• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Cieszkoville (in the city) - scenariusz zajęć z elementami TIK

Scenariusz zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Emilia Wallheim

Poziom: A2 - klasy 5 i 6 SP

Temat zajęć:  In the city

Cele:

 • Utrwalanie i rozwijanie słownictwa na poziomie A2.
 • Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.

Kryteria sukcesu:

 • Odczytasz kody, w ciągu 45 minut wykonasz 5 zadań online.
 • Przejdziesz wyznaczoną trasę odczytując poprawnie wskazówki.

 

Słownictwo i struktury kluczowe:

 • nazwy zwierząt
 • liczebniki
 • odczytywanie i podawanie godziny
 • nazwy dolegliwości
 • opis osoby
 • present continuous + nazwy czynności
 • present simple

 

Metody i narzędzia:

 • Quest / Metoda stacji zadaniowych
 • Kody i czytniki QR
 • Tablety z dostępem do internetu

 

Przebieg zajęć:

 

Uczniowie przechodzą poszczególne stacje zadaniowe, szukając wskazówek i odczytując informacje z kodów QR.

 

START: Uczniowie słuchają piosenki “Hickory dickory dock”, ich zadaniem jest odnaleźć na boisku szkolnym przedmiot znajdujący się w nagraniu.

 

STACJA 1: Uczniowie oglądają filmik instruktażowy dotyczący podawania godzin, wykonują ćwiczenie online. Następnie odczytują wskazówkę i udają się do lekarza.

 

STACJA 2: Uczniowie słuchają nagrania i łączą w pary nazwy dolegliwości z ilustracjami (gra typu memory). Następnie odczytują wskazówkę i udają się do księgarni.

 

STACJA 3: Uczniowie odczytują zdania i oznaczają na obrazku osoby wykonujące wskazane czynności, elementy pasujące do opisu. Następnie odczytują wskazówkę i udają się do kina.

 

STACJA 4: Uczniowie słuchają dialogu na temat produkcji filmowej, wykonują zadania do tekstu (wyszukiwanie informacji szczegółowych). Następnie odczytują wskazówkę i udają się na stragan.

 

STACJA 5: Gratulacje.

 

START

 

Zeskanuj kod.

Posłuchaj nagrania i udaj się w miejsce, w którym znajduje się przedmiot z piosenki.

 

 

  

STACJA 1

Odczytaj kod. Wysłuchaj nagrania i wykonaj zadanie.

  

NEXT: You’re feeling ill. Where should you go now?

 

  

STACJA 2

Odczytaj kod. Posłuchaj i połącz w pary.

 

 

NEXT: You are bored. Find something to read.

 

STACJA 3

Zeskanuj kod. Odczytaj zdania i oznacz elementy na ilustracji.

 

 

NEXT: Let’s go to the movies.

 

 

STACJA 4

Odczytaj kod. Posłuchaj nagrania i wykonaj zadania.

 

 

NEXT: I’m a bit hungry. Shall we eat some fruit?

STACJA 5

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube