Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

 

Drodzy Uczniowie,

październik za pasem, a to oznacza, że za chwilę rusza Matematyczna Liga Zadaniowa. Przypominamy najważniejsze informacje:

Matematyka quiz - Facet

REGULAMIN MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ

 • Matematyczna Liga Zadaniowa trwa od 01 października 2022 do 31 maja
  2023 r.
 • Zadania w roku szkolnym 2022/2023 są podzielone na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-V oraz klasy VI-VII.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • W pierwszych dniach każdego miesiąca publikowane są nowe zadania z matematyki, do których rozwiązania wystarcza wiedza na poziomie szkoły podstawowej.
 • Zadania muszą być rozwiązywane samodzielnie przez ucznia. Stwierdzenie zastosowania metody, która wykracza ponad poziom danego etapu edukacyjnego, dyskwalifikuje rozwiązanie.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy przekazać na zakodowanej kartce nauczycielowi uczącemu matematyki w danej klasie do końca danego miesiąca.

KOD pracy: nr klasy_nr w dzienniku np. 7E_15 to kod osoby z klasy 7E, która posiada nr 15 w dzienniku.

 • Do piętnastego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi do zadań z ostatniej rundy ligi oraz wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Uczniowie mogą za ligę matematyczną otrzymać dodatkową ocenę (waga 1). Oceny są przeliczane według procentów:
 • od 97% - celujący
 • od 95% - bardzo dobry +
 • od 90% - bardzo dobry

           Uczeń, który uzyska mniej niż 90% poprawnych odpowiedzi otrzymuje plusa.

 • Na zakończenie ligi, laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii  otrzymają nagrody oraz tytuły laureatów Matematycznej Ligi Zadaniowej. Ogłoszenie laureatów nastąpi na koniec roku szkolnego.

 

 

Zachęcamy do udziału!

 

nauczyciele matematyki