• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

„Niemiecki plus” („Deutsch plus”)

 

Nasza szkoła bierze udział w bieżącym roku szkolnym w nowym projekcie – „Niemiecki plus” („Deutsch plus”) – przeprowadzanym przez Goethe-Institut. Poprzez tworzoną przez sieć 200 szkół zaangażowanych w działania na rzecz języka niemieckiego, szkoły będą miały możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia prowadzonych przez nie działań. W szkole będą odbywać się szkolenia, warsztaty, reklama i promocja języka niemieckiego. Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, kontaktu z kulturą niemiecką oraz z bieżącymi trendami w edukacji, jak również i na niemieckim rynku pracy.

Sieć powstaje pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce, otrzyma również rekomendację poszczególnych Kuratoriów Oświaty w Polsce. Ponadto przewidujemy współpracę z licznymi partnerami gospodarczymi.

O poszczególnych działaniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły. Strona internetowa dot. projektu znajduje się pod adresem:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html

W ramach projektu zapraszamy serdecznie dzieci, rodziców oraz nauczycieli różnych przedmiotów do udziału w zajęciach internetowego uniwersytetu dziecięcego „KINDERUNI”. Zajęcia obejmują 30 interesujących wykładów w języku niemieckim lub polskim oraz wiele ćwiczeń i zadań do poszczególnych wykładów.

 

UNIWERSYTET KINDERUNI

Niemiecki internetowy uniwersytet dziecięcy ("Kinderuni") to bezpłatny projekt Goethe-Institut adresowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obejmuje on trzy fakultety – Człowiek, Natura i Technika – i umożliwia  dzieciom poznanie różnych dziedzin wiedzy i zaznajomienie się z językiem niemieckim w formie zabawy.

Polska wersja językowa Kinderuni jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych – dzieci, rodziców i nauczycieli. Wystarczy się zarejestrować pod adresem

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/kin/kin.html

Jak jeździ samochód bez kierowcy? Dlaczego muszle szumią? Co łączy samolot z blaszaną puszką? Jak działa drukarka 3D? Istnieje mnóstwo innych pytań „jak“ i „dlaczego“, które zadają sobie dzieci. Na internetowym uniwersytecie dzieci znajdą odpowiedzi na wiele spośród nich. Profesor Einstein, jego rezolutna asystentka Sophie Schlau i sympatyczny robot JOWO wyjaśnią dzieciom w sposób zrozumiały – w formie zabawy – złożone zjawiska przyrodnicze.

Pod względem formy uniwersytet dziecięcy jest bardzo podobny do normalnego uniwersytetu. Dzieci mogą zaliczać zajęcia na trzech fakultetach, z których każdy obejmuje 10 wykładów. Przez rozwiązywanie nietypowych zadań, dalekich od programów szkolnych, młody „student” zbiera odznaki, które pomogą mu iść naprzód drogą kariery uniwersyteckiej: dziecko może ukończyć uniwersytet ze stopniem profesora, zdobywając po drodze tytuły licencjata, magistra i doktora nauk. 

Zastosowany system uczenia opiera się na najbardziej efektywnych metodach nowoczesnej dydaktyki – tak zwanej gamifikacji.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube