Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

          Psycholodzy - Agnieszka Gidaszewska i   Hubert Hryniewiecki oraz pedagodzy – Anna Nacfalska – Mielcarek i Ewa ZakrzewskaWencel swoje zadania realizują w trzech płaszczyznach.

Pomoc dla ucznia:

 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie ich mocnych stron.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indyw. i grupowej.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • Prowadzenie Treningu Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych.
 • Prowadzenie warsztatów „Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem” wg J. Larsona.
 • Prowadzenie Treningu Pewności Siebie – warsztaty dla dzieci zagrożonych przemocą rówieśniczą.
 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci.
 • Wspieranie w trudnych sytuacjach.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kształcenia i rozwoju.

Pomoc dla rodziców:

 • Indywidualne konsultacje w problemach zgłaszanych przez rodziców.
 • Udzielanie informacji o możliwości pomocy dzieciom i rodzinie.
 • Organizowanie pomocy w sytuacjach trudnych dla rodziny i ucznia.

Współpraca z nauczycielami:

 • Pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach wych. i dydaktycznych.
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 

 

W celu realizacji powyższych zadań psycholog i pedagog współpracuje z takimi instytucjami jak:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Uzależnień
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Komenda Policji
 • Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka 

GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 
Pedagog

Anna Nacfalska-Mielcarek
Pedagog

Ewa Zakrzewska-Wencel
Psycholog

Agnieszka Gidaszewska
Psycholog 

Hubert Hryniewiecki
Poniedziałek
10.30 –11.30 Rewalidacja

11.30- 13.30 

 13.30 – 14.30 Rewalidacja

13.30- 16.00

16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców
10.00 – 13.00
8.30 – 12.30
10.30 – 15.00 
Wtorek
8.30 – 10.30

10.30- 11.30 Rewalidacja

11.30- 13.30

13.30-14.30 Rewalidacja
11.00 – 17.00

16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców
11.00 – 15.00
12.30 – 16.00
Środa
11.00 – 12.30

12.30- 13.30 Rewalidacja

13.30 -14.30

14.30-15.30 rewalidacja
10.00 – 15.00
12.00 – 17.00

16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców
08:30 - 12:30
Czwartek
-----------------------------
09.30 – 13.30
8.30 – 13.00
11:30 - 17:00
16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców
Piątek
----------------------------
08.30-12.30 9.30 – 14.00
11.30 – 16.00