• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Zadania na marzec - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.

 

Zad. 1 (3p)

Wśród 35 odważników są tylko odważniki dwu- i pięciokilogramowe. Ile jest odważników każdego rodzaju, jeśli wiadomo, że wszystkie odważniki dwukilogramowe ważą tyle samo, co wszystkie odważniki pięciokilogramowe?

Odważniki 2 kg, 1 kg, 50 dkg

Zad. 2 (3p)

W akwarium w kształcie prostopadłościanu o wysokości 90 cm i wymiarach podstawy 1,2m i 50 cm, woda sięga do wysokości. Odlano 45 litrów. Do jakiej wysokości sięga teraz woda w akwarium? Zapisz obliczenia.

Znalezione obrazy dla zapytania akwarium rysunek

Zad. 3(3p)

Znajdź 2004 cyfrę rozwinięcia dziesiętnego liczby (wymagane przedstawienie szukania rozwinięcia dziesiętnego ułamka).

 

Zad.4 (4p)

Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Pole trójkąta EOD jest równe 20 cm2, a pole równoległoboku GBFO - 12 cm2. Oblicz pole trapezu EFHD.Zad. 5 (3p)

3 stycznia 2009 roku wypadł w sobotę. Jaki dzień tygodnia był 3 stycznia 2007 roku? Odpowiedź uzasadnij.

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube