Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

Zad. 1 (3p)

Szyfr Cezara jest jedną z najprostszych technik szyfrowania. Każda litera tekstu niezaszyfrowanego zastępowana jest inną, oddaloną o stałą pozycję (klucz szyfru) w alfabecie z zachowaniem kierunku zmiany tekstu. Alfabet traktujemy cyklicznie, tzn. po ostatniej literze Z następuje ponownie litera A, B, C, itd.

Przykład:

Niech będzie dany alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Słowo SZYFR z kluczem 3 zostanie zastąpione słowem VCBIU.

Słowo KLASA z kluczem 5 zostanie zastąpione słowem PQFXF.

Wskaż zaszyfrowany tekst dla słowa KOMPUTER z kluczem 10.

 

Zad. 2 (5p)

Napisz program w Scratchu, w którym efektem będzie poniższy rysunek. Użyj pętli powtórz.

 

Prześlij zdjęcie strony ze Scratcha  (PrtScn) z napisanym skryptem.

 

Zad. 3 (3p)

Mały Bajtek chce sprawdzić Ciebie, czy dobrze posługujesz się klawiaturą telefonu komórkowego. Otóż zamiast wiadomości tekstowej przesłał Tobie ciąg cyfr, które oznaczają kliknięcia na dany klawisz, aby na klawiaturze telefonu komórkowego uzyskać pożądany znak. Przykład: ciąg 8 33 7777 8 oznacza słowo test. Raz naciśnięta „8” oznacza wybór litery „t”, dwa razy naciśnięta „3” oznacza, że został wybrany znak „e” itd. Litery oddzielone są znakiem spacji.

  1. Jakie słowo kryje się pod ciągiem cyfr:

55 666 66 55 88 777 7777 ?

  1. Jaki ciąg cyfr odpowiada słowu informatyka?

 

 

Zad. 4. (5p)

Korzystając z dostępnych programów do tworzenia infografiki np. http://www.easel.ly/ lub https://www.canva.com/, opracuj ciekawy plakat, na którym zamieścisz informacje, w jaki sposób dbasz o swoje bezpieczeństwo w sieci. Plakat prześlij wraz z rozwiązaniem testu.

(Uwaga: na podanych wyżej stronach należy zarejestrować się, podając swój szkolny adres mailowy).