^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  Szkolny Festyn Rodzinny - 29.09.2018r (sobota) - w godz. 14.00 - 18.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  Pasowanie pierwszaków, 12.10.2018 - 10.00 .................................................................................... Szkolny projekt edukacyjny: 100 lat temu w szkole......
 • 3 Kartka z kalendarza
  09.11.2018 - projekt edukacyjny, o godz. 12.00 - udział klas 5-8 w koncercie szkolnym w LOSiR
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2018 - udział szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  14.11.2018 – wywiady dla rodziców kl. 1-3 .................................................................................... 15.11. 2018 – wywiady dla rodziców klas 4-8
baner

Odwiedza nas 199 gości oraz 0 użytkowników.

Motyli wolontariat w działaniu!

Motyli wolontariat” w naszej szkole chętnie i twórczo pracuje w każdą środę! Nasze artystyczne działania w tym roku szkolnym wspiera swoją fachową poradą i pomocą pani Izabela Cieślak.

W ciągu ostatnich tygodni przygotowaliśmy: zakładki do książek, magnesy na lodówkę, kolczyki i breloczki – oczywiście w kształcie motyli, które przeznaczymy na różne akcje charytatywne na rzecz Hospicjum „Palium” w Poznaniu. Pomyśleliśmy także o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia i niespodziankach świątecznych dla pacjentów hospicjum.

Przed nami ważna akcja pomocy dla chorej 15-letniej Paulinki – pieczemy więc piernikowe motyle, a w wolnych chwilach wykonujemy długi (bardzo długi!) łańcuch także z motylkami.

Anna Mączyńska i wolontariusze SP2

 

Regulamin

REGULAMIN I ZAŁOŻENIA

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

działającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu

 

 

 

1. Cele:

 •  kształtowanie wrażliwości i empatii na potrzeby innych,
 •  wykształcenie postawy otwartości i tolerancji wobec słabszych, chorych i potrzebujących,
 •  integrowanie społeczności szkolnej,
 •  zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności społecznych,
 •  rozbudzanie wrażliwości dzieci na ludzką krzywdę,
 •  motywowanie do działań bezinteresownych i altruistycznych,
 •  szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie,
 •  podnoszenie poczucia własnej wartości,
 •  wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 •  realizacja swoich potrzeb, ambicji i uzdolnień,
 •  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 •  nawiązywanie kontaktów z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz środowiska.

2. Zadania:

 •  tworzenie wyrobów artystycznych na potrzeby akcji charytatywnych podczas zajęć 
  w SZKOLNYM KOLE WOLONTARIATU,
 •  współpraca z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej „Hospicjum Palium”:
 • malowanie motyli dla Hospicjum podczas warsztatów i Majowych Maratonów Malowania Motyli,
 •              pomoc w  przygotowaniu  Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy - ciasta, maskotki, pocztówki z życzeniami, dekoracje świąteczne,
 •  udział w szkoleniu wolontariuszy,
 •  sprzedaż wyrobów artystycznych podczas zebrań z rodzicami.
 •  współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Droga”,
 •  współpraca z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” – zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki,
 •  współpraca z innymi szkołami – Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Luboniu w celu przygotowania scenariuszy koncertów charytatywnych oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć,
 •  zbiórka przedmiotów, karmy na rzecz schroniska dla zwierząt.

3. Ogólne zasady dotyczące działania i zachowania wolontariuszy:

 •  opiekę nad  wolontariuszami sprawują nauczyciele, dyrekcja lub rodzice uczniów,
 •  wolontariuszem może być uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu lub absolwent szkoły, który wcześniej pracował jako wolontariusz,
 •  wolontariusz musi mieć: ocenę dobrą, bardzo dobrą lub wzorową z zachowania,
 •  wolontariusz to człowiek  uczciwy,  uprzejmy i niewywołujący konfliktów, a także potrafiący współpracować z innymi wolontariuszami,
 •  wolontariusz jest przeszkolony i przygotowany do różnych zadań wynikających 
  z charakteru działań wolontaryjnych,
 •  podczas koncertów i akcji obowiązuje strój odświętny i schludny wygląd,
 •  wolontariusze i opiekunowie podczas trwania akcji mają  obowiązek   posiadania identyfikatorów dostarczonych przez organizatorów.

4. System nagradzania wolontariuszy:
Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:

 •  umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy;
 •  pochwałę koordynatora programu z wpisem do dzienniczka ucznia i dziennika,
 •  zaproszenie wolontariusza na Radę pedagogiczną i wręczenie dyplomu,
 •  pochwałę Dyrektora Szkoły,
 •  powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

 

 • Wypełniam wszystkie zadania, do których się zobowiązałem.
 • Jestem lojalny – zgłaszam sugestie, a nie uderzam w innych.
 • Nie składam obietnic, których nie mogę dotrzymać.
 • Jestem pewny, bo wiem, dlaczego chcę pomagać innym.
 • Jestem przekonany o wartości tego, co robię.
 • Zachowuję dyskrecję w kwestiach prywatnych.
 • Jestem otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystuję możliwość uczenia się nowych rzeczy, poszerzam swoją wiedzę.
 • Nie krytykuję rzeczy, których nie rozumiem.
 • Pytam o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Stale się rozwijam - chcę wiedzieć jak najwięcej o wolontariacie 
  i o organizacji, dla której pracuję.
 • Działam w zespole - pamiętam o tym, że samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.
 • Jestem osobą, na której można polegać.
 • Będę chętnie się uczyć - wiem, że nauka jest nieodłącznym elementem każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Nie sprzeciwiam się kontroli nad sobą i nad moją pracą.
 • Uczestniczę w obowiązkowych spotkaniach.
 • Staram się być dobrym wolontariuszem.
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube