Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

 • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
 • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
 • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
 • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 •                                                                                           

Smaller Default Larger

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

          Psycholodzy - Agnieszka Gidaszewska i   Monika Pawlak oraz pedagodzy – Anna Nacfalska – Mielcarek i Ewa ZakrzewskaWencel swoje zadania realizują w trzech płaszczyznach.

Pomoc dla ucznia:

 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie ich mocnych stron.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indyw. i grupowej.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • Prowadzenie Treningu Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych.
 • Prowadzenie warsztatów „Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem” wg J. Larsona.
 • Prowadzenie Treningu Pewności Siebie – warsztaty dla dzieci zagrożonych przemocą rówieśniczą.
 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci.
 • Wspieranie w trudnych sytuacjach.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kształcenia i rozwoju.

Pomoc dla rodziców:

 • Indywidualne konsultacje w problemach zgłaszanych przez rodziców.
 • Udzielanie informacji o możliwości pomocy dzieciom i rodzinie.
 • Organizowanie pomocy w sytuacjach trudnych dla rodziny i ucznia.

Współpraca z nauczycielami:

 • Pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach wych. i dydaktycznych.
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 

 

W celu realizacji powyższych zadań psycholog i pedagog współpracuje z takimi instytucjami jak:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Uzależnień
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Komenda Policji
 • Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka

Godziny pracy:

Pedagog i psycholog szkolny

 

GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

 

Psycholog

(klasy 1-4)

Agnieszka Gidaszewska

Pedagog

(klasy 1-4)

Anna Nacfalska-Mielcarek

 

Psycholog

(klasy 5-8)

Monika Pawlak

Pedagog

(klasy 5-8)

Ewa Zakrzewska-Wencel

Poniedziałek

 

 

8:30 – 14:30

 

9:00 - 17:00

16:00 -17:00

Dyżur dla rodziców

 

____________

10:00 – 13:00

 

 

Wtorek

 

 

11.00 – 15:00

 

 

08:45 – 14:45

 

7:30 – 12:15

10:00 – 16.30

 

 

Środa

 

13:00 - 17:00

16:00 - 17:00

Dyżur dla rodziców

 

11:25 – 15:25

7:30 – 11:15

10:00 - 16:30

 

Czwartek

 

8:30 – 12:30

 

-----------------

 

12:00 - 17:00

16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców

 

10:00 - 17:00
16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców

 

Piątek

 

8:30 - 12:30

 

-----------------

 

7.00 -16.30

----------------