• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

ZOSTAŃ ZNAJOMYM SWOJEGO DZIECKA

Jak co roku nasza szkoła aktywnie włącza się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku odbywają się one 6 lutego pod hasłem

„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Święto obchodzone jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. i zasięgiem obejmuje cały świat.

Wieczorem w szkole organizowany jest OPEN SPACE dla klas 1 i 3 z udziałem uczniów klas starszych, poświęcony bezpieczeństwu cyfrowemu – chętnych rodziców zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Dla zabieganych rodziców polecamy linki do ciekawych poradników oraz filmików.

https://akademia.nask.pl/projekt-45//materialy.html

 

Uczniów i rodziców zachęcamy do rozwiązania quizów z tematyki cyberbezpieczeństwa. Pozwolą sprawdzić, czy wiemy jak zachowywać się bezpiecznie w Internecie. 

https://akademia.nask.pl/quizy.html

Na zakończenie dnia proponujemy zobaczyć w postaci dowcipnych kreskówek z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w sieci..

https://akademia.nask.pl/projekt-39//kreskowki.html

 Joanna Kordzińska

Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie? 

W dniu 25 stycznia rodzice oraz nauczyciele w naszej szkole mogli uczestniczyć w bardzo ciekawym wykładzie poświęconym bezpieczeństwu cyfrowemu. Wykład poprowadził jeden z rodziców naszej uczennicy, pan Leszek Tasiemski, specjalista ds. zabezpieczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.  Jest absolwentem Informatyki na Politechnice Poznańskiej. Obecnie, na tej samej uczelni, prowadzi zajęcia z bezpieczeństwa danych jako gość. Mając bardzo duże doświadczenie chętnie podzielił się z nami swoją wiedzą. Prezentując przykłady z życia codziennego  wskazał na jakie obszary musimy zwrócić baczniejszą uwagę jako rodzice.

To my rodzice powinniśmy być naturalnymi przewodnikami dla swoich dzieci w świecie Internetu i  to my mamy ogromny wpływ na to czy nasze dziecko porusza się bezpiecznie po sieci.

Mamy nadzieję, że tak cennych spotkań w naszej szkole będzie więcej.

Bardzo dziękujemy za panu Tasiemskiemu za poświęcony nam swój czas.

dyrektor Lidia Kałwińska

oraz koordynator programu cyfrowobezpieczni.pl

Joanna Kordzińska

 

"Cyberzagrożenia - jak podnieść świadomość i ochronić dziecko oraz siebie"

Szanowni Państwo.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim Państwa - rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Przystępując do Ogólnopolskiego Projektu "Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa" kierowaliśmy się nie tylko kierunkiem polityki oświatowej państwa: "Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych", ale przede wszystkim chcieliśmy znaleźć skuteczne narzędzia związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni. Cały rok będziemy zachęcać uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Pragniemy uczyć ich korzystania z dobrodziejstw TIK, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Uda nam się to tylko wtedy, gdy Państwo będziecie razem z nami. Wiem, że zawsze można liczyć na Państwa wsparcie, zwłaszcza, gdy chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Okazało się, że wśród rodziców naszych uczniów mamy specjalistę również z tego zakresu.


Zapraszam Państwa na wykład p. Leszka Tasiemskiego na temat: "Cyberzagrożenia - jak podnieść świadomość i ochronić dziecko oraz siebie" w dniu 25.01. 2018r na godz. 17.30. Zebrania klasowe rozpoczną się bezpośrednio po wykładzie.


Z poważaniem. Lidia Kałwińska

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-rodzica

II Konwent projektu - Szkoła Inspirująca Cyfrowo!

Dwójka naszych nauczycieli: Barbara Warot i Joanna Kordzińska miała możliwość uczestnictwa na II Konwecie projektu cyfrowobezpieczni.pl pod hasłem Szkoła Inspirująca Cyfrowo!

Konwenty są organizowane cyklicznie po roku działań w projekcie, aby móc podzielić się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, podsumować kolejny etap oraz zdobyć nowe inspiracje i motywację do dalszej pracy. Udział w II Konwencie  wzięło blisko 300 osób zainteresowanych tym, aby w polskich szkołach kształtować i promować odpowiedzialne zachowania w sieci.

Obecni i aktywny udział w debatach brali m.in. Agnieszka Ludwin, Zastępca Dyrektorka w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Programów, Podręczników i Innowacji MEN, Wojciech Ronatowicz, ekspert Forum Bezpiecznego Internetu, Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI).

Bardzo ciekawym  punktem programu II Konwentu było także uroczyste wręczenie dyplomów laureatom ostatniej edycji konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczeni”. Miałyśmy okazje zobaczyć prezentacje nagrodzonych szkół w 2 konkursie  organizowanym w ramach pracy w programie "Cyfrowobezpieczni.pl". Zaangażowanie i pomysły były dla nas znakomitą inspiracją dla naszych działań, które planujemy w naszej Cieszkowiance.

W trakcie jednego z wykładów byłyśmy świadkami pokazu autentycznego ataku hakerskiego na komputer, w wyniku którego „hakerowi” udało się zdobyć hasła zapisane w przeglądarce.

Oba dni Konwentu przepełnione były interesującymi wykładami oraz debatami nt. cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach. Cenne okazały się  warsztaty z "Prawo autorskie w praktyce korzystania nauczycieli z treści cyfrowych", prowadzone przez Marcina Kotyłę z Fundacji Legalna Kultura oraz "Prawda czy fałsz? Znaczenie kompetencji informacyjnych w edukacji", które poprowadził Tomasz Tokarz z Navigo oraz dr Anna Przyborska-Borkowiczz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecność na II Konwencie była dla nas ciekawym doświadczeniem  oraz pozwoli wzbogacić naszą pracę w przyszłości w tych tak ważnych zagadnieniach.

Joanna Kordzińska

Barbara Warot

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

 

W październiku 2017 nasza szkoła  zgłosiła chęć udziału w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni!”. W grudniu w trakcie II rekrutacji dostaliśmy informację, że zostaliśmy zakwalifikowani na rok 2018. W całej Polsce docelowo w programie może wziąć udział 2200 szkół.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrozenia”.

Głównym kryterium wyboru szkoły była analiza ankiet dot. szkolnych cyberzagrożeń tj. podejmowanych działań profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie ich. Ocenie poddawany był również poziom bezpieczeństwa infrastruktury technicznej i cyfrowej szkoły.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie ułatwi naszej szkole opracować takie rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe w rozwoju uczniów. Ważnym elementem będzie wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Joanna Kordzińska

Więcej o projekcie

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/uploads/filemanager/Cyfrowobezpieczni.pl_pakiet_kwiecie%C5%842016.pdf

 

 

SPRAWDŹ  CZY  JESTEŚ  CYFROROBEZPIECZNY!

 

 

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube