Ubezpieczenie PZU

Wiele osób dokonało deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, ale nie dokonali wpłaty.
Na wypłaty jest ostateczny czas do dzisiaj 26 września 2019r.
Po tym czasie jeśli będą deklaracje, a nie będzie wpłaty, dzieci nie zostaną objęte ubezpieczeniem.
Kontakt do pani Natalii Zielińskiej
501 455 822