• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

BE FIT! SEI FIT!

BE FIT! SEI FIT!

Scenariusz zajęć otwartych

 

Imię i nazwisko nauczycieli: Emilia Wallheim (nauczyciel języka angielskiego), Katarzyna Woroch (nauczyciel języka niemieckiego)

Miejsce i data: SP2 w Luboniu, 11.10.2016, godz. 13.55-14.40, mała sala gimnastyczna

Poziom: A2, klasa 6

Temat zajęć:  Be fit! Sei Fit!

Cele ogólne:

 • Wiem w jakich sytuacjach używa się trybu rozkazującego.
 • Wydaję i wykonuję polecenia i wskazówki.
 • Dbam o zdrowie i formę fizyczną.

Kryteria sukcesu:

 • Wymienisz co najmniej 3 sytuacje z życia codziennego, w których można wykorzystać tryb rozkazujący.
 • Połączysz w pary frazy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 • Rozpoznasz w języku angielskim i niemieckim co najmniej 5 części swojego ciała.
 • Wykonasz trening na podstawie wskazówek w języku niemieckim i angielskim.

Struktury kluczowe:

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Kręć głową.

Roll your head.

Schüttele den Kopf!

Rozgrzej stawy.

Get your joints warm.

Erwärme die Gelenke!

Rozciągnij się.

Strech out.

Strecke dich!

Wybij ramiona w powietrze.

Punch your arms in the air.

Erhebene die Arme in die Luft!

Skręć / kołysz biodrami.

Twist/swing your hips.

Turn / Schwinge die Hüften!

Skacz wysoko.

Jump high.

Springe hoch!

Oddychaj.

Breath.

Atme!

Napnij mięśnie brzucha.

Tense the ABS.

Strecke die Bauchmuskeln!

Powtórz.

Repeat.

Wiederhole!

Maszeruj.

March it out.

Marschiere!

Skrzyżuj nogi

Criss-cross your legs

 

Kontynuuj! “Ciśniesz!”

Keep pushing.

 

Nie zatrzymuj się.

Don’t stop.

 

Metody:

 • TPR (Total Physical Response) - metoda reagowania całym ciałem
 • Read and match - przeczytaj i połącz
 • Listen and demonstrate - posłuchaj i zademonstruj

 

Przebieg zajęć

Czas

(w min)

Formy pracy

1.Przedstawienie celu lekcji i kryteriów sukcesu.

4

zbiorowa

2.W jakich sytuacjach używamy trybu rozkazującego? - burza mózgów.

5

grupowa

3. Łączenie w pary wyrażeń używanych przez trenerów fitnesu.

5

grupowa

4. Demonstracja i powtórzenie fraz.

8

zbiorowa

5. Rozgrzewka w języku niemieckim:

https://www.youtube.com/watch?v=yeyfNd3eV8M

8

zbiorowa

6. Trening w języku angielskim z Danielle Peazer:

https://www.youtube.com/watch?v=jszPZiqEheI&list=PLBjlwF9GT4W2kehpfEnn47bqu9HaUJ1el&index=13

8

zbiorowa

7.  Podsumowanie zajęć.

6

zbiorowa / indywidualna

 

 

Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć:

http://galeria2.sp2lubon.eu/BE-FIT-SEI-FIT

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć:

http://sp2lubon.eu/2016-2017/1514-be-fit-sei-fit

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube