Zadania na luty - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. zad. 1 (4pkt)

Pod kasztanowcem leżały kasztany. Jaś wziął 1/11 z nich a Małgosia tylko 4 kasztany. Razem mieli 1/9 wszystkich kasztanów. Ile kasztanów zostało pod kasztanowcem?

Znalezione obrazy dla zapytania kasztany

Zad.2(4pkt)

Trójkąt ABD jest prostokątny. Oblicz pole trójkąta ACD.

zad. 3 (3pkt)

Pewna liczba mniejsza od 1 ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe. Okres jest trzycyfrowy i zapis jego cyfr zaczyna się zaraz po przecinku. Zapisz rozwinięcie dziesiętne tej liczby w skróconej postaci, wiedząc, że wśród cyfr po przecinku: siódma jest równa 2,osiemnasta jest o 5 większa od czternastej, a suma piątej, ósmej i dwunastej wynosi 17.

 

zad.4(4pkt)

Suma pól trzech prostokątnych działek warzywnych jest równa 2,5 ha. Długość pierwszej działki jest 3 razy większa od długości drugiej, a długość drugiej jest 6 razy mniejsza od długości trzeciej. Szerokość każdej działki jest równa 50 m, co stanowi ¼ obwodu najmniejszej działki.

  1. Ile metrów bieżących siatki trzeba kupić na ogrodzenie tych działek?
  2. O ile arów pierwsza działka jest mniejsza od trzeciej?

Znalezione obrazy dla zapytania trzy działki warzywne

zad.5(4pkt)

Zajęcia kółka przyrodniczego w piątek zaczynają się o 15:00, a kończą o 16:30, natomiast w sobotę zaczynają się o 10:15, a kończą o 11:45. Jakie kąty tworzą wskazówki zegara o tych godzinach?