• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Projekt “W szkole razem bezpiecznie”

3 września 2019 r. 

 

 • klasy 1-3 mają zajęcia według planu

 

 • klasy 4-8 mają zajęcia projektowe: integracja zespołu klasowego, wybór trójki klasowej, regulaminy - zasady i konsekwencje, zasady oceniania, kryteria oceny zachowania, 

 

Przydział sal 4 - 8

godz. 8 - 11.00

godz. 11.00 - 14.00

sala

klasa

sala

klasa

   

11

4a

 

 

16

6a

128

5a

18

5b

117

5c

129

5d

121

5e

131

5f

16

4b

26

6b

27

6d

121

6c

5

6e

19

6f

18

6g

113

7c

113

7a

27

7b

129

7e

5

7d

28

8a

117

8b

130

8d

135

8c

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube