• 1 Kartka z kalendarza
  06.03.2019r - wywiady klasy 1-3 ----------------------------------------------------------------- 07.03.2019r - wywiady klasy 4-8
 • 2 Kartka z kalendarza
  21.03.2019 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
 • 3 Kartka z kalendarza
  15.04 - 17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty, dzień wolny z puli dyrektora szkoły, zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
 • 4 Kartka z kalendarza
  18.04.2019 - 23.04.2019 – przerwa świąteczna
 • 5 Kartka z kalendarza
  24, 25, 26.04.2019 - rekolekcje wielkopostne
baner

Zadania na kwiecień - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

Z cyfr 1, 4 i 6 tworzymy wszystkie możliwe liczby czterocyfrowe, przy czym wśród nich mogą się pojawić także liczby, w których zapisie powtarza się tylko jedna cyfra oraz takie liczby, które daje się zapisać przy pomocy tylko dwóch różnych cyfr. Ile liczb podzielnych przez 12 znajduje się w tym zbiorze liczb? Wypisz je.

 

Zad. 2 (4p)

Pudełko malin potaniało od wczoraj o 30% i kosztuje dzisiaj 5,60 zł. Cena pudełka borówek spadła od wczoraj o 12% i wynosi dzisiaj 11 zł. Czy skrzynka zawierająca 6 pudełek malin oraz 5 pudełek borówek potaniała od wczoraj o więcej niż 20%?

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek pudełko maliny Znalezione obrazy dla zapytania rysunek pudełko borówki

 

Zad. 3 (4p)

W kwadracie o obwodzie 8 cm środki dwóch sąsiednich boków połączono ze sobą nawzajem oraz z wierzchołkiem kwadratu nienależącym do tych boków. Jaką część pola kwadratu stanowi pole otrzymanego na środku trójkąta?

 

Zad. 4 (4p)

Uzupełnij kwadraty magiczne (tzn. takie, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama )

 

1)2)


zad.5 (4p)

Trójkąt ABC jest równoramienny, przy czym|AC|=|BC|. Punkt D należy do ramienia BC. Kąt BAD ma miarę dwa razy mniejszą od miary kąta DAC. Wiadomo także, że odcinki AD i DC są tej samej długości. Oblicz miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC.

 

Zadania na kwiecień - klasy IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (2p)

Jaka część figury pozostała niezamalowana?

Zad. 2 (3p)

Odcinek narysowany w skali 1:8 ma długość 43 cm. Oblicz, jaką długość będzie miał ten odcinek narysowany w skali 11:1.

 

Zad. 3(4p)

Z czterech prostokątów o wymiarach 4cm × 10cm zbudowano różne prostokąty. Na ile sposobów można to zrobić? Który z tych prostokątów ma najmniejszy obwód?Zad. 4 (4p)

Liczbę 954 przedstaw w postaci sumy trzech składników, tak aby pierwszy był większy od drugiego o 277, zaś trzeci równał się sumie pierwszego i drugiego.

 

Zad. 5 (3p)

Kąt rozwarty jest sześć razy większy niż kąt ostry. Oblicz, ile stopni ma kąt. Zapisz obliczenia.

Wyniki ligi zadaniowej z matematyki za luty

Klasy IV - V

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2018

XI/

2018

XII/

2018

I/

2019

II/

2019

Razem

1

4d_07

16

17

17

17

15

82

1

5f_13

16

17

17

17

15

82

1

5d_14

16

17

17

17

15

82

2

4f_22

16

17

16,5

17

15

81,5

3

5a_02

16

17

17

16

15

81

3

5b_15

16

17

17

16

15

81

4

4f_05

16

17

15,5

17

15

80,5

5

5d_20

16

15

17

17

14

79

5

5f_15

16

16

16

16

15

79

6

5a_09

14

17

17

16

14

78

7

4d_24

15

17

16,5

16

13

77,5

7

4e_24

16

13

17

17

14,5

77,5

8

4d_19

14

17

15

17

14

77

9

5d_24

16

17

14

15

13,5

75,5

10

4e_09

12

17

16

17

12

74

11

4b_08

12

17

17

12

15

73

12

4c_12

15

17

13

16

10,5

71,5

13

4d_13

 

17

17

17

15

66

14

5f_19

14

14

10

12

15

65

15

4e_12

16

17

15

16

 

64

16

4c_13

15

 

17

16,5

15

63,5

17

5g_07

16

17

15

 

