Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Zadania na kwiecień!

Przesyłamy do końca marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLASA

TREŚĆ ZADANIA

NaCoBeZU

klasa 4

Przygotuj relację z wizyty w Zamościu. Odwołaj się do postaci

Jana Zamoyskiego. Udowodnij że Zamość było idealnym miastem renesansowym.

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwa stylistyka.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Odwołanie się do życiorysu Jana Zamoyskiego.
 8. Wskazanie cech miasta renesansowego.
 9. Wskazanie cech Zamościa jako miasta renesansowego.
 10. Umiejscowienie postaci w odpowiednim czasie.

klasa 5

Napisz relację ze

średniowiecznego turnieju rycerskiego. Wciel się w rolę obserwatora wydarzenia. 

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Wyjaśnienie czym były turnieje rycerskie.
 8. Opis przebiegu turnieju rycerskiego.
 9. Rycerstwo jako grupa społeczna.
 10. Umiejscowienie wydarzenia we właściwej epoce historycznej.

klasa 6

Napisz artykuł, w którym ocenisz panowanie dynastii Wettinów w Rzeczypospolitej. Wskaż w nim najważniejsze wydarzenia z tego okresu historycznego.  1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie władców z dynastii Wettinów, którzy panowali w Polsce.
 9. Wskazanie najważniejszych wydarzeń z okresu panowania Wettinów.
 10. Własna ocena panowania dynastii Wettinów w Polsce.

klasa 7

Wciel się w rolę obserwatora, który bierze udział w konferencji paryskiej. Przygotuj sprawozdanie z jej przebiegu. Uwzględnij w niej informacje o tym, jakie decyzje podjęto w sprawie polskiej. 

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwa stylistyka.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wyjaśnienie terminu “konferencja paryska”.
 9. Omówienie najważniejszych decyzji podjętych na konferencji.
 10. Wyjaśnienie, jak rozstrzygnięto sprawę polską.

klasa 8

Przygotuj wpis na blog historyczny w związku z Narodowym Dniem Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. Przygotuj informacje o wykorzystywaniu tego motywu w kulturze współczesnej. 

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie i wyjaśnienie nazwy “żołnierze wyklęci”.
 8. Wskazanie minimum 5 przykładów postaci.
 9. Wyjaśnienie jak doszło do ustanowienia święta i w jaki sposób jest ono obchodzone. 
 10. Odszukanie i omówienie wybranych przykładów z kultury, gdzie wykorzystano motyw “żołnierzy wyklętych”.

Zapraszamy do udziału w I edycji Humanistycznej Ligi Zadaniowej!

W ramach ligi co miesiąc będą pojawiać się nowe zadania dla poszczególnych klas. Ostatnie zadania pojawią się w maju. Wszystkie prace będą oceniane do 10 dnia następnego miesiąca. Zbierasz punkty za każdy miesiąc, w którym oddałaś/-eś pracę. Możesz zacząć uczestniczyć w konkursie w dowolnym momencie w roku szkolnym. W czerwcu wyłonimy zwycięzców i opublikujemy ranking. Za każdą oddaną pracę otrzymasz punkty z zachowania jak za udział w konkursie szkolnym. Osoby, które przez cały semestr będą rzetelnie oddawać prace, otrzymają dodatkową ocenę celującą z języka polskiego oraz historii (waga 3). Prace przesyłamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przesyłamy do końca marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLASA

TREŚĆ ZADANIA

NaCoBeZU

klasa 4

Wykonaj notatkę graficzną, w której zaprezentujesz informacje dotyczące różnych 

sposobów mierzenia czasu w historii.

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwa stylistyka.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Wyjaśnienie, w jakim celu mierzono czas.
 8. Ustalenie, czy historyczne sposoby mierzenia czasu są wykorzystywane również współcześnie.
 9. Wskazanie minimum 5 sposobów mierzenia czasu w dziejach.
 10. Umiejscowienie odkryć w odpowiednim czasie.

klasa 5

Przygotuj opis dotyczący dwóch religii - islamu i chrześcijaństwa. Wyszczególnij w nim  podobieństwa i różnice między nimi.

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Wskazanie 5 głównych założeń islamu.
 8. Opis doktryny chrześcijańskiej.
 9. Wskazanie 3 podobieństw między religiami. 
 10. Wskazanie 3 różnic między religiami. 

klasa 6

Napisz artykuł, w którym wyjaśnisz, w jaki sposób idee oświecenia wpłynęły na rozwój nauk i życie mieszkańców Europy.

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie epoki w odpowiednim czasie.
 8. Omówienie idei oświecenia i wskazanie cech charakterystycznych epoki.
 9. Wpływ idei oświeceniowych na naukę.
 10. Jaki wpływ miało oświecenie na życie mieszkańców.

klasa 7

Jak wyglądało życie w okopach? Wciel się w rolę żołnierza na froncie I wojny światowej i opisz jego przeżycia wojenne. Odwołaj się do faktów historycznych. 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wyjaśnienie terminu “wojna w okopach”.
 9. Wskazanie miejsca i przebiegu jednej z bitew z perspektywy żołnierza.
 10. Omówienie skutków wojny w okopach.

klasa 8

Napisz artykuł popularnonaukowy dotyczący zimnej wojny. Umieść w nim informacje na temat przyczyn, przebiegu, skutków tego okresu w historii.

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie i wyjaśnienie nazwy.
 8. Omówienie najważniejszych konfliktów okresu zimnej wojny.
 9. W jaki sposób zakończyła się zimna wojna.
 10. 3 skutki zimnej wojny.