GIVING DIRECTIONS - zajęcia terenowe z języka angielskiego

W maju, na boisku szkolnym, klasy 5a, 5c oraz 5e odbyły zajęcia terenowe w ramach lekcji angielskiego. Dzięki wymalowanemu w wakacje miasteczku Cieszkoville, uczniowie mieli okazję w praktyce utrwalić pytanie o drogę oraz podążanie za wskazówkami. Było to zadanie niezwykle trudne, gdyż wymagało zarówno wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy językowej, jak i koordynacji w terenie. Bywało, że uczniowie zbaczali z wyznaczonej trasy, ale wszyscy bawili się na boisku znakomicie.

GD

Scenariusz zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela: Emilia Wallheim

Poziom: A2 - klasy 5 i 6 SP

Temat zajęć:  Giving directions - zajęcia terenowe

Cele:

 • Utrwalanie nazw sklepów i instytucji znajdujących się w mieście
 • Pytanie o drogę
 • Poruszanie się po miasteczku zgodnie ze wskazówkami

Kryteria sukcesu:

 • Poprawnie zapiszesz nazwy budynków znajdujących się w szkolnym miasteczku
 • Przejdziesz wyznaczone trasy kierując się podanymi wskazówkami

 

Słownictwo i struktury kluczowe:

 • nazwy sklepów i instytucji miejskich
 • wskazywanie kierunków
 • liczebniki porządkowe

 

Metody, formy i narzędzia:

 • Zajęcia terenowe
 • Karty pracy
 • Praca w parach/grupach

 

Przebieg zajęć:

 1. Uczniowie pracując w parach lub trzyosobowych grupach nazywają budynki i rozwieszają karty wyrazowe na ścianach przy użyciu papierowej taśmy lub masy mocującej (15 min).
 2. Uczniowie otrzymują karty pracy z 6 wskazówkami. Szukają punktu początkowego i poruszają się po miasteczku zgodnie ze wskazówkami. Ich zadaniem jest zapisanie na kartach punktu końcowego.
 3. Po przejściu wszystkich tras uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi. Jeżeli zabłądzili wykonują zadanie ponownie.

Karty pracy:

Giving directions 1 - instrukcja

Giving directions 1

Giving directions 2

Giving directions 3

Giving directions 4

Giving directions 5

Giving directions 6