Projekt “W szkole razem bezpiecznie”

3 września 2019 r. 

 

  • klasy 1-3 mają zajęcia według planu

 

  • klasy 4-8 mają zajęcia projektowe: integracja zespołu klasowego, wybór trójki klasowej, regulaminy - zasady i konsekwencje, zasady oceniania, kryteria oceny zachowania, 

 

Przydział sal 4 - 8

godz. 8 - 11.00

godz. 11.00 - 14.00

sala

klasa

sala

klasa

   

11

4a

 

 

16

6a

128

5a

18

5b

117

5c

129

5d

121

5e

131

5f

16

4b

26

6b

27

6d

121

6c

5

6e

19

6f

18

6g

113

7c

113

7a

27

7b

129

7e

5

7d

28

8a

117

8b

130

8d

135

8c