Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Od poniedziałku 30 marca na Waszym planie w e-dzienniku przy przedmiotach pojawią się dodatkowe oznaczenia zamiast sal.

mater- uczeń otrzyma materiały od nauczyciela na Classroom,

on/kon- zajęcia online lub konsultacje (nauczyciel przesyła materiały i dodatkowo będzie prowadził zajęcia on-line lub konsultacje, poinformuje o formie uczniów)

konsu- nauczyciel przesyła materiały oraz jest dostępny (gmail, e-dziennik) i odpowiada na pytania uczniów i rodziców.

 

Regulamin pracy zdalnej

 1. Przygotuj swoje miejsce kontaktu z nauczycielem
  • zadbaj o ciszę
  • zadbaj o dobre światło
  • ustaw ekran przodem do ściany, postaraj się by nauczyciel i inni uczniowie nie uczestniczyli w życiu Twojej Rodziny
 2. Pamiętaj o zakazie nagrywania zajęć, robienia zdjęć, wykorzystywaniu wizerunku osób uczestniczących w zajęciach online.
 3. Zaloguj się korzystając ze szkolnego maila.
 4. Słuchaj poleceń nauczyciela i się do nich stosuj.
 5. Podczas tych zajęć obowiązują takie same zasady jak podczas  normalnych lekcji (nauczyciel może wystawiać + i - za zachowanie i aktywny udział w zajęciach)

 

Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Was 2 filmiki instruktażowe:

   1. Instrukcja dla uczniów jak za pomocą kodu otrzymanego od nauczyciela dołączyć do jego zajęć.

https://youtu.be/6A98R1537Gw

    2. Instrukcja dla ucznia jak wykonać 3 różne zadania:

 • I zadanie - informowanie o zapoznaniu się z materiałami
 • II zadanie - uzupełnianie kart pracy do sprawdzenia
 • III zadanie - wysyłanie dowolnych plików z własnego komputera

https://youtu.be/MmwljXC9fmY

 

Miłej i owocnej pracy, 

w razie pytań piszcie do uczących Was nauczycieli

lub do mnie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Rodzice
Jeżeli Wasze dziecko zostało zakwalifikowane do klasy I w szkole obwodowej, to mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią, nie musicie Państwo potwierdzać woli przyjęcia dziecka do klasy I w Waszej szkole obwodowej. Dziecko zostanie przyjęte z urzędu.

Lista uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu zostanie wywieszona w poniedziałek 30 marca 2020 r. na drzwiach głównych szkoły.

Od tygodnia jesteście w domu i nigdzie nie wychodzicie? Obejrzeliście już wszystkie zaległe filmy? Odrobiliście wszystkie lekcje? Mieszkanie posprzątane? To... może wpadnijcie do logopedy? Zapraszam na bloga! Powspominajmy nasze zabawy, pokażcie je rodzicom i rodzeństwu. Możemy zabić nudę i poćwiczyć buzię!

Zapraszam nie tylko tych, którzy uczestniczą w zajęciach na terenie szkoły.

Violetta Langner

https://logopedacieszkowianki.blogspot.com/

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o  niekorzystanie z placów zabaw.

Wszystkie place zabaw w Luboniu są zamknięte do odwołania.

Korzystanie obecnie z tego typu miejsc jest niebezpieczne dla zdrowia.

Agnieszka Górna

Z powodu przeciążenia mogą być problemy z zalogowaniem się do e-dziennika.

Musimy wspólnie poczekać, aż usterki zostaną usunięte.

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,

w Szkole Podstawowej  nr 2 w Luboniu

w dniach 12-13  marca zapewnione są zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy, 

w dniach 16 - 25 marca zajęcia zostają zawieszone.

Od 12 marca stołówka nie wydaje obiadów.

 

 Sekretariat szkoły, będzie czynny codziennie w godzinach 9.00 - 12.00

Rekrutacja do klas 1 odbywa się według harmonogramu.

 • Placówki oświatowe i opiekuńcze

1. Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

a) od 12 marca br. do 25 marca br. zawieszone będą zajęcia w przedszkolach i szkołach;
b) w dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci tych rodziców, którzy nie mogą zapewnić im opieki;
c) od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
d) od 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.

 

2.W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Luboń w dniach 12 i 13 marca br. dzieci do lat 3 będą miały zapewnioną opiekę w przypadku, gdy tej opieki nie mogą zapewnić rodzice.

