• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Zadania na kwiecień - klasy IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze. (NIE WOLNO ROZWIĄZYWAĆ ZADAŃ ZA POMOCĄ RÓWNAŃ!)Zad. 1 (3p)

Mama kupiła 12 jabłek. Jola zjadła wszystkich jabłek. Potem przyszła Ewa i zjadła  pozostałych jabłek. Ile jabłek zostało dla mamy?

 

Zad. 2 (3p)

Wybrano 10 liczb i dodano je. Następnie liczby te kolejno zmieniono: pierwszą zwiększono o 1, drugą zmniejszono o 2, trzecią zwiększono o 3, czwartą zmniejszono o 4 i tak dalej. Zmienione liczby ponownie dodano. O ile różni się suma liczb po zmianach od tej na początku? Suma zmienionych liczb jest większa czy mniejsza od tej na początku?

 

Zad. 3(4p)

Z czterech prostokątów o wymiarach 4cm × 10cm zbudowano różne prostokąty. Na ile sposobów można to zrobić? Który z tych prostokątów ma najmniejszy obwód?Zad. 4 (3p)

Jeden robotnik rozładowuje w ciągu godziny 3 tony węgla. Ilu robotników trzeba zatrudnić, by rozładować w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy pociąg węgla złożony z 12 czterdziestotonowych wagonów?

 

Zad. 5 (3p)

Kąt rozwarty jest sześć razy większy niż kąt ostry. Oblicz, ile stopni ma kąt rozwarty, a ile ostry. Zapisz obliczenia.

Zadania na kwiecień - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

Ile wynosi ostatnia cyfra sumy ? Odpowiedź uzasadnij.

(wskazówka - sprawdź, jak zmieniają się kolejne potęgi liczby 4 i czy jest w tym jakaś reguła)

 

Zad. 2 (4p)

Pudełko malin potaniało od wczoraj o 30% i kosztuje dzisiaj 5,60 zł. Cena pudełka borówek spadła od wczoraj o 12% i wynosi dzisiaj 11 zł. Czy skrzynka zawierająca 6 pudełek malin oraz 5 pudełek borówek potaniała od wczoraj o więcej niż 20%? 

 

Zad. 3 (3p)

Podłogę w przedpokoju o wymiarach 2,5m x 4,2 m wyłożono terakotą w cenie 34,60 zł. za 1m2. Ile zapłacono za terakotę, wiedząc, że kupiono jej o 10% więcej niż powierzchnia przedpokoju?

 

Zad. 4 (4p)

Uzupełnij kwadraty magiczne (tzn. takie, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama )

 

1)


2)


zad.5 (4p)

W trójkącie miara jednego kąta stanowi miary kąta drugiego. Jeżeli miarę kąta trzeciego zmniejszymy o 64%, a miarę kąta pierwszego zwiększymy o 480 to otrzymamy trójkąt prostokątny. Oblicz miary kątów tych trójkątów. 

 

Wyniki ligi zadaniowej za luty

Klasy IV - V

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2019

XI/

2019

XII/

2019

I/

2020

II/

2020

Razem

1

5c_22

16

15

16

19

18

84

1

5d_07

16

15

16

19

18

84

1

5d_11

16

15

16

19

18

84

1

5f_04

16

15

16

19

18

84

1

5d_17

16

15

16

19

18

84

2

5b_20

16

14,5

16

19

18

83,5

3

5a_22

16

15

16

17

18

82

3

4a_17

15,5

14,5

15

19

18

82

3

4a_07

16

14,5

14,5

19

18

82

4

5d_16

16

15

16

16

18

81

5

5a_19

16

15

16

15

18

80

6

5b_07

16

15

16

14

18

79

6

5b_08

16

15

16

14

18

79

7

5e_09

16

15

12

16

14

73

8

5f_22

15

15

16

16

 

62

9

5b_18

12,5

14,5

 

15

17

59

10

5a_11

 

14

 

16

18

48

11

5d_10

16

12

12

   

40

12

5c_13

16

 

16

   

32

13

5a_09

 

15

16

   

31

14

5c_09

14

9

     

23

15

5d_12

       

18

18

16

4a_06

       

15

15

17

5e_13

14

       

14

17

5f_13

       

14

14

Klasy VI - VII

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2019

XI/

2019

XII/

2019

I/

2020

II/

2020

Razem

1

6d_14

16

18

17

18

19

88

2

6f_15

15,5

18

17

18

19

87,5

3

6f_13

16

18

17

17

19

87

4

7a_03

16

18

17

17

18,5

86,5

5

7a_17

15,5

18

17

18

15

83.5

6

6a_09

15

18

16

16

16,5

81,5

7

6d_24

14,5

17

12

14

16,5

74

8

6d_19

11,5

10

11,5

17

5

68,5

9

6d_20

14

10,5

16

10

11

61,5

10

6b_22

13

18

16

13

19

60

11

7a_24

14

16

16

13

 

59

12

6d_10

14,5

12,5

10,5

16

 

37,5

13

7a_11

15

     

19

34

14

6g_06

15,5

15,5

     

31

15

6f_20

13

5,5

     

18,5

16

6e_16

16

       

16

17

6a_22

12,5

       

12,5

 

Rozwiązania zadań na luty

klasy IV-V

zad.1 Kilogram pomarańczy kosztował 2zł, a cytryn 3 zł. zad.2 3640+364=4004 zad.3 Pierwszy odcinek łamanej ma 8cm, drugi 18cm, trzeci 8cm, czwarty 18cm. zad. 4Ulica ma długość 1400 m. Zad.5 Mniejszych paczek było 140, a większych 120.

klasy VI-VII

zad.1 Pod kasztanowcem zostało 76 kasztanów. zad. 2 Pole trójkąta ACD wynosi 6 cm2. zad.3 Rozwinięcie dziesiętne liczby: 0,(249). zad.4 a) Na ogrodzenie działki potrzeba łącznie 1300 m siatki. b) Pierwsza działka jest mniejsza od trzeciej o 75 a. zad.5 15:00 - kąt 90o,  16:30- kąt 45o, 10:15 - kąt 142,5o, 11:45 - kąt 82,5o .

 

Zadania na marzec - klasy IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.Zad. 1 (3p)

W ogrodzie rośnie więcej niż 90, ale mniej niż 100 drzew. Trzecią ich część stanowią jabłonie, czwartą część śliwy, a resztę czereśnie. Oblicz, ile jest drzew w ogrodzie i podaj liczbę drzew każdego gatunku.

Znalezione obrazy dla zapytania: sad owocowy

Zad. 2 (3p)

Pewnego roku 3 kwietnia wypadł w środę. Jakim dniem tygodnia był 1 marca tego roku?

 

Zad. 3(3p)

Odcinek narysowany w skali 1:7 ma długość 39 cm. Oblicz, jaką długość będzie miał ten odcinek narysowany w skali 12:1. Zapisz obliczenia.

 

Zad. 4 (4p)

Marek ma 160 klocków. Niebieskie stanowią ¼ tego zestawu, a czerwonych jest o 10 mniej od niebieskich. Pozostałe klocki są zielone. Ile  jest zielonych klocków i jaką część całego zestawu klocków stanowią?

Znalezione obrazy dla zapytania: klocki czerwone, zielone, niebieskie

Zad. 5 (4p)

Prostokąt i kwadrat mają jeden wspólny bok. Obwód kwadratu wynosi 16 cm, a obwód prostokąta jest o 6 cm większy. Jakie wymiary ma kwadrat, a jakie prostokąt?

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube