Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

          Psycholodzy - Dominika Dąbrowska  i   Hubert Hryniewiecki, pedagog –  Ewa ZakrzewskaWencel oraz pedagodzy specjalni Katarzyna Woroch i Aneta Wołosowicz swoje zadania realizują w trzech płaszczyznach.

Pomoc dla ucznia:

 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie ich mocnych stron.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indyw. i grupowej.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • Prowadzenie Treningu Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych.
 • Prowadzenie warsztatów „Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem” wg J. Larsona.
 • Prowadzenie Treningu Pewności Siebie – warsztaty dla dzieci zagrożonych przemocą rówieśniczą.
 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci.
 • Wspieranie w trudnych sytuacjach.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kształcenia i rozwoju.

Pomoc dla rodziców:

 • Indywidualne konsultacje w problemach zgłaszanych przez rodziców.
 • Udzielanie informacji o możliwości pomocy dzieciom i rodzinie.
 • Organizowanie pomocy w sytuacjach trudnych dla rodziny i ucznia.

Współpraca z nauczycielami:

 • Pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach wych. i dydaktycznych.
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 

 

W celu realizacji powyższych zadań psycholog i pedagog współpracuje z takimi instytucjami jak:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Uzależnień
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Komenda Policji
 • Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka 

GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGÓW

Dzień tygodnia

pedagog

p. Ewa Zakrzewska-Wencel

psycholog

p. Dominika Dąbrowska

psycholog

p. Hubert Hryniewiecki

 pedagog specjalny

Katarzyna Woroch

pedagog specjalny

Aneta Wołosowicz

Poniedziałek

11:00 – 14:00

12:30 – 16:00

16:00-17:00 (dyżur dla rodziców i uczniów)

09:00 – 13:00

 

08:10 – 10:00

 

08:10 – 10:00

Wtorek

11:00 – 16:00

16:00-17:00 (dyżur dla rodziców i uczniów)

08:00 – 12:00

12:30 – 16:00

10:30-11:30;

13:30-14-30

 

Środa

09:00 – 14:00

12:30 – 16:00

12:00 – 16:00

16:00-17:00 (dyżur dla rodziców i uczniów)

10:00-12:00

 

Czwartek

09:00 – 14:00

08:00 – 14:30

11:30 – 16:00

8:00-10:00

 

Piątek

09:00 – 13:00

08:00 – 12:30

10:00 – 15:00

9:00-11:00

14:30 – 16:30 dyżur dla rodziców i uczniów)

 

Na dyżury dla rodziców oraz uczniów prosimy się umawiać osobiście, przez e-dziennik lub telefonicznie.