Zadania na marzec - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. zad. 1 (3pkt)

W spiżarni jest 40 półek, a na każdej półce stoi 12 słoików. Słoiki z dżemem stanowią 0,30 wszystkich słoików, a co trzeci dżem to dżem wiśniowy. Jaki procent wszystkich słoików stanowiły słoiki z dżemem wiśniowym?

Znalezione obrazy dla zapytania: spiżarnia

Zad.2(3pkt)

Oblicz:zad. 3 (3pkt)

Kuba w skrytce, do której odkładał swoje oszczędności, miał 5 dwuzłotówek, 4 pięciozłotówki, 9 banknotów dziesięciozłotowych i 3 banknoty dwudziestozłotowe. Jaki procent kwoty w skrytce był w monetach? Wynik zaokrąglij do 1%.

Znalezione obrazy dla zapytania: skrytka z pieniędzmi

zad.4 (4pkt)

Całą powierzchnię działki w kształcie trapezu o wymiarach przedstawionych na rysunku należy obsiać burakami. Ile opakowań nasion buraków trzeba kupić, jeżeli jedno opakowanie wystarcza na obsianie 3 m2

 powierzchni?

zad.5 (4pkt)

W kwadracie o obwodzie 8 cm środki dwóch sąsiednich boków połączono ze sobą nawzajem oraz z wierzchołkiem kwadratu nienależącym do tych boków. Jaką część pola kwadratu stanowi pole otrzymanego na środku trójkąta?