13

61

18

4b_16

14

16

17

13

 

60

18

4c_23

 

17

11

17

15

60

19

5d_10

14

16

15

 

12

57

19

4d_18

10

14

11

11

11

57

20

5d_21

16

17

17

 

 

50

21

4d_09

14

12

 

10

11,5

47,5

22

4b_20

15

16,5

 

 

 

31,5

23

4b_07

 

 

 

16

15

31

24

5b_24

16

14,5

 

 

 

30,5

25

4b_19

 

 

 

13

15

28

26

5b_07

14

13

 

 

 

27

27

4e_13

 

 

10,5

 

13,5

24

28

5a_21

10

12

 

 

 

22

29

4d_25

14

 

 

 

 

14

29

5g_20

14

 

 

 

 

14

30

5d_07

13

 

 

 

 

13

31

5e_16

 

 

 

 

12,5

12,5

32

5d_03

11

 

 

 

 

11

33

5b_10

6

 

 

 

 

6

 

 

Klasy VI - VII

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2018

XI/

2018

XII/

2018

I/

2019

II/

2019

Razem

1

7a_06

16,5

16

20

16

16

84,5

2

7a_08

17

15

20

16

16

84

3

6c_17

17

16

19

16

15

83

4

7a_20

17

17

16

15

16

81

5

6b_06

17

17

15

16

14

79

6

6a_11

11

11

19

13

12

66

7

7d_04

9,5

12

15

13

15

64,5

8

7d_16

14

15

19

15

 

63

9

7a_12

9

9

15

 

 

33

10

6e_20

15,5

 

 

 

 

15,5

11

6c_11

 

 

 

 

15

15

 

Zadania na marzec - klasy IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

Jak w siedmiu patyczków o długościach 3,4,6,7,9,10,11 (cm) ułożyć prostokąt? Należy użyć wszystkich patyczków.

 

Zad. 2 (3p)

Michał ma w lewej kieszeni monety dziesięciogroszowe, w prawej pięćdziesięciogroszowe. W lewej kieszeni ma tyle samo pieniędzy, co w prawej, razem 15 zł. Ile monet ma Michał?

Znalezione obrazy dla zapytania monety rysunek

Zad. 3(4p)

Mamy 4 kawałki sznurka o długościach: 1m 35 cm, 8 dm, 75 cm oraz 1m 3dm. Jak długi sznur możemy z nich związać, jeśli na węzeł potrzebujemy po 6 cm z każdego z wiązanych kawałków?

Znalezione obrazy dla zapytania sznurki różnej długosci

Zad. 4 (4p)

Podłoga pokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 3m x 450 cm. Wzdłuż ścian trzeba przybić listwę przypodłogową. Oblicz długość listwy, uwzględniając przerwę na drzwi (1 m). Oblicz, ile będzie kosztować cała użyta listwa, jeśli 1 m tej listwy kosztuje 12 zł.

Znalezione obrazy dla zapytania listwa przypodłogowa

Zad. 5 (3p)

Między cyfry 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wstaw znaki “+” w ten sposób, aby otrzymana suma wynosiła 144. Znajdź trzy różne sposoby.

Zadania na marzec - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.

 

Zad. 1 (3p)

Wśród 35 odważników są tylko odważniki dwu- i pięciokilogramowe. Ile jest odważników każdego rodzaju, jeśli wiadomo, że wszystkie odważniki dwukilogramowe ważą tyle samo, co wszystkie odważniki pięciokilogramowe?

Odważniki 2 kg, 1 kg, 50 dkg

Zad. 2 (3p)

W akwarium w kształcie prostopadłościanu o wysokości 90 cm i wymiarach podstawy 1,2m i 50 cm, woda sięga do wysokości. Odlano 45 litrów. Do jakiej wysokości sięga teraz woda w akwarium? Zapisz obliczenia.

Znalezione obrazy dla zapytania akwarium rysunek

Zad. 3(3p)

Znajdź 2004 cyfrę rozwinięcia dziesiętnego liczby (wymagane przedstawienie szukania rozwinięcia dziesiętnego ułamka).

 

Zad.4 (4p)

Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Pole trójkąta EOD jest równe 20 cm2, a pole równoległoboku GBFO - 12 cm2. Oblicz pole trapezu EFHD.Zad. 5 (3p)

3 stycznia 2009 roku wypadł w sobotę. Jaki dzień tygodnia był 3 stycznia 2007 roku? Odpowiedź uzasadnij.

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube