Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Podczas najbliższych dni nasi uczniowie będą uczestniczyć w rekolekcjach szkolnych.

Podczas wybranych zajęć pod opieką nauczyciela rekolekcje będą odbywać się w kościele Jana Pawła II w Luboniu. 

Uczniowie klas 1-3, 7- 8 nieuczestniczący w lekcjach religii, przychodzą do szkoły później lub są zwolnieni w tym czasie do domu.

Uczniowie klas 4-6 nieuczestniczący w lekcjach religii w tym czasie będą w sali 19/22 uczestniczyć w warsztatach technicznych (szycia) pod opieką p. Woroch.

-------------------------------------------------------------------

klasy 1,2,3 

Podczas rekolekcji klasy mają 2 lekcje z wychowawcą i 2 godziny lekcyjne w Kościele - także pod opieką wychowawców. 

I zmiana 2-3 lekcja z wychowawcą, 4-5 w Kościele

II zmiana 4-5 w Kościele,6-7 z wychowawcą.

Zostajemy przy zmianowości klas, tak jak jest w planie lekcji

 

klasy 4, 5, 6 

Klasy mające zajęcia od lekcji 1 - idą do Kościoła pod opieką nauczyciela mającego z nimi 2 godziną lekcyjną (8.50). 

Wracają z nauczycielem, z którym mają 3 godzinę lekcyjną (10.30)

Klasy 4c i 4d przychodzą do kościoła samodzielnie (5b w środę analogicznie)

klasy 4c i 4d  zwalniamy z  8 ostatniej lekcji.

 

klasy 7, 8

Klasy mają zajęcia do 5 lekcji,  czyli do 12.20 po przerwie o 12.40  idą do Kościoła pod opieką nauczyciela mającego z nimi 6 godziną lekcyjną. 

Wracają z nauczycielem, z którym mają 7 godzinę lekcyjną. 

Klasy 7 i 8 zwalniamy z 8 ostatniej lekcji.

 

Klasy 8 w poniedziałek na lekcji 4 i 5 mają próbny egzamin z matematyki.