• 1 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 2 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 3 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 4 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
baner

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI I EGZAMINÓW KLAS VIII ORAZ KLAS III GIMNAZJUM PODCZAS ZAPOWIADANYCH STRAJKÓW NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

w związku z zapowiadanym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, Burmistrz podjęła działania mające na celu złagodzenie skutków strajku dla dzieci i rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Luboń.

W przypadku ogłoszenia strajku zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które odbywać się będą w godzinach od 7.30 do 15.30 począwszy od 8.04.2019 r. do odwołania. Zajęcia będą przeprowadzone w instytucjach miejskich: Bibliotece Miejskiej, Ośrodku Kultury, Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w salach Domu Parafialnego parafii pw. św. Jana Bosko. Rodzice zostali poinformowani o szczegółach planowanych działań.

Ponadto informujemy, że Burmistrz Miasta podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia przeprowadzenia egzaminów klas ósmych i trzecich gimnazjum, w sytuacji gdy strajk obejmie dni planowanych egzaminów. Aby było to możliwe, konieczna jest zmiana przepisów prawnych, na którą czekamy, a która da podstawę do powołania do komisji egzaminacyjnych, oprócz nauczycieli z lubońskich szkół, innych uprawnionych osób. Dyrektorzy, w porozumieniu z Burmistrzem przygotowują listy potencjalnych członków komisji. Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, kluczową kwestią będzie pozyskanie takich osób.

W tak trudnej sytuacji Burmistrz wciąż żywi nadzieję, że organizacje związkowe oraz strona rządowa dojdą do porozumienia.

 Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube