Pierwsze dni w szkole

Pierwszy tydzień szybko minął. Kadra Cieszkowianki już w sierpniu zaczęła przygotowania do kolejnego roku szkolnego pełnego wyzwań. Nauczyciele ukończyli kursy z Cyberprzemocy. Rozpoznają ją i będą potrafili sobie z nią radzić . Przeszkolili się również w pomocy psychologiczno - pedagogiczne i zyskali nowe narzędzia samorozwoju.
Jesteśmy gotowi do pracy. W tych trudnych warunkach naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Zadbamy oczywiście również o wysoki poziom zajęć dydaktycznych - wychowawczych.