Edukacyjna Sieć Antysmogowa

 

Szanowni Państwo,

nasza szkoła uczestniczy w projekcie ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa), czyli programie informacyjnym na rzecz czystego powietrza, który jest realizowany przez Państwowy Instytut badawczy NASK we współpracy z Polskim Alertem Smogowym.

 Celem projektu jest edukacja społeczności szkolnej, czyli dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców lokalnej społeczności w zakresie ochrony czystości powietrza oraz przyczyn powstawania smogu, a także jego wpływu na zdrowie.

 Szkoła, jako instytucja kształcąca młodzież i dzieci,   jest miejscem, w którym tę wiedzę powinno się upowszechniać i pomagać w rozumieniu wyzwań i problemów, mających wpływ na życie całej lokalnej społeczności.

 W związku z udziałem w projekcie, który będzie trwał trzy lata, Państwa dzieci, a także Państwo, będziecie mogli wspólne zaangażować się i brać aktywny udział w przedsięwzięciu, co z pewnością przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści.

  W pierwszym etapie, który już się rozpoczął, odbywać się będą prelekcje dla uczniów, dotyczące zagadnień związanych  z zanieczyszczeniami powietrza i SMOGiem jako zjawiskiem. W najbliższym czasie odbędzie się także QUIZ – będzie to zadanie  do wykonania dla dzieci, przy udziale rodziców.

 Wszystkie informacje dotyczące projektu będą prezentowane na stronie internetowej szkoły www.sp2lubon.eu

https://esa.nask.pl/