Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

 

I podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
  4. Statut Szkoły

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu