• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Zadania na marzec - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. zad. 1 (3pkt)

W spiżarni jest 40 półek, a na każdej półce stoi 12 słoików. Słoiki z dżemem stanowią 0,30 wszystkich słoików, a co trzeci dżem to dżem wiśniowy. Jaki procent wszystkich słoików stanowiły słoiki z dżemem wiśniowym?

Znalezione obrazy dla zapytania: spiżarnia

Zad.2(3pkt)

Oblicz:zad. 3 (3pkt)

Kuba w skrytce, do której odkładał swoje oszczędności, miał 5 dwuzłotówek, 4 pięciozłotówki, 9 banknotów dziesięciozłotowych i 3 banknoty dwudziestozłotowe. Jaki procent kwoty w skrytce był w monetach? Wynik zaokrąglij do 1%.

Znalezione obrazy dla zapytania: skrytka z pieniędzmi

zad.4 (4pkt)

Całą powierzchnię działki w kształcie trapezu o wymiarach przedstawionych na rysunku należy obsiać burakami. Ile opakowań nasion buraków trzeba kupić, jeżeli jedno opakowanie wystarcza na obsianie 3 m2

 powierzchni?

zad.5 (4pkt)

W kwadracie o obwodzie 8 cm środki dwóch sąsiednich boków połączono ze sobą nawzajem oraz z wierzchołkiem kwadratu nienależącym do tych boków. Jaką część pola kwadratu stanowi pole otrzymanego na środku trójkąta?

Rozwiązania zadań za styczeń

Klasy IV-V

zad.1 Janek potrzebuje 680 klocków. zad.2 Należy do tabeli wpisać następujące liczby - wiersz 1 - 3, wiersz 2 - 1, 10, wiersz 3 - 6 , 1. zad.3 Siostrę ma 15 uczniów. zad. 4 Najmłodszy syn zebrał 2 grzyby, średni 4 grzyby a najstarszy - 8 grzybów. zad.5 Wszystkie owoce ważyły 3 kg 60 dag.

 

Klasy VI-VII

zad. 1 Ola wydała na prezenty 78,85 zł. zad.2 Długość ramienia trapezu wynosi 11 cm. zad.3 Tunel ma 10,5 km. zad.4  Pole powierzchni bryły wynosi 666 cm2 zad.5 W miejsce c należy wstawić 3 lub 6.

Wyniki ligi zadaniowej za styczeń

Klasy IV - V

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2019

XI/

2019

XII/

2019

I/

2020

Razem

1

5c_22

16

15

16

19

66

1

5d_07

16

15

16

19

66

1

5d_11

16

15

16

19

66

1

5f_04

16

15

16

19

66

1

5d_17

16

15

16

19

66

2

5b_20

16

14,5

16

19

65,5

3

5a_22

16

15

16

17

64

3

4a_17

15,5

14,5

15

19

64

3

4a_07

16

14,5

14,5

19

64

4

5d_16

16

15

16

16

63

5

5a_19

16

15

16

15

62

5

5f_22

15

15

16

16

62

6

5b_07

16

15

16

14

61

6

5b_08

16

15

16

14

61

7

5e_09

16

15

12

16

59

8

5b_18

12,5

14,5

 

15

42

9

5d_10

16

12

12

 

40

10

5c_13

16

 

16

 

32

11

5a_09

 

15

16

 

31

12

5a_11

 

14

 

16

30

13

5c_09

14

9

   

23

14

5e_13

14

     

14

Klasy VI - VII

Miejsce

KOD UCZNIA

X/

2019

XI/

2019

XII/

2019

I/

2020

Razem

1

6d_14

16

18

17

18

69

2

6f_15

15,5

18

17

18

68,5

2

7a_17

15,5

18

17

18

68,5

3

6f_13

16

18

17

17

68

3

7a_03

16

18

17

17

68

4

6a_09

15

18

16

16

65

5

6b_22

13

18

16

13

60

6

7a_24

14

16

16

13

59

7

6d_24

14,5

17

12

14

57,5

8

6d_19

11,5

10

11,5

17

53,5

9

6d_20

14

10,5

16

10

50,5

10

6d_10

14,5

12,5

10,5

16

37,5

11

6g_06

15,5

15,5

   

31

12

6f_20

13

5,5

   

18,5

13

6e_16

16

     

16

14

7a_11

15

     

15

15

6a_22

12,5

     

12,5

 

Zadania na luty - klasy IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania lub podaj opis rozwiązania. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.zad. 1 (3pkt)

Dwóch sąsiadów wybrało się na zakupy. Jeden z nich kupił 2 kg pomarańczy i 1 kg cytryn i zapłacił 7 zł, a drugi 2 kg cytryn i 1 kg pomarańczy i zapłacił 8 zł. Ile kosztował 1 kg pomarańczy, a ile 1 kg cytryn?

Znalezione obrazy dla zapytania pomarańcze i cytryny

zad.2 (4pkt)

Znajdź takie cyfry A,B,C,D, aby zachodziła równość:

ABCD+ABC = 4004

 

Zad.3 (3pkt)

Boki prostokąta tworzą łamaną zamkniętą o długości 52 cm. Jaką długość mają kolejne odcinki tej łamanej, jeżeli drugi odcinek jest o 10 cm dłuższy od pierwszego?

 

zad.4(4pkt)

Na planie ulica ma długości 6cm. W rzeczywistości ma ona 2400m. Jaką długość ma w rzeczywistości ulica, która na tym samym planie ma 35mm?

 

zad.5 (4pkt)

Do biblioteki szkolnej przywieziono książki zapakowane w dwa rodzaje paczek. Paczka mniejsza ważyła 5 kg, a większa 10 kg. Paczek mniejszych było o 20 więcej niż większych. Ile paczek każdego rodzaju przywieziono, jeżeli razem ważyły 1900 kg?

Znalezione obrazy dla zapytania biblioteka paczki z książkami

Zadania na luty - klasy VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi. zad. 1 (4pkt)

Pod kasztanowcem leżały kasztany. Jaś wziął 1/11 z nich a Małgosia tylko 4 kasztany. Razem mieli 1/9 wszystkich kasztanów. Ile kasztanów zostało pod kasztanowcem?

Znalezione obrazy dla zapytania kasztany

Zad.2(4pkt)

Trójkąt ABD jest prostokątny. Oblicz pole trójkąta ACD.

zad. 3 (3pkt)

Pewna liczba mniejsza od 1 ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe. Okres jest trzycyfrowy i zapis jego cyfr zaczyna się zaraz po przecinku. Zapisz rozwinięcie dziesiętne tej liczby w skróconej postaci, wiedząc, że wśród cyfr po przecinku: siódma jest równa 2,osiemnasta jest o 5 większa od czternastej, a suma piątej, ósmej i dwunastej wynosi 17.

 

zad.4(4pkt)

Suma pól trzech prostokątnych działek warzywnych jest równa 2,5 ha. Długość pierwszej działki jest 3 razy większa od długości drugiej, a długość drugiej jest 6 razy mniejsza od długości trzeciej. Szerokość każdej działki jest równa 50 m, co stanowi ¼ obwodu najmniejszej działki.

 1. Ile metrów bieżących siatki trzeba kupić na ogrodzenie tych działek?
 2. O ile arów pierwsza działka jest mniejsza od trzeciej?

Znalezione obrazy dla zapytania trzy działki warzywne

zad.5(4pkt)

Zajęcia kółka przyrodniczego w piątek zaczynają się o 15:00, a kończą o 16:30, natomiast w sobotę zaczynają się o 10:15, a kończą o 11:45. Jakie kąty tworzą wskazówki zegara o tych godzinach?

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube