Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Instytut Goethego zorganizował w dniach 7-8 października 2021 roku w Warszawie ogólnopolską konferencję dla dyrektorów i koordynatorów szkół realizujących projekt DEUTSCH PLUS.

W konferencji brały udział przedstawicielki naszej szkoły, która od ponad 2 lat uczestniczy w programie Deutsch Plus. Były nimi p. dyrektor mgr Joanna Kordzińska oraz p. mgr Alina Malinowska- koordynatorka projektu i nauczycielka języka niemieckiego.

Konferencję rozpoczęła p. Karin Ende, dyrektorka  działu językowego Goethe Institut i p. Justyna Ciecharowska- koordynatorka projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Następnie odbyły się wystąpienia indywidualne wybranych dyrektorów i koordynatorów tego projektu.

Nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami w nauczaniu języka niemieckiego i podawali przykłady kreatywnego rozwijania pasji nauki języka u uczniów np. organizacja konkursów językowych, teatralnych lub językowo-muzycznych, wprowadzanie zajęć pozalekcyjnych związanych z nauką języków obcych, oglądanie filmów i słuchanie piosenek w języku niemieckim oraz czytanie uczniom bajek po niemiecku. Wszyscy potwierdzili, że nauczyciele powinni być wspierani i motywowani przez swoich dyrektorów, zaś Goethe Institut mógłby w miarę możliwości organizować wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli do Niemiec, fundować stypendia językowe, by pogłębiać poznaną wiedzę i móc wykorzystać ją w praktyce.

W drugim dniu konferencji zorganizowano oddzielne warsztaty dla dyrektorów i koordynatorów. Wykład i dyskusja dyrektorów dotyczyły współpracy szkół w Polsce i w Niemczech, natomiast koordynatorzy dowiedzieli się, jak w praktyczny sposób wykorzystać różnorodność w klasie, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych i dyskryminacyjnych (warsztaty z Elżbietą Kielak, PNWM).

Uczestnicy konferencji usłyszeli również wiele cennych wskazówek od znanych psychologów, ekspertów, edukatorów i trenerów m.in. wykład p. Agnieszki M.Staroń,. „Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?” z MAGA Consulting, czy też warsztaty z p. Przemkiem Staroniem i Martą Młyńską pt. „Edukacja przyszłości”.

Zaprezentowano dwie pozycje książkowe: „Jak uczy się mózg?” Manfreda Spitzera oraz „Włam się do mózgu” Radosława Koterskiego.

Na koniec konferencji pan Robert Kawałko, trener i ekspert fundraisingu przedstawił kilka propozycji i sposobów pozyskiwania pieniędzy dla szkół. Proponował, gdzie szukać środków, od czego zacząć i jak zdobyte pieniądze pomnażać.

Oprócz przedstawicieli Goethe Institut oraz PNWM w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ambasady niemieckiej w Warszawie, co było okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat pozycji, roli i potrzeb wspierania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

Nasza szkoła dzięki programowi  DEUTSCH PLUS uczestniczy w różnym projektach, zajęciach i konkursach przygotowanych i prowadzonych przez lektorów Goethe Institut.

 

Luboń, 18.10.2021, mgr Alina Malinowska