Cieszkowianka

Brak grafik

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

 • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
 • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
 • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
 • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 •                                                                                           

Smaller Default Larger

Założenia: 

Organizatorami konkursu na „Moją kartkę bożonarodzeniową” są: Lidia Brenska i Alicja Nowowiejska.

 1. Temat pracy konkursowej: 

wykonanie pacy plastycznej w postaci kartki bożonarodzeniowej. 

 1. Cele Konkursu:

 popularyzacja Świąt Bożonarodzeniowych umacniające więzi rodzinnych i środowiskowych

 pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów biorących udział w konkursie; 

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej w kategorii wiekowej klas I-III.
 2. Harmonogram Konkursu: 

 ostateczny termin dostarczenia prac: 30 listopada 2021 r.

 rozstrzygnięcie konkursu: 3 grudnia 2021 r.; 

 powiadomienie laureatów konkursu i rozdanie nagród: 6 grudnia 2021 r. 

 1. Prace plastyczne należy składać osobiście nauczycielowi uczącemu religii.
 2. Prace konkursowe nie mogą być większe od formatu A5.
 3. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej.
 4. Kartki nie podpisujemy i nie wypisujemy życzeń! Do pracy należy osobno dostarczyć imię i nazwisko oraz klasę uczestnika biorącego udział w konkursie.
 5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 

Ocena prac konkursowych:

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: 

 zgodności z tematem konkursu; 

 pomysłowości; 

 oryginalności ujęcia tematu; 

 estetyki wykonania; 

Prace nie podlegają zwrotowi!