Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger
Płatność za luty 2023 wynosi 120,00 zł (12 dni)
 
w związku z feriami zimowymi termin płatności do 10 lutego 2023

Obiady od 2.01.do  27.01.2023 r.

 19 dni x 10,00 zł = 190,00 zł

Proszę nie wpłacać w m-cu grudniu 

      na obiady za m-c styczeń. 

Obiady od 2.11.22 r. - 30.11.22 r.

   20 dni x 10,00 zł. = 200,00 zł

  15 dni x 10,00 zł = 150,00 zł

  obiady od 1.12.- 21.12.22 r.
  wpłaty od 1.12.- 5.12.22 r.
 1. Umowy o korzystaniu z obiadów są dostępne  na stronie naszej szkoły lub w dyżurce szkolnej.
 2. Obiady w cenie 10,00 zł.wydawane są od godz.11.30-14.00.
 3. Odpłatności za obiady dokonywać należy zgodnie z umową zawartą ze szkołą.
 4. Przerwy obiadowe dla:
  • kl.1-3 od godz.11.30
  • kl.4-6 godz.12.25-12.45
  • kl.7-8 godz.13.30-13.50
 5. Obiady we wrześniu od 5.09.22 r.
 6. Wpłaty za obiady w tym miesiącu wyjątkowo do 9.09.22 r.
 7. Uwaga: Dla dzieci, których rodzice są w trudnej sytuacji finansowej można ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o odpłatność za ich obiady i na podstawie decyzji będą wydawane w szkole.