11 października 2019 - plan skróconych lekcji 

Ze względu na szkolenie nauczycieli z RODO, 11.10.2019 zajęcia będą się odbywać według planu, lekcje będą skrócone.

Obiady będą wydawane w godz. 11.00 - 13.00

Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 - 16.00.

Lekcja 1 – 08:00 – 08:30

Przerwa 5 min

Lekcja 2 – 08:35 – 09:05

Przerwa 5 min

Lekcja 3 – 09:10 –9:40 

Przerwa 5 min

Lekcja 4 – 9:45 – 10:15

Przerwa 10 min

Lekcja 5 – 10:25 – 10:55

Przerwa 10 min ( obiady dla uczniów kończących lekcje)

Lekcja 6 – 11:05 – 11:35

Przerwa 15 min  (uczniowie klas 1-4 jedzą obiad, mogą się spóźnić na lekcje bez konsekwencji)

Lekcja 7 – 11:50 – 12:20

Przerwa 15 min – (uczniowie klas 5 -8 jedzą obiad, mogą się spóźnić na lekcje bez konsekwencji)

Lekcja 8 – 12:35 – 13:05

Przerwa 5 min 

Lekcja 9 – 13:10 – 13:40