• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Cieszkoville (in the city) - scenariusz zajęć z elementami TIK

Scenariusz zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Emilia Wallheim

Poziom: A2 - klasy 5 i 6 SP

Temat zajęć:  In the city

Cele:

 • Utrwalanie i rozwijanie słownictwa na poziomie A2.
 • Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.

Kryteria sukcesu:

 • Odczytasz kody, w ciągu 45 minut wykonasz 5 zadań online.
 • Przejdziesz wyznaczoną trasę odczytując poprawnie wskazówki.

 

Słownictwo i struktury kluczowe:

 • nazwy zwierząt
 • liczebniki
 • odczytywanie i podawanie godziny
 • nazwy dolegliwości
 • opis osoby
 • present continuous + nazwy czynności
 • present simple

 

Metody i narzędzia:

 • Quest / Metoda stacji zadaniowych
 • Kody i czytniki QR
 • Tablety z dostępem do internetu

 

Przebieg zajęć:

 

Uczniowie przechodzą poszczególne stacje zadaniowe, szukając wskazówek i odczytując informacje z kodów QR.

 

START: Uczniowie słuchają piosenki “Hickory dickory dock”, ich zadaniem jest odnaleźć na boisku szkolnym przedmiot znajdujący się w nagraniu.

 

STACJA 1: Uczniowie oglądają filmik instruktażowy dotyczący podawania godzin, wykonują ćwiczenie online. Następnie odczytują wskazówkę i udają się do lekarza.

 

STACJA 2: Uczniowie słuchają nagrania i łączą w pary nazwy dolegliwości z ilustracjami (gra typu memory). Następnie odczytują wskazówkę i udają się do księgarni.

 

STACJA 3: Uczniowie odczytują zdania i oznaczają na obrazku osoby wykonujące wskazane czynności, elementy pasujące do opisu. Następnie odczytują wskazówkę i udają się do kina.

 

STACJA 4: Uczniowie słuchają dialogu na temat produkcji filmowej, wykonują zadania do tekstu (wyszukiwanie informacji szczegółowych). Następnie odczytują wskazówkę i udają się na stragan.

 

STACJA 5: Gratulacje.

 

START

 

Zeskanuj kod.

Posłuchaj nagrania i udaj się w miejsce, w którym znajduje się przedmiot z piosenki.

 

 

  

STACJA 1

Odczytaj kod. Wysłuchaj nagrania i wykonaj zadanie.

  

NEXT: You’re feeling ill. Where should you go now?

 

  

STACJA 2

Odczytaj kod. Posłuchaj i połącz w pary.

 

 

NEXT: You are bored. Find something to read.

 

STACJA 3

Zeskanuj kod. Odczytaj zdania i oznacz elementy na ilustracji.

 

 

NEXT: Let’s go to the movies.

 

 

STACJA 4

Odczytaj kod. Posłuchaj nagrania i wykonaj zadania.

 

 

NEXT: I’m a bit hungry. Shall we eat some fruit?

STACJA 5

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube