Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

KLASY IV-V:

MIEJSCE KOD UCZNIA X/2020r. XI/2020r. XII/2020r. I/2021r. II/2021r. III/2021r. IV/2021r. RAZEM
1 5a_8 18 18 16 17 15 13 16 113
2 4b_3 18 18 15 17 15 12 14 109
2 4d_9 18 18 15 15 15 12 16 109
3 5a_10 18 18 14 17 15 x x 82
4 4b_4 x 17 12 16 8 x x 53

KLASY VI-VII:

MIEJSCE KOD UCZNIA X/2020r. XI/2020r. XII/2020r. I/2021r. II/2021r. III/2021r. IV/2021r. RAZEM
1 6d_6 16,5 18 17 17 16 18 16 118,5
1 6d_10 16,5 18 17 17 16 18 16 118,5
2 6d_15 16,5 18 17 17 15,5 18 16 118
3 7f_15 15,5 18 17 17 16 18 15 116,5
4 6e_9 16 18 17 17 16 17 14,5 115,5
4 7f_17 17 18 17 17 16 14,5 16 115.5
5 7f_14 16 18 17 15 16 16 15,5 113,5
6 7d_18 15 18 17 13 13 15 16 107
7 7d_23 x 17,5 16 17 16 13,5 12 92
8 6f_4 13 18 17 17 16 x x 81
9 6d_14 11,5 x 17 8 7,5 11 x 55
10 7d_7 x x x x x 18 14,5 32,5
11 7b_6 x x 17 x x x x 17
12 6d_9 15,5 x x x x x x 15,5