Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Przedstawicieli klas zapraszamy 20.10.2022 r. o godz. 17.30. Zebranie odbędzie się w stołówce szkolnej.

Przewodniczaca - Aleksandra Siejak

Rada Rodziców

 

Drugie w bieżącym roku szkolnym
zebranie Rady Rodziców odbędzie się
15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej.
Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych.
 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP2
Aleksandra SiejakZarząd Rady Rodziców na nowy rok szkolny 2021/22 :

 

 
Przewodnicząca: Aleksandra Siejak (6f, 2b)
Zastępca Przewodniczącej: Paweł Konieczny (6a)
Zastępca przewodniczącej: 
Sekretarz: Agata Barczyńska (1d)

 

Pieniądze proszę wpłacać na konto z podaniem klasy lub u p. M. Kosteckiej

Podaję numer konta R. R.

62 1020 4027 0000 1202 0033 6388

 
 

          Rada Rodziców wraz z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim jest organem zarządzającym szkołą działa na podstawie uchwalonego Regulaminu, który jest załącznikiem do Statutu Szkoły. Tworzą ją przedstawiciele rodziców każdej klasy. 

 Składka na bieżący rok szkolny wynosi: 60 zł od pierwszego dziecka w szkole, 30 zł od drugiego. Kolejne dzieci uczące się w naszej szkole zwolnione są z opłaty. Można ją wpłacać w dwóch ratach: I – do końca października, II – do końca marca za pokwitowaniem skarbnikom klasowym lub bezpośrednio na konto bankowe z dodaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.   

           Pieniądze te są przeznaczone m. in. na zakup nagród i dyplomów w konkursach szkolnych, słodyczy na uroczystości dla dzieci, dofinansowanie wycieczek, wyjazdy na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, zakup sprzętu komputerowego – w tym robotów do nauki programowania. Sporym wydatkiem jest też zakup koszulek szkolnych dla pierwszaków, którymi Rada Rodziców obdarowuje dzieci na odbywającej się w Święto Edukacji uroczystości ślubowania klas I. 20 % wpłaconych składek wraca do klasy pod koniec roku szkolnego, a o ich wykorzystaniu decyduje wychowawca w porozumieniu z rodzicami danej klasy.

 

Nr konta Rady Rodziców:

 

62 1020 4027 0000 1202 0033 6388

       Koordynator współpracy Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

Ewa Rogowicz 

   

 

Regulamin Rady Rodziców