• 1 Kartka z kalendarza
  17.01.2020 – koniec I semestru .................................................................... 21.01.2020 - rada klasyfikacyjna
 • 2 Kartka z kalendarza
  23 stycznia zebranie z rodzicami uczniów klas 8 - omówienie wyników testów próbnych.
 • 3 Kartka z kalendarza
  11.02.2020 – zebrania klas 1-4 godz. 16.30, .................................................................... zebrania klas 5-8 godz.17.3
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.01.2020 - 09.02.2020 - FERIE ZIMOWE
 • 5 Kartka z kalendarza
  11.02.2020 – zebrania klas 1-4 godz. 16.30, .................................................................... zebrania klas 5-8 godz.17.3
baner

Zadania na styczeń - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. zad. 1 (3pkt)

Ola uzbierała na wakacyjny wyjazd 74 zł, a rodzice dali jej jeszcze 80 zł. Na napoje Ola wydała 0,3 swoich pieniędzy, a na lody – ¼  pozostałej kwoty. Kupiła jeszcze prezenty i zostało jej 2 zł. Ile złotych Ola wydała na prezenty?

Znalezione obrazy dla zapytania pieniądze

zad. 2 (4pkt)

Przekątna trapezu równoramiennego dzieli go na dwa trójkąty. Obwód jednego z tych trójkątów jest o 8cm większy od obwodu drugiego. Obwód trapezu jest 7 razy większy od długości jego krótszej podstawy i wynosi 42cm. Oblicz długość ramienia tego trapezu.

 

zad. 3 (4pkt)

Aby przejechać przez najdłuższy tunel, superszybki pociąg “Power” o długości 500 metrów musi zwolnić do 220 km/h. Od momentu wjazdu lokomotywy do tunelu do chwili wyjazdu ostatniego wagonu upływają 3 minuty. Oblicz, jaką długość ma ten tunel.

Znalezione obrazy dla zapytania pociąg wyjeżdzający z tunelu

zad. 4 (4pkt)

Tomek skleił z trzech różnych sześcianów bryłę (zob. rysunek). Krawędź największego sześcianu ma długość 9 cm, krawędź średniego sześcianu jest o 3 cm krótsza od krawędzi największego sześcianu, a krawędź najmniejszego z nich jest trzy razy krótsza od krawędzi największego sześcianu. Oblicz pole powierzchni bryły zbudowanej przez Tomka.

zad.5 (3pkt)

Liczba 345c36 jest podzielna przez 12, gdzie c jest jedną z cyfr podanej liczby. Wyznacz c. Rozpatrz wszystkie możliwości i uzasadnij swój wybór.

 

Zadania na maj - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

Bartek przez rok odkładał pieniądze do skarbonki. Po roku wyjął zaoszczędzone pieniądze i zaplanował, na co je przeznaczy. Postanowił, że 20% zebranej kwoty przeznaczy na zakup piłki, 1/3 oszczędności na hulajnogę, 25% kwoty odłoży na wakacje, a pozostałe 130 zł. przeznaczy na zakup książek. Jaką kwotą dysponował Bartek po otwarciu skarbonki?

Znalezione obrazy dla zapytania skarbonka

Zad. 2 (3p)

W okręgu o środku S poprowadzono średnicę KL i dwie cięciwy: KM i LM w sposób pokazany na rysunku. Cięciwa KM jest równa promieniowi tego okręgu. Wykaż, że kąt α ma miarę równą 300.Zad.3 (4p)

Pradziadek Radka, twojego rówieśnika, urodził się jeszcze w XIX wieku, w roku, którego numer jest liczbą podzielną przez 24 i mającą sumę cyfr 24, a umarł w XX wieku, w roku, którego numer ma takie same dwie własności. Ile lat żył pradziadek Radka? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Znalezione obrazy dla zapytania pradziadek XIX wiek

Zad. 4 ( 4p)

Zosia zbudowała wieżę z trzech kostek sześciennych w ten sposób, że postawiła na stole kostkę o krawędzi 9 cm. Jej górną ścianę podzieliła na 9 jednakowych kwadratów i do środkowego przykleiła mniejszą kostkę sześcienną, której dolna ściana dokładnie z nim się pokryła. Górną ścianę mniejszej kostki również podzieliła na 9 jednakowych kwadratów i do środkowego przykleiła malutką kostkę sześcienną, której dolna ściana się z nim pokryła. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej wieży.

 

Zad. 5 (4p)

W liczbie trzycyfrowej cztery jest cyfrą setek. Cyfra jedności jest 3 razy mniejsza od cyfry dziesiątek. Jeżeli przestawimy cyfrę setek i cyfrę jedności, a cyfrę dziesiątek zmniejszymy 2 razy, to otrzymamy liczbę o 228 mniejszą od danej. Jakie to liczby?

