Szkolna dokumentacja

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wewnątrzszkolne Ocenianie

Regulamin oceniania zachowania ucznia

Procedury w sytuacjach kryzysowych

Zadania do programu profilaktyczno - wychowawczego rok szkolny 2020/21

System pomocy pedagogiczno - psychologicznej

Plan finansowy na 2017 r

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w bibliotece

Regulamin świetlicy

Regulamin stypendium

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin Mistrza Szkoły