3.Żłobkom, klubom dziecięcym, instytucjom dziennego opiekuna oraz przedszkolom nieprowadzonym przez Miasto Luboń, rekomenduje się decyzje spójne z działaniami Miasta. Polecenie Wojewody Wielkopolskiego dostępne jest TUTAJ.

4. Profilaktyczne zawieszenie zajęć w szkołach może przynieść pozytywny skutek tylko wtedy, kiedy dzieci i młodzież powstrzymają się od przebywania w dużych skupiskach ludzkich typu galerie handlowe, kina, sklepy.

5. Aby realizować podstawę programową szkoły pracują nad wdrożeniem systemu e-nauczania. O szczegółach rodzice będą informowani poprzez e-dziennik.

6. Rekrutacja do przedszkoli kontynuowana będzie zgodnie z planem i zakończona zostanie 13 marca 2020 roku.

7. Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2020/2021 przebiegać będzie zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami w godzinach pracy sekretariatu danej szkoły.

8. W konsekwencji zamknięcia placówek obiady dla szkół i przedszkoli nie będą wydawane.

9. Rodzice i opiekunowie dzieci mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku oraz wzór zasiłku na stronie www.zus.pl.

 

 • Imprezy masowe i kultura
 1. Odwołano imprezy masowe oraz wcześniej planowane wydarzenia.
 2. Zamknięto Bibliotekę Miejską od 11 marca br. do 25 marca br. W tym czasie zostanie przeprowadzone skontrum zaplanowane wcześniej na czerwiec.
 3. Odwołano wszystkie zajęcia w Ośrodku Kultury od 11 marca br. do 25 marca br.
 4. Odwołano wszystkie spotkania, imprezy oraz inne aktywności w Centrum Organizacji Pozarządowych od 11 marca br. do 25 marca br.

 

 • Ochrona seniorów
 1. Zamknięto od 11 marca br. do 25 marca br. Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

 

 • Urząd Miasta
 1. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Miasta Luboń.Dla Państwa wygody udostępnionych jest 20 tzw. usług (spraw), które można załatwić całkowicie elektronicznie na platformie komunikacyjnej „eurzadlubon.pl”.
 2. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy – w celu zgłaszania wniosków i ich rozpatrzenia.
 3. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych pracowników Urzędu Miasta jest podany na stronach: bip.lubon.pl i lubon.pl. W formie ulotki dostępny będzie przy wejściu do budynku Urzędu Miasta.

 

 • MOPS
 1. Zmieniono sposób obsługi interesantów – czynne jest jedno wejście i wprowadzono zakaz poruszania się po części budynku.

 

 • ZTM
 1. Zawieszono sprzedaż biletów przez kierowców na liniach ZTM.
 2. Kierowcy otwierają drzwi na przystankach autobusowych.
 3. Skrócone zostaną godziny funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta i Biur Obsługi Klienta ZTM.
 4. Autobusy poddawane są codziennej dezynfekcji.

 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Prosimy o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku oraz o stosowania się do zaleceń wydawanych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny oraz śledzenie na bieżąco komunikatów wydawanych w tym zakresie na stronie https://gis.gov.pl/www.gov.pl/koronawirus oraz na www.lubon.pl. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższym oddziałem chorób zakaźnych (tel. 609 794 670 lub tel. 61 873 92 95, 504 907 994, 539 524 935, 61 859 03 36).

 

Komunikat    Burmistrza Miasta Luboń

Szanowni Państwo,

jako Burmistrz Miasta Luboń w efekcie spotkań, w których uczestniczyli dyrektorzy lubońskich placówek oświatowych i pozostałych jednostek miejskich oraz członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, nie rekomenduję na dzień 10.03.2020 r. zamknięcia placówek oświatowych w Luboniu.

Jednocześnie wprowadza się zaostrzone środki bezpieczeństwa:

 1. Kategorycznie zakazuje się przyprowadzania dzieci chorych do szkół, przedszkoli i żłobków.
 2. Rodzic/Opiekun dziecka przyprowadzonego do placówki oświatowej z objawami chorobowymi zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru dziecka. 
 3. Prosimy Rodziców o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci zdrowych w domu.
 4. Odwołuje się wszystkie zajęcia dodatkowe w szkołach, a także wycieczki.
 5. Zabrania się przychodzenia do placówek oświatowych chorym nauczycielom i pracownikom.
 6. Zabrania się wstępu Rodzicom i Opiekunom do placówki oświatowej. 
 7. Obowiązują wprowadzone wcześniej w placówkach oświatowych zasady przestrzegania higieny.

Jednocześnie informuję, że Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny również nie rekomendują zamknięcia placówek oświatowych. 

Rodziców proszę o przygotowanie się na decyzję o ewentualnym zamknięciu placówki oświatowej i opiekuńczej.

Przypominam również nr infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590.

 

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

W miniony piątek Szkolne Koło Wolontariatu po raz kolejny zorganizowało malowanie motyli dla hospicjum. Uczniowie skupieni w Kole wraz z gośćmi z pozostałych szkół podstawowych w Luboniu i przemiłymi paniami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku malowali, wycinali i kleili. Już niedługo motyle pofruną, by pokazać, że jesteśmy wrażliwi na cierpienie innych i chętnie pomagamy! 

Zapraszamy na kolejne akcje organizowane przez naszych wolontariuszy. Warto być wrażliwym, warto pomagać!

 

Imię i Nazwisko

Klasa

Liczba punktów

X/2016

Liczba punktów XI/2016

Liczba punktów XII/2016

Liczba punktów I/2017

Liczba punktów

II/2017

RAZEM

1

Klara Hofman

5B

14

14

13

13,5

14,5

69

2

Natalia Szuster

4D

12

14

13

12

14

65

2

Anna Jagłowska

5A

14

13

11

13

14

65

3

Lena Janicka

4D

12,5

13

12

13,5

13,5

64,5

3

Filip Kamiński

4D

12,5

12

13

12,5

14,5

64,5

4

Antonina Jarzyńska

4B

13

13

11

12

15

64

6

Igor Wawrzyniak

6A

12

13

12

12,5

12,5

62

7

Agnieszka Borowska

5C

11

11

13

13

13,5

61,5

8

Jan Gawęcki

6A

10

13

13

10,5

13,5

60

8

Zuzanna Garczarek

6C

13

8

12

12,5

14,5

60

9

Bartłomiej Ostrowski

4E

10

12

12

8

13,5

55,5

10

Weronika Graczyk

5B

-

12

11,5

12,5

14

50

10

Wiktor Kocur

5E

-

11

11

13,5

14,5

50

11

Laura Napierała

4D

9,5

10

13

 

 

32,5

12

Jakub Korytowski

4D

-

12

13

 

 

25

13

Wojciech Estkowski

5E

 

 

 

 

13,5

13,5

14

Borys Kurtiak

4D

-

11

 

 

 

11

15

Wojciech Konwiński

6A

 

 

9

 

 

9

16

Mateusz Adamski

5E

5

-

 

 

 

5

17

Filip Rosicki

6E

-

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady oceniania podczas pracy zdalnej

 1. Nauczyciele przekazują informację na temat samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem dziennika elektronicznego (zakładka zadanie domowe oraz wiadomość do rodzica/ucznia) oraz Clasroom.
 2. Opis pracy uczniów powinien zawierać:
  1. temat zajęć
  2. cel, czego powinni się  nauczyć,
  3. zadania, linki lub informacje gdzie znaleźć potrzebne materiały,
  4. termin wykonania pracy,
  5. wagę oceny - w przypadku prac na ocenę.
 3. Zadania i materiały powinny być udostępnione dla uczniów przed planowaną w danym dniu lekcją z danego przedmiotu.
 4. Ocenianiu podlegają umiejętności nabyte podczas
  1. samodzielnej  pracy w domu na podstawie udostępnionych przez nauczyciela materiałów multimedialnych dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line) 
 5. Aktywności, które będą oceniane podczas nauczania zdalnego będą miały wagę od 1 do 3. O wadze oceny decyduje nauczyciel i informuje o niej ucznia w momencie zadawania zadania.
 6. Sposoby sprawdzenia wiedzy uczniów mogą przyjmować postać
  1. kart pracy
  2. prezentacji
  3. projektów
  4. portfolio
  5. testów
  6. zadań wykonanych w programach
  7. zadań praktycznych
  8. quizów
  9. dzienników
  10. kart obserwacji
  11. prac pisemnych
 7. Ocenie może podlegać również zaangażowanie, systematyczność, aktywność ucznia.
 8. Nauczyciel może stosować w okresie pracy  zdalnej ocenianie kształtujące lub jego elementy. W ramach oceny pracy uczeń może również otrzymać komentarz do wykonanego przez siebie zadania lub kartę z odpowiedziami do weryfikacji swojej pracy.
 9. Uczniowie są zobowiązani do wykonania zadań przesłanych przez nauczyciela. W przypadku trudności winni skontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem e- dziennika lub poprosić o pomoc w trakcie lekcji online.
 10. W przypadku choroby dziecka lub problemów technicznych rodzic powinien poinformować szkołę o niemożności wykonania zadania w wyznaczonym terminie i ustalić termin oddania pracy.

 

Zasady oceniania podczas pracy zdalnej

 1. Nauczyciele przekazują informację na temat samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem dziennika elektronicznego (zakładka zadanie domowe oraz wiadomość do rodzica/ucznia) oraz Clasroom.
 2. Opis pracy uczniów powinien zawierać:
  1. temat zajęć
  2. cel, czego powinni się  nauczyć,
  3. zadania, linki lub informacje gdzie znaleźć potrzebne materiały,
  4. termin wykonania pracy,
  5. wagę oceny - w przypadku prac na ocenę.
 3. Zadania i materiały powinny być udostępnione dla uczniów przed planowaną w danym dniu lekcją z danego przedmiotu.
 4. Ocenianiu podlegają umiejętności nabyte podczas
  1. samodzielnej  pracy w domu na podstawie udostępnionych przez nauczyciela materiałów multimedialnych dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line) 
 5. Aktywności, które będą oceniane podczas nauczania zdalnego będą miały wagę od 1 do 3. O wadze oceny decyduje nauczyciel i informuje o niej ucznia w momencie zadawania zadania.
 6. Sposoby sprawdzenia wiedzy uczniów mogą przyjmować postać
  1. kart pracy
  2. prezentacji
  3. projektów
  4. portfolio
  5. testów
  6. zadań wykonanych w programach
  7. zadań praktycznych
  8. quizów
  9. dzienników
  10. kart obserwacji
  11. prac pisemnych
 7. Ocenie może podlegać również zaangażowanie, systematyczność, aktywność ucznia.
 8. Nauczyciel może stosować w okresie pracy  zdalnej ocenianie kształtujące lub jego elementy. W ramach oceny pracy uczeń może również otrzymać komentarz do wykonanego przez siebie zadania lub kartę z odpowiedziami do weryfikacji swojej pracy.
 9. Uczniowie są zobowiązani do wykonania zadań przesłanych przez nauczyciela. W przypadku trudności winni skontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem e- dziennika lub poprosić o pomoc w trakcie lekcji online.
 10. W przypadku choroby dziecka lub problemów technicznych rodzic powinien poinformować szkołę o niemożności wykonania zadania w wyznaczonym terminie i ustalić termin oddania pracy.

1 marca 2010 roku podczas OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA UNITED DANCE ARENA 2020

Natasza Chadyniak uczennica klasy 5c zdobyła dwa złote medale w kategoriach:

JAZZ solo 9-11 i CONTEMPORARY solo 9-11.
 
Ponadto wraz z formacją NDS JAZZ 9-12 wywalczyła złoty medal oraz z mini formacją NDS JAZZ 9-12 i formacją NDS STARS 9-11 dwa brązowe medale.
 
Ogromne podziękowania dla pani Katarzyny Pawlickiej i pani Dominiki Szymkowiak, trenerek Nataszy, za opiekę, pasję i ogrom włożonej pracy.

klasy IV-V

zad.1 Jaś wyrwał z kalendarza 16 kartek, zad. 2 Osada A płynęła 48 minut, zad.3 Można związać sznur długości 4m10cm, zad.4 Długość listwy 14m, cena 56zł., zad.5 Julka otrzyma 23 zł. reszty

 

klasy VI-VII

zad.1 Pierwszego dnia przewieziono 8400 ton towaru. zad.2 1. Na ogrodzenie działek potrzeba 1200 m bieżących siatki, 2. Pierwsza działka jest mniejsza od trzeciej o 75a. zad.3 Ojciec będzie miał tyle lat, ile wszystkie dzieci razem po 8 latach. zad.4 średnia ocen chłopców wynosiła 4,05. zad. 5 Miara kąta a wynosi 35o.

zad. 1 odp. c: a=6, zad. 2 BAJT = NMXG, DZWY=PLIK, zad. 3. 1A, 2C, zad.4

K.Hofman

W.Żurek