• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

LIGA HUMANISTYCZNA - GRUDZIEŃ

 

KLASA

TREŚĆ ZADANIA

NaCoBeZU

klasa 4

FORMA - 

Co to znaczy być “człowiekiem renesansu”? Na przykładzie Mikołaja Kopernika.

 1. Odpowiednia forma literacka 
 2. Właściwa stylistyka.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Odniesienie do wykształcenia Mikołaja Kopernika.
 8. Umiejscowienie postaci w odpowiednim czasie.
 9. Wpływ odkrycia astronoma na naukę.
 10. Wyjaśnienie hasła “człowiek renesansu”.

klasa 5

FORMA - 

Osiągnięcia cywilizacji rzymskiej, które uważasz za najbardziej doniosłe?

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie cywilizacji w odpowiednim czasie.
 8. Wyjaśnienie terminu cywilizacja.
 9. Wskazanie wybranych osiągnięć.
 10. Uzasadnienie swojego stanowiska.

klasa 6

FORMA - 

Jaki wpływ na dalsze losy naszego kraju miały wojny XVII-wieczne? 

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie najważniejszych wojen.
 9. Wymienienie skutków wojen.
 10. Jaki wpływ miały wojny na późniejsze losy kraju. 

klasa 7

FORMA - 

Powstania narodowowyzwoleńcze - czy miały sens?

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie najważniejszych powstań.
 9. Wyszczególnienie skutków pozytywnych i negatywnych powstań.
 10. Własna ocena powstań.

klasa 8

FORMA - 

Relacja?? 

z konferencji w Poczdamie. 

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie najważniejszych postaci biorących udział w konferencji.
 9. Znajomość postanowień podjętych na konferencji.
 10. Atmosfera i reakcje uczestników na decyzje.Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube