Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

Rozwiąż zadania. Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

ZADANIE 1 [3 pkt] Chłopcy i dziewczynki z klasy Marii i Mietka ustawili się w jednej linii. Na prawo od Marii jest 16 uczniów, w tym Mietek. Na lewo od Mietka jest 14 uczniów, wśród nich Maria. Pomiędzy Marią i Mietkiem jest 7 uczniów. Ilu uczniów liczy ta klasa?

ZADANIE 2 [3 pkt] Książka zawiera 216 stron po 32 linijki. Ile stron liczyłaby ta książka, gdyby na każdej stronie były 24 linijki?

ZADANIE 3 [4 pkt] Dane jest następujące działanie z "dziurami". Na ile sposobów można poprawnie uzupełnić to działanie? Podaj wszystkie rozwiązania. (Uwaga! Gwiazdki mogą oznaczać różne cyfry, potraktuj je jako puste miejsca).

ZADANIE 4 [3 pkt] Adrianna dodała długości trzech boków prostokąta i otrzymała 44 cm. Ewelina również dodała długości trzech boków tego prostokąta i otrzymała 40 cm. Jaki jest obwód tego prostokąta?

ZADANIE 5 [3 pkt] Zawsze, gdy tata robi 3 kroki, to jego syn Tomek robi 4 kroki. Tata zrobił 240 kroków, idąc wraz z Tomkiem ze sklepu do domu. Ile kroków zrobił na tej trasie Tomek?