Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

 Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w SP2

Kalendarium może ulec modyfikacji ze względu na COVID 19

 

Dni do dyspozycji dyrektora szkoły: 

04.01.2021

05.01.2021

04.06.2021

kwiecień/maj 2021- 3 dni egzaminy ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

11.11.2020 Dzień Niepodległości

01.01.2021- Nowy Rok

06.01.2021- Święto Trzech Króli

03.05.2021- Święto Konstytucji

03.06.2021- Boże Ciało

Dni projektowe:

02.09. 2020  - integracja zespołu klasowego tylko  1-8

10.11.2020  - Święto Polski Niepodległej  

19.03.2021 - Dzień Patrona 

01.06. 2021 - Olimpiada Sportowa

12.06.2021- Festyn Rodzinny “Dzień rodziny”

24.06.2021  - Realizacja projektu “Piękna nasza Polska cała “

Wrzesień

01.09.2020 rozpoczęcie roku szkolnego/ pasowanie pierwszaków

02.09.2020 - integracja zespołu klasowego: projekt: Regulaminy - zasady, konsekwencje, zasady oceniania, kryteria oceny zachowania, wybory trójek klasowych/ omówienie procedur i wytycznych Covid19  

02.09.2020 – zebrania klasowe 1,2,3,5 (w godz. 16.00-19.00 - według harmonogramu na stronie szkoły)

03.09.2020 - zebrania klasowe 4,6,7,8  (w godz. 16.00-19.00 - według harmonogramu na stronie szkoły) 

15.09.2020 – Zebranie Rady Rodziców

 

Październik

 

27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00

Listopad

11.11. 2020 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich

17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET  (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem)

24.11.2020 -  wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET

Grudzień

04.12. 2020  - Szkolny Dzień Wolontariatu/ Gala Rozdania Nagród  

11.12.2020- wystawienie przewidywanych ocen za I semestr oraz zagrożeń/ poinformowanie rodziców/przygotowanie zagadnień), wystawienie proponowanych ocen z zachowania

 

23.12.2020 – 31.12.2020– przerwa świąteczna

Zaj. opiekuńcze w dniach 28 - 31.12.2020r. - SP2

 

Styczeń

08.01.2021-  21.01.2021 wystawienie ocen za I semestr

04-17.01.2021- FERIE ZIMOWE

15.01.2021 21.01.2021- koniec I semestru

19.01.2021 28.01.2021  Klasyfikacyjna Rada Śródroczna

26.01.2021 2.02.2021- zebrania klas 5-8 godz. 16.30 

26.01.2021 2.02.2021  zebrania klas 1-4 godz.16.30

 

Luty

15-28.02.2021- FERIE ZIMOWE

 

Marzec

05.03.2021- malowanie motyli dla Hospicjum 17.00-19.00

….03.2021- rekolekcje wielkopostne (data do ustalenia)

19.03.2021- Dzień Patrona

23.03.2021- wywiady dla klas 1-8 (meet)

 

Kwiecień

01.04.2021 - 06.04.2021 przerwa świąteczna ( zajęcia opiekuńcze SP2)

 

Maj

03.05.2021- udział delegacji w uroczystościach miejskich

21.05.2021- wystawienie przewidywanych ocen za I semestr oraz zagrożeń (poinformowanie rodziców/przygotowanie zagadnień), wystawienie proponowanych ocen z zachowania

…..05.2021 -  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY/ O TERMINIE POINFORMUJE OKE

 

Czerwiec

15.06.2021- Dzień Dziecka/Olimpiada sportowa

03.06.2021- Boże Ciało

08.06.2021- zebrania klas 5-8 godz. 16.30 

09.06.2021-  zebrania klas 1-4 godz.16.30

04.06.2021- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.06.2021 - Festyn Rodzinny

14.06.2021 – wystawienie ocen rocznych 

22.06.2021 –  rada klasyfikacyjna

06.2021- bal 8-ch klas  (ruchome - do ustalenia z wych. i rodzicami uczniów)

24.06.2021 - zajęcia projektowe “Gra miejska”, “Palcem po mapie Lubonia”

23.06.2021 - GALA ROZDANIA NAGRÓD

24.06.2021 - pożegnanie klas 8, zajęcia z wychowawcą- „ Bezpieczne, zdrowe wakacje”

25.06. 2021 - Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego  

25.06.2021rada analityczna  godz.12.00