Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

DRODZY RODZICE!

Z uwagi na powiadomienie Aquanetu o wyłączeniu wody w naszej szkole dnia 2.09.2021r  w godzinach od 7.00 do 16.00 jesteśmy zmuszeni do zmiany organizacji zajęć opiekuńczo - dydaktycznych. 

Tego dnia świetlica NIESTETY będzie NIECZYNNA

Zajęcia z wychowawcą odbędą się według harmonogramu w godzinach od 9.00-10.30 i 11.00-12.30

Ze względu na stan sanitarno- epidemiologiczny zajęcia nie mogą odbyć się w dłuższym wymiarze czasowym.

Dyrekcja SP2

 Przydział sal  2 WRZEŚNIA

 

nr sali

nauczyciel

I  ZMIANA

9.00 - 10.30

nauczyciel

II ZMIANA

11.00 - 12.30

01

Rt, 

1a, 

Ru

3a

02

Mi, 

1b, 

Mc

3b

03

Ks, 

1c, 

Mk

3d

05

Lw

5d

   

10

Lu, 

4a, 

Tm

4d

11

Wr,

4b,

Ko

4c

16

Sl

8a

   

18

Sm..

8f, 

Ma

8g

19

Ce, 

5c, 

Bm

7d

22

Wn

7b

   

26

Gz, 

5b 

Mz

8c

27

St

8d

   

106

Zd, 

2a,

Dg

2b

107

Bu, 

3c, 

Zw

2c

113

   

Ow

6a

117

Pk

8e

   

119

Ad

8b

Sg, 

6b, 

121

Ci

5a

La, 

7e,

128

7a

   

129

Sw

7c

   

131

Dk

7f

   

Przydział sal  3 WRZEŚNIA

 

nr sali

nauczyciel

I  ZMIANA

8.00 - 11.00

nauczyciel

II ZMIANA

11.15 - 14.15

01

Ru

3a

Rt, 

1a, 

02

Mc

3b

Mi, 

1b, 

03

Mk

3d

Ks, 

1c, 

05

   

Lw

5d

10

Tm

4d

Lu, 

4a, 

11

Ko

4c

Wr,

4b,

16

   

Sl

8a

18

Ma

8g

Sm..

8f, 

19

Bm

7d

Ce, 

5c, 

22

   

Wn

7b

26

Mz

8c

Gz, 

5b 

27

   

St

8d

106

Dg

2b

Zd, 

2a,

107

Zw

2c

Bu, 

3c, 

113

   

Ow

6a

117

   

Pk

8e

119

Sg, 

6b, 

Ad

8b

121

La, 

7e,

Ci

5a

128

   

7a

129

   

Sw

7c

131

   

Dk

7f