Smaller Default Larger

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek łowienie ryb

O trzeciej nad ranem wyruszyliśmy na ryby. Gdy wskazówka minutowa wykonała obrót o 180°, dotarliśmy na miejsce. Po obrocie dużej wskazówki o kolejne 120° złapałem sporego szczupaka. Na kolejną rybę, okonia, musiałem czekać, aż wskazówka minutowa obróci się o 150°. Zapisz godzinę rozpoczęcia wędkowania, godzinę złapania szczupaka i godzinę złowienia okonia.

Zad.2 (4p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek kołdry i poduszki

Właściciel hotelu kupił 8 kołder i 18 poduszek. Zapłacił 1680zł. Policzył, że gdyby kupił tyle samo kołder i dwa razy mniej poduszek, zapłaciłby 1320 zł. Jaka była cena kołdry, a jaka – poduszki?

Zad.3 (4p)

Spośród dwóch liczb naturalnych jedna jest 2 razy większa od drugiej. Jeżeli od większej liczby odejmiemy 1420, a od mniejszej odejmiemy 320, to te liczby będą sobie równe. Jakie to liczby?

Zad.4 (4p)

Długość prostokąta wyraża się liczbą 15²-6³, a szerokość liczbą 16²:2⁴. Długość boku kwadratu wyraża się liczbą 2²x(3³-5):2². Która figura ma większy obwód?

Zad.5 (4p)

Mając dane liczby 48 i 16, zapisz i oblicz:

  1. Różnicę iloczynu i ilorazu tych liczb,
  2. Iloczyn potrojonej różnicy przez ich sumę,
  3. Iloraz podwojonej sumy przez ich różnicę,
  4. Sumę ilorazu i iloczynu tych liczb.