Zadania na kwiecień - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

Z cyfr 1, 4 i 6 tworzymy wszystkie możliwe liczby czterocyfrowe, przy czym wśród nich mogą się pojawić także liczby, w których zapisie powtarza się tylko jedna cyfra oraz takie liczby, które daje się zapisać przy pomocy tylko dwóch różnych cyfr. Ile liczb podzielnych przez 12 znajduje się w tym zbiorze liczb? Wypisz je.

 

Zad. 2 (4p)

Pudełko malin potaniało od wczoraj o 30% i kosztuje dzisiaj 5,60 zł. Cena pudełka borówek spadła od wczoraj o 12% i wynosi dzisiaj 11 zł. Czy skrzynka zawierająca 6 pudełek malin oraz 5 pudełek borówek potaniała od wczoraj o więcej niż 20%?

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek pudełko maliny Znalezione obrazy dla zapytania rysunek pudełko borówki

 

Zad. 3 (4p)

W kwadracie o obwodzie 8 cm środki dwóch sąsiednich boków połączono ze sobą nawzajem oraz z wierzchołkiem kwadratu nienależącym do tych boków. Jaką część pola kwadratu stanowi pole otrzymanego na środku trójkąta?

 

Zad. 4 (4p)

Uzupełnij kwadraty magiczne (tzn. takie, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama )

 

1)2)


zad.5 (4p)

Trójkąt ABC jest równoramienny, przy czym|AC|=|BC|. Punkt D należy do ramienia BC. Kąt BAD ma miarę dwa razy mniejszą od miary kąta DAC. Wiadomo także, że odcinki AD i DC są tej samej długości. Oblicz miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC.

 

Zadania na marzec - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.

 

Zad. 1 (3p)

Wśród 35 odważników są tylko odważniki dwu- i pięciokilogramowe. Ile jest odważników każdego rodzaju, jeśli wiadomo, że wszystkie odważniki dwukilogramowe ważą tyle samo, co wszystkie odważniki pięciokilogramowe?

Odważniki 2 kg, 1 kg, 50 dkg

Zad. 2 (3p)

W akwarium w kształcie prostopadłościanu o wysokości 90 cm i wymiarach podstawy 1,2m i 50 cm, woda sięga do wysokości. Odlano 45 litrów. Do jakiej wysokości sięga teraz woda w akwarium? Zapisz obliczenia.

Znalezione obrazy dla zapytania akwarium rysunek

Zad. 3(3p)

Znajdź 2004 cyfrę rozwinięcia dziesiętnego liczby (wymagane przedstawienie szukania rozwinięcia dziesiętnego ułamka).

 

Zad.4 (4p)

Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Pole trójkąta EOD jest równe 20 cm2, a pole równoległoboku GBFO - 12 cm2. Oblicz pole trapezu EFHD.Zad. 5 (3p)

3 stycznia 2009 roku wypadł w sobotę. Jaki dzień tygodnia był 3 stycznia 2007 roku? Odpowiedź uzasadnij.

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz

Zadania na luty - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.

 

Zad. 1 (3p)

Z uszkodzonego zbiornika z wodą wyciekło w ciągu 20 minut  objętości wody, a w ciągu następnych 15 minut o 200 l wody mniej niż przedtem (przyjmujemy, że strumień wyciekającej wody był równomierny). Okazało się, że zbiornik jest pusty. Ile litrów wody było w zbiorniku?

 

Zad. 2 (4p)

W równoległoboku długość krótszej przekątnej równa jest długości boku i tworzy z nim kąt równy  kąta półpełnego. Uzasadnij, że równoległobok jest rombem.

 

Zad. 3(3p)

Synoptycy zapowiedzieli opady śniegu - 20 cm na metr kwadratowy. Śnieg spadł zgodnie z zapowiedzią. Oblicz, jaka jest masa puchu śnieżnego, który należy odgarnąć z chodnika o długości 15 metrów i szerokości 1 metr, jeśli wiadomo, że 1 m3 takiego  śniegu waży 200 kg.

Zad.4 (4p)

Do sklepu przywieziono 150 kartonów chipsów i 60 kartonów rogali. W jednym kartonie mieści się 50 paczek chipsów o wadze 2,7 dag każda, a w jednym kartonie rogali 30 paczek o wadze kg każda.

 1. Ile kilogramów ważyły te artykuły?
 2. Ile kartonów trzeba na zapakowanie 607,5 kg chipsów, a ile kartonów na zapakowanie rogali o wadze 144 kg?

(Uwaga: Należy dołączyć wszystkie wykonane obliczenia)

Zad. 5 (3p)

W klubie sportowym przeznaczono 1000zł. na zakup piłek do koszykówki i piłek do siatkówki. Kupiono 8 piłek do siatkówki, za które zapłacono 432 zł. Piłka do koszykówki była o 25 % droższa od piłki do siatkówki. Ile maksymalnie piłek do koszykówki można było kupić za pozostałą kwotę?

Znalezione obrazy dla zapytania piłki do koszykówki i siatkówki

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube