• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Kulturalna języka a cyberbezpieczeństwo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII b

 

Temat: Kulturalna języka a cyberbezpieczeństwo.

 

Cele – uczeń:

- ogląda ze zrozumieniem prezentację;

- selekcjonuje informacje - znajduje najważniejsze treści i odnosi się do nich;

- świadomie posługuje się językiem;

- sporządza notatkę w formie hasła słownikowego;

- współpracuje w grupie.

 

Metody i techniki pracy: metoda podawcza-prezentacja multimedialna, metoda aktywizująca –praca w grupie, dyskusja.

 

Pomoce dydaktyczne:

 • Prezentacja multimedialna
 • Słownik Języka Polskiego,
 • pisaki, arkusz brystolu.

 

Przebieg lekcji

 1. Zapisanie tematu, przedstawienie celów lekcji i NaCoBeZu.
 2. Obejrzenie prezentacji na temat warunków poprawnej komunikacji werbalnej.
 3. Dyskusje i burza mózgu na temat – różnica komunikacji pośredniej i bezpośredniej.
 4. Pytanie kluczowe- Czy nie widząc rozmówcy możemy okazywać mu brak szacunku/ czy słowo pisane jest tak samo rozumiane jak wypowiedziane?
 5. Sprawdzenie skali realizacji celów za pomocą zdań niedokończonych.
 6. Podział klasy na 5grupy- każda grupa ma za zadanie opracowania wylosowanego hasła: hejt, hejter, mowa nienawiści, troll internetowy, trollowanie ( sprawdzenie w słowniku trafności sporządzonych haseł).
 7. Po wykonaniu pracy grupy prezentują swoje hasła i przyczepiają je do tablicy korkowej ( Dyskusja i refleksje).

 

Zadanie domowe: ( będące zarazem IZ )

„ Hejt- cios zadany słowem” – napisz jak rozumiesz zacytowane słowa.

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube