Smaller Default Larger

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w SP2

Kalendarium może ulec modyfikacji ze względu na COVID 19

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14.10.2021 Dzień Nauczyciela?

11.11.2021 Dzień Niepodległości

01.01.2022- Nowy Rok

06.01.2022- Święto Trzech Króli

03.05.2022- Święto Konstytucji

24, 25, 26 maj 2022- 3 dni egzaminy ósmoklasisty

16.06.2022- Boże Ciało

Dni projektowe:

02-03.09.2021  - integracja zespołu klasowego 1-8, DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

10.11.2021  - Święto Polski Niepodległej  ( DZIEŃ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ- CHÓR I NAGRANIA KLAS)

21.03.2022 - Dzień Patrona 

01.06. 2022 - Olimpiada Sportowa

20.06.2021  - Realizacja projektu według kierunków polityki oświatowej

Wrzesień

01.09.2021 rozpoczęcie roku szkolnego 2-8 wychowawca z klasą według harmonogramu/      godz.13.00 pasowanie pierwszoklasistów

02-03.09.2021 - integracja zespołu klasowego: projekt: Regulaminy - zasady, konsekwencje, zasady oceniania, kryteria oceny zachowania, wybory trójek klasowych/ omówienie procedur i wytycznych Covid19, EDUKACJA PROZDROWOTNA  

02.09.2021-  zebrania klasowe 1 i 4  (od godz. 17.30 według harmonogramu na stronie szkoły)

07.09.2021 –     zebrania klasowe 2,3,5,6, (od godz. 17.30 według harmonogramu na stronie szkoły)

08.09.2021 - zebrania klasowe 6,7,8  (od godz. 17.30 (według harmonogramu na stronie szkoły) Rodziców klas 8 poinformować o dostarczeniu opinii, orzeczeń z PPP do 15.09.

14.09.2021 - SZCZEPIENIA 16.00-18.00

15.09.2021 – godz. 17.30 Zebranie Rady Rodziców

Październik

do 30.10.2021 -obowiązkowe zebrania  nauczycieli uczących klas 1-8

26.10.2021 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 18.00

Listopad

11.11.2021  - udział reprezentacji szkoły w obchodach miejskich

16.11.2021 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.30 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem)

23.11.2021 -  wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.30

Grudzień

03.12. 2022  - Szkolny Dzień Wolontariatu/ Gala Rozdania Nagród  

17.12.2021- wystawienie przewidywanych ocen za I semestr oraz zagrożeń/ poinformowanie rodziców/przygotowanie zagadnień), wystawienie proponowanych ocen z zachowania

23.12.2021 – 31.12.2022– przerwa świąteczna

12.2021- EGZAMIN PRÓBNY ÓSMOKLASISTY (opcjonalnie styczeń)

Zaj. opiekuńcze w dniach 28 - 31.12.2021r. - SP3

Styczeń

13.01.2022- wystawienie ocen za I semestr 

14.01.2022 - koniec I semestru, 

17-30.01.2022- FERIE ZIMOWE

Luty

03.02.2022 - Klasyfikacyjna Rada Śródroczna (CZWARTEK)

08.02.2022- zebrania klas 4-8 godz. 17.30/18.30

09.02.2022-  zebrania klas 1-3 godz. 17.30

TARGI EDUKACYJNE

Marzec

04.03.2022- malowanie motyli dla Hospicjum 17.00-19.00

….03.2022- rekolekcje wielkopostne (data do ustalenia)

21.03.2022- Dzień Patrona

22.03.2022- wywiady dla klas 1-8 godz. 17.30

Kwiecień

14-19.04.2022 przerwa świąteczna ( zajęcia opiekuńcze SP3)

Maj

03.05.2022- udział delegacji w uroczystościach miejskich

20.05.2022- wystawienie przewidywanych ocen za I semestr oraz zagrożeń (poinformowanie rodziców/przygotowanie zagadnień), wystawienie proponowanych ocen z zachowania

28.05.2022- FESTYN RODZINNY

24-26.05.2022 -  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Czerwiec

17.06. 2022  - Drzwi Otwarte

01.06.2022 - Dzień Dziecka/Olimpiada sportowa

07.06.2022- zebrania klas 4-8 godz. 17.30/18.30

08.06.2022-  zebrania klas 1-3 godz.17.30

13.06.2022 – wystawienie ocen rocznych 

16.06.2022- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2022 –  rada klasyfikacyjna

06.2022- bal 8-ch klas  (ruchome - do ustalenia z wych. i rodzicami uczniów)

22.06.2021 - GALA ROZDANIA NAGRÓD

23.06.2022 - pożegnanie klas 8, 1-7 zajęcia z wychowawcą

24.06. 2022 - Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego