoby się więcej śmietników, ponieważ niektórzy, nie zważając na zaśmiecanie swojego miasta, wyrzucają śmieci na trawę, pod krzewy, itp. Na stadionie przy ul. Rzecznej, co dwa tygodnie odbywałyby się różne zawody, festyny i pokazy z dodatkowymi atrakcjami, np. popcorn czy wesołe miasteczko. Trzy razy w roku organizowano by  akcje zabierania śmieci, w których może uczestniczyć każdy. Szkoły podstawowe i gimnazja rozbudowano by, tworząc w nich, np. nowe sale gimnastyczne, ogródki, gdzie uczono by się biologii, nowe klasy, itp. Na stadion „Stella” przyjeżdżaliby piłkarze jako trenerzy przyszłych, młodych „gwiazd futbolu”. Tak mogłoby być…

Niestety w Luboniu powstaje coraz więcej bloków, co wiąże się z większą liczbą mieszkańców jak również samochodów, którymi się poruszają. Drzewa są wycinane w celu zbudowania nowych sklepów, itp. Przyroda umiera, ponieważ dusi się zanieczyszczonym powietrzem. Na murach, mieszkaniach wypisywane są coraz gorsze przekleństwa. Dzieci i młodzież bawią się w niebezpiecznych miejscach, a dorośli nie mają miejsc do wypoczynku. przyszłość będzie zatem taka sama, a może nawet gorsza…

Miasto traci swoje naturalne piękno. Mam nadzieję, że można jeszcze temu zapobiec. Dbajmy o nasze miasto!

Estera Kowalska

Dawno, dawno temu, przed wiekami, za czasów Mieszka Wielkopolskę porastały nieprzebyte puszcze.

Żyły w nich różne zwierzęta, ale tylko jedno było wyjątkowe- wielki dzik. Miał rozmiary słonia, biegał szybko jak błyskawica, a jego skórę nie mogła przebić żadna strzała. Każdy chciał go upolować. Książę Mieszko I również miał zamiar tego dokonać. Pewnego pięknego dnia pojechał on na polowanie razem ze swoim wiernym przyjacielem i pomocnikiem sir Lubońskim. Mieli najlepsze łuki, strzały i konie. Wiele godzin szukali tropu dzika. wreszcie znaleźli je. Podążyli za nimi. Następnego dnia znaleźli zwierzę. Ruszyli w pogoń. Gonili dzika bardzo długo, konie już ledwo oddychały ze zmęczenia, ale ciągle biegły. Mieszko I strzelił z łuku, lecz strzała tylko musnęła zwierzę. Sir Luboński też spróbował kilka razy. Lecz strzały odbijały się od twardej skóry groźnego zwierza.

- Wasza wysokość, mam ostatnią strzałę- powiedział Luboński.

- Spróbuj trafić go w serce, to jedyny sposób!- Rozkazał książę.

-Dobrze, wasza wysokość- odpowiedział Luboński.

I strzelił. Strzała świsnęła w powietrzu i przebiła dzika na wylot, a następnie wbiła się w ziemię. Książę zsiadł z konia i podszedł do zwierzęcia, które już się nie ruszało.

Po tym wydarzeniu sir Luboński stał się bohaterem i na jego cześć w miejscu, w którym wbiła się strzała, utworzono miasto Luboń na pamiątkę wybornego strzelca. Miasto to istnieje do dziś.

Tomasz Urbaniak

 

 

Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

20 maja odbył się w naszej szkole Festiwal nauki. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Na ten dzień zaprosiliśmy do szkoły ,ważnych dla nas gości, rodziców naszych młodych twórców.Dzieci wraz z opiekunami zaplanowały ekspozycję swoich prac, same też przygotowywały wystawę. Pośród wielu "twórczych produktów" znalazły się też prace z naszego albumu literackiego, które zatytuowaliśmy " Luboń słowem malowany". Rodzice z zainteresowaniem czytali piękne baśnie, dowcipem przyprawione legendy i pełne ciepła wiersze o naszym mieście. Razem zwiedzaliśmy wystawę, szukając inspiracji do nowych prac literackich, a było w czym wybierać

Agnieszka Górna


Luboń, nie tylko ten który znamy.

Co planujemy?
 
Uczestnikami projektu są uczniowie z klas 5 i 6.
Naszym zadaniem jest wykonanie fotografii prezentujących nasze miasto. Podczas tych warsztatów zwiedzamy miejsca znane i mniej uczęszczane.
Wykonane fotografie zostaną poddane obróbce w programie komputerowym. Część zdjęć zostanie zaprezentowana w formie colage. Część fotografii zostanie wykonana w taki sposób by można było je połączyć w formę zdjęć panoramicznych. Wszystkie efekty naszych prac będą zaprezentowane podczas wystawy prezentującej historię miasta.
Na końcu uczniowie wezmą udział w konkursie – Nasz Luboń
Fotografie oceniane będą w trzech kategoriach :
 1. Najciekawsza Fotografia.
2. Najciekawszy colage.
3. Panorama Miasta.
SFN odbędzie się w naszej szkole   20 maja   2009.
 
Co zrobiliśmy?

Obecnie uczniowie wyszukują ciekawe miejsca, w których chcieliby wykonać zdjęcia. Drugi etap to wykonanie fotografii..

Kolejne etapy to obróbka zdjęć w dostępnych w Internecie programach graficznych, wywołanie lub wydrukowanie efektówprac.

Pojawiają się pytania o sposób prezentacji fotografii. Niektórzy mają zamiar zrobić pokaz multimedialny w PowerPoint.

Projekt wykonują grupy dwie lub trzyosobowe.

 

Co się wydarzyło na naszym festiwalu?

 

     20 maja odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki, gdzie zostały zaprezentowane zdjęcia wykonane przez uczniów. W południe w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs wiedzowy OMNIBUS LUBONIA 2009, na którym w jednym z zadań dla uczestników wykorzytano nasze zdjęcia - zadaniem uczniów było wskazać co przedstawia zdjęcie i gdzie zostało wykonane.  Pozostałe pojedyncze zdjęcia oraz najciekawsze zdjęcia panoramiczne umieszczono na tablicy szkolnej w głównym holu. Podczas Festiwalu Nauki każdy miał możliwość wyszukania miejsc, które zna lub zastanowienia się nad zdjęciami z nieznanych sobie ujęć.  
Joanna Kordzińska
 
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube