• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

GIVING DIRECTIONS - zajęcia terenowe z języka angielskiego

W maju, na boisku szkolnym, klasy 5a, 5c oraz 5e odbyły zajęcia terenowe w ramach lekcji angielskiego. Dzięki wymalowanemu w wakacje miasteczku Cieszkoville, uczniowie mieli okazję w praktyce utrwalić pytanie o drogę oraz podążanie za wskazówkami. Było to zadanie niezwykle trudne, gdyż wymagało zarówno wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy językowej, jak i koordynacji w terenie. Bywało, że uczniowie zbaczali z wyznaczonej trasy, ale wszyscy bawili się na boisku znakomicie.

GD

Scenariusz zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela: Emilia Wallheim

Poziom: A2 - klasy 5 i 6 SP

Temat zajęć:  Giving directions - zajęcia terenowe

Cele:

 • Utrwalanie nazw sklepów i instytucji znajdujących się w mieście
 • Pytanie o drogę
 • Poruszanie się po miasteczku zgodnie ze wskazówkami

Kryteria sukcesu:

 • Poprawnie zapiszesz nazwy budynków znajdujących się w szkolnym miasteczku
 • Przejdziesz wyznaczone trasy kierując się podanymi wskazówkami

 

Słownictwo i struktury kluczowe:

 • nazwy sklepów i instytucji miejskich
 • wskazywanie kierunków
 • liczebniki porządkowe

 

Metody, formy i narzędzia:

 • Zajęcia terenowe
 • Karty pracy
 • Praca w parach/grupach

 

Przebieg zajęć:

 1. Uczniowie pracując w parach lub trzyosobowych grupach nazywają budynki i rozwieszają karty wyrazowe na ścianach przy użyciu papierowej taśmy lub masy mocującej (15 min).
 2. Uczniowie otrzymują karty pracy z 6 wskazówkami. Szukają punktu początkowego i poruszają się po miasteczku zgodnie ze wskazówkami. Ich zadaniem jest zapisanie na kartach punktu końcowego.
 3. Po przejściu wszystkich tras uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi. Jeżeli zabłądzili wykonują zadanie ponownie.

Karty pracy:

Giving directions 1 - instrukcja

Giving directions 1

Giving directions 2

Giving directions 3

Giving directions 4

Giving directions 5

Giving directions 6

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube