• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

11 października 2019 - plan skróconych lekcji 

Ze względu na szkolenie nauczycieli z RODO, 11.10.2019 zajęcia będą się odbywać według planu, lekcje będą skrócone.

Obiady będą wydawane w godz. 11.00 - 13.00

Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 - 16.00.

Lekcja 1 – 08:00 – 08:30

Przerwa 5 min

Lekcja 2 – 08:35 – 09:05

Przerwa 5 min

Lekcja 3 – 09:10 –9:40 

Przerwa 5 min

Lekcja 4 – 9:45 – 10:15

Przerwa 10 min

Lekcja 5 – 10:25 – 10:55

Przerwa 10 min ( obiady dla uczniów kończących lekcje)

Lekcja 6 – 11:05 – 11:35

Przerwa 15 min  (uczniowie klas 1-4 jedzą obiad, mogą się spóźnić na lekcje bez konsekwencji)

Lekcja 7 – 11:50 – 12:20

Przerwa 15 min – (uczniowie klas 5 -8 jedzą obiad, mogą się spóźnić na lekcje bez konsekwencji)

Lekcja 8 – 12:35 – 13:05

Przerwa 5 min 

Lekcja 9 – 13:10 – 13:40

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube