Zadania na luty - klasy IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania lub podaj opis rozwiązania. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.zad. 1 (3pkt)

Dwóch sąsiadów wybrało się na zakupy. Jeden z nich kupił 2 kg pomarańczy i 1 kg cytryn i zapłacił 7 zł, a drugi 2 kg cytryn i 1 kg pomarańczy i zapłacił 8 zł. Ile kosztował 1 kg pomarańczy, a ile 1 kg cytryn?

Znalezione obrazy dla zapytania pomarańcze i cytryny

zad.2 (4pkt)

Znajdź takie cyfry A,B,C,D, aby zachodziła równość:

ABCD+ABC = 4004

 

Zad.3 (3pkt)

Boki prostokąta tworzą łamaną zamkniętą o długości 52 cm. Jaką długość mają kolejne odcinki tej łamanej, jeżeli drugi odcinek jest o 10 cm dłuższy od pierwszego?

 

zad.4(4pkt)

Na planie ulica ma długości 6cm. W rzeczywistości ma ona 2400m. Jaką długość ma w rzeczywistości ulica, która na tym samym planie ma 35mm?

 

zad.5 (4pkt)

Do biblioteki szkolnej przywieziono książki zapakowane w dwa rodzaje paczek. Paczka mniejsza ważyła 5 kg, a większa 10 kg. Paczek mniejszych było o 20 więcej niż większych. Ile paczek każdego rodzaju przywieziono, jeżeli razem ważyły 1900 kg?

Znalezione obrazy dla zapytania biblioteka paczki z książkami