• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Kulturalna języka a cyberbezpieczeństwo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII b

 

Temat: Kulturalna języka a cyberbezpieczeństwo.

 

Cele – uczeń:

- ogląda ze zrozumieniem prezentację;

- selekcjonuje informacje - znajduje najważniejsze treści i odnosi się do nich;

- świadomie posługuje się językiem;

- sporządza notatkę w formie hasła słownikowego;

- współpracuje w grupie.

 

Metody i techniki pracy: metoda podawcza-prezentacja multimedialna, metoda aktywizująca –praca w grupie, dyskusja.

 

Pomoce dydaktyczne:

 • Prezentacja multimedialna
 • Słownik Języka Polskiego,
 • pisaki, arkusz brystolu.

 

Przebieg lekcji

 1. Zapisanie tematu, przedstawienie celów lekcji i NaCoBeZu.
 2. Obejrzenie prezentacji na temat warunków poprawnej komunikacji werbalnej.
 3. Dyskusje i burza mózgu na temat – różnica komunikacji pośredniej i bezpośredniej.
 4. Pytanie kluczowe- Czy nie widząc rozmówcy możemy okazywać mu brak szacunku/ czy słowo pisane jest tak samo rozumiane jak wypowiedziane?
 5. Sprawdzenie skali realizacji celów za pomocą zdań niedokończonych.
 6. Podział klasy na 5grupy- każda grupa ma za zadanie opracowania wylosowanego hasła: hejt, hejter, mowa nienawiści, troll internetowy, trollowanie ( sprawdzenie w słowniku trafności sporządzonych haseł).
 7. Po wykonaniu pracy grupy prezentują swoje hasła i przyczepiają je do tablicy korkowej ( Dyskusja i refleksje).

 

Zadanie domowe: ( będące zarazem IZ )

„ Hejt- cios zadany słowem” – napisz jak rozumiesz zacytowane słowa.

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube