Smaller Default Larger

W październiku, Miesiącu Bibliotek Szkolnych, i listopadzie, podobnie jak rok temu, uczestniczyliśmy w projekcie SłowoDziej: największym, wojewódzkim, interdyscyplinarnym projekcie czytelniczym, skierowanym do uczniów wielkopolskich szkół. Obejmuje on kilka konkursów. Cieszkowiankę reprezentowaliśmy w Wojewódzkim Konkursie Literackim BaśnioBranie, Wojewódzkim Konkursie Plastycznym FarboBajanie, grupowej akcji czytelniczej Zaczytana przerwa,  konkursie dla opiekunów O Brzegini skarb oraz w konkursie dla dorosłych O Aitwarowe pióro. Liczne prace konkursowe powędrowały do organizatorów: Fundacji AITWAR. W tym roku tematyka projektów wiąże się z lasem i twórczością Stanisława Lema. Liczne prace plastyczne z uczniami przygotowała p. A. Słonka-Moskwa, a szkolnym koordynatorem projektu jest p. U. Ferdynus-Remlein. Zaczytaną przerwę wzbogaciła akcja fotograficzna: uczniowie łapali na czytaniu swoich kolegów podczas przerw. Dziękujemy za pełne uroku zdjęcia.

Czekamy z niecierpliwością na wyniki, ale już dziś gratulujemy wszystkim artystom, których zainspirowała słowiańska mitologia oraz ich nauczycielom.

Urszula Ferdynus-Remlein