Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.zad1.(3p)

Paweł wypuścił gołębia pocztowego z wiadomością do Gawła o godzinie 8:30.Gołąb doleciał do Gawła o godzinie 10:10. Ile kilometrów przeleciał gołąb, jeśli wiadomo, że leciał on ze stałą prędkością 18 kilometrów na godzinę?

Gołąb pocztowy. - zdjęcie - Fotoblog perfect-stranger.flog.pl

zad2. (4p)

W pierwszym tygodniu marca pani Zosia wydała wszystkich swoich oszczędności, w drugim tygodniu tego,co jej pozostało, a w trzecim tygodniu tego, co jeszcze posiadała i 60 zł. Po wszystkich tych wydatkach, z całych oszczędności zostało jej 240 zł. Ile oszczędności miała pani Zosia?

 

zad.3.(4p)

Do górnej podstawy klocka prostopadłościennego o wymiarach 8×8×20 doklejono klocek prostopadłościenny o wymiarach 2×2×8 w ten sposób,że klocki wyglądają z góry tak, jak to przedstawia rysunek. O ile procent pole powierzchni całkowitej nowo utworzonej bryły jest większe od pola powierzchni całkowitej większego z tych prostopadłościanów?

 

zad.4 (4p)

Znajdź wszystkie liczby czterocyfrowe podzielne przez 36, w których zapisie nie występuje cyfra 0, wszystkie cyfry są parzyste i cyfra dziesiątek jest mniejsza od cyfry jedności. Odpowiedź uzasadnij.

 

zad.5 (3p)

Do podwieczorku urodzinowego dwóch bliźniaczek zasiadły obie jubilatki wraz z czworgiem gości. Średni wiek wszystkich uczestników podwieczorku był równy 18 lat. Gdy jubilatki wyszły na chwilę z pokoju, by otworzyć drzwi spóźnionym gościom, średnia wieku czterech osób pozostałych w pokoju była równa 22 lata. W jakim wieku były bliźniaczki?

Czapeczki Urodzinowe Kropki, 6 szt. czapeczki 7209792314 - Allegro.pl

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze. (NIE WOLNO ROZWIĄZYWAĆ ZADAŃ ZA POMOCĄ RÓWNAŃ!)

 

zad. 1.(3p)

Kierowca przejechał 300 km samochodem i zużył 24 l paliwa. Ile zł. będzie kosztować paliwo na przejazd 1000 km tym samochodem, jeżeli cena jednego litra benzyny jest równa 5 zł? 

 

zad.2 (4p)

Wstaw w kółka liczby 1,2,3,...,9 (liczby te nie mogą się powtarzać) tak, aby sumy w dwóch sąsiednich kółkach wynosiły tyle, na ile wskazuje liczba między kółkami.Zad.3 (4p)

Na trzech kutrach rybackich przywieziono ryby, ciężar ryb na pierwszym kutrze stanowił ciężaru ryb na drugim kutrze, a ciężar ryb na drugim kutrze wynosił ciężaru ryb na trzecim kutrze. Ile ryb przywieziono na tych trzech kutrach, jeżeli na pierwszym kutrze przywieziono 480 kg?

Jak zrobić zestaw na dorsza? Co jest istotne? | Dzień Dobry TVN ...

Zad.4 (4p)

Zabytkowy zegar witrażowy nakręcono i nastawiono na godzinę 15:00. Wskazówki zegara zatrzymały się po 2400 minutach. Ile pełnych obrotów wykonała wskazówka godzinowa, a ile minutowa? Którą godzinę wskazywał zegar po zatrzymaniu się obu wskazówek? Zapisz obliczenia. 

Dziś staną zegary w całej Polsce. To nie jest przypadkowa data ...

Zad.5 (3p)

Kasia i Ewa mają razem 40 cukierków. Gdyby Kasia miała o 6 cukierków więcej, a Ewa o 6 cukierków mniej, to miałyby po tyle samo cukierków. Ile cukierków ma Kasia, a ile Ewa?

Klasy IV - V

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2019

XI/

2019

XII/

2019

I/

2020

II/

2020

III/

2020

Razem

1

5c_22

16

15

16

19

18

17

101

1

5d_07

16

15

16

19

18

17

101

1

5f_04

16

15

16

19

18

17

101

1

5d_17

16

15

16

19

18

17

101

2

5a_22

16

15

16

17

18

17

99

3

5d_16

16

15

16

16

18

17

98

3

4a_07

16

14,5

14,5

19

18

16

98

4

5e_09

16

15

12

16

14

17

90

5

5d_11

16

15

16

19

18

 

84

6

5b_20

16

14,5

16

19

18

 

83,5

7

4a_17

15,5

14,5

15

19

18

 

82

8

5a_19

16

15

16

15

18

 

80

9

5b_07

16

15

16

14

18

 

79

9

5b_08

16

15

16

14

18

 

79

10

5b_18

12,5

14,5

 

15

17

17

76

11

5a_11

 

14

 

16

18

17

65

12

5f_22

15

15

16

16

   

62

13

5d_10

16

12

12

 

18

 

58

14

5c_13

16

 

16

     

32

15

5a_09

 

15

16

     

31

16

5c_09

14

9

       

23

17

4a_06

       

15

 

15

18

5e_13

14

         

14

18

5f_13

       

14

 

14

Klasy VI - VII

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2019

XI/

2019

XII/

2019

I/

2020

II/

2020

III/

2020

Razem

1

6d_14

16

18

17

18

19

17

105

2

6f_15

15,5

18

17

18

19

17

104,5

3

6f_13

16

18

17

17

19

17

104

4

7a_03

16

18

17

17

18,5

17

103,5

5

7a_17

15,5

18

17

18

15

16

99,5

6

6d_24

14,5

17

12

14

16,5

16,5

90,5

7

6a_09

15

18

16

16

16,5

 

81,5

7

6d_19

11,5

10

11,5

17

5

13

81,5

8

6d_20

14

10,5

16

10

11

13

74,5

9

6b_22

13

18

16

13

19

 

60

10

7a_24

14

16

16

13

   

59

11

7a_11

15

     

19

17

51

12

6d_10

14,5

12,5

10,5

16

   

37,5

13

6f_20

13

5,5

     

13

31,5

14

6g_06

15,5

15,5

       

31

15

6e_16

16

         

16

16

6a_22

12,5

         

12,5
Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

Ile wynosi ostatnia cyfra sumy ? Odpowiedź uzasadnij.

(wskazówka - sprawdź, jak zmieniają się kolejne potęgi liczby 4 i czy jest w tym jakaś reguła)

 

Zad. 2 (4p)

Pudełko malin potaniało od wczoraj o 30% i kosztuje dzisiaj 5,60 zł. Cena pudełka borówek spadła od wczoraj o 12% i wynosi dzisiaj 11 zł. Czy skrzynka zawierająca 6 pudełek malin oraz 5 pudełek borówek potaniała od wczoraj o więcej niż 20%? 

 

Zad. 3 (3p)

Podłogę w przedpokoju o wymiarach 2,5m x 4,2 m wyłożono terakotą w cenie 34,60 zł. za 1m2. Ile zapłacono za terakotę, wiedząc, że kupiono jej o 10% więcej niż powierzchnia przedpokoju?

 

Zad. 4 (4p)

Uzupełnij kwadraty magiczne (tzn. takie, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama )

 

1)


2)


zad.5 (4p)

W trójkącie miara jednego kąta stanowi miary kąta drugiego. Jeżeli miarę kąta trzeciego zmniejszymy o 64%, a miarę kąta pierwszego zwiększymy o 480 to otrzymamy trójkąt prostokątny. Oblicz miary kątów tych trójkątów. 

 

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze. (NIE WOLNO ROZWIĄZYWAĆ ZADAŃ ZA POMOCĄ RÓWNAŃ!)Zad. 1 (3p)

Mama kupiła 12 jabłek. Jola zjadła wszystkich jabłek. Potem przyszła Ewa i zjadła  pozostałych jabłek. Ile jabłek zostało dla mamy?

 

Zad. 2 (3p)

Wybrano 10 liczb i dodano je. Następnie liczby te kolejno zmieniono: pierwszą zwiększono o 1, drugą zmniejszono o 2, trzecią zwiększono o 3, czwartą zmniejszono o 4 i tak dalej. Zmienione liczby ponownie dodano. O ile różni się suma liczb po zmianach od tej na początku? Suma zmienionych liczb jest większa czy mniejsza od tej na początku?

 

Zad. 3(4p)

Z czterech prostokątów o wymiarach 4cm × 10cm zbudowano różne prostokąty. Na ile sposobów można to zrobić? Który z tych prostokątów ma najmniejszy obwód?Zad. 4 (3p)

Jeden robotnik rozładowuje w ciągu godziny 3 tony węgla. Ilu robotników trzeba zatrudnić, by rozładować w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy pociąg węgla złożony z 12 czterdziestotonowych wagonów?

 

Zad. 5 (3p)

Kąt rozwarty jest sześć razy większy niż kąt ostry. Oblicz, ile stopni ma kąt rozwarty, a ile ostry. Zapisz obliczenia.

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

W ogrodzie rośnie więcej niż 90, ale mniej niż 100 drzew. Trzecią ich część stanowią jabłonie, czwartą część śliwy, a resztę czereśnie. Oblicz, ile jest drzew w ogrodzie i podaj liczbę drzew każdego gatunku.

Znalezione obrazy dla zapytania: sad owocowy

Zad. 2 (3p)

Pewnego roku 3 kwietnia wypadł w środę. Jakim dniem tygodnia był 1 marca tego roku?

 

Zad. 3(3p)

Odcinek narysowany w skali 1:7 ma długość 39 cm. Oblicz, jaką długość będzie miał ten odcinek narysowany w skali 12:1. Zapisz obliczenia.

 

Zad. 4 (4p)

Marek ma 160 klocków. Niebieskie stanowią ¼ tego zestawu, a czerwonych jest o 10 mniej od niebieskich. Pozostałe klocki są zielone. Ile  jest zielonych klocków i jaką część całego zestawu klocków stanowią?

Znalezione obrazy dla zapytania: klocki czerwone, zielone, niebieskie

Zad. 5 (4p)

Prostokąt i kwadrat mają jeden wspólny bok. Obwód kwadratu wynosi 16 cm, a obwód prostokąta jest o 6 cm większy. Jakie wymiary ma kwadrat, a jakie prostokąt?